Informační centrum Litomyšl

Informační centrum Litomyšl

základní informace TIC

název TIC: Informační centrum Litomyšl

zřizovatel TIC: Blanka Brýdlová

adresa: Smetanovo nám. 72, 57001 Litomyšl

kraj: Pardubický

destinační společnost: Českomoravské pomezí

GPS: 49.8694942N, 16.3115672E

IČO: 66284961

telefon: 461612161

mobil: 602 406 302

e-mail: ic@litomysl.cz

www.ticlitomysl.cz

počet návštěvníků v roce:

distribuce

certifikáty a ocenění

o městě

webkamera

LITOMYŠL – Moderní historické město
O Litomyšli mluví poprvé Kosmova kronika česká. V zápisu z roku 981 se o ní zmiňuje jako o pomezním hradišti slavníkovského území. Zde, na Trstenické stezce, která spojovala Čechy s Moravou, byl ve 12. století založen premonstrátský klášter a pod ním, v říční nivě, se rozrůstala osada, zárodek budoucího města. Litomyšl obdržela městská práva v roce 1259 od krále Přemysla Otakara II. Význam města ve středověkém českém státě potvrzuje založení biskupství. Biskupové sídlili na místě bývalého kláštera od roku 1344 až do husitských bouří, kdy byl jejich palác i s výstavnou katedrálou P. Marie dobyt a pobořen.
V následující době, kdy Litomyšl spravoval rod Kostků z Postupic, se město stalo útočištěm Jednoty bratrské, sídlem bratrského biskupa a bydlištěm mnoha významných vzdělanců - členů sboru. Byla zde také jedna z nejstarších tiskáren v Čechách. Už v roce 1547, po neúspěšném stavovském povstání, však páni z Postupic Litomyšl ztratili a jejich chráněnci museli postupně město opustit. Panství získal roku 1567 jeden z nejmocnějších českých šlechticů - Vratislav z Pernštejna. Ten o rok později začal na místě zchátralého hradu velkoryse stavět nový palác. Italští stavitelé (G. B. Aostalli a U. Aostalli) dokončili za 14 let renesanční zámek s arkádovým nádvořím, vyzdobený sgrafity na všech průčelích i štítech. V roce 1999 byl zámecký areál zapsán na Seznam UNESCO.
I město se proměňovalo. Původní dřevěné budovy na náměstí, postavené na úzkých gotických parcelách a od dob Kostků z Postupic opatřené podsíněmi, byly ohrožovány častými požáry. Proto byly postupně nahrazovány kamennými stavbami. Zachovaným dokladem měšťanského renesančního domu je takzvaný ”Dům U Rytířů” (čp. 110), postavený kameníkem Blažkem ve čtyřicátých letech 16. století.
Pernštejnské snahy o rekatolizaci Litomyšle, pokračující i za doby třicetileté války, vyvrcholily v činu Vratislavovy vnučky Frebonie. Ta v roce 1640 přivedla do Litomyšle školský řád piaristů, nedávno založený, a poblíž zámeckého návrší pro něj nechala postavit kolej, školu a kostel. V první čtvrtině 18. století se piaristé dočkali nového chrámu (kostel Nalezení sv. Kříže) i školní budovy (dnešní muzeum), postavených podle plánů G. B. Alliprandiho za účasti F. M. Kaňky. Historie piaristického gymnázia a filosofického ústavu, který byl přípravou na univerzitní studium, je zejména v 19. století spojena s mnoha známými jmény pedagogů i studentů (F. M. Klácel, J. E. Purkyně, J. Durdík, A. Sedláček, H. G. Schauer, A. Novák, Č. Jeřábek aj.).
Litomyšl je rodištěm skladatele Bedřicha Smetany, malíře Julia Mařáka i mnoha dalších osobností, které se proslavily především na poli umění a vědy. Smetanovo jméno je zde trvale připomínáno jednak památníkem v zámeckém pivovaru, jednak operním festivalem, pořádaném každoročně v areálu zámku.
Za vzornou péči o památky byla Litomyšl vyhlášena Historickým městem roku 2000. Litomyšl však není „pouze“ historie. Může se pochlubit řadou staveb novodobé architektury a díky jejich kvalitě je odborníky považována za příklad tzv. moderního historického města. Množstvím středních a vyšších škol a nově otevřeným Evropským školícím centrem YMCA se navíc Litomyšl zařazuje mezi Evropská města mladých.

Památky a zajímavosti ve městě:
- Zámecký areál
- Rodný byt Bedřicha Smetany
- Zámecké sklepení se sochami Olbrama Zoubka
- Regionální muzeum
- Smetanovo náměstí
- Dům U Rytířů (Městská galerie)
- Portmoneum (Muzeum Josefa Váchala)
- Červená věž
- Klášterní zahrady
- Piaristický kostel a kolej
- Proboštský kostel
- Kostel Rozeslání sv. Apoštolů
- Stará radnice
- Mariánský sloup
- Pomník Bedřicha Smetany
- Pomník Aloise Jiráska
- Smetanův dům
- Památník Zdeňka Kopala

více na www.litomysl.cz
 otevírací doba

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
duben - září 8:30 - 18:00 8:30 - 18:00 8:30 - 18:00 8:30 - 18:00 8:30 - 18:00 9:00 - 14:00 9:00 - 14:00
vedlejší sezona 8:30 - 17:00 8:30 - 17:00 8:30 - 17:00 8:30 - 17:00 8:30 - 17:00 9:00 - 12:00 zavřeno

poskytované služby v TIC

co prodáváme: prodej map, cenin (parkovací a poštovní známky) dárkové a upomínkové předměty, publikace, pohlednice

náš předprodej: vstupenek přes vstupenkové portály Ticketportal, Ticketstream, Coloseum, Ticketlive, Ticketmaster s SMSticket

průvodci / prohlídky: zprostředkování průvodcovských služeb historickým jádrem města, audioprůvodce

pomoc s ubytováním: zprostředkování ubytování, zajišťování ubytování

internet pro veřejnost: Ano, zpoplatněný

městský zpravodaj: tvorba kalendáře akcí, který je součástí místního zpravodaje

czechpoint: Ne

ostatní:

ostatní služby v TIC

Barevné i černobílé kopírování

Skenování dokumentů, laminování , kroužková vazba

Prodej mezinárodních autobusových jízdenek Regiojeto informačním centru

Turistické informační centrum Litomyšl bylo otevřeno v červnu 1993 jako soukromé infocentrum a patří mezi první vzniklá infocentra v ČR. Sídlí na Smetanově náměstí , čp.72 v blízkosti Morového sloupu. V hlavní turistické sezóně provozuje rovněž pobočku na zámeckém návrší - Zámecké informační centrum. Svoji odbornou způsobilost dokazují profesní členství i významná ocenění. Člen Jednotné klasifickace turistických informačních center ČR , Člen A.T.I.C ČR od r. 1995, Nejlepší informační centrum v ČR - soukromé 2003 a 2006, Nejlepší informační centrum Pardubického kraje v roce 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018.
 
Poskytuje bezplatné informace o městě, památkách, regionu,zajištění rezervace prohlídek zámku a muzeí, vyhledávání vlakových a autobus. spojů, zajištění taxi, databanka prodejen, firem a služeb ve městě, spoluorganizace akcí, kopírování, skenování, laminování, kroužková vazba, prodej mezinárodních autobus. jízdenek

 počet zhlédnutí: 25018


Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.