Františkánský cestovatel

26.06.2022 | 10:36
Čeští misionáři v Egyptě a Habeši

(340 let)
Jakub Josef Římař se narodil 30. srpna 1682 v Kroměříži, kde také studoval na piaristickém gymnáziu. Později vstoupil do františkánského řádu a řeholní sliby složil kolem roku 1700.

Teologii vystudoval v Olomouci a v roce 1706 byl vysvěcen na kněze. Jako řeholník působil v konventech v Dačicích a Bechyni. V roce 1711 dostal řádové svolení k misijnímu působení a odjel do Říma. Zde byl v únoru 1712 vybrán pro misii v Habeši (Etiopii). Před odjezdem se věnoval studiu jazyků a věrouky. Na první misijní cestě v roce 1714 navštívil Kypr, Sidón, Jeruzalém i Egypt a v roce 1715 pokračoval do Habeše, na Sokotru a v dalším roce do Jemenu, Hudajdy a Mekky. Přes Indii a Ameriku se vrátil do Evropy. Koncem roku 1722 odjel na druhou misii, jako prefekt egyptských misií a apoštolský protonotář. Usadil se v Achmimu  a roku 1726 byl jmenován představeným františkánské horno­egyptské misie se sídlem v Džirdžá. Po návratu na Moravu pobýval v letech 1732 až 1735 ve zno­jemském klášteře také jako zpovědník klarisek. Roku 1737 odcestoval potřetí do Egypta a stal se prefektem katolických misií v Egyptě, řídil koptskou katolickou církev ve funkci apoštolského vikáře, zasloužil se o zakládání škol a organizoval výpravy františkánů do Etiopie. V roce 1752 se vrátil do Evropy a zbytek života prožil v klášteře sv. Máří Magdaleny v Brně. K jeho nejznámějším dílům patří Itinerarium (cestopis) a Diurnali (deník). Zemřel 5. června 1755.

-felix-, foto © Wikimedia Commons


Znak Řádu menších bratřípočet zhlédnutí: 783

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červenec-srpen 2022

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.