Šlechtic, kališník i katolík

24.03.2022 | 20:10
Fiktivní portrét  Hynka Krušiny IV. z Lichtenburka, Bartoloměj Paprocký 1593

(630 let)
Hynek Krušina IV. z Lichtenburka se narodil roku 1392 Janu Krušinovi IV. z Lichtenburka, matka neznámá. Měl mladší bratry Alexandra a Jana, byl dvakrát ženatý, s Annou z Házmburka a Annou z Koldic. Z prvního manželství měl Viléma, z druhého Eufémii a Reginu. Šlechtic z rodu Ronovců měl jako rodové sídlo hrad Kumburk.

Roku 1415 připojil svou pečeť na stížný list proti upálení Jana Husa a na sněmu 5. 9. 1415 na Starém Městě pražském se stal členem branného svazu husitské šlechty a jejich hlavním hejtmanem. Na jaře 1420 přivedl orebity do Prahy na pomoc proti první křížové výpravě. Bitvy na Vítkově se však nezúčastnil. Do Prahy se vrátil na podzim s posilami a vedl obléhání Vyšehradu, kdy dojednal jeho vydání a byl odměněn rytířským pásem a hradem Lichnice. Po smrti bratra zdědil Hostinné. Patřil k umírněným husitům, nakonec se vzdal vrchního velení, ale zůstal spojencem pražanů. Na jaře 1421 vedl orebity na úspěšném tažení ve východních Čechách. Na Čáslavském sněmu byl zvolen do prozatímní zemské vlády. Krátce poté vedl s Čeňkem z Vartemberka husitské vojsko proti vpádu Slezanů, se kterými uzavřeli nevýhodné příměří, za což se museli v Praze hájit proti žalobě kněze Ambrože. V létě 1421 orebský svaz opustil a stáhl se do ústraní. Po pádu Želivského podporoval Korybutoviče a byl u obléhání Karlštejna. Postupně ale přešel na stranu odpůrců husitství a věnoval se kořistnickým nájezdům na východě Čech, v Kladsku a Slezsku. Do roku 1429 se vrátil ke katolické víře. Od Zikmunda získal řadu zástav a Miletín, po jeho smrti podporoval Albrechta Habsburského, na jehož korunovaci nesl královský meč. Roku 1440 přešel na stranu Hynce Ptáčka z Pirkštejna a zakoupil častolovické panství se zástavním právem na Kladsko a Minsterbersko, Potštejn, Častolovice, Nové Hrady a Choceň. Ke konci života panství prodal Jiřímu z Poděbrad a podpořil jeho volbu zemským správcem (1452). Hynek Krušina IV. z Lichtenburka zemřel 4. 3. 1454 v Kladsku.

Alois Rula, foto © Wikimedia Commons
počet zhlédnutí: 1052

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku duben 2022

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.