Červen 2019

24.05.2019 | 21:40
Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let)
Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan Zhořelecký, markrabě Braniborský a vévoda Zhořelecký. Zmocnil se Kutné Hory a také Prahy. Jan svého nevlastního bratra výrazně podporoval v boji proti moravskému markraběti Joštu Lucemburskému.

1. 6. 1439 (580 let)
V polovině roku 1439 vypukla v Čechách morová epidemie, která si vyžádala na 50 tisíc lidských životů. První epidemie moru zasáhla naše území v roce 1349, poslední byla v letech 1713 až 1715. Nespočet českých náměstí i návsí obohatila díky epidemiím díla barokního sochařství.

1. 6. 1584 (435 let)
Papežský nuncius Giovanni Francesco Bonhomini předložil císaři Rudolfu II. memorandum, které obsahovalo program obnovy katolictví v českých zemích: 1. požadavek tří far v Praze, 2. reforma pražské univerzity, 3. rázný postup proti jednotě bratrské a 4. podpora jezuitům.

1. 6. 1639 (380 let)
Do severovýchodních Čech vpadlo švédské vojsko. Švédové se také pokusili proniknout na Moravu, moravská zemská hotovost a studentská legie z Olomouce je však zastavily. Švédská vojska plenila i západní a jižní Čechy (Plzeňsko, Slánsko, Rakovnicko, Berounsko, Táborsko a Prácheňsko).

4. 6. 1739 (280 let)
Český malíř, historik a teoretik umění Jan Jakub Quirin Jahn se narodil 4. 6. 1739 v Praze († 18. 7. 1802). Je ceněn jako teoretik umění. Byl mistrem staroměstského malířského cechu a řádným členem vídeňské malířské Akademie. Spoluzakládal Společnost vlasteneckých přátel umění.

8. 6. 1849 (170 let)
Podle lombardsko-benátského vzoru bylo v rakouské monarchii zavedeno C. a k. četnictvo s funkcí státní bezpečnosti, dohlížející funkcí nad obecní policií a také funkcí asistenční a podpůrnou. Roku 1850 bylo vytvořeno 16 četnických pluků, č. 2 pro Čechy a č. 3 pro Moravu a Slezsko.

13. 6. 1909 (110 let)
Spisovatel, překladatel a scenárista Vladimír Neff se narodil 13. 6. 1909 v Praze († 2. 7. 1983). Začínal psaním detektivních parodií. Jeho vrcholnými díly byly historické romány, např. Sňatky z rozumu. Překládal z francouzštiny, němčiny a ruštiny. Byl otcem spisovatele Ondřeje Neffa.

13. 6. 1919 (100 let)
Z Českého olympijského výboru, který byl založen 18. 5. 1899, byl ustaven Československý olympijský výbor, jehož činnost byla zastavena mezi léty 1943–1945. 21. 12. 1992 byl transformován a obnoven původní název Český olympijský výbor. Jeho první předsedkyní byla Věra Čáslavská.

14. 6. 1894 (125 let)
Český letecký konstruktér Pavel Beneš se narodil 14. 6. 1894 v Praze († 31. 5. 1956). S Miroslavem Hajnem založili firmu Avia. První letadlo neslo označení Avia BH-1. Později působil jako hlavní konstruktér v ČKD-Praga. Byl spoluzakladatelem Českého aviatického klubu.

15. 6. 1754 (265 let)
Kněz Prokop Diviš postavil na farní zahradě v Příměticích u Znojma svůj první volně stojící bleskosvod, tzv. meteo­rologický stroj, dnes běžně nazývaný hromosvod. První hromosvod na území Českého království, jenž byl umístěn na stavbě, byl instalován na zámku v Měšicích u Prahy v roce 1775.

18. 6. 1959 (60 let)
Česká zpěvačka, folková skladatelka a textařka Zuzana Navarová se narodila 18. 6. 1959 v Hradci Králové († 7. 12. 2004). Vystudovala španělštinu a češtinu. Od roku 1980 zpívala se skupinou Nerez. Její první sólové album vzniklo v roce 1992. Objevila zpěvačku Radůzu.

20. 6. 1609 (410 let)
Dle Veleslavínovy kroniky povolil císař Rudolf II. stavům přijímat pod obojí. Nelegálním se stalo v Čechách roku 1627 a na Moravě 1628. Laické přijímání pod obojí se stalo znovu legálním až roku 1781 vydáním tolerančního patentu, od té doby již nebylo nikdy zakázáno.

21. 6. 1689 (330 let)
Prahu zachvátil požár, při kterém shořelo 766 obytných domů, 6 kostelů a klášterů, novoměstské mlýny, pila a vodárna. Zemřelo asi 150 lidí. Traduje se, že ho založili francouzští agenti. Ač se tato teorie zřejmě nezakládá na skutečnosti, bývá označován jako  „francouzský“  požár Prahy

21. 6. 1939 (80 let)
Říšský protektor Konstantin von Neurath vydal nařízení o židovském majetku. Tímto aktem započala nová etapa systematické a totální expropria­ce (vyvlastnění) protektorátního židovského obyvatelstva. Arizaci podléhaly i podniky akciových společností s 25% židovskou účastí.

24. 6. 1434 (585 let)
Na začátek léta svolal zemský správce Aleš z Riesenburka do Prahy valný sněm českých a moravských stavů, tzv. svatojánský sněm, na němž bylo dohodnuto nabídnout císaři Zikmundovi českou korunu. Byla zřízena instituce krajských hejtmanů a v zemi bylo vyhlášeno roční příměří.

26. 6. 1424 (595 let)
Dle Veleslavínovy kroniky proběhlo velké zatmění Slunce, při němž mráz zničil obilí a víno na vinicích. Navíc v Čechách a zvlášť v Praze řádil mor. Dle nespolehlivé kronikářské zprávy o moru v Podolsku mohl být tento mor teoreticky příčinou smrti vojevůdce Jana Žižky z Trocnova.

27. 6. 1769 (250 let)
Šlechtic Josef II. ze Schwar­­zenbergu se narodil 27. 6. 1769 ve Vídni († 5. 11. 1833). Byl vládnoucím knížetem šlechtického rodu Schwarzenbergů a zakladatelem tzv. hlubocko-krumlovské větve rodu. Během jeho vlády byl vystavěn 44 km dlouhý Schwarzenberský plavební kanál.

27. 6. 1914 (105 let)
Český režisér, scenárista, překladatel a spisovatel K. M. Walló, vlastním jménem Ladislav, se narodil 27. 6. 1914 († 1. 4. 1990). Byl dabingovým odborníkem a zakladatelem českého dabingu. Je autorem dabingového překladu populární sovětské pohádky Mrazík. Je otcem Olgy Walló.

28. 6. 1919 (100 let)    
V zrcadlové síni zámku ve Versailles byla podepsána hlavní mírová smlouva mezi mocnostmi Dohody a Německem, tzv. Versailleská smlouva. Smlouva garantovala hranice Československa. Německo odstoupilo ČSR Hlučínsko. V Československu byla smlouva ratifikována 10. listopadu 1919.

29. 6. 1869 (150 let)
Český sportovec a sportovní organizátor Josef Rössler-Ořovský se narodil 29. 6. 1869 v Praze († 17. 1. 1933). Dodnes patří k největším postavám českého sportu, má zásluhy na zavedení řady sportů v českých zemích. Při vzniku republiky organizoval a řídil tzv. skautskou poštu.

1724 (295 let) Jan Křtitel Antonín Boháč
* 14. 6. 1724
† 16. 10. 1768
český lékař a přírodovědec

1804 (215 let) František Sušil
* 14. 6. 1804
† 31. 5. 1868
moravský kněz, sesbríral na 2 400 lidových písní  

1834 (185 let) Tereza Stolzová
* 2. 6. 1834
† 22. 8. 1902
česká operní pěvkyně, přítelkyně G. Verdiho

1864 (155 let) Rudolf Kristián Wrbna-Kounic
* 4. 6. 1864
† 24. 12. 1927
český šlechtic, komoří a tajný rada u vídeňského dvora

1899 (120 let) František Tomášek
* 30. 6. 1899
† 4. 8. 1992
34. arcibiskup pražský a 22. primas český

1904 (115 let) František Plánička
* 2. 6. 1904
† 20. 7. 1996
český fotbalový brankář a reprezentant Československa

1924 (95 let) Josef Bláha
* 8. 6. 1924
† 6. 12. 1994
český herec, člen souboru Divadla na Vinohradech

1924 (95 let) Luděk Kopřiva
* 19. 6. 1924
† 5. 10. 2004
český herec s nezaměnitelným hlasem a vzhledem

1929 (90 let) Pavel Háša
* 1. 6. 1929
† 5. 8. 2009
český divadelní a filmový scenárista, režisér

1929 (90 let) Jarmila Šuláková
* 27. 6. 1929
† 11. 2. 2017
moravská zpěvačka lidových písní

1949 (70 let) Ota Peřina
* 4. 6. 1949
† 11. 12. 2015
český kytarista, zpěvák a kapelník

1949 (70 let) Karel Zich
* 10. 6. 1949
† 13. 7. 2004
český zpěvák, kytarista, „český Elvis Presley“


Karvinské neštěstí

(125 let) Ohromný výbuch se udál 14. června 1894 ve 21.30 hod. na dole Františka. Kouř a prach se dostaly až na povrch a další tři výbuchy...

Našel smrt v Leopoldově

(130 let) Chceme si připomenout Vladimíra Síse, českého novináře a publicistu z období první republiky, který vadil oběma...

Horolezkyně uznávaná

(60 let) Vynikající česká horolezkyně Zuzana Hofmannová (roz. Charvátová) se narodila 15. 6. 1959 v Ústí nad Labem....

„Příčina první světové války“

(105 let) Je tomu již 105 let, co byl spáchán atentát na Františka Ferdinanda d‘Este, arcivévodu a následníka...

Uznávaný interpret české hudby

(105 let) Český dirigent, skladatel a houslista Rafael Jeroným Kubelík proslul jako interpret děl českých a dalších slovanských...

Příliš slušný člověk

(110 let) Dovedl okouzlit ženy pohledem a děti svým hlasem, kterým vyprávěl pohádky. Výborný herec a slušný člověk,...

Umělec mnoha rolí

(115 let) Připomeňme si narození mimořádně nadaného českého dramatika, teoretika umění, žurnalisty, básníka, zpěváka, herce,...

První ze Tří králů

(125 let) V únoru 1941 se jim málem podařil atentát na Himmlera na berlínském nádraží. Balabán, Mašín,...

Primátor pražský

(135 let) Český politik a poslední předválečný primátor Prahy Petr Zenkl se narodil 13. 6. 1884 v Táboře do početné...

Úmyslný požár Prahy 1689

(330 let) Příčinou byla válka a spory Ludvíka XIV. s českým a uherským králem, císařem římským Leopoldem I....

Vyšebrodský klášter

(760 let) Sídlo cisterciáckého opatství Naší Paní ve Vyšším Brodě je jediný „žijící“...

Anežka Špitálnice

(785 let) Řádový život 13. století přeje žebravým řádům. Tak vzniká 11. 6. 1234 i klášter Na Františku,...

Cesta k Bílé hoře

(400 let) Bod obratu s tragickými následky bývá někdy nenápadnou událostí. Tak lze zpětně nahlížet na relativně...

Jan Žižka opět vítězem

(595 let) Kdyby nešlo o lidské životy, dalo by se sportovní terminologií říct, že Žižka šel od vítězství...

Druhý arcibiskup pražský

(1 025 let) Vojtěch, syn Slavníka na hradě Libici (kolem roku 956 – 23. 4. 997) a Střezislavy, byl bratrem Soběslava, Spytimíra, Pobraslava, Pořeja...

Bořivojův křest?

(1 125 let) Složitá odpověď. Kníže Bořivoj I. je uváděn jako „syn“ bájného Hostivíta, tedy potomek mytické Libuše...
počet zhlédnutí: 3017

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červen 2019

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.