Národní muzeum - říjen 2021

27.09.2021 | 19:11
Národní muzeum. Dějiny 20. století

MUZEJNÍ KOMPLEX NÁRODNÍHO MUZEA
Václavské nám. 68, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 111 (recepce)
e-mail: nm@nm.cz
www.nm.cz

 • otevřeno po–ne 9.00–18.00
 • vstupné: základní 200 Kč, snížené 120 Kč (Muzejní komplex Národního muzea + kupole); základní 300 Kč, snížené 200 Kč (Muzejní komplex Národního muzea + Czech Press Photo);
 • základní 200 Kč, snížené 120 Kč (Czech Press Photo)
 • děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz

EXPOZICE
Momenty dějin   Multimediální expozice ve spojovací chodbě připomíná zásadní momenty naší historie od vzniku Československa až po přelom tisíciletí. Na celkem 112 metrech projekce budou návštěvníkům prezentovány bouřlivé události 20. století, které v podobě různých demonstrací a manifestací vrcholily na Václavském náměstí. Časosběrná animace, v níž jedna vteřina projekce reprezentuje jeden rok, ukazuje taktéž architektonickou proměnu tohoto místa.

Sál minerálů   V expozici nazvané Sál minerálů si mohou návštěvníci prohlédnout více než 4000 předmětů ze sbírky, která celkově čítá neuvěřitelných 100 000 minerálů z celého světa. Ve své surové podobě je tu prezentováno hned několik podob zlata, stříbra a diamantů. K vidění je mimo jiné také asi stovka minerálů pocházejících od jednoho ze zakladatelů Národního muzea hraběte Kašpara Šternberka a desítky ukázek od takových osobností jakými byli kníže Klemens Metternich, opat strahovského kláštera Jeroným Josef Zeidler či mineralog František Xaver Zippe.

Dějiny 20. století   Nová stálá expozice Národního muzea vypráví příběh české moderní historie „krátkého“ století od první světové války až do vstupu České republiky do Evropské unie. Přibližuje nedávnou minulost českých zemí v tomto rozporuplném období a zároveň i životy lidí, kteří dějinami procházeli nebo se je pokoušeli ovlivnit. Rozmanitost událostí i osudů předvádí expozice v různých prostředích – ukazuje vývoj náměstí a ulic a různých podob jejich opanovávání, proměnu pracovních, obchodních či kulturních prostor i soukromí bytů s jejich měnícím se vybavením. Expozice Dějiny 20. století přináší také pohled na proměny české a československé politiky.

Zázraky evoluce   Nová přírodovědecká expozice představuje v šesti sálech Historické budovy Národního muzea 1500 jedinečných exponátů včetně zbrusu nových modelů zvířat, jako je např. 17metrová krakatice obrovská, žralok bílý nebo plejtvák malý. Expozice ukazuje bohatství druhů, které vznikaly jako výsledek různých evolučních cest. Představuje několik zásadních vývojových kroků, které živočichové vykonali na cestě k obsazení a ovládnutí téměř všech koutů naší planety. Návštěvník nahlédne do světa bezobratlých živočichů, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a v neposlední řadě i savců. Projde si živočišnou říši od nejmenšího exponátu boděnky malinké s rozměry kolem 1 mm až po ten největší, kterým je oblíbený plejtvák myšok.

VÝSTAVY
Pro knihy, pro sbírku, pro radost. XVI. Trienále českého ex libris 2020   Přehlídka současné české tvorby ex libris za roky 2018–2020 již po šestnácté přináší možnost sledovat vývoj v oblasti tradičních grafických technik i hledání nových postupů u technik moderních, proměny uměleckých tendencí a ikonografických trendů. Šestičlenná porota udělila v letošním roce ceny deseti výtvarníkům, jejichž práce můžete na výstavě zhlédnout | do 3. 10.

Czech Press Photo   Poprvé v historii Czech Press Photo se výstava koná v Historické budově Národního muzea. Představují se na ní vítězné snímky soutěže doplněné kolekcí vybraných zásadních okamžiků 26. ročníku společně s výstavou zahraničních porotců a Grantem primátora | do 31. 10.

Pro čtyři struny   Ochutnávka bohaté historie českého houslového umění nyní ke zhlédnutí ve dvoraně Historické budovy Národního muzea | do 25. 5. 2022

Poklady numismatických sbírek   Dlouhodobá výstava Poklady numismatických sbírek představuje návštěvníkům numismatiku jako vědu i sběratelský obor, a to především na základě sbírkových fondů Národního muzea doplněných o zápůjčky spolupracujících institucí. Zájemci se mohou těšit na Chaurovu sbírku, která představuje největší existující kolekci bohemikálních mincí i medailí od 10. do 19. století, a na numismatické unikáty od antiky po 20. století | do 30. 6. 2022

Slavní čeští skladatelé   Netradičně pojatá výstava vás vtáhne do příběhů života čtyř fenomenálních skladatelů: Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů | do 30. 6. 2022

Muzeum od sklepa po půdu   Výstava nabízí pohled do života instituce Národního muzea. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let | do 30. 6. 2023
Volejbalové století   Národní muzeum ve spolupráci s Českým volejbalovým svazem připravili výstavu s názvem Volejbalové století, která návštěvníkům představuje bohatou historii československého a současnost českého volejbalu. Letos tomu je 100 let od založení první celostátní volejbalové organizace. Ve výstavě se propojily bohaté historické sbírky Oddělení dějin tělovýchovy a sportu se současnými volejbalovými trendy, kterými přispěl Český volejbalový svaz | do 31. 10.

NÁRODOPISNÉ MUZEUM NÁRODNÍHO MUZEA
Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 214 806
e-mail: narodopis@nm.cz

 • otevřeno: denně mimo po 10.00–18.00
 • vstupné: základní 70 Kč, snížené 40 Kč, děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz

EXPOZICE
Česká lidová kultura   Etnografická expozice seznamuje s každodenním i svátečním životem českého, moravského a slezského venkova v 18., 19. a první polovině 20. století a představuje tradiční lidovou kulturu na území České republiky.

VÝSTAVY
Vltavané
   Výstava, která se koná ku příležitosti 150. výročí vzniku spolku Vltavan Praha, představuje jak podoby řemesel svázaných s vodou a jejich vývoj v průběhu staletí, tak i pozoruhodnou kulturní a společenskou roli Vltavanů | do 31. 12.

Lidová víra   Výstava se snaží přiblížit pestrý duchovní svět venkovského člověka 18. a 19. století s přesahy do století následujícího. Návštěvníkům odhalí zlomek z rozsáhlé etnografické sbírky ukrývající artefakty spojené s náboženským životem komunity, ale také předměty související s každodenními činnostmi a osobní zbožností. Představeny budou rovněž magické prostředky určené k ochraně před různými druhy nebezpečí, ať už je jím požár, bouře, nemoc nebo loupežníci | do 1. 5. 2022

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR
Betlémské nám. 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 500
e-mail: naprstek@nm.cz
www.nm.cz

 • otevřeno: út, čt a ne 10.00–18.00; st 9.00–18.00
 • vstupné: základní 100 Kč, snížené 70 Kč, děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz

EXPOZICE
Kultury Austrálie a Oceánie   Expozice představuje materiální a duchovní kulturu obyvatel ostrovů a souostroví Melanésie, osídlených zemědělci a rybáři.

Vojta Náprstek   Výstava přibližuje na 12 panelech život a dílo zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku.

VÝSTAVY
Joe Hloucha
   Výstavka k 140. výročí narození spisovatele, cestovatele a sběratele Joe Hlouchy (1881–1957) | do 31. 10.
Doma na Sibiři   Výstava představuje Sibiř jako životní prostředí mnoha národů, které se dokázaly přizpůsobit náročným přírodním podmínkám. Sibiř je však domovem nejen lidí, ale také zvířat a rostlin, a právě u nich se návštěvníci začnou s touto rozlehlou a odlehlou částí světa seznamovat | do 31. 1. 2022

Tváře války   Co válka znamenala pro samotné účastníky, ale také pro ty, které zasahovala nepřímo? Výstava „Tváře války“ vysvětluje, jak obyvatelé různých částí světa svou účast ve válečných aktivitách legitimizovali náboženskou ideologií a jak si prostřednictvím boje a krveprolévání ujasňovali svůj vztah k bohům i k ostatním lidem, jak vůdci a panovníci budovali svou pozici skrze archetyp válečníka | do 31. 10. 2022

Po stopách asijské cesty Hanzelky a Zikmunda   Fotografická výstava na nádvoří Náprstkova muzea | do 31. 12.

AKCE
07. 10. | 18.00 | Dobytí aztécké říše (1521)
– přednáška k výstavě Tváře války. Aztékové byli první z vyspělých kultur Ameriky, s níž se setkali a kterou si podrobili evropští dobyvatelé. Sice pouze završili dlouhou řadu kulturních tradic v dnešním centrálním Mexiku a řada prvků jejich kultury rozhodně nebyla „originální“, osobitý však byl způsob, jímž tyto prvky spojili do dynamického a velmi životného celku | vstupné 30 Kč

15. 10. | 10.00 | Joe Hloucha a žaponerie – povídání o osudech cestovatele, spisovatele a sběratele umění Joe Hlouchy – o jeho dobrodružném životě i o jeho sběratelské činnosti, ale také o tehdy oblíbených žaponeriích. Z cyklu přednášek o Japonsku s jazykovou školou Spěváček | vstupné 30 Kč

21. 10. | 18.00 | Japonská přísloví – přísloví zobecňují lidské zkušenosti, proto jsou velmi oblíbená. Ta z dalekých zemí přitahují pozornost tím, čím se od těch „našich“ liší, ale i tím, v čem se jim podobají. Japonský termín kotowaza se překládá do češtiny jako „přísloví“, ve skutečnosti sem ale patří třeba i slavné básně nebo citáty známých osobností. Z cyklu přednášek o Japonsku s jazykovou školou Spěváček | vstupné 30 Kč

ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 707; 224 497 777
e-mail: cmh@nm.cz
www.nm.cz

 • bezbariérový vstup
 • otevřeno: denně mimo út 10.00–18.00
 • vstupné: základní 120 Kč, snížené 80 Kč, děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz

EXPOZICE
Člověk – Nástroj – Hudba   Expozice představuje návštěvníkům hudební nástroje jako doklady řemeslné a umělecké zručnosti a jako základního prostředníka mezi člověkem a hudbou. Je členěna do oddílů věnovaných jednotlivým druhům hudebních nástrojů. Návštěvník postupně prochází sály věnovanými nástrojům klávesovým, smyčcovým i dechovým.

VÝSTAVY
Hudební zvěřinec   Výstava Hudební zvěřinec je určena pro všechny zvídavé děti i hravé dospělé. Společně zde prozkoumáte, která zvířata se ukrývají v hudebních nástrojích, jak ve skutečnosti vypadají a poslechnete si populární písničky, slavné skladby, ale i skutečné zvuky přírody | do 31. 12. 2022

MUZEUM BEDŘICHA SMETANY
Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 220 082; 221 082 288
e-mail: mbs@nm.cz
www.nm.cz

 • otevřeno: denně mimo út 10.00–17.00
 • vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz
 • komentovaná prohlídka pro veřejnost (na tel. objednávku předem): 80 Kč / 60 Kč (v češtině); 100 / 80 Kč (v angličtině)

EXPOZICE
Bedřich Smetana (1824–1884)
   V expozici o životě a díle Bedřicha Smetany jsou k vidění ukázky autografů jeho skladeb, korespondence, deníků a dalších dokumentů, dobové fotografie, osobní památky a trofeje i jeho klavír.

VÝSTAVY
Nevěsta prodaná do ciziny
   Výstava Nevěsta prodaná do ciziny prezentuje nejpopulárnější českou operu, Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany, od jejího prvního zahraničního provedení v Petrohradě roku 1871, ještě za skladatelova života. Zachycuje její triumf ve Vídni roku 1892, uvedení v New Yorku s Emou Destinnovou v roce 1909 a všímá si i nejnovějších nastudování na evropských operních scénách | do 4. 10.

MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA
Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 918 013; 224 923 363; 774 845 823
e-mail: mad@nm.cz
www.nm.cz

 • otevřeno: denně mimo po 10.00–17.00
 • vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz

EXPOZICE
Cesty Antonína Dvořáka   V expozici najdete skladatelův klavír, nábytek a předměty z osobního majetku. Zahrada muzea je zdobena plastikami z dílny Matyáše Brauna.

VÝSTAVY
Antonín Dvořák a sláva
   Antonín Dvořák představuje pro českou kulturu zcela výjimečnou osobnost. Jako jednomu z mála českých umělců se mu podařilo získat světovou slávu již během života. Výstava Antonín Dvořák a sláva představuje mnohá ocenění, které skladatel během života posbíral. Připomenuto je i poslední rozloučení se skladatelem, které se stalo celospolečenskou událostí | do 17. 4. 2022

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
U Památníku 1900, 130 00 Praha 3
tel.: +420 224 497 607; 224 497 600
e-mail: oncd@nm.cz
www.nm.cz

 • bezbariérový vstup
 • otevřeno: st–ne 10.00–18.00
 • vstupné: základní 120 Kč, snížené 80 Kč (celý objekt + vyhlídka), základní 80 Kč, snížené 60 Kč (expozice a výstavy), děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz

EXPOZICE
Křižovatky české a československé státnosti   Expozice zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. století, kdy se výrazným způsobem měnila státnost a ideové pojetí státu.
Laboratoř moci   Expozice připomíná nejen samotnou osobu Klementa Gottwalda, deformaci Památníku na jeho mauzoleum, ale i komunistickou propagandu a období režimu 50. let.

VÝSTAVY
Parlament! 
  Parlament představuje zákonodárnou moc a je volen námi, občany. Volební právo je tedy spojeno s možností podílet se na fungování státu. Jak se člověk, občan, zasazený v určitém prostředí a společnosti, rozhoduje? Změnily se kampaně a propaganda? Jak se proměnilo volební právo a samotný parlament? To je jen několik otázek, na které si během výstavy budete moci sami odpovědět | do 17. 10.

LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA
Výstaviště 422, 170 00 Praha 7–Holešovice
mobil: +420 702 013 372; 224 497 364 (kurátor), 224 497 117 (produkční)
e–mail: lapidarium@nm.cz
www.nm.cz

 • bezbariérový vstup
 • otevřeno: od 1. května do 30. listopadu
 • vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz

EXPOZICE
Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století   Expozice Lapidária Národního muzea seznamuje návštěvníka v úvodních vitrínách se způsobem těžby, s užitím a zpracováním hornin využívaných pro kamenosochařské práce a s péčí o poškozené kamenné artefakty. V dalších sálech prezentuje v chronologickém sledu od konce 11. do konce 19. století památky pocházející z rukou obyčejných i vynikajících kameníků a průměrných i nejlepších sochařů.


Národní muzeum Národní muzeum. Japonská přísloví Národní muzeum. Antonín Dvořák a slávaMáte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.