JUDr. Karel Jičínský

26.04.2021 | 18:27
JUDr. Karel Jičínský

(190 let)
Český právník, archeolog, vychovatel, politik a hospodářský správce Karel Jičínský se narodil 17. května 1831 na hradě Karlštejně v rodině ředitele panství. Základní školu absolvoval tamtéž, poté studoval na piaristickém gymnáziu v Praze.

Během studií na Právnické fakultě UK navštěvoval také přednášky Jana Křtitele Erazima Vocela, zakladatele české archeologie. V roce 1852 absolvoval a roku 1857 získal titul doktora práv. V letech 1853–1874 byl vychovatelem dětí hraběte Jaromíra Černína z Chudenic (1818–1908), pobýval na zámcích v Chudenicích a Petrohradě a psal odborná právní, historická a matematická pojednání. Na Chudenicku a Petrohradsku prováděl také archeologický výzkum. V roce 1874 přešel do Jindřichova Hradce, kde se roku 1877 stal zástupcem ředitele panství a v roce 1887 centrálním ředitelem černínských panství. V té době se zasloužil o elektrické osvětlení zámku i města, vybudování podniku na očkovací séra a jako zlepšovatel zdokonalil pluh (Nauka o pluhu 1890). Nesporné zásluhy má také v oblasti památkové péče jako konzervátor pro jihočeský region. Od roku 1884 stál v čele kuratoria jindřichohradeckého muzea, kde se podílel na objevení a záchraně nástěnných maleb v soudnici místního hradu. Uspěl také jako regionální politik – stal se členem obecního a okresního zastupitelstva v JH a od roku 1900 byl okresním starostou. Člen Jednoty českých matematiků, České akademie věd a umění, řady spolků a odborných komisí, nositel Řádu Františka Josefa odešel v roce 1906 na odpočinek do Karlštejna. Z dobového tisku Ohlas od Nežárky se dozvídáme, že JUDr. Karel Jičínský zemřel 12. 6. 1910 ve věku 80 let. Z jeho letostánku v Budňanech byl převezen na hřbitov Karlotýnský do rodinné hrobky (Karlštejn, katastr dvou původních vsí Budňany a Poučník). Pohřbu se účastnili hrabata Černínové, Evžen a František, starosta Jindřichova Hradce Karel Mert a mnozí úředníci panství.

Luděk Sládek, foto © Muzeum Jindřichohradecka; Poděkování za pomoc PhDr. Ště­pánce Běhalové, Ph.D., z Muzea Jindřichohradecka


Na výstavě v Praze 1895, druhý zleva Karel Jičínský, třetí – starosta V. Naxera, čtvrtý – tajemník   J. Houra, v popředí učitel Jan Donátpočet zhlédnutí: 820

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.