Město Lanškroun

Lanškroun od historie po budoucnost

Město Lanškroun bylo založeno ve 13. století a jeho jméno Landeskrone – Zemská koruna zvýrazňovalo význam sídla na rozhraní Čech, Moravy a Slezska pod nejjižnějšími výběžky Orlických hor. Bylo hlavním ekonomickým centrem rozsáhlého lanškrounsko-lanšperského panství. Za třicetileté války bylo město poničeno švédskými i císařskými vojsky. Poté přicházeli němečtí osadníci, kteří prosadili německou správu. Od r. 1683 je městská kniha psána německy. Po staletí vařily pivo vedle sebe měšťanský i knížecí pivovar. V polovině 19. století se stal Lanškroun sídlem okresního hejtmanství a okresního soudu a až do roku 1960 zůstal okresním městem.

Lanškroun má pravidelné středověké založení s čtvercovým náměstím pojmenovaným po prvním českém fyzikovi a renezanční osobnosti, lékaři císařů Janu Marku Marci (1595–1667). Uprostřed náměstí stojí renezanční radnice z roku 1582. Inspirátorem stavby byl kníže Vratislav z Pernštejna, proto se radnice zdobností podobá jeho zámkům v Litomyšli a Pardubicích. Skutečný zámek v Lanškrouně je sídlem městského muzea založeného již v r. 1905. V sousedství stojí děkanský kostel sv. Václava. V Lanškrouně se dobře najíte či ubytujete i v jedné z nejstarších soustavně fungujících hospod v Evropě, roubené formanské Krčmě zmiňované už v r. 1568.

A současnost? Výrobky z Lanškrouna najdete všude na Zemi. Každý z nás je denně používá ve svém autě i v mobilu. Dokonce jezdí i v planetárním vozidle Curiosity po Marsu! A jméno lanškrounského rodáka Jana Marka Marků zase nese kráter na Měsíci.

AKTIVNÍ VOLNÝ ČAS

Kolem nových sportovišť, atletického stadionu Romana Šebrleho, sportovní haly Bohumila Modrého s ledovou i in-line plochou, skateparku či dětského dopravního hřiště se návštěvníci dostanou do rekreačního areálu kolem rybníku Dlouhý. Vodní plochu obklopuje řada sportovišť, občerstvení i možností ubytování. Můžete se opalovat na pláži přírodního koupaliště či projít po okruhu pro pěší s pozorovatelnou vodního ptactva v litorálu rybníka. Na něj navazuje přírodní rezervace Lanškrounské rybníky. Po okruhu naučné stezky můžete dojít k nové rozhledně Hláska na Kypuši. Kolem rybníků vedou dva okruhy pro rekreační běžce, tříkilometrový a šestikilometrový.

OSOBNÍ PRŮVODCE DO VAŠEHO MOBILU

Město Lanškroun připravilo průvodce do mobilních telefonů, který získal Zlatý erb za nejlepší elektronickou službu 2012 i ocenění na TourFilmu v Karlových Varech 2013. Najdete v něm víc než 400 turistických cílů a služeb: památky, ubytování, restaurace s otvírací dobou i kuchyní, sportoviště... Po městě je rozsáhlá síť hned deseti (!) zdarma Wi-Fi vysílačů. Pod názvem Mobilni_pruvodce můžete bezplatně prohlížet internet na náměstích, nádraží, u stadionu, sportovní haly i u Lanškrounských rybníků. Při procházkách najdete 80 infotabulek s popisem pamá- tek a QR kódy do mobilu.
Tel.:+420 465 385 207, http://qr.lanskroun.eu

EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA V LANŠKROUNĚ
Historie muzea začíná v roce 1905. Od roku 1992 sídlí ve východním křídle zámku. Nacházejí se zde stálé expozice: Historie města Lanškrouna a okolí, Sklářství na pomezí Čech a Moravy, Kabinet mincí a medailí akademického sochaře Zdeňka Kolářského, Pamětní síň hudebního skladatele a dirigenta Jindřicha Pravečka, Císařský pokoj Františka Josefa I. a keramické plastiky Lubomíra Šilara. Po celý rok se tu střídají také tematické výstavy.
Tel.:+420 465 324 328, www.muzeumlanskroun.cz

ZÁMEK LANŠKROUN

Zámek v Lanškrouně vznikl na místě kláštera postaveného augustiniány po roce 1393. Klášter, vypálený za husitských válek, získal v roce 1451 rod Kostků z Postupic. Zámkem je nazýván od roku 1507, kdy ho získali Pernštejnové. Za Adama Hrzána z Harasova roku 1588 byla v zámku umístěna správa panství a majitele, který 1601 ukončil renesanční pře- stavbu. V roce 1622 získali zámek Lichtenštejnové. Za třiceti- leté války byl poškozen Švédy a roku 1645 velkým požárem. Obnova byla ukončena až roku 1716. K jižnímu křídlu byla přistavěna jednopatrová barokní budova a přízemní stavby v nádvoří za zámkem. Po roce 1858 byla většina budov zbořena a areál upraven jako náměstí. Ze západního křídla původní klášterní stavby vznikla školní budova. Město zís- kalo zámek v roce 1928. Při rekonstrukci (1940–1971) dostal hladkou fasádu se zdůrazněnými gotickými a renesančními prvky. Po rekonstrukci v roce 1995 je v nově upravených gotických prostorách západního křídla zámku obřadní síň, v patře sál a v jihovýchodním křídle městské muzeum.

RENEZANČNÍ RADNICE
Vratislav z Pernštejna dal zbudovat radnici uprostřed náměstí v letech 1581–1582. Budova byla vyzdobena psaníčkovou technikou – sgrafity. Za třicetileté války byla radnice poškozena. Roku 1660 byly na věž umístěny hodiny. Oprava v roce 1859 dala radnici jednoduchý trojúhelníkový empírový štít. Generální rekonstrukce (1986–1996) vrátila budově původní renesanční tvář s dvojicí sedlových střech. Dnes v radnici sídlí samospráva města Lanškroun.

TIPY NA VÝLETY

Mariánská hora a rozhledna Mariánka (6 km)
Mariánská hora se pyšní několika dominantami. Roku 1864 zde byla postavena kaplička a r. 1875 i dnešní kostel. Zajímavostí je, že celá kaplička je tímto kostelem obestavěná a tvoří součást interiéru. Roku 1886 přibylo u kostela 14 zastavení křížové cesty a byla vysazena lipová alej. Tato alej se v roce 2016 stala alejí roku Pardubického kraje. Další dominantou, která se nachází v sousedství je rozhledna Mariánka, postavena v roce 2014. Turisty láká svými krásnými výhledy na hřebeny Orlických hor, Třebovských stěn. Je z ní vidět Suchý vrch a za dobré viditelnosti Sněžka. Rozhledna se stala stavbou roku 2015 Pardubického kraje. Obě tyto turistické zajímavosti se nacházejí na tzv. evropském rozvodí. Srážky ze severní strany kopce stékají do Čermenky, Tiché Orlice a Labe (Severní moře), z jižní tečou do Moravské Sázavy, Moravy a Dunaje (Černé moře). Okolní překrásná příroda a lesy lákají ke sportu i relaxaci.

Nový zámek u Lanškrouna (2 km)
Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna dal v letech 1698–1712 postavit u Lanškrouna nové knížecí sídlo. Honosný zámek byl třípatrový s půdorysem ve tvaru písmene H. Okolí bylo proměněné v rozsáhlý park. Zámek však krátce po sobě třikrát vyhořel a roku 1756 byl zbourán. Zachovala se jen dnešní třípatrová věž a rozsáhlé sklepy. Zámeček prochází rekonstrukcí, ale je zpřístupněn veřejnosti. Můžete vystoupat na věž i prozkoumat sklepení. Ve věži je unikátní rekordní sbírka knoflíků.
Tel.: +420 776 642 277, www.novyzamek.cz

Rozhledna Hláska na Kypuši
Vyhlídka se nachází na vrcholu strmého kopce Kypuš, který cca 30 let sloužil jako lyžařská sjezdovka. Spodní část rozhledny tvoří masivní kamenná podezdívka, na které je vybudován dřevěný ochoz přístupný po vnitřním ocelovém točitém schodišti. Z výšky 4,3 m mohou návštěvníci zhlédnout vodní plochu pod sjezdovkou a výhled na protilehlý pás hor s významnými vrcholy Suchý vrch a Buková hora. Rozhlednička je vysoká 8,6 m a byla vystavěna v roce 2015. Stavba je přístupná pěšky po turisticky značené stezce a po stávajícím kruhu naučné stezky.

KALENDÁŘ AKCÍ

Únor
Kalibr Cup (mezinárodní soutěž kadeřnických a kosmetických škol)
Masopust (veselice a masopustní průvod s doprovodným programem)
Duben
Tradiční rybářské závody (závody pro děti, dorost a dospělé na rybníku Krátký)
Květen
Majáles (tradiční studentská oslava jara s pestrým kulturním programem a občerstvením)
Den školy a hliněný pohár (den školy s pestrým doprovodným programem)
Malý závod Míru (největší a nejstarší cyklistická soutěž Evropy v kategorii žáků a kadetek)
Knoflíkiáda (den na téma knofl íků pořádá Nový zámek u Lanškrouna)
Červen
Pravečkův Lanškroun (festival dechové hudby)
Mezinárodní folklorní festival Čermenské slavnosti (galaprogram a zábavné odpoledne s bohatým doprovodným programem)
Srpen
Regionem Orlicka (mezinárodní cyklistický etapový závod pro kategorii junior)
Září
Dny evropského dědictví (prohlídka historických památek města)
Dálkový pochod Lanškrounská kopa a Městské slavnosti (největší sportovní, kulturní a společenská akce v Lanškrouně)
Říjen
Jazz a little otherwise (jazzový festival)
Listopad
Lathife (theatro festival je třídenní multi-artový kulturní projekt)
Prosinec
Adventní trhy (tradiční adventní trhy s bohatým kulturním programem)

KULTURA

Městské muzeum Lanškroun – zámek
Tel. +420 465 324 328, nám. Al. Jiráska 1, Lanškroun, www.muzeumlanskroun.cz
Otevřeno: Út – Pá: 9–11:30; 13–16,
So – Ne: 13–17 hod.
 
Kino Lanškroun
Tel. +420 465 324 662, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, www.kinolanskroun.cz
 
Městská knihovna Lanškroun – veřejný internet
Tel. +420 465 322 708, nám. A. Jiráska 142, Lanškroun, www.knihovna-lanskroun.cz
 
Kulturní centrum Lanškroun
Tel. +420 465 324 753, nám. A. Jiráska 1, Lanškroun, www.kclanskroun.cz
 
SPORT
 
Půjčovna loděk a šlapadel
Ing. Jiří Černý, T. G. Masaryka (Dlouhý rybník), Tel. +420 607 547 697, +420 607 160 467
 
Minigolf
Tel. +420 775 148 341, T. G. Masaryka, u koupaliště, Lanškroun
 
Krytý plavecký bazén Lanškroun + sauna
Tel. +420 465 322 400, ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun, www.zslado.cz
 
Sportovní hala Boži Modrého
Lanškroun Tel. +420 465 320 418, +420 607 160 467, Za Střelnicí 551, Lanškroun,
www.zslan.cz
 
Městský sportovní areál – Atletický stadion Romana Šebrleho, dětské dopravní hřiště a skatepark
Tel +420 601 328 299, +420 604 872 778, U Stadionu 512, Lanškroun, www.msalan.cz
 
Horolezecká stěna
Tel. +420 605 206 625, Nám. A. Jiráska 139, Lanškroun, www.stena-lanskroun.cz
 
Beachvolejbalové kurty
Tel. +420 608 854 455 Dlouhý rybník, areál kemp Knofl ík, www.tajm.cz
 
Tenisové kurty
Tel. +420 777 846 820, ul. Českých bratří, Lanškroun www.tjlanskroun.cz
 
Fitness centrum
Tel. +420 728 327 459, B. Němcové 127, Lanškroun
 
MD Fitness s.r.o. – fi tnesscentrum + squash + pilates
Tel.: +420 774 409 585, Pivovarské náměstí 559, Lanškroun, www.mdfitness.cz

VÍTE, ŽE...

... po Marsu jezdí vesmírné vozidlo Curiosity, jehož součást vyvinuli a vyrobili v Lanškrouně?

... na odvrácené straně Měsíce je 25 km kráter pojmenovaný po rodákovi Janu Marku Marci?

... J. M. Marci je i zakladatelem spektroskopie?

... evropské rozvodí Labe/Dunaj se obtáčí 5 km kolem Lanškrouna od jihu a západu na sever?

... stará i dnešní zemská hranice Čech a Moravy prochází jen 10 km východně od Lanškrouna?

... kaskáda sedmi Lanškrounských rybníků je součást přírodního parku i rekreačního areálu?

... kolem Lanškrounských rybníků vede nejen naučná stezka (5,5 km), ale také dva běžecké okruhy, kde 3 km je značený každých 100 m?

... u rybníků je jogínská Cesta 5 sebepoznání?

... v bystřině Moravské Sázavy u Lanškrouna si můžete domů narýžovat rudé české granáty?

... roubená Krčma připomínaná v 16. st. patří k nejstarším hospodám v Evropě?

... Lanškrounská kopa je největším turistickým pochodem v Česku se startem z jednoho místa a koná se každoročně druhou sobotu v září, patří k ní dvoudenní Městské slavnosti?

... Lanškrounsko je krajem koní a zemědělská škola má kromě jezdeckého oddílu i selský dvůr, arboretum a školní mlékárnu?

Informační centrum Lanškroun
ul. B. Němcové 124
563 01 Lanškroun
Tel/fax: +420 465 385 207
infocentrum@lanskroun.eu
www.lanskroun.eu

Otevírací doba: Po-Pá: 8–18 hod., So-Ne: 8–12 hod.


Znak města Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Ústí nad Orlicí

Informace o městě - malebné město, centrum cykloturistiky v regionu, leží na úpatí Orlických hor a nabízí svým...

Zlín

Východní Morava láká na kouzlo rozmanitosti a Zlín je jejím srdcem, je uprostřed veškerého dění. Zlín si nemůžete...

Ústí nad Orlicí

Malebné město, centrum cykloturistiky v regionu, ležící na úpatí Orlických hor, kde nabízí návštěvníkům...

Žamberk

Město Žamberk leží v údolí Divoké Orlice v nadmořské výšce 465 m n. m. a je nazýváno bránou do Orlických hor. V...

Lanškroun

Lanškroun od historie po budoucnost Město Lanškroun bylo založeno ve 13. století a jeho jméno Landeskrone – Zemská koruna zvýrazňovalo...

Jablonné nad Orlicí

HISTORIE Jablonné nad Orlicí (německy Gabel an der Adler) se rozkládá na území soutoku Orličkovského potoka s Tichou Orlicí....

Letohrad

LETOHRAD, DŘÍVE KYŠPERK Městečko s 6 200 obyvateli leží na řece Tiché Orlici v malebném podhůří Orlických hor v nadmořské...

Česká Třebová

HISTORIE Počátky souvislejšího osídlení jsou nejasné. Dosavadní názor, že to nejstarší - z 1. poloviny 13. stol. - se...

Choceň

Choceň - město v parku, park ve městě Poloha: 49°59´56“ severní šířky, 16°13´42“ východní délky Průměrná...

Kutná Hora

Kutná Hora, stříbrný klenot mezi českými městy, město dvou katedrál či pokladnice českých králů. Všechna tato přízviska jí...

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.