Návštěvnické centrum Retranchement 5 Terezín

Návštěvnické centrum Retranchement 5 Terezín

základní informace TIC

název TIC: Návštěvnické centrum Retranchement 5 Terezín

zřizovatel TIC: Terezín – město změny

adresa: Dukelských hrdinů 43, 41155 Terezín

kraj: Ústecký

destinační společnost: České středohoří

GPS: 50.5124358N, 14.1455039E

IČO: 72045230

telefon:

mobil: 775 711 881

e-mail: info@pevnost-terezin.cz

www.pevnost-terezin.cz

počet návštěvníků v roce:

distribuce

certifikáty a ocenění

o městě

Terezínská pevnost byla založena roku 1780 císařem Josefem II. za účelem obrany hranic Čech proti útokům ze severu. Představuje vrchol evropského bastionového pevnostního stavitelství. Složitě vypadající trojitý věnec mohutných valů dovoloval obráncům křížovou palbou pokrýt celé předpolí a útočník se tak neměl kde schovat. Dodnes funkční systém obrany vodou dovoloval nejen zaplavovat rozsáhlé kotliny kolem pevnosti, ale i vyvolat umělou vlnu ničící každého nepřítele, který by stál v cestě. Mimo to se pod terezínským opevněním klikatí několik desítek kilometrů podzemních minových chodeb. Ty umožňovaly postupujícího útočníka podzemním výbuchem vyhodit do povětří.
Roku 1790 byla pevnost prohlášena za bojeschopnou. Ale k jejímu přímému obléhání nikdy nedošlo. Zůstala navždy nepokořenou panenskou pevností, jak se tehdy říkalo. To však neznamená, že by pevnost nesplnila svou úlohu. Jako vojenská základna a zásobovací uzel pro válečné operace v severních Čechách a v Sasku sloužila více než dobře.
Poprvé již roku 1813, kdy hrozilo, že Napoleon vtrhne do Čech, byla pevnost plně připravena k boji. Nakonec však byli Francouzi poraženi v bitvě u Chlumce a Terezín se pak stal spíše velkým lazaretem. Podruhé v roce 1866, když se schylovalo k válce s Pruskem byla pevnost znovu uvedena do stavu maximální bojeschopnosti. Týdny a týdny obránci v potu tváře, ve dne v noci, v neustálých deštích vylepšovali opevnění Terezína i okolních návrší. Dokonce se zde i střílelo, ale hlavní pruská armáda táhla nakonec jinudy. Rozvoj dělostřelectva, zejména zvýšení jeho dostřelu, nakonec odsoudilo terezínskou pevnost ke zrušení. Opevnit kopce za Litoměřicemi by bylo příliš náročné, a tak byl městu zrušen pevnostní status. Terezín však i nadále zůstal vojenským městem plným skladů a kasáren. Ale také důstojníků, odpoledního korzování okolo hradeb či promenádních koncertů. Bylo to překrásné město kypící veselým životem.
Temnou skvrnou na historii města jsou události během druhé světové války. Po vzniku protektorátu německá okupační moc navázala na tradici zdejší věznice z dob Rakouska-Uherska a v Malé pevnosti zřídila věznici pražského Gestapa. Prošlo zde několik desítek tisíc vězňů. Část z nich zde byla popravena, část pokračovala do dalších věznic a koncentračních táborů. Aby toho nebylo málo, od roku 1941 bylo vyklizeno samotné město a vzniklo zde židovské ghetto. Sběrný tábor před transporty do dalších zejména vyhlazovacích táborů. Terezínem tehdy prošlo přibližně 140 000 lidí. Asi 35 000 jich zde zemřelo.
To vše můžete v pevnosti dodnes vidět. Od památek na dobu císaře Josefa II. až po pochmurnou dobu okupace. Mírou svého dochování představuje Terezín jedinečnou kulturní památku zapsanou na seznamu čekatelů UNESCO.
 otevírací doba

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
celoročně 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00

poskytované služby v TIC

co prodáváme: běžné suvenýry

náš předprodej: jen u některých pořádaných akcí

průvodci / prohlídky: ano, prohlídky města,opevnění a podzemních chodeb

pomoc s ubytováním: ne, pouze podáváme informace

internet pro veřejnost: bezplatný

městský zpravodaj: vydáváme

czechpoint: ne

ostatní:

ostatní služby v TIC

výlety po městě a okolí


propagační materiály
o informačním centru

Infocentrum poskytuje informace o městě a okolí – památky, kulturní a sportovní akce, výlety po okolí, turistické služby, doprava apod. Zajišťuje také prodej suvenýrů nebo vydávání městského zpravodaje. Kromě toho se v něm nachází expozice muzea Terezína líčící starší historii pevnosti a města od založení do druhé světové války. Infocentrum tako organizuje a zajišťuje pravidelné i nárazové prohlídky pro návštěvníky – prohlídky podzemních chodeb, prohlídky nepřístupných vojenských budov (Ztracená zákoutí) apod.počet zhlédnutí: 3468


Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.