Ústecký kraj, kouzelný od nepaměti

28.02.2009 | 20:53
Ústecký kraj, kouzelný od nepaměti

Severozápadní Čechy jsou často vnímány jako „moderní průmyslová“ oblast, a turisté se jim proto při cestách za historií a folklorem často, a nutno dodat, že zbytečně, vyhýbají. Následující řádky by měly vyvrátit některé neopodstatněné mýty. Sami nakonec zjistíte, že tu můžete navštívit místa s mnohasetletou, někdy dokonce tisíciletou tradicí.

Lázně Teplice, r. 762
Oblíbená pověst o prasátku, které se opařilo v horkém prameni, má svůj prapůvod ve vyprávění kronikáře Václava Hájka z Libočan. Mělo k tomu dojít v roce 762 za vlády knížete Nezamysla a o vznik zdejších lázní se měl výrazně zasadit jakýsi Kolostůj, který oplýval bohatstvím a čeledí, s přáteli se u vyvěrající teplé vody usadil a vystavěl pevný hrad. Ve skutečnosti však byly léčebné účinky zdejších pramenů známy mnohem dříve. Římské mince nalezené v teplickém Pravřídle a keltské mince a šperky objevené v Obřím prameni u Duchcova svědčí o tom, že se tu lidé léčili již před dvěma tisíciletími!

Vinařství, r. 959
Historie vinařství v celém kraji, zejména na Litoměřicku, sahá do nejstarších dob osídlení krajiny českým obyvatelstvem. První zmínka o pěstování vinné révy na Roudnicku pochází už z roku 950 a v Žernosekách byly rozměrné vinné sklepy vyhloubeny už v roce 1251. Ve středověku byly dokonce Litoměřice po Praze druhým největším vinařským městem v Čechách. Dnes se pěstuje víno i v okolí Mostu, Chomutova a Kadaně a tradici vinařství si můžete aktivně připomenout na mnoha vinobraních, která zdejší města pravidelně pořádají.

České Švýcarsko a Pravčická brána,
od nepaměti Krajina Českého Švýcarska i samotná Pravčická brána jsou výsledkem miliony let trvajícího zvětrávání v méně odolné části skalního masivu, tvořeného kvádrovými pískovci turonského stáří. Těžko tedy datovat, kdy na tomto místě mohl stanout první homo sapiens. V počátcích turistického objevování krásy Pravčické brány v polovině 19. století stával u její paty malý, kůrou pobitý domek, sloužící jako výčep, a první turisté se rekrutovali z řad měšťanů a šlechtické společnosti. Bránu, která je největší svého druhu v Evropě, obdivují turisté i dnes, přesto však v širším kontextu zůstává nedoceněna.

Zoologické zahrady, r. 1908
V Severozápadních Čechách můžete navštívit celkem tři zoologické zahrady. Založení té nejstarší, v Ústí nad Labem, se datuje rokem 1908, kdy vážený ornitolog Heinrich Lumpe koupil pozemky na svahu Mariánské skály a založil zde přírodní ptačí rezervaci. Zoo, velikostí největší v ČR, najdete i v Chomutově a další je pak v Děčíně. Ta je sice jednou z nejmenších a nejmladších, ale zato je situovaná v nádherné krajině, nedaleko oblíbené vyhlídky Pastýřská stěna.

 

Chlumec, r. 993
První písemná zmínka o Chlumci u Ústí nad Labem pochází už z roku 993. V okolí obce se odehrála celá řada významných bitev, přičemž tu nejznámější zde 29.–30. srpna 1813 neúspěšně vedl Napoleon proti spojencům. Jednalo se o druhou největší bitvu této války, která proběhla na tehdejším rakouském území. Dnes je událost připomínána několika pomníky a příležitostně také divácky velmi atraktivní rekonstrukcí samotné bitvy.

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
E-mail: tourist@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz

 


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku březen 2009

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.