Muzeum města Prahy - září 2021

27.08.2021 | 20:06
PP_2021_09_Stranka_63

Ředitelství
Kožná 475/1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 012 911
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

 • aktuální otevírací dobu všech objektů Muzea města Prahy najdete na www.muzeumprahy.cz
 • online aktivity muzea sledujte na našich webových stránkách

Muzeum města Prahy

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8
Budova z důvodu rekonstrukce uzavřena.

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
17. 08.–14. 09. | Koláže v zahradě Rothmayerovy vily – lidová výšivka – tématem vzdáváme hold Boženě Rothmayerové Hornekové, manželce architekta Otto Rothmayera. Právě její láska k ručním pracím, ať je to výšivka či háčkování, stojí za připomenutí v kolážích.
11. 09. | Dny evropského dědictví – vstup zdarma do Domu U Zlatého prstenu, do Podskalské celnice na Výtoni a do Zámeckého areálu ve Ctěnicích
18. 09. | Zažít město jinak – Výtoň zblízka s Muzeem města Prahy – po celý den volný vstup do Podskalské celnice na Výtoni, komentované vycházky po Podskalí, pracovní listy pro děti a další aktivity v okolí Podskalské celnice.

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU

Týnská 630/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město
pokladna +420 601 102 961
otevřeno: út–ne, 9.00–18.00; na státní svátek 28. 9. je otevřeno 9.00–18.00

VÝSTAVY
Město jako přízrak. Pražské inspirace Jaroslava Foglara   Spisovatele Jaroslava Foglara není třeba českým čtenářům příliš představovat. Muzeum si autora připomnělo v minulosti již dvakrát, současný výstavní projekt akcentuje motivy prolínání světa dospívajících kluků s fascinujícím světem MĚSTA, v jehož ulicích se odehrávají chlapecké příhody a příběhy. Základní cílovou skupinou výstavy jsou milovníci foglarovek všech věkových skupin, zážitek Foglarova mystického města ale projekt zprostředkuje i těm nejmladším. Scénografická a iluzivně řešená historická část výstavy bude instalována ve sklepních prostorách Domu U Zlatého prstenu, v nadzemní části vznikne galerie obrazů s pražskými motivy, připomínající neopakovatelnou atmosféru Prahy 1. poloviny 20. století | od 3. 9. do 4. 9. 2022

STÁLÉ EXPOZICE
Praha 1606 / Multimediální pohled na Prahu Rudolfa II.  
Roku 1606 zprostředkoval městu a světu podobu hlavního města českého království významný grafik a vydavatel Aegidius Sadeler. Kresebný návrh mědirytu vytvořil Philippus van den Bosche a do mědirytu jej převedl Johann Wechter. V roce 2019 přinášíme prostřednictvím devítimetrové animace současníkům vhled do života rudolfínské Prahy a jejích obyvatel. Spojeným úsilím odborníků na historii i na současné moderní technologie vznikl nový Sadelerův prospekt...
Praha Karla IV. – středověké město   Úvod expozice je zaměřen na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století, v době panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Druhá část pak přibližuje život středověkých obyvatel města. Dominantou je videomapping modelu Karlova náměstí. Další vizualizace připomínají důležitost řeky, brodů a mostů a způsoby řízení pražského souměstí.

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

 • tematické programy z Hlavní budovy Muzea města Prahy jsou přesunuty do Domu U Zlatého prsstenu, nabízíme také on-line programy přímo do škol
 • archeologické programy v historické dílně v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město
 • objednávejte se na: archeologie@muzeumprahy.cz
 • anotace programů najdete na webu muzea, programy je možné dočasně objednávat na: vachkova@muzeumprahy.cz

Co po sobě zanechali Pražané Karla IV. – 1. st ZŠ
Praha Karla IV. – střed Evropy – 2. st. ZŠ a SŠ
Praha Karla IV. – středověké město – 2. st. ZŠ a SŠ
Praha 1606 – 2. st. ZŠ a SŠ
21.–24. 09. | Škola mladých archeologů
Archeologický kroužek – Pravěká parta   Pro zvídavé děti 9–12 let, které se nebojí ušpinit, tvořit a experimentovat. Každá středa (15. 9. 2021–26. 1. 2022) vždy od 15.30 do 17.00.
Více na www.muzeumprahy.cz.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

 • archeologické programy v historické dílně v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město
 • objednávejte se na archeologie@muzeumprahy.cz
 • přednášky se konají v Domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město
 • na nové cykly je třeba se před zakoupením permanentní vstupenky přihlásit na vachkova@muzeumprahy.cz

Akademie volného času – cyklus odborných přednášek ve školním roce 2021/2022
Cizinci v Praze, Pražské školy, Opevnění a obrana Prahy – od září 2021
25. 09. | 10.00 | Škola mladých archeologů

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI

Rašínovo nábř. 412, 120 00 Praha 2
otevřeno: so–ne, 9.00–18.00; na státní svátek 28. 9. je otevřeno 9.00–18.00

EXPOZICE
Zaniklé Podskalí a život na Vltavě
   Podskalská celnice na Výtoni je renesanční budova se srubovým patrem z 16. století, ve které se vybíralo clo z dříví připlaveného do Prahy, a to vytínáním klád (odtud název Výtoň). Život vorařů, dřevařů, pískařů, ledařů a dalších „lidí od vody“ z Podskalí je představen na dobových fotografiích. Další část expozice je věnována historii voroplavby a lodní dopravy v okolí Prahy.

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

 • pouze na objednávku minimálně týden předem v úterý a čtvrtek
 • anotace na webu muzea
 • kontakt na lektori6@muzeumprahy.cz

MÜLLEROVA VILA

Národní kulturní památka
Nad Hradním vodojemem 14/642, 160 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 224 312 012
e-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz

 • objednávejte se pomocí rezervačního formuláře umístěného na www.muzeumprahy.cz
 • možnost zakoupení dárkové vstupenky a zvýhodněné společné vstupenky do Müllerovy a Rothmayerovy vily
 • pokladna Müllerovy vily je umístěna v galerii Studijního a dokumentačního centra Norbertov, Nad Hradním vodojemem 53/13, Praha 6
 • prohlídky v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 hod., prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků ve skupině je 7 osob
 • otevřeno: út, čt, so, ne

Světově proslulé dílo významného avantgardního architekta Adolfa Loose.

ROTHMAYEROVA VILA

Národní kulturní památka
U Páté baterie 896/50, 160 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 224 312 012
e-mail: vila.rothmayer@muzeumprahy.cz
objednávejte se pomocí rezervačního systému umístěného na
www.muzeumprahy.cz

 • možnost zakoupení dárkové vstupenky a zvýhodněné společné vstupenky do Müllerovy a Rothmayerovy vily
 • prohlídky v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 hod., prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků ve skupině je 7 osob
 • otevřeno: út, čt, so, ne

Vlastní vila architekta Otto Rothmayera, žáka a spolupracovníka slovinského architekta Jože Plečnika.

STUDIJNÍ A DOKUMENTAČNÍ CENTRUM NORBERTOV

Nad Hradním vodojemem 53/13, 162 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 233 323 998
e-mail: vila.studium@muzeumprahy.cz

 • badatelna otevřena po předchozím objednání
 • galerie otevřena út, čt, so, ne 10.00–18.00

VÝSTAVY
Adolf Loos Světoobčan
   Výstava pořádaná u příležitosti 150. výročí narození Adolfa Loose má připomenout osobnost, tvorbu a základní ideje tvorby významného architekta, jehož odkaz je stále aktuální a inspirující. Ačkoliv se Loos sám za architekta nepovažoval, jeho názory, a především dílo ovlivnily generaci jeho současníků i následovníků – architektů. Výstava prezentuje stěžejní dílo architekta se zaměřením na jeho realizace v Českých zemích, které dává do kontextu celé jeho tvorby a teoretické práce. Loosova tvorba a její principy jsou na výstavě představeny formou trojrozměrných modelů, fotografií a audiovizuálních prvků. Jedním z hlavních cílů výstavy je jejím prostřednictvím přispět k obnovenému vnímání kvality Loosových děl odbornou i širokou veřejností. Výstava je připravena ve spolupráci s Národním technickým muzeem, kde je také vystavena | do 3. 10.

Kdyby stěny mohly mluvit   „Stěny patří architektům“, řekl Adolf Loos, jehož osobitý rukopis návrhu interiérových zdí je jedním z klíčových prvků nadčasovosti jeho architektury. Do svých stěn Loos zabudovával pohovky a válendy, police na občerstvení a krby, šatny a skříně, přičemž svůj architektonický prostor výrazně tvaroval. Jeho vestavby definovaly prostor v každé místnosti, stejně tak i vzájemné vztahy s přilehlými místnostmi. Neexistuje lepší příklad, jak doložit Loosův prozíravý architektonický vklad do stěn, než je Müllerova vila, jejíž devastaci mají na svědomí čtyři vládní úřady. Výstava Kdyby stěny mohly mluvit tak odkrývá mnohá tajemství, která již dnešní návštěvník nemůže v překrásně zrestaurované vile-muzeu spatřit. Výstavu připravila teoretička architektura a kurátorka Leslie van Duzer ve spolupráci se svými studenty z University of British Columbia | do 3. 10.

PŘEDNÁŠKY
přednášky jsou vysílány on-line, podrobné informace na www.muzeumprahy.cz/workshopy-prednasky-vychazky/
v případě příznivé epidemické situace bude možné konání přímo v prostorech Studijního a dokumentačního centra Norbertov
22. 09. | 17.00 | Skleněné přátelství (Otto a Božena Rothmayerovi / René a Miluše Roubíčkovi) – sklářské výtvarníky, manžele Miluši Roubíčkovou (1922–2015) a Reného Roubíčka (1922–2018), pojil k o tři dekády staršímu Otto Rothmayerovi a jeho choti Boženě obdiv a přátelství. Bývali i s malými dcerami častými hosty jejich břevnovského vily. René Roubíček mimo jiné navrhl pro tamní zahrádku sérii barevných skleněných objektů, čímž ještě podtrhl její tajemnou a křehkou atmosféru. Ty se nedávno dočkaly autorských replik a osazení. Roubíčkovi patřili k nejvýznamnějším umělcům ve svém oboru. Měli zásadní podíl na etablování skleněného materiálu ve volné sochařské tvorbě, čímž si získali mezinárodní respekt. Úspěšně působili také jako designéři. René Roubíček se proslavil svými monumentálními instalacemi na Světových výstavách EXPO 1958, 1967 a 1970. Přednášející: Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., kurátor sbírek uměleckého řemesla MMP

KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY OKOLÍM MÜLLEROVY VILY
vycházky jsou zahájeny ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov. Průvodkyně: Hedvika Čenková
změna programu vyhrazena
16. 09. | 17.00 | K začátku Hájecké poutní cesty – vycházka zavede účastníky až do Břevnova – kolem funkcionalistických nájemních domů, které byly postaveny na pozemcích usedlosti Panenská, poté kolem nádrže Kuklík přes lávku nad vjezdem do Strahovského tunelu a hotelu Pyramida podejdou účastníci nejstarším podchodem ke dvěma tramvajovým nádražím a vycházka bude zakončena u první kaple Hájecké cesty.
30. 09. | 17.00 | Od Müllerovy vily ke Střešovickému hřbitovu – vydáme se západním směrem okolo vily Václava Špály. Prohlédneme si zajímavé vily v této části Ořechovky a trochu víc si povíme o některých osobnostech, které odpočívají na Střešovickém hřbitově (např. je zde pochován bratr prezidenta Edvarda Beneše Vojta Beneš, Emil Filla a také například Milan Chladil a Jiřina Švorcová).

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

Bohdanečská 259/1, 190 00 Praha 9 – Vinoř
tel.:+420 286 001 366
e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

 • spojení: metro C – Letňany, bus 302, 185 do stanice Ctěnický zámek
 • otevírací doba po–st zavřeno, čt–ne 10.00–18.00; na státní svátek 28. 9. je otevřeno 10.00–18.00

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
18. 09. | 10.00–17.00 | Jabkobraní – již tradiční ctěnické jablkobraní nabídne jablka na mnoho způsobů. Před zámkem se rozprostře řemeslný jarmark a představí tradiční řemesla jako hrnčířství, košíkářství, pekařství a cukrářství. V 11.00 Divadýlko na Konečný z Vinoře zahraje pro nejmenší pohádku Červená Karkulka, v 15.00 setkání s živým Patem a Matem.
25. 09. | Běh Miranovy duby – třetí ročník běžeckého závodu na cca 10 km, který provede běžce Vinoří a blízkým okolím. Jde o kombinaci závodu na lesních a polních cestách, část se poběží po silnici a zámkové dlažbě. Pořádá městská část Praha-Vinoř.

VÝSTAVA – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Pat a Mat…a je to!   Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci“. Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představí historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy bude animační dílna a hry | do 2. 1. 2022

EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova 
  Expozice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004. Návštěvníci mohou zhlédnout unikátní exponáty dobových trámů, letecké snímky Ctěnic, otisky map z 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházejících ze zámeckého areálu.

Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. Století   Ve spolupráci s Městskou částí Praha-Vinoř vznikla expozice seznamující s historií této obce, od roku 1976 součástí hlavního města Prahy. Zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události a zmiňuje i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce.

EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU
Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost 
  Expozice seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování, a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě, kterou spravuje právě Muzeum hl. m. Prahy. Historie cechů je dokumentována reprezentativními předměty, jimiž se řemeslníci hrdě hlásili ke svému oboru.

EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR
Nádraží Praha–Těšnov / Negrelliho viadukt 
  Expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Model budovy v měřítku 1 : 87 vznikl dle původních technických výkresů metodou 3D tisku. Na digitálně řízeném kolejišti jsou v provozu repliky dobových vlakových souprav. Modelový železniční provoz zahrnuje i trať procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímž se nacházelo zhlaví těšnovského nádraží. Model tohoto nejstaršího železničního mostu přes Vltavu v podobě z roku 2013, a to v měřítku N 1 : 160, s pěti vlakovými soupravami je rovněž součástí expozice.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
podrobné informace najdete na webových stránkách muzea:
www.muzeumprahy.cz
07. 09. | 14.00 | Martina Fialková a Martin Patřičný – dřevo je fenomén, kterému Martin Patřičný propadl. Materiál pro jeho umění, pro dřevěné krajiny, obrazy, jimiž vyjadřuje stav lidské duše, splétá příběhy. Dnes je známý i z televizní obrazovky, je autorem knih o dřevě i vlastních pořadů Kus dřeva ze stromu, úspěšně vystavuje.

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY
objednávejte se předem na e-mailu: lektorctenice@muzeumprahy.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Řemesla v pořádku – komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování od středověku po současnost. Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ.

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY
Tovaryšova cesta na zkušenou – program je koncipován jako cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou. Na základě vandrovnické knížky, kterou děti obdrží po interaktivní komentované prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici. Vhodné pro: 1. st. ZŠ.
Kutilovy trampoty – lektorský program k interaktivní výstavě Pat a Mat... a je to! seznámí žáky s historií natáčení animovaného filmu a ukáže jim, jak vznikají scény z jejich oblíbených večerníčků a seriálů. Žáci si vyzkouší a zjistí, na jakém principu funguje praxinoskop a kdo má na svědomí jeho sestrojení. K výstavě je přípravný pracovní list, díky kterému žáci neminou žádný z úkolů. Vhodné pro: MŠ, 1. st. ZŠ. Rezervace na e-mailu: lektorctenice@muzeumprahy.cz


Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.