Víte, kde leží Klášterec nad Ohří?

24.09.2021 | 02:18
KAM_2021_10_Stranka_17

Město ležící mezi Krušnými a Doupovskými horami získalo své jméno podle benediktýnského kláštera, který tady kdysi stával. V Klášterci byla také postavena druhá nejstarší porcelánka v Českých zemích a provoz této porcelánky, bohužel už jen v nových budovách, funguje dodnes pod názvem Thun 1794, a. s.
V Klášterci nad Ohří můžete navštívit několik zajímavých památek a mezi nimi jsou také dva barokní, resp. pozdně barokní kostely. A právě při příležitosti kulatého výročí vysvěcení město vydalo publikaci věnovanou historii obou kostelů.
O fotografickou přílohu nové brožury se postaral Roman Novotný, Vítězslav Rúta, Vojta Marvan a Veronika Rochová, autorkou textu je Lenka Fricová a o odbornou předmluvu se postaral historik umění prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.
A o kterých kostelech se v publikaci dočtete?
Tím prvním je farní kostel Nejsvětější Trojice. Autorem plánů je italský architekt a sochař Carlo Lurago a na stavbu kostela dohlížel italský stavitel Rossi de Luca. Stavba kostela probíhala v letech 1665–1670. Kostel Nejsvětější Trojice je jednolodní obdélný objekt s polygonálním presbytářem, severní sakristií a oratoří. Na hlavním průčelí kostela je štít se znakem hraběte Michaela Thuna a jeho manželky, rozené hraběnky z Lodronu.
V kostele se nachází hlavní oltář, uprostřed je obraz Krista a Pána Boha a pod ním obraz Nanebevzetí Panny Marie a dále v kostele najdete čtyři boční oltáře. V roce 1725 byla před kostelem vztyčena socha sv. Floriána, patrona horníků, hasičů, hrnčířů či kovářů. V okolí kostela se pak nachází i další sochy světců, které ale nejsou původní a jsou přivezené ze zaniklých obcí v okolí Klášterce.
Druhým je hřbitovní kostel Navštívení Panny Marie, uváděný také jako Panny Marie Utěšitelky, který je v rámci regionu jednou z nejvýznamnějších pozdně barokních staveb. Postaven byl v letech 1745–1760 a je známý jako místo uctívání dřevěné mariánské sošky z 15. století. Zázračné schopnosti mariánské sošky totiž v minulosti přilákaly do Klášterce velké množství poutníků putujících za uzdravením. Na velké nástropní fresce v kostele je vyobrazen samotný kostel Panny Marie, ve kterém právě návštěvník stojí. Zajímají vás sochy světců, které jsou v kostele umístěny? A tušili jste, že i ve hřbitovním kostele byla zřízena rodová hrobka Thunů? O tom a o mnoha dalších podrobnostech se dočtete v publikaci Klášterec barokní, kterou zakoupíte v Informačním centru pod radnicí.

text © Město Klášterec nad Ohří, autor Mgr. Lenka Fricová; foto © Město Klášterec nad Ohří, autoři R. Novotný a V. Rúta

Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 359 687
icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz


Kostel Nejsvětější Trojice Hlavní oltář kostela Nejsvětější Trojice Kostel Panny Marie Utěšitelky Nástropní freska v kostele Panny Marie Obrázek č.5počet zhlédnutí: 781

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku říjen 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.