Informační bulletin Turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko

29.05.2008 | 21:41

Milí čtenáři, dovolte mi abych Vám představila první číslo Informačního bulletinu Turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko.

Tento bulletin bude vycházet každý měsíc a doufáme, že v něm najdete zajímavé články, které by Vás měli informovat o veškerém dění na území našeho regionu. Najdete zde informační články, pozvánky na kulturní, sportovní a jiné akce nebo články o jejich průběhu, nabídky informačních center, nabídku nových turistických materiálů, novinky z našich památek a vše ostatní, co si jen umíme představit pod pojmem cestovní ruch. Doufáme, že se Vám náš měsíčník bude dobře číst. Náměty, připomínky a Vaše články zasílejte na sutova.petra@muko.cz

RTIC Kostelec nad Orlicí

Otvírali jsme hrady a zámky
Ve dnech 23. – 25. května 2008 proběhl první ročník kulturní akce nesoucí název „Otvírání hradů a zámků Podorlicka“. Pro první ročník si pořadatelé vybrali objekty - zámek Potštejn, hrad Potštejn a Nový zámek Kostelec nad Orlicí, na kterých v těchto dnech probíhaly kulturní akce pro veřejnost.
Celý víkend jsme zahájili koncertem skupiny Sunset Blvd., G point Funkction a Scrap music na kosteleckém koupališti. Celý večer zněla kvalitní hudba, všichni se dobře bavili a návštěvnost činila něco kolem 150 lidí. V sobotu byl na zámku v Potštejně přichystán pro zájemce jarmark tradičních řemesel, projížďky v kočárech a ve večerních hodinách koncert komorního souboru X-tet. Ten samý den sehrála skupina Historika dvakrát za den legendu O králi Artušovi na hradě Potštejn. Zájemců, ať už náhodných, či těch, kteří měli akci v podvědomí díky mediální kampani bylo taktéž velké množství, podle pořadatelů cca 400 lidí. Závěrem celého víkendu bylo odpoledne v areálu Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, kterého se účastnilo asi 100 zájemců. Odpoledne začalo dětskou dílnou a soutěžemi pod vedením DDM Kostelec nad Orlicí. V podvečerní hodině vystoupila skupina historických tanců The Wings se svým pásmem tanců 19. století a divadelními vstupy o životě císaře Františka Josefa I. Jako perlička na závěr byl koncert středověké skupiny Gnomus.

Komu patří naše díky?
Všem partnerům: Dobrovolnému svazku obcí Orlice, Dobrovolnému svazku obcí Poorlicko, městům Žamberk, Letohrad, Choceň, Kostelec nad Orlicí, obci Potštejn, Muzeu řemesel Letohrad a Novému zámku Kostelec nad Orlicí stejně jako zámkům Potštejn, Doudleby nad Orlicí a Častolovice, kteří podpořili celou mediální kampaň projektu.

Všem pořadatelům: Manželům Nováčkovým a celé správě zámku Potštejn, manželům Dostálovým a celé správě hradu Potštejn, rodině Kinských a celé správě Nového zámku Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, Odboru školství a kultury města Kostelec nad Orlicí, panu Mariánovi Šipošovi a personálu koupaliště v Kostelci nad Orlicí a pracovnicím a brigádnicím RTIC.

Všem účinkujícím: Skupinám Sunset Blvd., G point Funkction, Scrap music a Míchalovi Hamerskému, dále skupinám Historika z Rožnova pod Radhoštěm, komornímu souboru X-tet, skupině The wings a Gnomus. V neposlední řadě všem provozovatelům stánků, kteří byli přítomni na jarmarku v zámku Potštejn a v areálu Nového zámku v Kostelci nad Orlicí

Ostatním: Díky všem návštěvníkům, kteří se prvního ročníku akce zúčastnili a všem ostatním, kteří s tímto projektem měli co dočinění.:)

Fotogalerie a více informací naleznete na:www.rtic.kostelecno.cz, www.muko.cz, www.orlickehory-cz.info

Olympic – megakoncert léta
Ve středu 28. června 2008 se bude od 19:00 hod. konat na fotbalovém stadionu Doudleby nad Orlicí megakoncert léta skupina Olympic. Předprodej vstupenek v RTIC Kostelec nad Orlicí.
Více info na www.rtic.kostelecno.cz

Setkání statutárních zástupců Turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko

V úterý 10. června proběhne v zasedací místnosti městského úřadu v Žamberku setkání statutárních zástupců Turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko. Na programu jednání bude hlavně koordinace a způsob řízení aktivit cestovního ruchu v TO OHP v rámci území krajů Pardubického a Královehradeckého. Nové tištěné jízdní řády cyklobusů Jízdní řády cyklobusů a vlaků přepravující cyklisty do Orlických hor, oblasti Buková hora – Suchý Vrch a Králický Sněžník vydal Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory za finanční podpory královehradeckého kraje. Zájemci a informační centra si mohou vyzvednout jízdní řády v Regionálním turistickém informačním centru v Kostelci nad Orlicí

Setkání Kostelců
Město Kostelec nad Orlicí si Vás dovoluje pozvat již na 17. ročník setkání Kostelců České republiky, které se bude konat 14. června 2008.
Více info na www.muko.cz

Informační centrum Choceň

Choceň tradičně přivítá léto v Pelinách

Město Choceň pořádá ve dnech 20. – 21. června akci VÍTÁNÍ LÉTA 2008 v přírodním parku Peliny v Chocni. Páteční program se ponese v keltském duchu, sobotní pak ve znamení rodinné pohody – na návštěvníky čeká pestrý mix hudebních stylů, doprovodný program, zábava pro děti, tradiční občerstvení a závěrečný ohňostroj.

V rámci VÍTÁNÍ LÉTA 2008 proběhne také malovací soutěž pro děti na téma „čarování“ …aneb namalujte, co vás pod tímto pojmem napadne. Letos soutěžíme o sadu výtvarných potřeb. Vyhlášení vítězů proběhne na pódiu před vystoupením kapely Kamarádi (v 16.30 hodin).

Pravidla soutěže:
• Soutěž spočívá v namalování/nakreslení... nejlepšího obrázku na dané téma. Obrázek musí soutěžící dítě zhotovit vlastnoručně, výtvarná technika není omezena.
• Velikost obrázku – formát A4 (velký sešit), kreslicí papír: čtvrtka.
• Soutěže se mohou zúčastnit děti do 15 let.
• Hotové obrázky noste do 20.6. 2008 do 17 hod. do Informačního centra v Chocni nebo přímo do Pelin dne 21.6. 2008, kde je nejpozději do 14. hod. můžete odevzdat pořadatelům v pořadatelské základně (maringotce). Obrázky můžete posílat i poštou – v tomto případě budou do soutěže zařazeny pouze obrázky, které budou do IC doručeny do 20.6. 2008 před 17 hod. Poštovní adresa: Informační centrum, Jungmannova 301, 565 15 Choceň. Obálku označte heslem „malovací soutěž“.
• V pravém dolním rohu obrázku uveďte jméno a věk autora.
• Donesené obrázky budou vystaveny v areálu akce.
• Po skončení soutěže si obrázky samozřejmě můžete vyzvednout zpět. Nevyzvednuté obrázky nebudeme po skončení akce skladovat!
• Pořadatelé si vyhrazují právo nezařadit do soutěže obrázky, které nebudou splňovat výše uvedená pravidla.

Program

pátek 20. 6. 2008
V úvodu a mezi hudebními bloky vystoupí soubor irských tanců Démairt (www.demairt.cz)
20:00 Bran /bretonská hudba (www.bran.eu.com)
21:30 České srdce /keltský rock (www.ceskesrdce.cz)
23:00 Happy to meet (www.happytomeet.cz)

sobota 21. 6 . 2008
11:00 neoficiální začátek, reprodukovaná hudba, občerstvení
14:00 oficiální zahájení, mažoretky a Taneční školička DDM Choceňačka /dechovka začátek soutěží pro děti, skákací hrad …
15:30 představení pro děti – Čarování kolem malování - M. Nesvadba a J. Susa
16:30 vyhlášení vítězů malovací soutěže show s koňmi – manželé Tomkovi z ranče „Sedící kůň“ Kamarádi /F&C
18:00 show s koňmi – 2. část Poutníci /F&C
19:30 ANNA K. & BAND
22:00 LAURA A JEJÍ TYGŘI
24:00 ohňostroj
00:00 - 02:00 Neighbourhood /zábava

Časy jsou pouze orientační. Změna programu vyhrazena!

Léto se blíží, zahrňte do svých červnových plánů i tuto již tradiční akci!
Srdečně zve Město Choceň

Akce Choceňské nebe se nekoná
Dne 22.4. došlo k tragické letecké nehodě, při níž zahynuli dva členové vedení PILOTKLUBU Choceň, Ing. Milan Pavlíček a František Starý. Dle sdělení PILOTKLUBU Choceň se v důsledku této smutné události akce Choceňské nebe letos nebude konat. V uvedený termín (v sobotu 7.6.) proběhne na letišti Choceň – Dvořisko pouze slet ULL bez jakéhokoli jiného programu. Více na www.chocen-mesto.cz

Informační centrum Vamberk

VIII. ROČNÍK SVÁTKŮ DŘEVA v Žamberku
Téma: OD KOČÁRU K AUTOMOBILU
práce kolářů, kočárníků, výrobců saní a karoserií

20. - 22. června 2008
v areálu žambereckého zámku, na Masarykově nám. a výstavním sále muzea

20. června 2008 – od 9.00 do 16.00 hodin
zámek Žamberk , předvádění řemesel, výstavy regionálních dřevozpracujících firem, výtvarné výstavy
21. června 2008 – od 10.00 do 17.00 hodin – zámek a Masarykovo náměstí, slavnostní zahájení, hlavní program, kulturní program do 19.00 hodin – II. nádvoří zámku a park V Městském muzeu bude od 14.00 -17.00 hodin ke shlédnutí výstava „Nasedněte a jedéém…“

22. června 2008 - od 9. 00 do 16. 00 hodin – zámek, zámecký park, Městské muzeum Žamberk - prezentace jednotlivých vystavovatelů ,zabývajících se zhotovováním nejrůznějších předmětů ze dřeva

Letecký den
Sobota 28. června 2008 - pořádá Aeroklub Žamberk, Letiště v Žamberku od 14 hodin. Pro diváky je připraveno vystoupení akrobatického speciálu Su-26, simulovaný zásah požárního letounu, akrobacie na kluzáku a mnoho dalších letadel.
Více na www.zamberk.cz

Informační centrum Dobruška

DEN BEZPEČNOSTNÍCH A ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK IZS
pátek 6. června na náměstí F. L. Věka prezentace bezpečnostních složek integrovaného záchranného systému, ukázky práce IZS a jeho techniky /HZS Požární stanice Dobruška, HZS ÚO RK, SDH obcí, Policie ČR, Armáda ČR, Městská policie, ZZS KhK, Horská služba OH/ prezentace složek IZS pro žáky a studenty škol 9 – 12 hodin prezentace složek IZS pro širokou veřejnost 13 – 16 hodin

ORLICKÉ OZVĚNY
pátek 6. června od 18 do 22 hodin na pódiu na náměstí F. L. Věka zahájení 17. ročníku festivalu country a folkové písně účinkují: BERUŠKY, Standa Haláček, Jiří Šmídy, Jana „BETTY“ Terlecká, Lucie Faltýnková - vstupné dobrovolné.

LIFESONG
pátek 27. června od 18 hodin na náměstí F. L.Věka /v případě deštivého počasí v kině 70/ živý koncert gospelové skupiny z USA. Více na www.mestodobruska.cz

Informační centrum Třebechovice pod Orebem

Třebechovické muzeum betlémů
Úterý – Neděle 9.00-17.00 hodin (poslední návštěva v 16.30 hod.)

Stálá expozice:
Třebechovický Proboštův betlém
unikátní světově proslulé dílo lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla.

Výstavy:
Expozice Třebechovického Proboštova betlému, národní kulturní památky Prodejní výstava betlémů a tradičních dřevěných hraček

Dlouhodobá výstava : K Ježíškovi do Betléma - výstava betlémů ze sbírek našeho muzea a zapůjčených od Spolku českých betlemářů.

Nová výstava:
ZMIZELÉ TŘEBECHOVICE

LETNÍ DÍLNY 2008
vždy v neděli od 10.00 do 16.00 hod. 1.6.2008 - PANÁČCI KORNOUŤÁCI, PAPÍROVÁ ZVÍŘÁTKA A POSTAVIČKY a mnoho dalších nápadů pro zabavení dětí i dospělých - vytváření s dětmi i bez nich

15.6.2008 - POSTAVIČKY Z VLNY A DRÁTU
-hračky našich babiček

29.6.2008 -DROBNÉ DEKORACE ZE SAMOTVRDNOUCÍ HMOTY
- postavičky, zvířátka, přívěsky na klíče, drobné ozdoby na krabičky, květináče, do mýdel a gelových svíček
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.