Betlém u kapucínů v Praze

01.11.2011 | 00:00
Betlém u kapucínů v Praze

Klášter kapucínů v Praze se nachází na Hradčanech na severním konci Loretánského náměstí vedle pražské Lorety. Součástí zdejšího klášterního areálu je i kostel Panny Marie Andělské, kde se nachází proslulý betlém.

Betlém u kapucínů v PrazeJedná se o nejstarší kapucínský klášter v Čechách, který byl založen již v roce 1600. Klášterní konvent byl vybudován v 17. a v první polovině 18. století. Se sousední pražskou Loretou, kterou zdejší kapucíni spravují, je propojen nadzemní spojovací chodbou.

V 17. století se v kapucínských klášterech v Čechách začaly ve velkém rozsahu restaurovat a instalovat dochované betlémy. Mezi nejcennější patří právě betlém, který je k vidění v klášterním kostele Panny Marie Andělské v Praze. Jedná se o pozoruhodný soubor 32 lidských fi gur a 16 zvířat.

Původně býval betlém během roku uložen a sestavoval se vždy před Vánocemi. Můžeme se domnívat, že nebyl každý rok postaven úplně stejně, různě vysoké postavy umožňovaly nejen určitou scénickou variabilitu, ale také odchylky od pravidel perspektivy. Nejvyšší jsou fi gury pastýřů, až 175 cm vysoké, dále jsou zde strážní a zástupci řemeslníků, jejichž postavy jsou vysoké okolo jednoho metru.

V roce 1969 byl betlém restaurován akademickým sochařem Karlem Stádníkem a byla provedena stálá instalace v boční kapli. Návštěvníci tak procházejí mezi postavami betléma, což jim umožňuje nevšední zážitek. Další výhodou zvolené instalace je skutečnost, že stabilně umístěné fi gury netrpí manipulací či skladováním.

Na celém díle nebyl ještě proveden restaurátorský průzkum, ale podle dílčích zjištění je možné říci, že významnější postavy mají hlavy a ruce vyřezané ze dřeva a jsou polychromované. Těla fi gur a menší postavy tvoří dřevěná kostra vyplněná slámou a potažená papírovinou. Postavy jsou oblečené do kašírovaných textilií.

Betlém je možné navštívit od 25. prosince do 8. ledna od 9,30 do 17 hod. (31. 12. pouze do 15 hod.) a dále od 8. ledna až do 2. února vždy jen o sobotách a nedělích od 14 do 17 hod.

www.kapucini.cz


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0počet zhlédnutí: 17887

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku Listopad - Prosinec 2011

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.