Dovolená bez hranic

02.04.2009 | 01:33
Státní hrad Zvíkov

Jižní Čechy patří k regionům s největším počtem památek. Rožmberkové, Schwarzenbergové a další slavné šlechtické rody zde zanechali obrovské dědictví, jehož krása zušlechťuje a dramatická historie učí moudrosti. Navštivte během jedné dovolené tři regiony – jižní Čechy, Horní Rakousko i Waldviertel.

Státní zámek Červená Lhota – nejnavštěvovanější zámek jižních Čech, zasazený do krajinářsky zajímavého parku s rybníkem, který díky půjčovně lodiček skýtá ze své hladiny netušené pohledy na zámeckou budovu a okolní přírodu.
www.zamek-cervenalhota.eu

Státní hrad a zámek Český Krumlov – památka UNESCO, je významným turistickým cílem. Exteriérová prohlídka areálu zámku seznamuje návštěvníky s působivou architekturou dvorské rezidence 16.–18. století. Deset hektarů zahrad francouzského a anglického typu s kaskádovou fontánou a jezírkem je oblíbeným místem vhodným k procházkám i odpočinku. V průběhu sezony ožívá zámek bohatým kulturním, společenským a konferenčním životem.
www.zamek-ceskykrumlov.eu

Státní zámek Dačice – byl postaven koncem 16. století v renesančním slohu. Prohlídkovou trasu tvoří reprezentační sály s portrétní galerií, velké empírové schodiště, obytné místnosti s empírovým zařízením a dva sály knihovny. K zámku přiléhá také zámecký anglický park.
www.zamek-dacice.eu

Státní zámek Hluboká – se svým souborem staveb a citlivě komponovanou krajinou řadí mezi nejvýznamnější zámecké areály období romantismu střední Evropy. Návštěvníci můžou zhlédnout reprezentační apartmány, soukromé apartmány rodu Schwarzenbergů, zámecké zázemí s unikátní kuchyní nebo 52 m vysokou věž.
www.zamek-hluboka.eu

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec – tento monumentální soubor budov, prohlášený v roce 1996 národní kulturní památkou, patří k nejrozsáhlejším památkovým komplexům České republiky. Prostory hradu a zámku ožívají divadelními představeními, koncerty a dalšími akcemi, které z něj vytvářejí i pro současnost významné kulturně společenské centrum.
www.zamek-jindrichuvhradec.eu

Státní zámek Kratochvíle – představuje renesanční letohrádek vystavěný pro Viléma z Rožmberka v letech 1583–1589 podle vzoru italských vil architektem Baldassarem Maggim z Arogna. Celý areál je obklopen okrasným vodním příkopem.
www.zamek-kratochvile.eu

Státní hrad Landštejn je jednou z nejzachovalejších ukázek středověkého fortifikačního systému. Nejstarší románská část hradu s palácem vestavěným mezi dvě obranné věže je v Čechách ojedinělá. V současné době se připravuje nová expozice archeologie.
www.hrad-landstejn.eu

Státní hrad Nové hrady – gotický hrad s mohutnou fortifi kací nabízí prohlídku 9 místností první prohlídkové trasy připomínající historii rodu Buquoyů, výrobu hyalitového skla a rodovou knihovnu. Druhý okruh vás zavede do domácnosti hradního správce na počátku 20. století.
www.hrad-novehrady.eu

Státní hrad a zámek Rožmberk – z poloviny 13. století patří mezi nejstarší hrady jižních Čech. Současná prohlídková trasa seznámí návštěvníky v Křižácké galerii s nejstaršími členy buquoyského rodu a slavnými postavami křížových výprav. Připomenuti jsou i poslední Rožmberkové a Bílá paní.
www.hrad-rozmberk.eu

Státní zámek Třeboň – renesanční zámek Rožmberků, Švamberků a Schwarzenbergů, situovaný kolem čtvercového nádvoří, obklopený anglickým parkem, se svou rozlohou řadí mezi největší jihočeské zámecké areály.
www.zamek-trebon.eu

Schwarzenberská hrobka Domanín – je dvoupodlažní okrouhlá novogotická sakrální stavba ve tvaru pravidelného šestiúhelníku, obklopená anglickým parkem. V hrobce jsou uloženy ostatky 27 členů rodu Schwarzenbergů. Klášter Zlatá Koruna – patří k nejlépe zachovalým gotickým klášterům v Čechách.
www.klaster-zlatakoruna.euStátní hrad Zvíkov – původně královský hrad, vypínající se nad hladinou Orlické přehrady, patří mezi klenoty české raně gotické architektury.
www.hrad-zvikov.eu
 

Více informací o jižních Čechách naleznete na www.jiznicechy.cz.
Informace o zajímavostech v dolnorakouském Waldviertelu najdete na adrese www.waldviertel.at, turistické informace k dovolené v Horním Rakousku pak na adrese www.hornirakousko.cz.

Dovolená bez hranic
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 a Jihočeským krajem.


Státní hrad Zvíkov Zlatá koruna Zlatá koruna Třeboň Třeboň Rožmberk Rožmberk Rožmberk Orlík Nové hrady Nové hrady Kratochvíle Jindřichův Hradec Hluboká Český Krumlov Český Krumlov Červená Lhota Obrázek č.18počet zhlédnutí: 5226

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku duben 2009

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.