Leden 2018

27.12.2017 | 17:36

leden 1003 (1015 let)
Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku 1003. Právě tehdy byl na trůn dosazen Boleslavem Chrabrým, kterému slíbil, že se zúčastní povstání proti římskoněmeckému králi Jindřichovi II. Zemřel v roce 1037 v Polsku.

leden 1378 (640 let)
Císař Karel IV. navštívil v Paříži roku 1378 francouzského krále Karla V. Jednali o rozdělení Evropy. Země Ludvíka I. z Anjou, krále polského a uherského, se měla rozdělit mezi českého a francouzského panovníka. K Českému království mělo být připojeno Polsko, k Francii pak Uhersko.

1. 1. 1428 (590 let)
Husitské svazy vedené Prokopem Holým vyrazily na spanilou jízdu přes jižní Moravu až k Prešpurku. Povážím kolem Trnavy se pak stočily zpět na Moravu a nečekaně vpadly do Slezska, kde se jim vzdala řada měst a pevností. V květnu se přes Kladsko vrátily s bohatou kořistí do vlasti.

1. 1. 1818 (200 let)
V Radnicích u Rokycan byl místním farářem A. J. Puchmajerem založen první český čtenářský spolek. Činnost zahájil 28. září t. r. Po jeho vzoru vzniklo do roku 1820 dalších sedm spolků (v Chlumci nad Cidlinou, v Ústí nad Orlicí, v Litomyšli, v Úvalech, v Prachaticích, ve Spáleném Poříčí a v Nepomuku).

11. 1. 1158 (860 let)
V Řezně se konal říšský sněm, při kterém vyzval císař Fridrich I. českého knížete Vladislava II. k účasti na italském vojenském tažení. Vladislav II. svou účast potvrdil a za své služby získal královský titul. Česká šlechta však přijala tyto zprávy zpočátku s rozpaky.

12. 1. 1283 (735 let)
Pražský biskup Tobiáš z Bechyně vysvětil gotický farní kostel sv. Mikuláše na Malé Straně. Ten stál až do roku 1743 na místě dnešního barokního chrámu sv. Mikuláše v Praze. Chrám sv. Mikuláše patří k nejcennějším stavbám baroka na sever od Alp.

15. 1. 1923 (95 let)
Narodil se český básník, překladatel a esejista Jan Vladislav (vlastním jménem Ladislav Bambásek). V 50. letech a za normalizace v 70. letech nesměl publikovat. Založil samizdatovou edici Kvart. V letech 1981–2003 žil v exilu ve Francii, kde také učil na Vysoké škole sociálních věd. Zemřel v roce 2009 v Praze.

22. 1. 1573 (445 let)
Papež Řehoř XIII. potvrdil donaci biskupa Prusinovského a povýšil jezuitskou kolej v Olomouci na akademii. Císař Maxmilián II. v prosinci t. r. udělil koleji právo promoční ke všem hodnostem. Přednášky na fakultě filozofie a teologie této univerzity byly zahájeny v roce 1576.

25. 1. 1348 (670 let)
Na mnoha místech v Čechách došlo k zemětřesení, někde trvalo několik minut, jinde i několik dní. Celý tento rok byl velmi horký a vlhký. Zemětřesení tehdy zanechalo mnoho škod na staveních a krupobití poničilo veškeré obilí. Následně se rozšířil po celé Evropě mor.

30. 1. 1923 (95 let)
Narodil se fotograf a výtvarník Václav Chochola. Věnoval se sportovní fotografii, aktům, proslavily ho snímky Pražského povstání (1945) a portréty slavných osob (Zrzavý, Sudek, Werich a zejména S. Dalí). Netradičními technikami tvořil i fotogramy a roláže. Zemřel v Praze roku 2005.

Eduard Bass1888
(130 let)
Eduard Bass
(Eduard Schmidt)

* 1. 1. 1888
† 2. 10. 1946
český spisovatel a novinář

Boleslav Jablonský1813
(205 let)
Boleslav Jablonský
(Karel Tupý)

* 14. 1. 1813
† 27. 2. 1881
český národní buditel, básník a kněz

Karel Langer1878
(140 let)
Karel Langer
* 16. 1. 1878
† 2. 5. 1947
český malíř, představitel realismu a krajinářství

Vlasta Fialová1928
(90 let)
Vlasta Fialová
* 20. 1. 1928
† 13. 1. 1998
česká herečka

Josef Barák1833
(185 let)
Josef Barák
* 26. 1. 1833
† 15. 11. 1883
český novinář, básník a spisovatel

Antonín Mrkos1918
(100 let)
Antonín Mrkos
* 27. 1. 1918
† 29. 5. 1996
český astronom
 


Mužská záležitost

(1 025 let) Břevnovský klášter , nejstarší mužský klášter v Čechách, byl založen 14. ledna 993 pražským...

Moravské bezvládí

(700 let) Za vlády Lucemburků procházela Morava obdobím rozvoje, ale také úpadku. Po zavraždění posledního Přemyslovce, českého...

Osvícený biskup Arnošt

(675 let) Arnošt z Pardubic byl 14. 1. 1343 zvolen posledním biskupem pražským. Do této pozice postoupil z funkce kapitulního děkana...

Skromný začátek velké cesty

(300 let) Inženýrské vzdělávání odstartovalo před 300 lety. Na začátku byl jeden byt s malou knihovnou, v něm jeden profesor...

První sešit Ottova slovníku (130 let)

Český konverzační lexikon z let 1888–1909 známe jako Ottův slovník naučný nebo Ottova encyklopedie. Po dlouhých sto let byl...

Chartista a disident Augustin Navrátil (30 let)

Na první pohled se Augustin Navrátil zdá jako nenápadný muž, nicméně opak je pravdou; dokázal to, na co jiní sbírají...

Zánik Československa (25 let)

Je tomu 25 let, co skončila éra České a Slovenské Federativní Republiky, chcete-li, přestalo po takřka 75 letech existovat Československo. Minutu po půlnoci...
počet zhlédnutí: 1839

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku leden–únor 2018

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.