Červenec 2021

26.06.2021 | 09:39
orloj

6. 7. 1851 (170 let)
Za Bachova absolutismu byla zavedena cenzura. Bylo vydáno vládní nařízení umožňující úřadům po dvojí výstraze o své vůli zastavit vydávání libovolných novin. Jednalo se o tzv. předběžnou cenzuru. Vydržela šestnáct let do vydání ústavy Rakouského císařství v roce 1867.

7. 7. 1961 (60 let)
Při důlním neštěstí na ostravském dole Dukla v Dolní Suché nedaleko Havířova zahynulo 108 horníků. Tragédie vznikla náhodou z neopatrnosti jednoho z horníků. Došlo ke spuštění pásového dopravníku, od nějž vznikl a rozšířil se požár. Dnes již uzavřený důl byl založen v roce 1907.

8. 7. 1876 (145 let)
Na zámku v Zákupech došlo k setkání ruského cara Alexandra II. s císařem Františkem Josefem I. Byly zde dohodnuty základní směry společného postupu v tehdy probíhající balkánské krizi. Zákupská dohoda otevírala habsburské monarchii cestu k okupaci většiny Bosny a Hercegoviny.

10. 7. 1421 (600 let)
„Jan Žižka z Trocnova obléhaje hrad Rábí ztratil druhé své oko.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 625) Žižka zemřel 11. října 1424. Historicky je podrobněji zmapováno pouze posledních šest let jeho života, zprávy o jeho předchozích osudech jsou nedostatečné.

13. 7. 1436 (585 let)
„Císař Zigmund v Jihlavi dal majestát stavům království českého“ Jsa 22. 7. v Jihlavi, dal Pražanům i jiným městům království českého list a obzvláštní majestát… a to pro zachování míru, pokoje a jednoty v městech.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 636/657)

15. 7. 1821 (200 let)
Lékař, archeolog a speleolog Jindřich Wankel se narodil 15. 7. 1821 v Praze († 5. 4. 1897). Byl významnou osobností moravské archeologie 2. pol. 19. st. Světovou proslulost získal objevem pohřebiště v Býčí skále. Položil základy moravské paleontologie a zachránil řadu cenných nálezů.

19. 7. 1536 (485 let)
„V pátek před sv. Máří Magdalenou, město Králové Hradec nad Labem, téměř všecko, krom předměstí, vyhořelo, 25 toliko domů zůstalo, kostel, rathouz a fara s tím, což po nich.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 652)

23. 7. 1421 (600 let)
„V středu po sv. Máří Magdaleně upálen u Prahy v sudu Václav Švec, měštěnín staroměstský, protože bludný smysl měl o Velebné Svátosti a když k němu přinesena byla, hřbet k ní obrátil.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 660)

23. 7. 1721 (300 let)
V Brentanově domě na dnešním náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu byla chebskými stavy přijata pragmatická sankce. Šlo o poslední politický akt, který Chebsko učinilo samostatně a odděleně pro své zvláštní státoprávní postavení v rámci České koruny.

27. 7. 1411 (610 let)
„V neděli po sv. Jakubu, havéři vypálili městečko Malín, nedaleko od Hory Kutny o posvícení a lidu obojího pohlaví do 400 pomordovali. Příčina byla, že nějaký malínský zastih dva havéře na svém hrachu, sehnal je a upral.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 670)

1376 (645 let) Václav IV.
6. 7. 1376
korunován římským králem

1506 (515 let) Ludvík Jagellonský
* 1. 7. 1506
† 29. 8. 1526
český a uherský král

1931 (90 let) Jan Kristofori
* 17. 7. 1931
† 23. 3. 2004
český malíř, galerista a grafik

1941 (80 let) Jiří Grossmann
* 20. 7. 1941
† 5. 12. 1971
český komik, muzikant, zpěvák, textař, divadelní autor

1971 (50 let) František Venclovský
30. 7. 1971
přeplaval Lamanšský průliv


Bitva o Chlum

(155 let) Když kancléř Otto von Bismarck stupňoval vliv Pruska ve střední Evropě 19. století, nic se zatím nedělo. Když však Prusko obsadilo...

Toho bohdá nebude…

(675 let) Během stoleté války přistál na pobřeží Normandie 12. 7. 1346 Edward s 14 000 muži. Poté jeho armáda...

Valach Ludvík Vaculík

(95 let) „Za třpytného nedělního dopoledne, kdy z nebe zářilo slunko a ze země sálal mráz, kráčel po zasněženém...

Šprechty včera, dnes a zítra

(100 let) Český komik německé národnosti Felix Holzmann se narodil 8. července 1921 v Teplicích, ale valnou část života prožil...

Proč už ne sáh, kvintlík, žejdlík…?

(150 let) Že na vás mluvíme cizí řečí? Ne, jen ještě před půldruhým stoletím byste tyto měrné jednotky běžně...

Pierot z Kolína

(225 let) Chceme-li nahlédnout do života a uměleckého světa proslulého mima Jeana Gasparda Deburaua, nejlepší bude zaposlouchat se do...

„Lomikare! Do roka a do dne…“

(400 let) Volf Vilém Lamingen z Albenreuthu v pravý čas přestoupil ke katolické víře. Díky tomu získal...

Dalibor – lump, či dobroděj?

(525 let) Příběh Dalibora z Kozojed je ukázkou rozdílu mezi legendou a pravdou. Dalibor, dnes známý jako ochránce chudých a...

Už sem neprší

(635 let) Uplynulo 42 let od položení základního kamene nové pražské katedrály, než byl zaklenut její chór....

Byl to boj

(675 let) Ne vždy bylo pro jedenáctého českého krále Karla IV. jednoduché získat svou panovnickou hodnost. Dokladem toho je jeho volba...

Moravský kras

(65 let) Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena 4. července 1956. Její výměra činí 96,82 km². Tvořena...

Národní park Podyjí

(30 let) Zatím jediný moravský národní park byl vyhlášen 1. července 1991 v nejcennějších oblastech bývalé...
počet zhlédnutí: 822

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červenec-srpen 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.