Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - říjen 2021

27.09.2021 | 19:06
narodni_pedagogicke_muzeum

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM

Valdštejnská 18, 110 00 Praha 1 - Malá Strana
tel.: +420 257 533 455
e-mail: pedagog@npmk.cz
www.npmk.cz

 • vstupné na stálou expozici: základní 60 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 100 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOM,  ICIS, ITIC zdarma
 • vstupné na výstavy: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 60 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOM, ICIS, ITIC zdarma
 • vstupné na doprovodné programy pro školní skupiny: 40 Kč (platí i jako vstupenka)

STÁLÁ EXPOZICE
Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě 
  Expozice je zaměřena na tisíciletou historii vzdělanosti českého národa od středověku až po současnost v evropském kontextu (popisky česko-anglické). Prezentovány jsou unikátní školní pomůcky, učebnice, staré tisky, mapy aj. Součástí expozice jsou školní kabinet, ukázka školních tříd z 1. republiky a ze 70. let 20. století, písařský koutek, interaktivní program o životě, díle a odkazu J. A. Komenského, elektronicky zpřístupněný fond školních vysvědčení, promítání dokumentů aj.

VÝSTAVA
Škola a válka. Branná výchova v české škole
   Výstava představuje historii školního předmětu „branná výchova“ v jeho komplexnosti: v povědomí široké veřejnosti dosud přetrvává vzpomínka na socialistické pojetí branné výchovy, poprvé se však tento předmět objevuje již za první republiky v souvislosti s ohrožením republiky ze strany nacistického Německa, kořeny navíc můžeme nalézt již za monarchie | do 30. 6. 2022

SOUTĚŽ
Komenský do tříd!
   Tato soutěž je určena žákům a studentům základních škol, středních škol, základních uměleckých škol a také českých zahraničních škol. Žáci a studenti kolektivně malují portrét J. A. Komenského a zpřítomňují jej ve své třídě, resp. škole. Jejich učitel dílo následně ofotí či natočí a posílá jej na e-mail komenskydotrid@npmk.cz | do 30. 11. 2022

PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 966 411, 415
e-mail: pedknihovna@npmk.cz
www.npmk.cz/knihovna; www.csk.npmk.cz

 • knihovna je přístupná pro veřejnost po-pá 9.00–12.00 a 13.00–18.00 (12.00–13.00 hygienická pauza)
 • volný vstup pro uživatele PK s platným čtenářským průkazem nebo aktivovanou ISIC, ITIC, lítačka, Open-Card
 • pro čtenáře mimo výpůjčních služeb připravuje knihovna exkurze, lekce informační gramotnosti, trénování paměti, programy pro školy a semináře pro učitele a knihovníky o současné tvorbě knih pro děti
 • více informací o vzdělávacích aktivitách knihovny na www.npmk.cz/knihovna/sluzby/edukacni-programy

Specializovaná veřejná knihovna zaměřená na oblast pedagogiky, psychologie, vzdělávání a školství. Samostatným knihovním fondem je Sukova studijní knihovna literatury pro mládež, která nabízí dětskou literaturu od poloviny 18. století do současnosti.
I v říjnu nabízí knihovna pro registrované uživatele přístup do významné zahraniční databáze Taylor & Francis Social Science & Humanities Library (SSH) i mimo budovu Pedagogické knihovny. Významná databáze obsahuje více než jeden milion plných textů recenzovaných článků z téměř 1500 titulů časopisů z celé řady oborů (pedagogika, psychologie, sociologie, ale i muzeologie, pomocné vědy historické, teologie a mnoho jiných). V případě zájmu, prosím, pište na e-mail pujcovna@npmk.cz.

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Strahovské nádvoří 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 220 516 695
e-mail: post@pamatnik-np.cz
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

 • spojení: tram 22, st. Pohořelec
 • PNP nabízí vzdělávací programy pro organizované skupiny (ZŠ, SŠ a VŠ), komentované prohlídky, exkurze na odborná pracoviště PNP, přednášky a tvůrčí dílny. Veškeré pořady jsou na objednání a termín konání je po dohodě. Aktuální nabídku pořadů najdete na webu PNP, pro další informace pište na docekalova@pamatnik-np.cz

LETOHRÁDEK HVĚZDA

Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc

 • spojení: stanice metra Petřiny; tram 1, st. Sídliště Petřiny
 • otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00–18.00
 • Letohrádek Hvězda je otevřen od dubna do října

MALÁ VILA PNP

Pelléova 20/70, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

 • spojení: stanice metra Hradčanská, tram

AKCE
02. 10. | 19.00 | Koncert A2+
– koncert Petra Válka a Martina Režného k výstavě SETINY v letohrádku Hvězda
06.–10. 10. | Nejkrásnější české knihy roku 2020 na výstavě Designblok 2021 – přehlídka vítězné kolekce NČKR 2020 na největší výstavě designu v Praze v Gabriel Loci.
17. 10. | 15.00 | Workshop: Zavařujeme palindromy – co je to palindrom? Palindrom je slovo, věta, číslice či melodie, které můžeme číst zleva doprava i zprava doleva, a stále mají stejný význam. Přijďte je s námi objevovat palindromy ve výstavě SETINY! Objevená slova či věty zavaříme.
21. 10. | 18.00 | Přednáška: Experimentální tvorba ve fondech PNP & Bohumila Grögerová a Josef Hiršal a Hvězda a jejich přátelé – tematické přednášky s projekcí a hudebním doprovodem k výstavě SETINY v letohrádku Hvězda.
30. 10. | 19:00 | Lenka Jungmannová: „Slovům každý rozumí“ – hra formou koláže zachycuje život Bohumily Grögerové. Jednotlivé repliky byly vybrány z jejích děl a poté rozděleny mezi tři ženské hlasy tak, aby její osud mohl být vnímán jako individuální příběh i jako obecná situace české spisovatelky 2. poloviny 20. století. Protože Bohumila Grögerová ve svých dílech pracovala s vlastní historií jako by to byla fikce, tematizuje koláž také otázku autorství a vztah mezi skutečností a uměleckým experimentem.

VÝSTAVY
SETINY – Bohumila Grögerová 
  7. srpna 2021 by oslavila sté narozeniny česká spisovatelka, překladatelka a experimentátorka Bohumila Grögerová. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě. Výstava vychází z principů její tvorby (dekonstrukce, koláž, vrstvení časoprostorových rovin, univerzalismus) a z téměř padesátileté spolupráce s Josefem Hiršalem. Přenáší je do dialogu se současností a zohledňuje navíc to z díla či života Grögerové, co ještě nikdy žádný divák či čtenář neměl možnost spatřit a číst. Letohrádek Hvězda je ideálním prostředím, v němž jsou zúročeny autorčiny myšlenkové hříčky o celkové prostupnosti světa („…co se děje ve mně, děje se i v domě“), či její fascinace kvantovou fyzikou, vesmírem, fraktály, kaleidoskopy a zrcadly. Více o výstavě a kompletní program doprovodných akcí na webu setiny.cz | do 31. 10.

Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda   Výstava představuje nejen život arcivévody Ferdinanda, ale i unikátní stavbu letohrádku Hvězda, který byl postaven podle jeho vlastního návrhu. Expozice v přízemí renesanční budovy seznamuje se stavebním vývojem letohrádku, ojedinělou štukovou výzdobou i rolí, kterou Hvězda spolu s rozsáhlou oborou hrála v pražském dvorském životě 16. století. Návštěvníci si mohou prohlédnout historické plány a fotografie letohrádku a obory Hvězda, originály i odlitky antických děl či dobové předměty spojené s dvorskou zábavou a lovem. Součástí výstavy je i pracovní list pro děti, který představuje expozici zábavnou a hravou formou | do 31. 10.

PUBLIKACE
SETINY – katalog k výstavě   Úvodní text katalogu k výstavě, uspořádané ke 100. výročí narození Bohumily Grögerové, je osobně laděné vyznání Hany Novákové, která s autorkou čtyři roky natáčela její filmový portrét. V hlavním textu nazvaném Pokušení jazyka se Ladislav Šerý věnuje problematice různých přístupů k fenoménu řeči, který lze chápat z více hledisek: z pohledu reprezentace; z pohledu dějin, neustále produkovaných ex post na základě společenských, politických a mocenských diskursů; z hlediska kultury, vytvářející sofistikované soustavy mýtů, jejichž hlavním nositelem je jazyk, a konečně z hlediska samotné literatury, jejímž osudem je sebereflexe, masochistické sebezpytování a odhalování vlastních iluzí. Pavel Novotný se zabývá fonickými básněmi a rozhlasovými hrami Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala, jež představují polozapomenutou kapitolu jejich tvorby, přestože jde o originální, vyzrálá a inovativní díla.

Bohumila Grögerová a Josef Hiršal: Job-boj   Reprint proslulé sbírky konkrétní a experimentální poezie Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové představuje jeden z prvních pokusů prozkoumat možnosti experimentální poezie v českém kulturním kontextu. Kniha vyšla v jediném vydání v roce 1968 a dlouhou dobu byla prakticky nedostupná. Navazuje na výboje futurismu, dada a meziválečné avantgardy a je rozdělena do dvanácti kapitol: Vznik textu, Gramatické texty, Logické texty, Stochastické texty, Syngamické texty, Intertexty, Objektáže, Přísloví, Partitury, Portréty, Mikrogramy a Koacerváty. Autoři byli napojeni na mezinárodní hnutí konkrétní poezie a jejich texty ukazují jazyk nejen jako nástroj komunikace, ale také jako specifický výtvarný materiál, který navíc poukazuje na ideologické zneužití řeči a její byrokratickou vyprázdněnost.

Literární archiv 52/2020 Nakladatelství 1918–1949. Mezi okrajem a centrem   Tématem 52. čísla sborníku Literární archiv jsou nakladatelství v letech 1918–1949. Oblasti nakladatelské činnosti, kterých se dotýká, jsou spolupráce nakladatelství s autory, výtvarníky a grafiky při přípravě knihy, finanční stránka vydávání, propagace knihy, její distribuce a prodej, věnuje se také podobě a proměnám knižní nabídky, profilových edičních řad či nakladatelských strategií. Neopomíjí ani populární literaturu – sleduje vývoj a proměny raných neperiodických publikačních platforem českého komiksu a vydávání raných nakladatelských edic detektivního žánru na českém území.


Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.