Sidonie sklářů i pekařů

26.05.2023 | 20:03
Původní domy dělnické kolonie

Původní sklářskou vesnici založil roku 1788 majitel brumovského panství Jan Křtitel Illesházy a pojmenoval ji po své manželce Sidonii Illesházyové. Dnes se jedná o místní část města Brumov­‑Bylnice v okrese Zlín.

Původně se osada jmenovala Svatá Sidonie a náležela k obci Bylnici. Rozprostírá se podél toku říčky Vlárky a u Vlárského průsmyku v délce přibližně 4,5 km. V letech 1899 až 1908 byla v Sidonii vybudována sklářská dělnická kolonie. Zdejší sklářská huť byla funkční do roku 1933. Mezi lety 1937–1938 byla však zbourána. Zajímavostí byla existence 19 pecí na chleba, které skláři užívali. K dnešku se ještě sedm pecí dochovalo. Historickým vývojem přecházely části obce na uherskou, moravskou, českou i slovenskou část, což komplikovalo život místních. Když došlo 25. 7. 1997 k úpravě česko­‑slovenské státní hranice, malé území na levém břehu Vlárky s několika domy v centru Sidonie se stalo součástí ČR. Státní hranice je od té doby vedena středem silnice z Vlárského průsmyku. K zajímavostem obce patří přírodní rezervace Sidonie s původním, více než 200 let starým bukovým porostem a také výskyt brouků střevlíka hrbolatého a tesaříka alpského.

-mf-, foto © Wikimedia Commons; Jiří Komárek


Jedna ze sedmi dochovaných chlebových pecípočet zhlédnutí: 412

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červen 2023

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.