Památky září 2021

27.08.2021 | 20:07
PP_2021_09_Stranka_58

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE

Karlovo nám. 1/23, Vodičkova 1/3, 120 00 Praha 2 – Nové Město
tel.: +420 224 947 190
www.facebook.com/NRpraha
www.nrpraha.cz

 • Vyhlídka z věže Novoměstské radnice a stálá expozice v bývalém bytě věžníka o historii Nového Města je otevřena út–ne 10.00–18.00, vstupné plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč, vstup z Vodičkovy ulice, polední pauza ve Věži a Galerii 30 min mezi 12.00–13.00,
  www.nrpraha.cz/vez/
 • Café Neustadt: otevřeno denně, www.facebook.com/cafeneustadt, vstup z nádvoří NR

Novoměstská radnice

VĚŽ
otevřeno: út–ne 10.00–18.00
vstupné: 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč
Vyhlídková věž je vysoká téměř 70 m. Po 221 schodech vystoupíte na její ochoz, kde se můžete pokochat překrásným výhledem na Prahu. V Galerii ve věži probíhají zajímavé krátkodobé výstavy | www.nrpraha.cz/vez/

STÁLÁ EXPOZICE
Historie Nového Města a Praha panoramatická   Stálou expozici o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu.
Byt věžníka | opět otevřeno út–ne 10.00–18.00, vstupné v ceně vstupenky na věž | www.nrpraha.cz/vez/

KAVÁRNA
Café Neustadt   Kavárna se zahrádkou na nádvoří oblíbená zvláště u mladých | otevřeno denně, vstup z nádvoří NR. Informace o otevírací době a konání akcí na FB stránkách Café Neustadt | www.facebook.com/cafeneustadt

VÝSTAVY
Neviditelná výstava 
  Výstava se snaží návštěvníkům ukázat svět nevidomých lidí, jaký je život bez smyslu, díky kterému získává člověk nejvíce informací, a to bez zraku. Nezapomenutelná hodina v naprosté tmě s nevidomým průvodcem | dlouhodobá výstava otevřena od 1. dubna 2011 | výstavní prostory II. patro NR. Otevírací doba a vstupné na www.neviditelna.cz
Alma mater Palaestra   Palaestra je sportovní klub, jehož hlavní náplní je umožnění smysluplného trávení času dětem ze sociálně slabých rodin. Výstava, kterou zaštiťuje starostka Prahy 2, představuje neobvyklou tvůrčí polohu našich předních výtvarných umělců, kteří mezi provazy boxerského ringu předávají své mnohaleté zkušenosti a hodnoty mladým lidem a dětem hledajícím svoji životní cestu. Návštěvníci se tentokrát seznámí s díly sochaře Vojtěcha Adamce a malíře Ivana Komárka a stanou se i diváky zápasu mladých boxerů na životních křižovatkách pod vedením trenéra a zakladatele spolku Jana Baloga | od 10. 9. do 3. 10. | Galerie v přízemí | otevřeno út–ne 10.00–18.00 | vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč / během EHD jednotné vstupné 20 Kč, otevřeno denně 10.00–20.00 | www.nrpraha.cz/program/1096/vystava-alma-mater-palaestra/

STÁLÁ AKCE
Socha Neptuna   Sochařské dílo vytvořil z jemného pískovce v letech 1875–1877 sochař Bohuslav Schnirch. V roce 2014 sochu zrestauroval akademický sochař Vojtěch Adamec | vstupní hala svateb v přízemí | otevřeno každé úterý 14.00–16.00 | vstup přes nádvoří a foyer zdarma | www.nrpraha.cz/svatby

KONCERTY
02. 09. | 19.30 | Podzimní stylové večery 2021 na Novoměstské radnici. Pocta Antonínu Dvořákovi / Komorní díla i dosud neznámé úpravy. Koncert 8. hudebního cyklu se smyčcovým orchestrem Harmonia Praga s uměleckým vedoucím, houslistou Miroslavem Vilímcem a dirigentem Štefanem Britvíkem | Velký sál | vstupné plné 320 Kč, snížené 170 Kč, bližší info na www.harmoniapraga.cz | http://www.nrpraha.cz/program/1078/podzimni-stylove-vecery-2021-na-novomestske-radnici/
08. 09. | 19.30 | Novoměstský festival komorní hudby NOVOFEST 2021. Klavírní recitál Marka Kozáka. I v letošním roce se koná v historickém Velkém sále Novoměstské radnice několik koncertů již 11. ročníku hudebního festivalu Novofest. Klavírní recitál jednoho z nejúspěšnějších českých klavíristů současné mladé generace, čerstvého laureáta mezinárodní klavírní soutěže Gézy Andy v Zürichu, která je považována za jednu z nejprestižnějších, ale taky nejobtížnějších klavírních soutěží na světě | Velký sál | vstupné plné 300 Kč, snížené 150 Kč, podrobnosti na www.novofest.cz | www.nrpraha.cz/program/1088/novomestsky-festival-komorni-hudby-novofest-2021/
16. 09 | 19.00 | Ensemble 18+, Ivan Ženatý, Kristina Fialová. Koncert klasicistních mistrů v podání předních českých sólistů: Ivan Ženatý – housle, Kristina Fialová – viola, komorní orchestr Ensemble +18) | Velký sál | vstupné plné 200 Kč, snížené 150 Kč, ZTP/ZTTP a doprovod 100 Kč, rezervace vstupenek na karnetova@gmail.com | www.nrpraha.cz/program/1103/ensemble-18-ivan-zenaty-kristina-fialova/
29. 09. | 19.00 | Maok / Světelné ornamenty. Koncert slovenského hudebníka, improvizátora, multiinstrumentalisty, zpěváka a skladatele Maoka. Večer nabitý krásnou atmosférou a hudbou, která hýčká, hladí na duši a léčí. „Vnímejte, jak se vaše tělo uvolňuje v meditaci či jemném tanci a na tváři se vám objevuje úsměv. Zní nádherná hudba a vaše starosti mizí v dálce...“ | Velký sál | podrobné informace a vstupné na www.cestainspirace.cz | www.nrpraha.cz/program/1084/maok-svetelne-ornamenty/

AKCE
Sculpture Line 2021 / Alexandra Koláčková – Sedící postava
   Barevná socha byla nainstalována na nádvoří Novoměstské radnice v souvislosti s loňským mezinárodním sochařským festivalem Sculpture Line a zůstává zde i během letošního 7. ročníku festivalu. Je zhotovena z vysokopálené šamotové hlíny. Prvotním impulzem vzniku této realizace byl záměr dotvořit intimní místo jedné soukromé zahrady posezením s plastikou. Vznikla tak lavička v podobě stylizované ženy, které se můžete uvelebit v náručí s knížkou, nebo usednout tváří v tvář blízké osobě v důvěrném hovoru. Na nádvoří je možno též prohlédnout si a posedět na betonových polštářích sochařky Veroniky Psotkové, které jsou zde umístěny trvale | do 30. 9. | nádvoří | otevřeno denně 8.00–23.00 | prohlídka zdarma | www.nrpraha.cz/program/1061/sculpture-line-2020-alexandra-kolackova-sedici-postava/
03. – 05. 09. | 03. 09. v 18.00, 04. a 05. 09. v 15.00 | Bruncvík a lev. Středověký příběh hrdinství a lásky, který se poprvé objevil zhruba ve 14. století, je známý ze Starých pověstí českých Aloise Jiráska. Oblíbené loutkové představení pro diváky od 7 let | vstupné děti 160 Kč, dospělí 240 Kč | www.nrpraha.cz/program/1089/bruncvik-a-lev/
06. 09. | 18.30; 13. 09. | 18.30; 30. 09. | 18.00 | Komentované prohlídky Novoměstské radnice 2021 – prohlídka s poutavým výkladem odkrývá návštěvníkům kus historie jedné z nejkrásnějších pražských národních kulturních památek a je vhodná i pro děti. Podívají se i do prostor, které nejsou běžně přístupné a na vyhlídkovou věž vystoupají při západu slunce | sraz na nádvoří | závazné přihlášky předem s dostatečným předstihem – info na www.nrpraha.cz, vstup 1 osoba 100 Kč (+ jedno dítě do 15 let zdarma) | prohlídku je možné si dohodnout pro 6 a více osob i v individuálním termínu | www.nrpraha.cz/program/1082/komentovane-prohlidky-novomestske-radnice-2021
11. – 19. 09. | denně 10.00–20.00 | EHD – Dny evropského dědictví 2021. Během EHD NR nabízí slevu na výstup na věž, prohlídku několika výstav, a další zajímavý program. Téma letošního ročníku: Památky pro všechny | všechny prostory NR | podrobné informace o programu a vstupném na www.nrpraha.cz | www.nrpraha.cz/program/1097/ehd-dny-evropskeho-dedictvi-2021-na-novomestske-radnici/
12. a 28. 09. | 15.00 | Dnes provází Minor. Herci divadla Minor provedou návštěvníky Novoměstské radnice tak trochu jiným způsobem. Uvidíte historicky zajímavé prostory, ale klasickou prohlídku rozhodně nečekejte! Abyste se dostali do cíle, budete muset zapojit šedou kůru mozkovou… | sraz na nádvoří | vstupné děti 100 Kč, dospělí 150 Kč / 12. 9. – sleva v souvislosti s EHD, jednotné vstupné 100 Kč | www.nrpraha.cz/program/1092/dnes-provazi-minor/
23. – 26. 09. | 10.00–19.00, v ne do 17.00 | 45. veletrh starožitností Antique. Tématem již 45. veletrhu starožitností bude České sklářství – umění a řemeslo, kterému se klaněl svět. Užijete si opět širokou nabídku starožitností vystavovatelů ze všech koutů ČR, kteří opět představí své hodnotné prodejní exponáty | celá NR | vstupné plné 120 Kč, snížené 80 Kč | www.nrpraha.cz/program/1034/45-veletrh-starozitnosti-antique-zari-2021/
28. 09. – 28. 10. | út–ne 10.00–18.00 | Měsíc věží a rozhleden ČR 2021 na Novoměstské radnici aneb stoupá celá rodina. Jubilejního 10. ročníku Měsíce věží a rozhleden, což je projekt k prodloužení turistické sezóny, se účastní i NR | Věž | vstupné viz věž, 28. 10. ve 14.00 výstup na ochoz věže s českou vlajkou, 28. 9. v Den věží a rozhleden a 28. 10. vstup pro děti do 12 let se soutěžním 4pohledem, zakoupeným v pokladně věže, bez poplatku | www.nrpraha.cz/program/1077/mesic-vezi-a-rozhleden-cr-2021-aneb-stoupa-cela-rodina/
Aktuální program, informace k dalším plánovaným akcím a podrobnosti naleznete na www.nrpraha.cz

PRAŽSKÝ HRAD

Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
e-mail: info@hrad.cz
www.hrad.cz (aktuální informace)

většina historických památek na Pražském hradě má bezbariérový vstup

INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU
III. nádvoří tel. +420 224 372 434, 224 372 435, info@hrad.cz, otevřeno denně 9.00–17.00

NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ
Hradní areál: celoročně otevřen 6.00–22.00
Objekty se vstupenkou: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, Katedrála sv. Víta 9.00–17.00 (v neděli po ukončení bohoslužeb od 12.00, poslední vstup vždy v 16.40). Velká jižní věž 10.00–18.00.
Zahrady Pražského hradu (Královská zahrada a Jižní zahrady) a Horní Jelení příkop jsou otevřeny denně 10.00 – 18.00. Zahrada na Baště je otevřena celoročně denně 6.00–22.00.

CENÍK VSTUPNÉHO DO HISTORICKÝCH OBJEKTŮ PRAŽSKÉHO HRADU
ceny jsou uvedeny v pořadí: plné vstupné/sleva*/rodinné vstupné
Pražský hrad: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta, Zlatá ulička – 250/125/500 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta: 150 Kč, snížená 80 Kč, rodinná 300 Kč
Vstupenky jsou platné 2 dny. Zakoupené vstupenky nelze vracet. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu. Vstupné na výstavy, přednášky, koncerty a podobné akce je stanovováno samostatně.
Fotografování interiérů – licence: fotografovat je možno pouze bez použití blesku a stativu. Cena 50 Kč.

VÝSTAVY

KRÁLOVSKÝ LETOHRÁDEK – BELVEDER

 • otevřeno: denně 10.00–18.00

Ivan Exner   Akademický malíř Ivan Exner (1960) patří již po několik dekád k neopominutelným zjevům domácí výtvarné scény. Autorská instalace dbá na vyváženost děl starších i nových, přičemž důraz klade zejména na tvorbu souznící s tradicí a uměřeností | do 24. 10.

ZÁMEK LÁNY
Jože Plečnik v Lánech
   Slavný slovinský architekt Jože Plečnik se významně podílel na přestavbě Pražského hradu a zahrady na zámku v Lánech. Do Prahy přijel za tímto účelem na požádání prezidenta T. G. Masaryka. Na Pražském hradě provedl rekonstrukci prvního a třetího nádvoří, navrhl Jižní zahrady a podílel se zčásti i na úpravě vnitřních prostor. V zahradách Lánského zámku pak vytvořil nádhernou Lví fontánu, včelín, lavičky a mostky i celkovou koncepci zahrady | do 31. 10.

JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU

 • otevřeno: denně 10.00–18.00

Česká moderní architektura – od secese k dnešku   Podnětem k výstavě je 150. výročí narození vůdčí osobnosti moderní české architektury, ale i architekta mezinárodního významu, pedagoga, návrháře nábytku, podněcovatele a inspirátora nových tendencí v architektuře a urbanismu, Jana Kotěry. Výstava Česká moderní architektura seznámí českou i zahraniční veřejnost s moderní českou architekturou od konce XIX. století až po současnost | od 1. 9. do 31. 10.

CÍSAŘSKÁ KONÍRNA

 • otevřeno: denně 10.00–18.00

Stanislav Libenský Award 2021   Cílem soutěže a výstavy je představit veřejnosti díla mladých sklářů z Čech i ze zahraničí. Letošní expozice bude zároveň doplněna o retrospektivní část – díla vybraných účastníků soutěže z minulých ročníků. V neposlední řadě je výstava svázána s dílem českého skláře Stanislava Libenského a jeho odkazem. V letošním roce se připomíná 100. výročí od jeho narození | od 6. do 30. 10.

STÁLÉ EXPOZICE

ZLATÁ ULIČKA

 • expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových okruhů, od 17.00 do 22.00 není vstup zpoplatněn, ale expozice, včetně věže Daliborky, jsou uzavřeny

Stálá expozice ve Zlaté uličce   Zlatá ulička je zřejmě nejromantičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravených barevných drobných domků nabízí stálou expozici, která přibližuje život v uličce ve všech obdobích její 500leté existence.

AKCE – VSTUPNÉ

Zdarma do zámeckého parku v Lánech a Muzea Karlova mostu se vstupenkou na Pražský hrad
Návštěvníci Pražského hradu s okruhovou vstupenkou mohou navštívit bezplatně zámecký park v Lánech. Nově zde byla umístěna panelová výstava ke stému výročí zakoupení zámku státem (15. července 1921), která připomíná historii zámku. Část expozice je věnována slovinskému architektu Jože Plečnikovi, který se významně podílel nejen na úpravách Pražského hradu, ale také zámeckého parku v Lánech.

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Strahovské nádv. 1/132, 118 00 Praha 1 – Hradčany
tel.: +420 233 107 730
www.strahovskyklaster.cz

 • spojení: tram 22, st. Pohořelec
 • otevřeno: denně 9–11.30 a 12.30–17.00
 • vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 300 Kč, skupinové 10 Kč (pro školní skupiny základních českých škol v rámci výukového programu
 • prodej vstupenek končí 30 minut před uzavřením objektu

STÁLÁ EXPOZICE

Klenotnice Strahovského kláštera   Klenotnici tvoří soubor děl uměleckého řemesla, které dokumentují rozmanitost předmětů liturgické povahy, jež vznikly přímo na objednávku řádu nebo se do majetku kanonie dostaly koupí či darem.

Malířství a sochařství 1300–1550

Rudolfínské malířství

Flámské a nizozemské malířství 16. – 17. století

Italské malířství

Středoevropské malířství 17. – 18. století

České malířství 19. století

 

KONVENTNÍ BUDOVA – PŘÍZEMÍ

Ambity, kapitulní síň, zimní a letní refektář, románské sály

Multimediální expozice o Strahovském klášteře a zakladateli premonstrátského řádu sv. Norbertovi

VÝSTAVA

Jubilejní výstava 900 let vzniku premonstrátského řádu | do ledna 2022

HISTORICKÉ SÁLY STRAHOVSKÉ KNIHOVNY

otevřeno: denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00

VRTBOVSKÁ ZAHRADA

Karmelitská 25, 110 00 Praha 1 – Malá Strana
tel.: + 420 272 088 350–52
e-mail: zahrada@vrtbovska.cz
www.vrtbovska.cz

 • provozuje a spravuje Casus Direct Mail, a. s., www.casus.cz
 • spojení: tram 12, 20, 22, st. Malostranské nám.
 • otevřeno: denně – duben a říjen denně 10.00–18.00, květen – září 10.00–19.00
 • pořádání svateb tuzemských, zahraničních i symbolických, koncertů, společenských i firemních setkání, oslav výročí, tiskových konferencí, prezentací, přehlídek
 • akreditovaní průvodci mají vstup do prostor zahrady zdarma. Průvodce skupiny nad 6 osob získává pro návštěvníky slevu 20%
 • wi-fi připojení zdarma!

 

Jedna z nejvýznamnějších barokních zahrad v Evropě vybudovaná v letech 1715–1720 dle návrhu architekta Františka Maxmiliána Kaňky s bohatou sochařskou a plastickou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna a freskami Václava Vavřince Reinera.

Ateliér Mikoláše Alše, ptačí voliéra s exotickým ptactvem, fontány s rybami, prodejní galerie, upomínkové předměty.

Dle hodnocení průvodců je z místa vyhlídky nejkrásnější pohled na panorama Hradčan a Malé Strany.

Přijďte se pokochat nezapomenutelným pohledem na Prahu a načerpat pozitivní energii, kterou všichni v těchto dnech potřebujeme.

Druhá nejkrásnější historická zahrada v Evropě vás zve k návštěvě ve svém jubilejním roce svého 300. výročí založení.

VÝSTAVY

Blanka Adensamová – „Sen a skutečnost“ – skleněné sochy a kresby | Horní galerie | od 9. 9. do 30. 9.

Historické fotografie Vrtbovské zahrady z 50. až 60. let minulého století | Salonek

Umělecká agentura ART-AM | Spodní galerie

KOSTEL SV. KLIMENTA NA LEVÉM HRADCI

Levý Hradec

Kulturní památka, která je majetkem římskokatolické církve
Levohradecká 1056, 252 63 Roztoky
tel.: +420 776 651 596
www.levyhradec.cz

 • spojení: bus 340 a 350 z Vítězného náměstí do zastávky Levý Hradec, nebo Rozcestí Žalov; vlak z Masarykova nádraží do zastávky Roztoky – Žalov; autem je Levý Hradec dostupný z Dejvic cca za dvacet minut
 • vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč

 

PROHLÍDKY

Prohlídky s průvodcem po přemyslovském hradišti a kostele sv. Klimenta

 • prohlídky lze objednat telefonicky u průvodce: Marcel Ramdan – mobil + 420 776 651 596
 • možnost zakoupení turistických vizitek a známek, pohlednic a jiných suvenýrů

Obrázek č.0 Strahov Vrtbovská zahradaMáte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.