Výlet do Historického města roku - Cheb

26.04.2021 | 18:19
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

V roce 1981 bylo historické jádro města Chebu prohlášeno městskou památkovou rezervací. Od roku 1994 je v rámci Programu regenerace městských památkových rezervaci a zón udělována Cena za nejlepší přípravu a realizaci tohoto programu. Nositel této ceny má právo užívat titul „Historické město roku“. Město Cheb za dlouholeté zásluhy v péči o kulturní památky získalo titul „Historické město roku“ v roce 2014. V roce 2020 je opět krajským vítězem.

Cheb patří k nejstarším a nejzajímavějším městům, které může naše kulturní dědictví nabídnout. Jeho významnost je zvýrazněna jednou z nejzachovalejších císařských falcí, což jej činí místem s kulturně nadnárodním přesahem. Vzhledem k poloze se stalo již v 1. pol. 12. stol. plnohodnotným městem, zásadním zlomem bylo získání Chebu do državy rodu Štaufů. Od 13. století pak posílil zájem o chebskou oblast ze strany českých panovníků z rodu Přemyslovců. V roce 1266 Přemysl Otakar II. ovládl tehdejší Chebsko a potvrdil městu jeho privilegia. Od Přemyslovy vlády se Cheb s přilehlými oblastmi orientuje na české panovníky. Po požáru města roku 1270 došlo při obnově jeho zástavby a opevnění zřejmě ke korekcím uliční sítě a vymezení jednotlivých prostorů – zejména náměstí (vznik tzv. Špalíčku). Od konce 13. a během 14. století se půdorys města stabilizoval, zděná zástavba začala vytlačovat dřevěné a hrázděné objekty a od poloviny 15. století nastává velký rozkvět Chebu. Strategická poloha města vedla k jeho přebudování na bastionovou pevnost. Od poslední čtvrtiny 17. století se mění vnitřní obraz města novou výstavbou zničených dominantních budov. Největší proměnou prošly měšťanské domy, jejich fasády byly přestavěny do honosné barokní podoby. Roku 1809 byla pevnost zrušena, kolem městského jádra vznikla okružní ulice a se zánikem pevnostních bran a ravelinů (pevnůstky v hradebním příkopu) došlo k napojení města na císařské silnice. Velkou změnou v jádru města bylo proražení jihovýchodní zástavby ukončující horní část náměstí. V letech 1865–1882 se Cheb stal jedním z nejdůležitějších železničních uzlů, což spolu s rozkvětem průmyslu a střediskovou funkcí vedlo k rozvoji zástavby vně historického jádra. Po druhé světové válce, kdy byl Cheb zasažen válečnými operacemi, bylo ihned v celém městě započato s likvidací válečných škod. Pozornost byla věnována i historickému centru. Byly demolovány poškozené domy a prováděny opravy. V roce 1956 na základě usnesení vlády byly práce na záchraně historického města posíleny jak finančně, tak dodavatelsky. Město se mělo stát historickou, kulturní a uměleckou památkou světového dědictví, ale zároveň bylo úkolem získat co nejvíce bytových jednotek a kancelářských míst. Diskutabilní obnova města zachránila nespočet památek, řada objektů však byla zbourána a některé vnitrobloky nebyly dodnes zastavěny. Město Cheb opravuje památky ve svém vlastnictví a pravidelně přispívá také na obnovu památek ostatních vlastníků.

V roce 2020 byly mimo jiné provedeny tyto práce:

 • obnova zastřešení nad jihozápadními kasematy na Chebském hradě
 • zahájení obnovy střechy a krovu na kostele sv. Kláry
 • průběžné opravy bytového fondu v městské památkové rezervaci
 • opraveno celkem jedenáct městských domů v soukromém vlastnictví

Zájem o historické jádro města a navýšení jeho hodnoty přinesla realizace Krajinné výstavy v letech 2006 a 2013, na kterou v roce 2017 navázaly další úpravy podél řeky Ohře a přehrady Skalka v projektech Kouzelný les a Brána do nitra země. Tak vznikla zajímavá turistická, odpočinková a sportovní oblast na obou březích řeky Ohře, která nabízí bohaté vyžití pro návštěvníky i obyvatele města všech věkových kategorií a je plynule napojena na historické centrum.
Město je členem Svazu měst a obcí, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Euregia Egrensis, sdružení Egronet, svazku obcí Česká inspirace, Mikroregionu Chebsko a Asociace turistických infocenter.

Na co se mohou návštěvníci těšit?

 • Chebské muzeum, založeno 1873, patří mezi nejstarší regionální muzea v Čechách
 • Chebský hrad, od roku 2017 je Národní kulturní památkou
 • Galerie výtvarného umění, české malířství s unikátní sbírkou gotického sochařství
 • Retromuseum, pobočka galerie, design a životní styl 60. až 80. let minulého století
 • Výstavní a koncertní síň Klára v barokním kostele na Františkánském náměstí
 • Galerie fotografie ve špýcharu na Františkánském náměstí
 • Františkánský kostel Zvěstování Panny Marie
 • Klášterní zahrada s výstavami a koncerty

 

TIP INFOCENTRA
Komentované prohlídky historických krovů v domech na náměstí.

Turistické infocentrum
Jateční 2, 350 02 Cheb
tel.:+420 354 440 302
e-mail: infocentrum@cheb.cz
www.tic.cheb.cz | www.cheb.cz


Špalíček Mlýnská věž Obrázek č.3počet zhlédnutí: 2009

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.