Eskortoval Napoleona na Elbu

24.04.2022 | 16:27
Karel Jan Nepomuk hrabě Clam­‑Martinic

(230 let)
Český šlechtic Karel Jan Nepomuk hrabě Clam­‑Martinic pocházel po matce ze starobylého českého rodu Martiniců. Narodil se v Praze 23. května 1792. Podle dosud nedoložených teorií by mohl být otcem spisovatelky Boženy Němcové.

Studoval práva na pražské univerzitě a roku 1809 se rozhodl pro vojenskou dráhu. Stal se komořím a pobočníkem generála (později polního maršála) Karla Filipa Schwarzenberga a v letech 1812–1814 se účastnil jeho vojenských tažení. Roku 1814 ­dosáhl hodnosti majora a stal se členem doprovodu svrženého císaře Napoleona na Elbu. Aktivně se zapojil do diplomatických jednání na Vídeňském kongresu. V roce 1820 byl povýšen na plukovníka a roku 1824 přidělen princi hessenskému při jeho cestě do Ruska, kde se setkal s cary Alexandrem I. a Mikulášem I. V prosinci 1830 byl povýšen na generálmajora a jmenován dvorským válečným radou. Po nástupu na trůn si ho císař Ferdinand I. Dobrotivý vybral za generálního pobočníka. Hrabě byl všestranně založený člověk, příznivec a znalec výtvarného umění, jméno si vydobyl i jako spisovatel. Dal uspořádat a doplnit rodinnou galerii předků a svou podporou umožnil malíři Josefu Vojtěchu Hellichovi delší studijní pobyt v Itálii. V roce 1830 se stal majitelem panství ve Smečně, kde nechal vystavět empírovou rodinnou hrobku. Po své smrti 29. ledna 1840 (Vídeň) v ní byl pohřben. Na jeho počest byl postaven roku 1847 v polích u Smečna jedenáct metrů vysoký sloup známý jako Martinický obelisk.

-baal-, foto © Wikimedia Commons


Zámek Smečno Erb rodu Clam-Martinicůpočet zhlédnutí: 865

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2022

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.