Židovské muzeum v Praze - říjen 2021

27.09.2021 | 19:05
zidovke_muzeum

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

U Staré školy 1, 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 749 211
e-mail: office@jewishmuseum.cz

www.jewishmuseum.cz

  • otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 10.00–18.00
  • Akce se uskuteční pouze za příznivé epidemiologické situace a dle aktuálních opatření. Pro detailní informace prosím sledujte naše webové stránky www.jewishmuseum.cz.

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
1) Židovské muzeum v Praze (Maiselova synagoga, Španělská synagoga, Pinkasova synagoga a Klausová synagoga, Obřadní síň, Starý židovský hřbitov a Galerie Roberta Guttmanna) – Galerie Roberta Guttmanna není dočasně v prodeji
2) Pražské Židovské Město (Židovské muzeum v Praze a Staronová synagoga)
3) Staronová synagoga
Detailní informace o expozicích, cenách a možných slevách naleznete na www.jewishmuseum.cz.

GALERIE ROBERTA GUTTMANNA

U Staré školy 3, 110 00 Praha 1

VÝSTAVA
Robert Guttmann – Pražský poutník   Židovské muzeum v Praze představí veřejnosti reinstalaci výstavy populárního pražského naivisty z doby první republiky Roberta Guttmanna. Kromě Guttmannových obrazů a kreseb budou na výstavě k vidění i dobové fotografie a dokumenty ze sbírek Židovského muzea v Praze | od 21. 10.

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI
Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (dílna v přízemí)
10. 10. | 10.00 | Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Lvíček Arje slaví Šmini aceret a Simchat Tóra – lvíček Arje v říjnové dílně provede děti hned dvěma svátky – Šmini aceret a Simchat Tóra. Děti se dozví, co je to svitek Tóry, jakým písmem je psán a spolu s lvíčkem si ho zkusí vytvořit. Nakonec si i se svitkem zatancují a zazpívají. Prohlídka: Staronová synagoga | vstupné 70 Kč

MAISELOVA SYNAGOGA

Maiselova 10, 110 00 Praha 1

07. 10. | 19.00 | Simchat Muzika / Magdaléna Mašlaňová, Pavel Ciprys a Matěj Polášek – koncert předních českých hudebníků, členů České filharmonie a orchestru Národního divadla, představí skladby Antonína Dvořáka (1841–1904), Bohuslava Martinů (1890–1959) a Gideona Kleina (1919–1945). Vstupenky na koncert možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním a rezervačním centru muzea (Maiselova 15, Praha 1), v síti Prague Ticket Office a na webových stránkách Židovského muzea v Praze | vstupné 230 Kč / 150 Kč
10. 10. | 16.00 | Mír na Blízkém východě? – od vzniku Izraele byly vztahy mezi židovským státem a arabskými zeměmi na Blízkém východě a severní Africe ve znamení konfliktů, bojkotů a nedostatku diplomatického uznání. K bezpečnosti a stabilitě postupně přispěly mnohé mírové dohody se zeměmi z této oblasti. O tom, jak dohody změnily Blízký východ, do jaké míry mohou přispět ke stabilitě a ekonomickému vývoji regionu a také jak mohou ovlivnit konflikt mezi Izraelci a Palestinci, budou hovořit diplomatičtí zástupci Státu Izrael v Praze, Marockého království v Praze a velvyslanectví Spojených arabských emirátů v Praze. Moderuje Irena Kalhousová. Diskuse je součástí Festivalu demokracie v rámci konference Forum 2000. V angličtině se simultánním tlumočením | vstup volný
18. 10. | 19.00 | Židovský úděl – na základě pouze racionálního vnímání světa lze dospět k závěru, že existence židovského společenství je v dnešní době mimořádně ohrožená a nejistá. Globalizační procesy nesvědčí ani etnické, ani náboženské diverzitě. Naštěstí židovské dějiny znají mnoho zcela nečekaných zlomových předělů, které vzdorují čistě racionální analýze. Přednáška publicisty Jefima Fištejna bude pokusem o neobvyklý, avšak povzbudivý pohled na židovský úděl. Následnou diskusi bude moderovat ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát | vstup volný

AUDITORIUM ŽMP

Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (3. patro)

06. 10. | 18.00 | Mnichovská dohoda a druhá československá republika optikou sionistického jišuvu v Palestině – nově vydaná kniha Československý churban, která je postavena na analýze rozsáhlého souboru novinových článků vydaných v britské mandátní Palestině na podzim 1938 a jaře 1939, podrobně mapuje reakce židovského tisku na mnichovskou dohodu, rozpad československé demokracie a počátek nacistické okupace českých zemí. O knize bude s jejím autorem Zbyňkem Tarantem z Katedry blízkovýchodních studií FF ZČU hovořit publicista Petr Brod | vstup volný
13. 10. | 18.00 | „Kilo bramborových slupek za oblek...“ Ghetto v Lodži ve vzpomínkách pamětníků a dokumentech ŽMP – před 80 lety, na podzim roku 1941, došlo k několika přelomovým událostem, které ovlivnily dění v Protektorátu Čechy a Morava na mnoho dalších let. Přednáškový cyklus historiček Židovského muzea v Praze Jany Šplíchalové a Radany Rutové tyto, nejen pro židovské obyvatele tragické, milníky připomene. Přednáška je součástí cyklu Události roku 1941 ve vzpomínkách pamětníků a dokumentech ŽMP | vstup volný
21. 10. | 18.00 | Současný izraelský film: Na velikosti záleží – v šesté části cyklu filmové historičky Alice Aronové bude promítnuta svěží komedie, kterou natočila dvojice izraelských režisérů Erez Tadmor a Sharon Maymon. Proč se obtěžovat s hubnutím, když se můžete dát na zápasení? Příběh o lásce, přátelství a sportu je zároveň výpovědí o společnosti posedlé hubnutím. Snímek Na velikosti záleží (Izrael, Francie, Německo 2009, 90 min) byl roku 2009 oceněn na karlovarském festivalu Diváckou cenou deníku Právo | vstup volný
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.