Mimopražská muzea září 2021

27.08.2021 | 20:03
PP_2021_09_Stranka_69

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Největší hornické muzeum v České republice založené roku 1886 zve k návštěvě unikátních expozic situovaných v památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského a Drkolnovského dolu, v hornickém domku na Březových Horách a ve čtyřech mimopříbramských pobočkách.

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY – NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl, Drkolnovský důl, hornický domek
nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI – Březové Hory
tel.: +420 318 633 138
e–mail: info@muzeum–pribram.cz
www.muzeum–pribram.cz

 • otevřeno: út–ne 9.00–17.00,
 • vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč.

Expozice umístěné v historických báňských objektech přibližují minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje svezení hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky dvou kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu či seznámení s parními těžními stroji, cennou mineralogickou sbírkou a havířským folklorem.

VÝSTAVA
Nové mineralogické přírůstky do sbírek muzea 
  Výstava prezentuje výběr nejzajímavějších mineralogických vzorků z příbramského uranového revíru a z březohorského rudního revíru, které byly získány do sbírek muzea za poslední 3 roky | do 31. 12.
Když si havíř nosil práci domů   Expozici hornického domku zpestřují historické štufnverky a další předměty zdobené březohorskými minerály, dále jsou vystaveny řezby figurek havířů a akvarely s hornickou tematikou | do 31. 8.

AKCE
19. 09. | Den evropského dědictví
– významný den - zvýhodněné vstupné, doprovodný program spojený s prezentací největších skvostů industriálního dědictví na Příbramsku.
28. 09. | Den věží a rozhleden – návštěvníci mají možnost vystoupat na těžní věže Ševčinského a Vojtěšského dolu v Příbrami - Březových Horách a na vyhlídkovou věž Památníku Vojna Lešetice za symbolické vstupné 1 Kč.

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

Muzeum obětí komunismu
Lešetice 52, 262 31 Lešetice
tel.: +420 326 531 488
e–mail: info@muzeum–pribram.cz
www.muzeum–pribram.cz

 • otevřeno: út–ne 9.00–17.00
 • vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Dochovaný vězeňský areál mezi bývalými uranovými šachtami, ojedinělý ve střední Evropě. V letech 1949–1951 tábor nucených prací a následně do roku 1961 zařízení pro politické vězně komunistického režimu. Muzeum obětí totality a dějin uranového hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, exteriérová expozice soch Jiřího Sozanského, možnost jízdy hornickým vláčkem.

VÝSTAVY
Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na Příbramsku
   Výstava dokumentuje poslední dny 2. světové války na Příbramsku | do 31. 12.
17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku   Výstava věnovaná listopadovým událostem na Příbramsku představí cenné fotodokumenty i písemnosti. Výstava je zpřístupněná rovněž v online podobě | do 31. 12.
Ani gram uranu okupantům   Výstava historických dokumentů k událostem z roku 1968 v Příbrami | do 31. 12.
Kresby z vězení   Výběr z grafického díla akademického malíře a sochaře Otmara Olivy. Originály těchto děl vznikly během vazby ve věznici Plzeň-Bory v letech 1979 – 1981 | do 31. 12.
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje   Vystavené dokumenty a fotografie představují životní osudy hrdinů, kteří se aktivním způsobem podíleli na boji proti totalitním režimům | do 31. 12.

SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví
Vysoký Chlumec
tel.: +420 318 626 307, +420 733 371 546
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

 • otevřeno: út–ne 9.00–17.00
 • vstupné: základní 60 Kč; snížené 30 Kč

Skanzen uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospodaření na vesnici.

VÝSTAVA
Skanzen Vysoký Chlumec: Vznik a dvě desetiletí budování Muzea vesnických staveb
   Výstava ukazuje vznik a zejména proces budování Muzea vesnických staveb středního Povltaví v letech 2000–2020 | do 31. 10.

AKCE
25. 09. | Putování za Jakubem Krčínem
– pochod dlouhý cca 12 km začne v 9.00 v prostorách Skanzenu Vysoký Chlumec a bude zhruba v poledne zakončen v Obděnicích pietní vzpomínkou v tamním kostele Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém je umístěna náhrobní deska připomínající zdejší – i když jen údajný a nepotvrzený – hrob Jakuba Krčína.

MUZEUM ZLATA NOVÝ KNÍN

Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
Nám. Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín
tel.: +420 318 593 015, +420 774 824 656
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

 • otevřeno: út–ne 9.00–17.00
 • vstupné: základní 20 Kč; snížené 10 Kč

Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny města, místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí.

MUZEUM ŠPÝCHAR PROSTŘEDNÍ LHOTA

Prostřední Lhota 1, 262 03 Chotilsko
tel.: +420 318 543 958, +420 702 019 932
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

 • otevřeno: so–ne 9.00–17.00
 • vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Expozice v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou, seznamují se životem na venkově ve středním Povltaví a nejstaršími dějinami regionu spjatými s těžbou zlata. Součástí je i archeologická výstava věnovaná keltskému oppidu Hrazany.

VÝSTAVA
Litinové formy 
  Výstava litinových forem ze soukromé sbírky Aleše Fabiána z Hájů u Příbrami | do 31. 10.

MALÉ MÁSLOVICKÉ MUZEUM MÁSLA

Máslovice 3, 250 69 Vodochody
mobil: +420 724 191 246, 603 431 148
www.maslovice.cz

 • otevřeno: so+ne 10.00–12.00 a 13.00–16.00; mimo tyto dny pouze po předběžné objednávce (min. 10 osob)
 • vstupné: základní 40 Kč, senioři a děti 30 Kč, studenti 20 Kč, rodinná vstupenka (2 dospělí + děti) 120 Kč
 • spojení: autobusem č. 374 ze stanice metra C – Kobylisy, ulice Pod Sídlištěm, autem směr Teplice a odbočit na Klíčany, vlakem z Masarykova nádraží do Libčic nad Vltavou a přívozem přes řeku dále 1,2 km do Máslovic

STÁLÁ EXPOZICE
Historické předměty na výrobu másla (různé typy máselnic, dřevěných tvořítek na máslo aj.) a máslenky na servírování másla
Sbírka obalů od másla českých i zahraničních výrobců
Expozice o historii obce
Muzejní obchůdek
Netradiční naučná stezka od muzea k přívozu

VÝSTAVA
Žákovské knížky | do 21. 11.

AKCE
11. 09. | Máslovické posvícenské vinobraní – Bakchus, vína, koláče, stloukání másla, divadlo a atrakce pro děti, korková a drátovací dílna, běh s máslem do vrchu, vystoupení skupiny George a Beatovens s Karlem Kahovcem, Tři v triku, Máslovické dnkačky, večerní taneční zábava.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
16. 10. | Máslovické dýňování
– zdobení dýní, pochoutky a vaření z dýní, pohádkový les a strašidelný dům.

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE

Zámek 1, 386 01 Strakonice
tel.: +420 380 422 608
e-mail: informace@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz

 • otevřeno: denně 9.00–11.30 a 13.00–17.00

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Černá kuchyně se stálou expozicí Němí svědci minulosti a vyhlídková věž Rumpál.

VÝSTAVY
Recycling H. Gregorová – výtvarná výstava | vernisáž 2. 9.
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech – venkovní výstava

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE

Hoslovice 36, 387 19 Čestice (17 km od Strakonic)
tel.: +420 731 907 308
e-mail: mlyn@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz

 • otevřeno: denně 9.00–17.00

Vodní mlýn Hoslovice

 

 • autentický obraz života na mlýně
 • areál s domácími zvířaty a hospodářským vybavením
 • etnografická expozice Ze života šumavského Podlesí
 • ideální místo pro rodinný výlet

Facebook: https://www.facebook.com/MuzeumStrakonice
Instagram: https://www.instagram.com/muzeum.stredniho.pootavi/
YouTube: https://www.youtube.com/ - kanál Muzeum středního Pootaví Strakonice

AKCE
18. 09. | Babí léto na mlýně (tradiční řemeslná akce) – ukázky řemesel, řemeslný trh, ochutnávka čerstvě upečeného chleba z původní pece, zahraje Mladá dudácká muzika, komentované prohlídky, pouštění mlýnského kola.

PAMÁTNÍK TEREZÍN

Principova alej 304, 411 55 Terezín
tel.: +420 416 782 225
e–mail: pamatnik@pamatnik–terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
www.pamatnik–terezin.cz

 • otevřeno: Malá pevnost: denně 8.00–18.00;
 • Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna: denně 9.00–18.00;
 • Krematorium: so zavřeno, ne–pá 10.00–18.00;
 • Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice: denně 9.00–18.00;
 • Modlitebna a replika mansardy z doby terezínského ghetta, domek u býv. váhy: denně 9.00–18.00

Památník Terezín

VÝSTAVY
Jiří Sozanský a kol. – Pevnost 1980   Výtvarná výstava autorů Jiří Sozanský, Ivan Bukovský, Petr Kovář, Zdeněk Beran, Lubomír Janečka, Oldřich Kulhánek a Ivan Dolejšek. Termín vernisáže ještě nepotvrzen; výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti – bývalé cely 41 a 42 a samotky | do 31. 10.
Výstava děl zaslaných do výtvarné soutěže PT – Memoriálu Hany Greenfieldové   Výtvarná výstava – díla, zaslaná do XXV. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 7. 9. od 13 hod. v kinosále Muzea ghetta; výstavní prostory – předsálí kina Muzea ghetta | od 7. 9. do 21. 11.
Děvčata z pokoje 28   Dokumentární výstava. Zahájena bude vernisáží 9. 9. ve 14.00; výstavní prostory – předsálí kina Muzea ghetta | od 9. 9. do 21. 11.
Migrace a humanitární pomoc v Evropě (1919–1949)   Dokumentární výstava. Vernisáž ještě není potvrzena; výstavní prostory – předsálí kina Malé pevnosti | od 16. 9. do 25. 11.

AKCE
05. 09. | 10.00 | Terezínská tryzna
– vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce, konaná u příležitosti 76. výročí osvobození. Začátek na Národním hřbitově před Malou pevností. Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12.00) je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena! Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín. Pořadatel: Památník Terezín pod záštitou ministra kultury ČR, spolupořadatelé: Ústecký kraj, Město Terezín, Federace židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa. Akce je součástí Rodinného stříbra Ústeckého kraje.
07. 09. | 13.00 | Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín – Memoriál Hany Greenfieldové – slavnostní vyhlášení výsledků XXVII. ročníku literární a XXV. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové. Součástí je doprovodný kulturní program a přehlídka vítězných prací; výstavní prostory – kinosál Muzea ghetta.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná nařízení vlády související s šířením onemocnění COVID-19.
Doplňující a upřesňující informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Památníku Terezín v kalendáři akcí: https://www.pamatnik-terezin.cz/kalendar-akci
Změna výše uvedeného programu je vyhrazena, především s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a související platná opatření!

Retroautomuzeum Strnadice

Chcete si zavzpomínat, jaké bylo vaše první rodinné auto?
A které auto měli vaši rodiče?
Přijeďte se podívat do našeho muzea!

Muzeum se nachází 50 km jižně od Prahy, mezi Benešovem a Sedlčany

Otvírací doba:
červen–září od úterý
do neděle 10–17 hod.

www.retroautomuzeum.com


Obrázek č.0 Hornické muzeum Příbram Vodní mlýn Hoslovice Památník Terezín Retroautomuzeum StrnadiceMáte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.