Říjen 2021 - PP

27.09.2021 | 19:35
orloj

2. 10. 1931 (90 let)
Choreograf Josef Koníček se narodil 2. 10. 1931 v Praze († 3. 4. 2010). Vyučil se sazečem, byl přijat na taneční konzervatoř, kterou ale nedokončil. Prošel řadou divadel a podílel se mj. na choreografii filmů Limonádový Joe, Starci na chmelu, Noc na Karlštejně a Dáma na kolejích.

3. 10. 1506 (515 let)
„Sťat na Starém Městě pražském pod pranýřem Jan Kopydlanský, člověk mladý as ve 24 letech, protože nějakého Cukra v půtce pod frídem o jarmarce zabil. Bratr jeho Jiřík potom Pražanům po cestách mnohé škody činil.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 852)

3. 10. 1926 (95 let)
Reportér Josef Laufer odvysílal jako první Evropan v přímém přenosu rozhlasovou sportovní reportáž z fotbalového utkání mezi SK Slavia Praha a Hungarií v Praze na Letné. 9. 10. 1931 proběhlo první rozhlasové vysílání ze záznamu na voskové desce, s reportáží Josefa Laufera.

4. 10. 1441 (580 let)
Husitský teolog Jan Rokycana svolal sněm do Kutné Hory, kde byly ujednány zásady husitského vyznání závazné pro všechny. O dva roky později byl soud s tábority, kteří se stále odmítali přizpůsobit jednotným zásadám, a táborské učení bylo odsouzeno.

6. 10. 1241 (780 let)
„Po sv. Remigii veliké bylo zatmění slunce a trvalo od hodiny 6. až do 9., hvězdy spatříny byly a lidé soumrak být se domnívali. A toho roku Tataři u velikém počtu vpadli do Uher, do Rus, do Polska, Slezska a Moravy a země ty pohubili.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 858)

7. 10. 1486 (535 let)
První tištěnou knihou v Brně byla Agenda Olomucensis. Kniha má 108 listů, neměla titulní list a veškerá data jsou uvedena až na konci. Byla tištěna dvoubarevně s notovou osnovou, noty se do ní musely zapisovat ručně. Brno bylo po Plzni a Vimperku třetím českým městem s knihtiskem.

8. 10. 1911 (110 let)
Plukovník Jaroslav Krátký se narodil 8. 10. 1911 ve Střížově († únor 1945). Byl příslušníkem výsadkové operace Karas a od roku 1998 nositelem Řádu bílého lva. Ve funkci československé exilové vlády se snažil urovnat spory v nejednotném protifašistickém odboji.

8. 10. 1941 (80 let)
Ze 7. na 8. 10. 1941 byla zahájena „Akce Sokol“, při které byli zatýkáni členové vedení sokolské obce, žup i funkcionáři sokolských jednot (cca 1 500 osob). Většina byla transportována do Osvětimi. 8. 10. 1941 podepsal R. Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské.

13. 10. 1781 (240 let)
Josef II. vydal toleranční patent, „rozumnou toleranční soustavu“, kterou se povolovala soukromá bohoslužba a udělování občanských práv luteránům, kalvinistům, pravoslavným a židům. Bylo umožněno „nabývati statků, měšťanství a práv řemeslnických, dosahovati úřadů a akademických gradů“.

15. 10. 1631 (390 let)
Saská armáda maršálka Jana Jiřího z Arnimu obsadila bez boje Prahu. Valdštejn po něm chtěl, aby se přidal na jeho stranu a společně vyhnali všechny cizince ze Svaté říše, to však Arnim odmítal. S nimi se vrátili mnozí čeští exulanti, kteří přednedávnem museli opustit vlast.

18. 10. 1911 (110 let)
Československý voják František Závorka se narodil 18. 10. 1911 v Příbrami († 16. 1. 1943). Byl velitelem výsadkové skupiny Antimony. V říjnu 1942 byl vysazen u Kopidlna na Jičínsku. Při pokusu o zatčení požil jed, následkem čehož zemřel. Uchránil tak Rovensko před osudem Lidic.

21. 10. 1721 (300 let)
Chebsko přijalo Pragmatickou sankci, čímž chebské stavy souhlasily s tím, že Chebsko bude „na věčné časy“ patřit arcidomu rakouskému, a to jako součást Království českého. Potvrdily to pak účastí na korunovaci Karla VI. českým králem roku 1723.

22. 10. 1911 (110 let)
Čs. voják Karel Hlásný se narodil 22. 10. 1911 v Bludově († 20. 11. 1982). Od roku 1939 byl příslušníkem čs. zahraničního vojska ve Francii. Na vlastní žádost byl v roce 1943 převelen do SSSR a účastnil se bojů u Dukly. V roce 1948 emigroval do SRN a od roku 1949 žil v Austrálii.

22. 10. 1991 (30 let)
Sedmnáctiletý učeň z Nových Zámků se pokusil o únos letadla ČSA TU-134-A za letu linky z Bratislavy do Prahy. Po přistání v Praze únosce propustil všech 24 cestujících a část posádky. Požadoval milion marek, dva padáky a odlet do Libye. Po 16 hodinách vyjednávání se vzdal.

23. 10. 1936 (85 let)
Na základě vládního nařízení byla zřízena Stráž obrany státu, speciální bezpečnostní sbor, který existoval až do roku 1939. Příslušníci SOS byli nazýváni „sosáci“. Měli chránit státní hranice, pomáhat při ochraně veřejného pořádku a provádění úkonů celní správy.

24. 10. 1601 (420 let)
Císař a český král Rudolf II. zakoupil od zadluženého Petra Voka z Rožmberka panství Český Krumlov, Netolice a Prachatice, rožmberský palác na Hradčanech, vinice u rakouské Křemže a některé další nemovitosti za 410 000 kop grošů míšeňských.

25. 10. 1781 (240 let)
Lékař a botanik Bedřich K. E. Všemír hrabě Berchtold z Uherčic se narodil 25. 10. 1781 ve Stráži nad Nežárkou († 3. 4. 1876). Vedle své lékařské praxe se věnoval přírodopisu a botanice. S bratrem se podíleli na založení Národního muzea. Jejich sbírky jsou dodnes i na hradě Buchlově.

26. 10. 1406 (615 let)
„Václav IV. osvobodil Staré Město pražské od berní, daní a poplatků, protože Pražané pro krále v jeho těžkostech a nesnázích některými pány českými k témuž králi odpornými dluhy zašli a ty z toho platiti chtěli.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 902)

26. 10. 1906 (115 let)
Václav Pšenička, vzpěrač a československý olympionik, se narodil 26. 10. 1906 v Praze († 25. 4. 1961). Patnáctkrát byl mistrem Československa. Na olympiádě v Amsterodamu (1928) získal 4. místo. Na olympiádách v Los Angeles (1932) a v Berlíně (1936) vyhrál stříbrné medaile.

28. 10. 1791 (230 let)
„Potvrzeno zřízení učitelské stolice jazyka českého na universitě pražské. Prvním profesorem byl F. M. Pelcl.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 908) František Martin Pelcl byl český vlastenec, buditel, osvícenec, spisovatel, historik, filolog a pedagog.

1581 (440 let) Martin Medek z Mohelnice
8. 10. 1581
se stal arcibiskupem pražským

1781 (240 let) Bernard Bolzano
* 5. 10. 1781
† 18. 12. 1848
český matematik, filozof a kněz

1811 (210 let) Jan z Valeru
* 12. 10. 1811
† 17. 10. 1871
český lékař a profesor

1821 (200 let) Karel Havlíček Borovský
* 31. 10. 1821
† 29. 7. 1856
český spisovatel a básník

1861 (160 let) František Drtina
* 3. 10. 1861
† 14. 1. 1925
český filozof, zakladatel skautingu v Čechách

1861 (160 let) Růžena Čechová
* 7. 10. 1861
† 5. 7. 1921
česká prozaička a básnířka

1861 (160 let) Joža Uprka
* 26. 10. 1861
† 12. 1. 1940
moravský malíř a grafik, dílem zachytil folklór jižní Moravy

1886 (135 let) František Kovářík
* 1. 10. 1886
† 1. 10. 1984
český filmový a divadelní herec

1901 (120 let) Josef Effenberger
* 18. 10. 1901
† 11. 11. 1983
český gymnasta a stříbrný olympionik

1906 (115 let) Ladislav Pešek
* 4. 10. 1906
† 13. 7. 1986
český divadelní a filmový herec

1921 (100 let) Stanislav Lachman
* 16. 10. 1921
† 5. 2. 2011
český designér průmyslových výrobků

1926 (95 let) Jana Dítětová
* 7. 10. 1926
† 9. 11. 1991
česká herečka


Původ nejasný

(895 let) I osobnosti, jako byl Jindřich Zdík (asi 1083–1150), jsou obestřeny tajemstvím. Snad byl synem kronikáře Kosmy a Božetěchy, snad prožil...

Smrt dánského astronoma

(420 let) Říká se, že Tycho Brahe, chcete-li Tyge Ottesen Brahe (14. 12. 1546 – 24. 10. 1601), zemřel na protržení močového...

Zapuzená královna

(760 let) Není nic příjemného na tom, když se vám někdo směje, protože máte ošklivou ženu. Natož když jste král....

Umělkyně a mecenáška

(200 let) Česko-německá malířka Charlota Ludmila Weyrother-Mohr Piepenhagen se musela ve své době vzdělávat v malířství soukromě....

Vynálezce prvního automobilu i autonehody

(165 let) Leopold Sviták, rodák z Frenštátu pod Radhoštěm (11. října 1856), se významně zapsal do automobilové...

Král „Kaše“

(715 let) Rudolf Habsburský byl první svého rodu na českém trůně. Zvláštní však přízvisko si vysloužil –...

A s kém to šla nazpátek? Od zahrad jsem ju viděl.

(160 let) „S Franckem šla. Te tady sedíš a žena ti chodí s Franckem. Néni ti haňba? A co tu chceš, ptám se...

Hus děkanem

(620 let) Osud českého kazatele a hlavně jeho konec na hranici v Kostnici je všeobecně znám. Jeho život se ale skládal z mnoha...

Od Bacha po Vlacha

(110 let) Jeho srdce bilo v tanečním rytmu s jazzovými výkyvy a do muziky byl natolik zapálený, že mu vyplnila nejen jeho celý...

Švadlena herečkou

(110 let) Může se vyučená švadlena stát herečkou? Věřte nevěřte, může. Mladá Helenka Bušová se narodila 21. října 1911...

Pro děti, v životě i čítance

(160 let) Připomeňme si narození české autorky knih pro děti, překladatelky a skautky Bronislavy Herbenové. Dětem se věnovala jako učitelka, spisovatelka, ale...

Novorenesanční architekt

(160 let) Rudolf Kříženecký byl český architekt a profesor na Českém vysokém učení technickém v Praze. Patřil ke generaci...

Vědátor hermetický

(140 let) Absolvent Vysoké školy hermetických věd v Paříži, který svůj život zasvětil nadpřirozenu, se z existenčních důvodů musel...

Uniformy jako ulité

(135 let) Převlékat kabáty není jen český zlozvyk. Když máte na sobě vojenskou uniformu a žijete v první polovině...

Významný grafik

(135 let) Syn klempíře Vratislav Hugo Brunner byl velkým přínosem pro naši moderní grafickou tvorbu. Vynikal mimořádnou výtvarnou...

První filmové promítání

(125 let) Letos tomu bude již 125 let, co se poprvé v Praze, 18. října 1896, v hotelu U Černého koně, promítalo první filmové...
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.