Navštivte Památník Terezín

28.06.2021 | 22:02
terezin_IMG_0976u_w

…národní kulturní památku již od roku 1947, jedinečnou paměťovou instituci svého druhu v ČR, místa utrpení desetitisíců lidí v letech nacistické okupace.

Nedaleko soutoku Ohře a Labe leží pevnost Terezín. Původně vojenská stavba, postavená ke konci 18. století, měla bránit území tehdejší habsburské monarchie proti útokům ze strany Pruska. Tvořila ji Hlavní pevnost – dnešní město a Malá pevnost. K útoku na pevnost nakonec nikdy nedošlo, a tak se Terezín proměnil na běžné město, kde nicméně i nadále fungovala početná vojenská posádka.
Tragickou kapitolou historie Terezína bylo období druhé světové války. V rámci nacistické politiky tzv. „konečného řešení židovské otázky“ bylo rozhodnuto o zřízení ghetta – koncentračního tábora pro židovské obyvatelstvo na území Terezína. Židé zde měli být soustředěni do doby, než budou místa vyhlazování připravena k jejich konečné likvidaci. Celkem bylo do Osvětimi, Treblinky, Majdanku, Sobiboru či dalších vyhlazovacích center deportováno v 63 transportech na 87 000 Židů, pouhých 3 800 z nich se po válce vrátilo zpátky. Přímo v terezínském ghettu pak v důsledku katastrofálních životních podmínek zahynulo na 35 000 Židů.
Na opačném břehu řeky Labe, při silnici do Prahy, leží Malá pevnost. Jako vězení fungovala již před druhou světovou válkou, mezi její nejznámější vězně z tohoto období patřil Gavrilo Princip, hlavní atentátník ze Sarajeva.
V letech nacistické okupace sloužila Malá pevnost jako vězení pražského gestapa. Jeho branami prošlo během války kolem 32 000 příslušníků českého a moravského odboje. Malá pevnost měla charakter průchozí věznice, odkud byli vězni posíláni po určité době před soud nebo do koncentračních táborů. Kolem 300 vězňů bylo většinou bez soudu přímo v Malé pevnosti také popraveno. Životní podmínky uvězněných se rok od roku neustále zhoršovaly, přímo zde zahynulo v důsledku hladu, týrání a nedostatečné lékařské péče a hygieny 2 600 vězňů, další tisíce jich zahynuly po deportaci z Terezína.
Dnes je území Malé pevnosti celé památníkem, na území města, kde se dnes běžně žije, lze navštívit několik budov a objektů, které jsou součástí expozic Památníku Terezín.

Objekty Památníku Terezín přístupné návštěvníkům
Malá pevnost • věznice gestapa • Národní hřbitov
Město Terezín • židovské ghetto • Muzeum ghetta • bývalá Magdeburská kasárna • Židovská modlitebna • Kolumbárium a ústřední márnice ghetta • Židovský hřbitov s krematoriem
(více na www.pamatnik-terezin.cz)
Návštěvu lze absolvovat individuálně a bez předchozího objednání nebo v rámci prohlídky s průvodcem.

Prohlídky s průvodcem
První okruh – Malá pevnost (75 minut)
Druhý okruh – objekty bývalého ghetta Terezín (120 minut)
Rezervace prohlídek – www.pamatnik-terezin/rezervace nebo tel. +420 416 724 535
Otevřeno celoročně, v hlavní návštěvnické sezoně (do přechodu na zimní čas) denně od 8 do 18 hodin

Doporučení pro návštěvu
Půldenní návštěva – prohlídka Malé pevnosti s průvodcem + individuální návštěva
muzejních objektů bývalého ghetta – časová náročnost 2–4 hodiny.
Celodenní návštěva – prohlídka Malé pevnosti i bývalého ghetta s průvodcem,
+ návštěva muzejních objektů – časová náročnosti cca 6 hodin.

Dočasné výstavy, které budou přes léto otevřeny
Jiří Sozanský a kol. – Pevnost 1980: Výstava je připomínkou unikátního environmentálního projektu, který se podařilo autorům realizovat s pomocí tehdejšího vedení Památníku Terezín ve stejných prostorách IV. dvora Malé pevnosti v roce 1980. Projekt si kladl za cíl reflektovat nejen minulost, ale vyjadřovat se k povaze totalitních režimů v širších souvislostech. Výstava bude otevřena do 31. října.
Mark Podwal – Kadiš pro Dabrowu Bialostockou: Výtvarná výstava, kterou její autor, americký výtvarník, charakterizuje jako obrazový deník ze své cesty do polské Dabrowy, rodiště jeho matky. Výstava vytváří barevné a neočekávané pohledy na zaniklý svět židovské komunity v tomto polském městečku. Výstava je do konce srpna k vidění v předsálí kina Muzea ghetta.
Pasy pro život: Dokumentární výstava o činnosti polských diplomatů a židovských aktivistů působících ve Švýcarsku pod vedením Aleksandra Ładośe, kterým se během druhé světové války podařilo vyrobit tisíce falešných pasů a zachránit díky nim tisíce Židů před holocaustem. Výstava je do konce srpna k vidění v předsálí kina Muzea ghetta.
Miroslav Vavřín – Mezi životem a tmou: Výstava fotografií, cyklus vznikal po dobu téměř dvou let, je autorovým vyrovnáním se s osudem své rodiny během druhé světové války. V předsálí kina Malé pevnosti bude výstava otevřena do konce srpna.

A kde nás najdete?
Památník Terezín leží nedaleko dálnice D8 a exitu 35 ve směru Doksany (pro směr z Prahy), případně exitu 45 ve směru Lovosice, Litoměřice (pro směr od Ústí nad Labem).
Přímý autobus jezdí z Prahy, z nádraží Praha-Holešovice, zastávka je buď u Malé pevnosti (U Památníku), nebo na náměstí v Terezíně.
GPS: 50°30’47.73’’N; 14°9’32.74’’E

Památník Terezín
Principova alej 304, 411 55 Terezín
tel.: +420 416 782 225,
e-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.pamatnik-terezin.cz


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.