CHKO Beskydy

24.02.2023 | 21:07
Národní přírodní rezervace Mazák

(50 let)
Chráněná krajinná oblast Beskydy byla vyhlášena 5. března 1973. Jedná se o největší chráněnou krajinnou oblast České republiky s rozlohou 1160 km². Správa CHKO sídlí v Rožnově pod Radhoštěm.

Území CHKO tvoří Moravskoslezské Beskydy, Rožnovská brázda, Vsetínské vrchy a česká část Javorníků. Ze 71 % ji pokrývají lesy. Přírodní bohatost i turistická atraktivita jsou dány i výškovým profilem sahajícím od 350 m n. m. v Zubří až po 1323 m n. m. na vrcholu Lysé hory. Význam této CHKO umocňuje také existence 60 maloplošných, zvlášť chráněných území. V rámci soustavy Natura 2000 jsou Beskydy označeny jako Evropsky významná lokalita (EVL). Předmětem ochrany je 18 typů přírodních stanovišť, 11 druhů živočichů a 2 druhy rostlin (oměj tuhý moravský a šikoušek zelený). Z živočichů je to např. netopýr velký, vydra říční, rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý. Ve dvou zde vymezených ptačích oblastech, Beskydy a Horní Vsacko, je chráněno 10 druhů lesních a 2 druhy polních ptáků, jako čáp černý, datlík tříprstý, jeřábek lesní a chřástal polní. Územím protékají řeky Vsetínská Bečva, Rožnovská Bečva, Ostravice a Morávka. Návštěvníkům slouží naučné stezky Radegast, Čertův mlýn, Lysá hora, Stezka pokladů Godula a Hradisko. Navštívit tu můžete národní kulturní památky areál Pustevny nebo Valašské muzeum v přírodě.

-mf-, foto © Wikimedia Commons; Michal Klajban, Jan Doné


Vsetínská Bečva nad obcí Poličnápočet zhlédnutí: 635

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku březen 2023

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.