Listopad 2022

26.10.2022 | 20:27
orloj

3. 11. 1622 (400 let)
Po porážce na Bílé hoře bylo na brněnské radnici vyneseno dalších 20 rozsudků smrti nad moravskými povstalci. Na přímluvu kardinála Františka z Ditrichštejna a Karla st. ze Žerotína jim byly císařem Ferdinandem II. Habsburským tresty smrti změněny na tresty vězení na Špilberku.

12. 11. 1922 (100 let)
Český historik Stanislav Zámečník se narodil 12. 11. 1922 v Nivnici († 21. 6. 2011). Nacisty byl zatčen jako sedmnáctiletý a válku strávil v Dachau. Po válce vystudoval historii na Karlově univerzitě. Zkoumal historii českého protifašistického odboje a koncentračního tábora Dachau.

14. 11. 1852 (170 let)
Český právník, profesor římského práva a zakladatel české romanistiky Leopold Heyrovský se narodil 14. 11. 1852 v Českých Budějovicích († 17. 2. 1924). Byl rektorem Univerzity Karlovy. Jeho syn Jaroslav se stal prvním českým nositelem Nobelovy ceny.

15. 11. 1867 (155 let)
Byly vydány zákony č. 134 a č. 135 o právě spolčovacím a shromažďovacím. Oba zákony obsahovaly řadu omezení, ale podstatně přispěly k uvolnění a rozšíření spolkového života (např. pořádání veřejných shromáždění v uzavřených místnostech, pod širým nebem a veřejné průvody).

16. 11. 1632 (390 let)
„Byl poražen Albrecht z Valdštýna od krále Gustava Adolfa u Lützenu. V bitvě této padl veliký král švédský postřelen několika ranami.“ (Kalendář hist. národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 947) Bitva skončila prakticky nerozhodně, na obou stranách se účastnili vojáci českého původu.

17. 11. 1952 (70 let)
V Národním divadle v Praze byla slavnostně zahájena činnost Československé akademie věd. ČSAV byla zřízena zákonem č. 52/1952 Sb. na základě České akademie věd a umění, Královské společnosti nauk a Masarykovy akademie práce, které tím de facto zanikly.

18. 11. 1862 (160 let)
V Praze bylo otevřeno tzv. Prozatímní divadlo, a to slavnostním představením hry Král „Vukašín“ od Vítězslava Hálka. Prvním operním představením byla opera „Vodař“ od Luigiho Cherubiniho dne 20. 11. 1862. Divadlu chyběly šatny, nicméně do hlediště se vešlo až tisíc diváků.

18. 11. 1912 (110 let)
Český archeolog Vilém Hrubý se narodil 18. 11. 1912 v Říkovicích († 23. 9. 1985). Původní profesí byl pedagog. Posléze byl vlastivědným pracovníkem a muzejníkem. Objevil první křesťanský kostel prokazatelně náležející do období Velké Moravy v poloze Na Valách ve Starém Městě.

25. 11. 1332 (690 let)
Vítězství králevice Karla v bit­vě u San Felice proti lombardským městům. Den bitvy připadl na svátek sv. Kateřiny, Karel úspěch přičítal její přímluvě, a proto ji po celý život horlivě uctíval. Poměry v Itálii byly spletité, stupňovala se nespokojenost s vládou Lucemburků.

27. 11. 1432 (590 let)
Husité se pokusili o povstání v Bratislavě. Jejich stoupenci ve městě jim měli otevřít městské brány (zejména Laurinskou), plán byl ale prozrazen a vůdce, moravský rytíř Petr Kutěj, byl zajat a zahynul ve vězení. Král Zikmund udělil v roce 1436 městu Bratislavě vlastní znak.

1487 (535 let) Jan IV. z Pernštejna
* 14. 11. 1487
† 8. 9. 1548
moravský zemský hejtman, vůdce české stavovské nekatolické opozice

1627 (395 let) Korunovace Ferdinanda III. Habsburského českým králem 24. 11. 1627, iniciátora stavby mariánského sloupu na Starom. náměstí

1862 (160 let) Emil Kolben
* 1. 11. 1862
† 3. 7. 1943
významný český elektrotechnik a podnikatel, zakladatel ČKD

1887 (135 let) Ladislav Žemla
* 6. 11. 1887
† 18. 6. 1955
český tenista a olympionik, dvakrát držitel olympijského bronzu ze čtyřhry

1902 (120 let) Záviš Kalandra
* 10. 11. 1902
† 27. 6. 1950
český divadelní a filmový kritik, 1950 odsouzen k smrti v procesu s M. Horákovou

1927 (95 let) František Šťastný
* 12. 11. 1927
† 8. 4. 2000
český motocyklový závodník, mistr ČSR 1954 a ČSSR 1966


Nová divadelní scéna

(55 let) V 60. letech 20. století vznikl podnět pro stavbu nové divadelní budovy ve Zlíně. Zlín sice divadlo měl, ale již kapacitně nestačilo....

Neznámý Emanuel Kosina

(135 let) Každá oblast u nás měla a má svého průkopníka, písmáka, který v dobách před internetem zaznamenal...

Hořický pašijový film

(125 let) Za první hraný film točený na území Čech je považován snímek The Horitz Passion Play. Točil se roku 1897...

Humorista, kreslíř, fotograf

(80 let) Dušan Pálka se narodil za Protektorátu Čechy a Morava 3. listopadu 1942 v Praze. Po maturitě pracoval jako dělník...

Bojoval za obnovu

(105 let) V Olešnici na Blanensku se 8. listopadu 1917 narodil Zdeněk Škarvada, pozdější čs. stíhací pilot za druhé...

Černá duše Ladislava Mikeše Pařízka

(115 let) Nebojte, nejde o žádného kriminálníka. Byl to novinář, spisovatel a cestovatel, který zasvětil svůj život Africe....

Morava a říšský sněm

(1200 let) V Letopisech království Franků 741–829 je zaznamenána událost, ke které došlo na podzim roku 822 ve Frankfurtu nad...

Daniel Milík biskupem

(825 let) Kníže Vladislav Jindřich se v létě 1197 chopil moci. Cestu mu připravil pražský biskup Jindřich Břetislav. Jindřich Břetislav v letech...

Neznámý kníže

(1020 let) Neznámý, leč důležitý panovník byl tenhle Vladivoj (981? – leden 1003). Jediným státnickým činem změnil...
počet zhlédnutí: 942

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku listopad - prosinec 2022

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.