Srpen 2021

26.06.2021 | 09:40
orloj

Srpen 856 (1165 let)
Ludvík II. Němec, první východofranský král, se vypravil proti srbským Slovanům do Polabí a při zpáteční cestě se pravděpodobně vracel severozápadními Čechami, kde přinutil některé české vévody k uznání franské svrchovanosti. Expanze východním směrem podnikal poměrně často.

Srpen 1051 (970 let)
Výpravu německého krále Jindřicha III. Černého do Uher podporoval český oddíl vedený Břetislavem I., který poplenil území na levém břehu Dunaje. Břetislav byl kronikářem Kosmou přezdíván jako „český Achilles“. Často podnikal výpady směrem na polské území.

Srpen 1301 (720 let)
V Hodoníně došlo k setkání českého poselstva krále Václava s jeho dvanáctiletým synem s deputací uherských magnátů. Václav nabídl uherským stavům za krále prince Václava (po matce byl pravnukem Bély IV.), který byl od února 1298 zasnouben s dcerou Ondřeje III. Návrh byl přijat.

5. 8. 1551 (470 let)
„Města Slaného, čtyry míle od Prahy, více nežli polovice a předměstí tolikéž od ohně kladeného vyhořelo. Od prvního ohně, kterým za císaře Karla vyhořelo, přeběhlo let 179, dva měsíce a dnů 25.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 696)

7. 8. 1266 (755 let)
„Přemysl Ottagar II., král český vyjel z Prahy s velikým vojskem a táhl do Bavor a tam hned až samému Řeznu ohněm, mečem a zájmem lidí velikou škodu činil a město Cheb se vším příslušenstvím knížeti bavorskému odjal.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 700)

12. 8. 1401 (620 let)
„Král Václav IV. čtyřem osobám moc dal, aby řád v zemi způsobili a pravdu i pokoj v království ustanovili: Volbram, arcibiskup pražský, Jindřich z Rožmberka, Otta starší z Bergav a Biliny, Jan Krušina z Lichtemburka.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 714)

21. 8. 1751 (270 let)
Byl vydán Ohňový patent Marie Terezie, který zakotvil například základní protipožární zásady při výstavbě domů (např. každá chalupa měla mít zděný komín), povinnost vybavit vesnice zvoničkami a základní zásady pro hašení požárů. Mělo se budovat více studní a dolin na dešťovou vodu.

23. 8. 1436 (585 let)
„Přijel z Jihlavy do Prahy císař Zigmund a tu za krále a pána přijat.“ 26. 8. „mu konšelé i na místě svých obcí, všech tří měst pražských, slibovali věrnost, poddanost a poslušenství, jakožto králi a pánu svému.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 744/754)

27. 8. 1301 (720 let)
Ve Stoličném Bělehradě přijal Václav III. z rukou kaloč­ského metropolity Jana II. zlatou čelenku sv. Štěpána. Jako nový uherský král přijal jméno Ladislav V. Neovládal celé Uhersko a vládu za něj vykonávali jeho otec a rádci. V době korunovace mu bylo teprve 12 let.

29. 8. 1811 (210 let)
V Brně byla prohlášena za veřejnou hospodářsko-vědeckou korporaci Moravsko-slezská společnost k povznesení orby, přírodovědy a vlastivědy, která slučovala obdobné moravské dosavadní přírodovědecké spolky a také Slezskou hospodářskou společnost (ustavenou 27. dubna 1771).

1376 (645 let) Karel IV.
14. 8. 1376
dal Pražanům svobodný fleišmark (trh s masem)

1471 (550 let) Vladislav Jagellonský
22. 8. 1471
korunován českým králem

1551 (470 let) Václav Budovec z Budova
* 28. 8. 1551
† 21. 6. 1621
český spisovatel a diplomat

1646 (375 let) Ferdinand IV.
8. 8. 1646
korunován českým králem

1851 (170 let) Alois Jirásek
* 23. 8. 1851
† 12. 3. 1930
český prozaik a dramatik

1936 (85 let) Sportovní lidové hry
1. 8. 1936
zahájeny v době konání berlínské olympiády

1936 (85 let) Thomas Mann
18. 8. 1936
získal domovské právo v Proseči


Josef Mašín byl hrdina

(125 let) Nezdolnost, vzpurnost, pevnost, odvaha a láska k vlasti. Tak by se snad ve stručnosti dala shrnout osobnost generála Josefa Mašína....

IV. křížový výprask v Čechách

(590 let) Husitská revoluce (1419–1434/36) zachvátila Čechy a další části zemí Koruny české. Hluboká...

Vojevůdce Jan Jiří Krnovský

(400 let) Charismatický rebel a muž jasných zásad. Zastánce kalvinismu (protestantská možnost kritiky a svržení...

Husité nejsou neporazitelní

(600 let) Pověst a sláva husitských vojsk byla pošramocena v bitvě u Mostu v srpnu 1421. Jan Želivský tu podlehl oddílům...

Románský kostel v Žatci

(815 let) K založení původně románské stavby nového kostela Nanebevzetí Panny Marie v Žatci mělo dojít...
počet zhlédnutí: 933

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červenec-srpen 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.