Hornické muzeum Příbram - říjen 2021

27.09.2021 | 19:05
hornicke_muzeum_pribram

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Největší hornické muzeum v České republice založené roku 1886 zve k návštěvě unikátních expozic situovaných v památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského a Drkolnovského dolu, v hornickém domku na Březových Horách a ve čtyřech mimopříbramských pobočkách.

HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY – NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl, Drkolnovský důl, hornický domek
nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI – Březové Hory
tel.: +420 318 633 138
e–mail: info@muzeum–pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

  • otevřeno: út–ne 9.00–17.00,
  • vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč.

Expozice umístěné v historických báňských objektech přibližují minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje svezení hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky dvou kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu či seznámení s parními těžními stroji, cennou mineralogickou sbírkou a havířským folklorem.

VÝSTAVA
Nové mineralogické přírůstky do sbírek muzea 
  Výstava prezentuje výběr nejzajímavějších mineralogických vzorků z příbramského uranového revíru a z březohorského rudního revíru, které byly získány do sbírek muzea za poslední 3 roky | do 31. 12.
Když si havíř nosil práci domů   Expozici hornického domku zpestřují historické štufnverky a další předměty zdobené březohorskými minerály, dále jsou vystaveny řezby figurek havířů a akvarely s hornickou tematikou | do 31. 8.

AKCE
16.–17. 10. | Hornické pohádky
– prohlídka tajuplného podzemí doprovázená pohádkami a vyprávěním starých havířů.
28. 10. | Havířské šprýmování – při příležitosti státního svátku a Dne Středočeského kraje je v areálu Ševčinského dolu na Březových Horách připraven zábavný program pro děti i dospělé inspirovaný prací, běžným životem i radovánkami březohorských havířů | vstupné 1 Kč
28. 10. | Den Středočeského kraje – komentované prohlídky | vstupné 1 Kč

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

Muzeum obětí komunismu
Lešetice 52, 262 31 Lešetice
tel.: +420 326 531 488
e–mail: info@muzeum–pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

  • otevřeno: út–ne 9.00–17.00
  • vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Dochovaný vězeňský areál mezi bývalými uranovými šachtami, ojedinělý ve střední Evropě. V letech 1949–1951 tábor nucených prací a následně do roku 1961 zařízení pro politické vězně komunistického režimu. Muzeum obětí totality a dějin uranového hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, exteriérová expozice soch Jiřího Sozanského, možnost jízdy hornickým vláčkem.

VÝSTAVY
Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na Příbramsku
   Výstava dokumentuje poslední dny 2. světové války na Příbramsku | do 31. 12.
17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku   Výstava věnovaná listopadovým událostem na Příbramsku představí cenné fotodokumenty i písemnosti. Výstava je zpřístupněná rovněž v online podobě | do 31. 12.
Ani gram uranu okupantům   Výstava historických dokumentů k událostem z roku 1968 v Příbrami | do 31. 12.
Kresby z vězení   Výběr z grafického díla akademického malíře a sochaře Otmara Olivy. Originály těchto děl vznikly během vazby ve věznici Plzeň-Bory v letech 1979 – 1981 | do 31. 12.
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje   Vystavené dokumenty a fotografie představují životní osudy hrdinů, kteří se aktivním způsobem podíleli na boji proti totalitním režimům | do 31. 12.

AKCE
24. 10. | Běh pro republiku – běh pro republiku se koná na oslavu vzniku republiky s cílem připomenout si osud lidí uvězněných v táboře Vojna a v dalších komunistických vězeních.
28. 10. | Den Středočeského kraje – komentované prohlídky | vstupné 1 Kč

SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví
Vysoký Chlumec
tel.: +420 318 626 307, +420 733 371 546
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

  • otevřeno: út–ne 9.00–17.00
  • vstupné: základní 60 Kč; snížené 30 Kč

Skanzen uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospodaření na vesnici.

VÝSTAVA
Skanzen Vysoký Chlumec: Vznik a dvě desetiletí budování Muzea vesnických staveb
   Výstava ukazuje vznik a zejména proces budování Muzea vesnických staveb středního Povltaví v letech 2000–2020 | do 31. 10.

AKCE
28. 10. | Den Středočeského kraje
– komentované prohlídky | vstupné 1 Kč

MUZEUM ZLATA NOVÝ KNÍN

Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
Nám. Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín
tel.: +420 318 593 015, +420 774 824 656
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

  • otevřeno: út–ne 9.00–17.00
  • vstupné: základní 20 Kč; snížené 10 Kč

Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny města, místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí.

AKCE
28. 10. | Den Středočeského kraje – komentované prohlídky | vstupné 1 Kč
30. 10. | Novoknínské dýňování – výroba originálních lampiček z dýní a další tvořivé aktivity pro celou rodinu. Akce se uskuteční v Restauraci Na Merendě v Novém Kníně.

MUZEUM ŠPÝCHAR PROSTŘEDNÍ LHOTA

Prostřední Lhota 1, 262 03 Chotilsko
tel.: +420 318 543 958, +420 702 019 932
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

  • otevřeno: so–ne 9.00–17.00
  • vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Expozice v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou, seznamují se životem na venkově ve středním Povltaví a nejstaršími dějinami regionu spjatými s těžbou zlata. Součástí je i archeologická výstava věnovaná keltskému oppidu Hrazany.

VÝSTAVA
Litinové formy 
  Výstava litinových forem ze soukromé sbírky Aleše Fabiána z Hájů u Příbrami | do 31. 10.


Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.