Založení kláštera v Teplé

24.04.2022 | 16:29
Klášter Teplá

(825 let)
Za zakladatele premonstrátského kláštera v Teplé je považován velmož Hroznata z Ovence, dnešního Bubenče, který byl českým šlechticem a dvořanem Přemysla Otakara I. Současně byl také velitelem hraničářů střežících významnou zemskou cestu, ke které byla zbudována tvrz s osadou a tržištěm Teplá.

K založení premonstrátského kláštera došlo kolem roku 1193 po Hroznatově návratu z třetí křížové výpravy. K té se připojil nedlouho po smrti syna a manželky roku 1188. Po svém příjezdu k moři se však rozhodl dále nepokračovat a požádal papeže Celestýna III. o zproštění slibu účasti. Papež mu roku 1191 vyhověl, ovšem s podmínkou, že na svých statcích založí klášter. Po svém návratu do Čech tento závazek Hroznata splnil. K založení kláštera bylo vybráno místo přibližně 2 km od již existující osady v blízkosti zemské stezky a také v blízkosti poutního místa spojeného se svatým Vojtěchem. Roku 1197 vyrazil Hroznata na další křížovou výpravu, kterou opět opustil ještě na evropském území, ale podařilo se mu dosáhnout u papeže Celestýna III. významných privilegií pro tepelský klášter v podobě papežské ochrany, práva pontifikálií pro opaty a odpustků pro poutníky do kláštera. Ještě než se Hroznata na tuto výpravu vydal, sepsal svou poslední vůli, kde je písemně doložena existence tepelského kláštera a uvedeno, jak se má s tepelským panstvím po jeho smrti naložit. Hroznatova závěť z roku 1197 je pokládána za zakládací listinu kláštera, završující proces jeho založení. Je také nejstarší listinou na našem území opatřenou pečetí soukromé osoby.

-felix-, foto © Wikimedia Commons, autor VítVit
počet zhlédnutí: 1062

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2022

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.