Ti prokletí husité…

25.10.2021 | 21:31
Císař Zikmund Lucemburský,  dřevoryt 1536

(600 let)
Zikmund Lucemburský byl panovník evropského formátu. Husity se mu ale nepodařilo zkrotit, i když na ně šel vojensky i mazaně politicky.

Muselo to být hořké zklamání pro tohoto Lucemburka, který si dokázal jít za svým podobně jako jeho otec Karel IV. Jenže narazila kosa na kámen. Vlna husitství zachvátila Čechy a nebezpečně se šířila po bitvě na Vítkově. Zikmund volil různé metody a obzvlášť se činil roku 1421, když se husité snažili na sněmu v Čáslavi najít mezi sebou společnou řeč. Pokusili se o nevídanou věc – odvolání panovníka. Jejich nejednoty ale využil Zikmund a svolal na 17. listopad 1421 další zemský sněm do Brna, na kterém přinutil moravskou šlechtu zřeknout se spojenectví s husity a připojit se k protihusitské koalici. V dominikánském klášteře (dnes součást Nové radnice) byl uzavřen mír mezi moravskou husitskou šlechtou a Zikmundem. Páni šlechtici to sice slíbili a přísahali, ale nedodrželi… A tak po polických snahách opět zařinčely zbraně. Zikmundovo další tažení bylo na přelomu let 1421–1422 zpočátku úspěšné, ale zas tu byl ten Žižka. Nejdříve koncem roku zasáhl u Kutné Hory a v lednu u Německého Brodu ukončil druhou křížovou výpravu. Zikmund vše vyhodnotil tak, že se mu v blízké době v Čechách nepodaří dosáhnout vlády, a obrátil proto svou pozornost k říšským a uherským záležitostem.
Zikmundovo další tažení na přelomu let 1421–1422  ale nebylo opět úspěšné, protože tu byl zase ten Žižka. V říjnu Zikmund neuspěl u Žatce, pak se koncem roku nedařilo u Kutné Hory a v lednu u Německého Brodu musel ukončit druhou křížovou výpravu prohrou u Německého Brodu. Zikmund vše vyhodnotil tak, že se mu v blízké době v Čechách nepodaří dosáhnout vlády, a obrátil pozornost k říšským a uherským záležitostem. V Čechách se snažil operovat kombinací diplomatického a vojenského nátlaku. Až v roce 1429 došlo k navázání kontaktů mezi Zikmundem a husity, ale jejich požadavky byly pro něj nepřijatelné.

-liban-, foto © Wikimedia Commons
počet zhlédnutí: 515

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku listopad-prosinec 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.