Pražský hrad

Pražský hrad – sídlo českých knížat a králů od konce 9. století se vyvíjí nepřetržitě po celých jedenáct set let. Dnes je sídlem prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní akty, významné koncerty, výstavy.

Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
e-mail: info@hrad.cz
www.hrad.cz

Většina historických památek na Pražském hradě má bezbariérový vstup

INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří tel. +420 224 372 423, 224 372 419,
III. nádvoří tel. +420 224 372 434, 224 372 435,
info@hrad.cz, otevřeno denně 9.00–17.00

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY
tel. +420 224 373 584, info@hrad.cz, v češtině 50 Kč, cizojazyčně 100 Kč – 1 osoba/každá započatá hodina výkladu

NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ
Hradní areál: celoročně otevřen 6.00–22.00
Objekty se vstupenkou: Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, Obrazárna Pražského hradu, Rožmberský palác 9.00–17.00.
Katedrála sv. Víta 9.00–17.00 (v neděli po ukončení bohoslužeb od 12.00, poslední vstup vždy v 16.40).
Velká jižní věž 10.00–18.00.
Expozice Svatovítského pokladu 10.00–18.00.
Zahrady Pražského hradu a Jelení příkop jsou v letní sezoně otevřeny 10.00–18.00. Zahrada na Baště je otevřena celoročně denně 6.00–22.00.

CENÍK VSTUPNÉHO DO HISTORICKÝCH OBJEKTŮ PRAŽSKÉHO HRADU
ceny jsou uvedeny v pořadí: plné vstupné/sleva*/rodinné vstupné

Pražský hrad – okruh A: Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta, Rožmberský
palác, Zlatá ulička – 350/175/700 Kč
Pražský hrad – okruh B: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta, Zlatá ulička – 250/125/500 Kč
Pražský hrad – okruh C: Expozice Svatovítského pokladu, Obrazárna Pražského hradu – 350/175/700 Kč
Obrazárna Pražského hradu: 100/50/200 Kč
Expozice Příběh Pražského hradu: 140/70/280 Kč
Expozice Svatovítského pokladu: 250/125/500 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta: 150 Kč (jednotné vstupné)

* SLEVY VSTUPNÉHO:
– mládež od 6 do 16 let
– studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let
– rodinné vstupné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)
– senioři starší 65 let

VSTUPNÉ PRO TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL:
Pražský hrad – okruh A + Obrazárna – žáci základních škol s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou (vstupné pro skupinu v max. počtu 30 žáků + 2 osoby doprovodu) – 150 Kč

VOLNÝ VSTUP:
– děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem
– děti do 6 let
– držitelé průkazu ZTP
– držitelé průkazu ZTP-P včetně jedné osoby doprovodu
– licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky do návštěvnických objektů
Vstupenky jsou platné 2 dny. Zakoupené vstupenky nelze vracet. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu. Vstupné na výstavy, přednášky, koncerty a podobné akce je stanovováno samostatně.

Fotografování interiérů – licence: fotografovat je možno pouze bez použití blesku a stativu. Fotografovat nelze v expozici Příběh Pražského hradu, expozici Svatovítského pokladu, v Obrazárně Pražského hradu, v Rožmberském paláci, a v Mihulce. Cena 50 Kč.
 

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.