Zámek Nový Hrad v Jimlíně

02.04.2009 | 01:33
Zámek Nový Hrad v Jimlíně

Nový Hrad, postavený na mírném návrší nad obcí Jimlín–Zeměchy nedaleko Loun, tvoří v mírně zvlněné zemědělské krajině mezi pohořím Džbánu a Českým středohořím výraznou krajinnou dominantu.

 

Vývoj architektury bezprostředně navázal na novou tvrz pánů z Jimlína, postavenou ve 14. stol. Původní obytná věž tvrze byla později zakomponovaná do areálu hradu, postaveného v letech 1465–1474 Albrechtem Bezdružickým z Kolovrat. Ještě za Kolovratů a následně za Vřesovců a pánů z Liběchova probíhala postupná přestavba hradu, chráněného příkopy a valy, na zámek. K výraznějšímu doplnění zástavby došlo po smrti Jana z Aldringenu roku 1634, který v závěti odkázal panství Strahovskému klášteru. V době moru se premonstráti uchýlili na Nový Hrad, a protože původní hradní kaple byla pro jejich potřeby příliš malá, položili jižně od paláce základy nové barokní kaple a současně k severní hradbě nechali postavit obytné severní křídlo, které z této strany uzavřelo areál třetího nádvoří.
Dnešní podobu získal zámek Nový Hrad za Gustava Adolfa z Warensbachu mezi lety 1670–1690. Poslední šlechtou, trvale obývající Nový Hrad, byli Löweneggové. Po smrti Leopolda z Löweneggu bylo v roce 1767 panství prodáno knížeti Josefu Schwarzenbergovi. Jeho potřebám zámek nepostačoval a hlavní sídlo pro severozápadní Čechy si vybudoval v Postoloprtech. Na Novém Hradě ponechal hospodářskou správu a zajížděl sem pouze sporadicky. Schwarzenbergové vlastnili Nový Hrad do pozemkové reformy v roce 1924, kdy přešel na stát a později ho užívalo zemědělské družstvo v Jimlíně. Během tohoto krátkého období zmizelo ze zámku vše, co bylo možné nějakým způsobem zužitkovat. Se záchranou památky se začalo v roce 1974 a s různými peripetiemi probíhá dodnes.
Areál Nového Hradu je mimořádně hodnotným dokladem vývoje venkovské šlechtické řadou pozoruhodných stavebních i výzdobných detailů. K dějinám zámku se zachovalo množství pramenného materiálu, velmi zajímavě dokreslujícího život venkovské šlechty v celé jeho pestré škále vazeb a událostí. V současnosti je vlastníkem Nového Hradu Ústecký kraj, který prostřednictvím svého úřadu zajišťuje celkovou rekonstrukci tak, aby mohl sloužit veřejnosti jako zajímavý cíl rodinných výletů, ale i kulturní centrum širokého spádového území.

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
E-mail: tourist@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0


tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku duben 2009

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.