Září 2019

26.08.2019 | 07:57
Září 2019

1. 9. 1419 (600 let)
Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera sv. Františka a z kláštera sv. Ducha v Praze. Informace pocházejí od sladovníka Jana Bradatého ze Stříbra, pražského purkmistra v husitských dobách, a též zámožného majitele domu zvaného Platýz.

1. 9. 1459 (560 let)
Slezští stavové složili hold králi Jiřímu z Kunštátu a Poděbrad, s výjimkou hlavního města Vratislavi. Své přijetí za krále mimo Čechy si byl nucen zajistit uspořádáním vojenské výpravy. Země Slezsko a obě Lužice jej uznaly až v druhé polovině roku 1459, resp. začátkem roku 1460.

2. 9. 1894 (125 let)
Armádní generál Jan Sergěj Ingr se narodil 2. 9. 1894 ve Vlkoši († 17. 6. 1956). Byl československým generálem, legionářem, ministrem národní obrany londýnské exilové vlády a velvyslancem. Během 1. světové války bojoval na Balkáně, kde přijal pravoslaví a své druhé jméno Sergěj.

4. 9. 1824 (195 let)
Továrník a politik Jan Prokopec se narodil 4. 9. 1824 v Praze († 18. 7. 1895). Roku 1854 založil závod na výrobu mlýnských strojů a do konce života ho řídil. Od roku 1874 byl členem zastupitelstva a rady, od roku 1885 místostarostou a od roku 1892 starostou Královských Vinohrad.

5. 9. 1869 (150 let)
Historik Gollovy školy a profesor Univerzity Karlovy v Praze Václav Novotný se narodil 5. 9. 1869 v Ivančicích († 14. 7. 1932). Věnoval se raným českým dějinám a husitství. Pojetím českých dějin měl blízko k Palackému a Masarykovi. Byl žákem profesorů J. Golla a J. Emlera.
5. 9. 1909 (110 let)
Sportovní gymnastka Vlasta Děkanová se narodila 5. 9. 1909 v Praze († 16. 10. 1974). Byla držitelkou stříbrné medaile v soutěži družstev žen na letní olympiádě 1936 v Berlíně. Po válce se věnovala organizátorské práci v tělovýchově a působila jako rozhodčí doma i v zahraničí.

8. 9. 1509 (510 let)
V Čechách se začala vybírat daň na vyplacení královských hradů Žebrák, Točník, Příbram a dalších, které byly v držení Buriana mladšího z Gutštejna, alias Buriana Bohatého. Po jeho smrti roku 1489 přešel majetek na jeho syny, kteří prosluli jako výtržníci a tyto hrady museli vydat.

8. 9. 1559 (460 let)
Město Tábor postihl velký požár, při němž shořelo více než 250 domů. Předešlý požár v roce 1532 zničil 366 domů a poškozen byl i hrad. Archeologové našli 20 cm velkou vrstvu popela. Hrad už ke své bývalé slávě nepovstal. Byl nadále využíván k hospodářským účelům, včetně pivovaru.

9. 9. 1569 (450 let)
Šlechtic Jáchym Ondřej Šlik z Holíče, hrabě z Pasounu, se narodil 9. 9. 1569 v Ostrově († 21. 6. 1621). Pocházel z rodu Šliků, starobylé luteránské rodiny původem z Chebska. Patřil k čelným představitelům luteránského křídla vzbouřených stavů. Účastnil se třetí pražské defenestrace.

10. 9. 1799 (220 let)
Z iniciativy šlechtické Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách vznikla kreslířská škola, později nazývaná Akademie výtvarných umění. Prvním ředitelem se stal bavorský malíř Josef Bergler. Svou činnost zahájila o rok později. V roce 1896 byla reformována a zestátněna.
10. 9. 1919 (100 let)
Mezi mocnostmi Dohody a Rakouskem byla podepsána mírová smlouva v Saint--Germain-en-Laye. Rakousko se stalo suverénním státem a uznalo nezávislost ČSR i korekci svých hranic. Díky tomu připadlo ČSR území Vitorazska (113 km2, 10 tisíc obyvatel) a Valticka (83 km2, 10 600 obyvatel).

13. 9. 1349 (670 let)
Podle pověsti zaznamenané F. Summerem přijel císař Karel IV. se svou družinou při lovu na jeleny k místu se zřídlem horkého pramene, kde pak roku 1358 nechal zbudovat lovecký zámeček, počátek dnešních Karlových Varů a prvních lázní u nás. Lázně nazval Teplé lázně u Lokte.

19. 9. 1919 (100 let)
Vynálezce a konstruktér Vladimír Svatý se narodil 19. 9. 1919 v Nové Pace († 2. 2. 1986). Od mládí se zabýval zlepšováním techniky tkaní, roku 1947 podal první návrh patentu na tryskový tkací stroj. V letech 1951 až 1986 působil v libereckém Výzkumném ústavu textilních strojů.

21. 9. 1564 (455 let)
Šlechtic Matouš Děpolt Popel z Lobkovic se narodil 21. 9. 1564 († 11. 10. 1619). Pocházel z duchcovské větve Popelů z Lobkovic. Byl místodržícím Českého království, hejtmanem Prácheňského kraje a velkopřevorem johanitského řádu. Začal s renesanční obnovou konventu na Malé Straně.

21. 9. 1649 (370 let)
V Norimberku byl podepsán tzv. Prozatímní reces, kterým skončila dlouhá jednání o odchodu švédských vojsk z území říše a habsburské monarchie. Tato smlouva blíže specifikovala termíny vyplácení válečné náhrady Švédsku, za niž se měla jeho vojska stáhnout z cizích území.
22. 9. 824 (1195 let)
Zima roku 824 začala již v září, napadlo hodně sněhu a ten ležel celých 29 týdnů. Zima byla velmi tuhá, zmrzlo mnoho lidí i zvířat. Jde o první z neobyčejných zim v Čechách, které se vyskytují u různých autorů. Další jsou uváděny v letech 962, 1065, 1074, 1104, 1258, 1436, 1520 a 1587.

22. 9. 1859 (160 let)
Jazykovědec, slavista, literární historik, překladatel, publicista a vysokoškolský pedagog Václav Vondrák se narodil 22. 9. 1859 v Dubu († 13. 8. 1925). Vystudoval románskou a slovanskou filologii. Jádrem jeho obsáhlého vědeckého bádání jsou především paleoslovenistické práce.

29. 9. 1134 (885 let)
Po smrti biskupa Menharta byl 11. pražským biskupem zvolen Jan I., probošt vyšehradské kapituly. Podporoval rozšíření řádu premonstrátů v Čechách, se kterým se blíže seznámil díky olomouckému biskupovi Jindřichu Zdíkovi, který premonstráty upřednostňoval před benediktiny.

29. 9. 1389 (630 let)
Beneš z Kravař a Krumlova založil klášter augustiniánů kanovníků ve Fulneku. Zakládací listinu stvrdil olomoucký biskup Mikuláš z Rýzmburka. Jako letní sídlo probošta a klášterního panství byl po roce 1747 postaven zámeček Pustějov. Zrušen byl císařem Josefem II. v roce 1784.

29. 9. 1729 (290 let)
Plzeň zachvátil požár, při kterém bylo zničeno či poškozeno 40 domů. Plameny se nevyhnuly ani dominikánskému klášteru. Nejdříve požár poničil kostel sv. Ducha, pak se rozšířil dále na konvent a chrám sv. Markéty. Bratři museli nějakou dobu hledat nocleh u měšťanů a u františkánů.

1564 (455 let) Karel starší ze Žerotína
* 15. 9. 1564
† 9. 10. 1636
moravský šlechtic, představitel moravského patriotismu

1764 (255 let) Václav Urban rytíř Stuffler
* 22. 9. 1764
† 24. 5. 1831
brněnský biskup, děkan brněnské kapituly

1794 (225 let) Jan Nepomuk hrabě Krakowský z Kolowrat
* 12. 9. 1794
† 26. 6. 1872
český šlechtic, vlastenec, filantrop

1819 (200 let) František Červený
* 27. 9. 1819
† 19. 1. 1896
český výrobce hudebních nástrojů

1824 (195 let) Alexander Seik
* 16. 9. 1824
† 2. 10. 1905
český fotograf, jeden z předních tvůrců chromofotografie

1854 (165 let) Leopold Katz
* 29. 9. 1854
† 19. 1. 1927
český mecenáš umění, nálezce Jistebnického kancionálu

1864 (155 let) František Novotný
* 20. 9. 1864
† 27. 7. 1918
český geodet a profesor na Vysoké škole technické v Praze

1869 (150 let) Růžena Maturová
* 2. 9. 1869
† 25. 2. 1938
česká operní pěvkyně a sopranistka

1889 (130 let) Václav Příhoda
* 7. 9. 1889
† 18. 11. 1979
český profesor, držitel medaile J. A. Komenského a Řádu republiky

1899 (120 let) Hilsneriáda
12. 9. 1899
zahájen proces s L. Hilsnerem obviněným z vraždy A. Hrůzové

1914 (105 let) Tomáš Baťa ml.
* 17. 9. 1914
† 1. 9. 2008
český podnikatel, syn zakladatele firmy Baťa Tomáše Bati

1924 (95 let) Ivan Diviš
* 18. 9. 1924
† 7. 4. 1999
český básník a esejista


Bitva u Schönbergu

(515 let) Vidina tučných prebend provází leckteré spory o dědictví. Do boje o landshutské dědictví v sousedním Bavorsku...

Husité pálili kněží

(595 let) Během husitských válek stáli Zajícové z Hazmburka na straně katolíků, proto také roku 1424 Jan Žižka dobyl Libochovice....

Turci u Vídně

(490 let) Po třech týdnech obléhání nakonec ale Turci odtáhli od Vídně v půlce října 1529 s nepořízenou. Dle odhadů pobili...

Nejslavnější z Dientzenhoferů

(330 let) Kilián Ignác Dientzenhofer, český architekt a stavitel německého původu, se narodil 1. září 1689 jako pátý syn...

Práva městská vytištěna

(440 let) Práva městská Království českého byla vydána tiskem 25. září 1579. Jsou známá také jako Koldínův...

Obsazení Prahy Prusy

(275 let) Oboustranné vztahy Čech a jejich sousedů byly v průběhu dějin poznamenány vzájemnými vpády ozbrojených houfů přes hranice...

Nejvyšší sousoší v České republice

(265 let) Olomoucký sloup Nejsvětější Trojice s výškou 35 m dominuje zdejšímu Hornímu náměstí. Jeho...

Dekret pro učence

(235 let) Královská česká společnost nauk byla veřejně uznána dekretem císaře Josefa II. již 20. září 1784. Její předchůdkyní...

Osvěta pro všechny

(215 let) Václav Vlček byl uznávaný český spisovatel a novinář, psal do Národních listů a časopisu Hlas. Přátelil se...

Polárník z Chomutova

(175 let) Gustav Matouš Brosch se narodil 22. září 1844 v Chomutově v národnostně smíšeném manželství. Po brzkém...

Otec krkonošské turistiky

(160 let) Trmácet se v zimě i v létě po krkonošských kopcích jen tak pro zábavu? To může napadnout jen nějakého blázna....

Krása ji zničila

(105 let) Před 105 lety se narodila patrně nejkrásnější herečka předválečné éry Lída Baarová. Mohla se z ní stát...

Komunisty rychle opustil

(105 let) Světově proslulý český výtvarník a také básník Jiří Kolář se narodil 24. září 1914...

Druhá světová válka

(80 let) Patrně nejhrůznější konflikt v dějinách Země začal 1. září 1939 napadením Polska a skončil 2. září 1945...

Disney české knihy

(120 let) Pracovitého Ferdu Mravence zná snad každý. Tenhle mravenčí všeuměl, který se řídí heslem práce všeho druhu, už...
počet zhlédnutí: 2531

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku září 2019

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.