Květen 2018

25.04.2018 | 22:16

1. 5. 1203 (815 let)
Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem Švábským a vyhnal jej z Erfurtu, dále pomohl i při obléhání Merseburgu. Od Filipa si vymohl roku 1198 dědičnou královskou hodnost, kterou mu pak Ota potvrdil.
 
1. 5. 1448 (570 let)
Mise kardinála Carvajala v Praze roku 1448, jež se znovu pokusila o smír Čechů s církví, skončila fiaskem. Jan Rokycana byl odmítnut jako nejvážnější uchazeč na stolec pražského arcibiskupství. Tzv. sedisvakance (neobsazený úřad arcibiskupa) trvala dlouhých 140 let (1421–1561).
 
1. 5. 1748 (270 let)
Za Marie Terezie došlo v letech 1741–1748 k aktualizaci rustikálního katastru, tedy soupisu půdy, kterou měli poddaní v dědičném nájmu. Vešla do dějin pod názvem První tereziánský katastr rustikální. Druhý tereziánský katastr (1748–1757) zahrnul i dominikální půdu a zachytil bonitu půdy.
 
1. 5. 1848 (170 let)
Krámky židovských obchodníků v Praze na tzv. tandlmarku se staly terčem protižidovského pogromu 1. 5. 1848. Proti rabující městské chudině zasáhla národní garda, studentská legie i vojsko. Samotné slovo pogrom pochází z ruského slova „gromiť“, ve významu pustošit či drtit.
 
1. 5. 1953 (65 let)
Československá televize uskutečnila 1. 5. 1953 první veřejné vysílání. Šlo o krátké vystoupení, v němž se objevil František Filipovský. Toto datum je považováno za datum vzniku ČST, předchůdkyně dnešní České televize. Skutečné pravidelné vysílání bylo zahájeno až 25. 2. 1954.
8. 5. 1928 (90 let)
Divadelní hra Smoking revue uměleckého dua Jiřího Voskovce a Jana Wericha měla premiéru 8. 5. 1928 v Umělecké besedě na Malé Straně v Praze. Autoři ji označili za Vest-pocket o 16 obrazech a měla 88 repríz. V této době začali V+W s forbínami, původně vzniklými díky poruše kulis.
 
9. 5. 1958 (60 let)
Jeden z dnešních souborů pražského Národního divadla, Laterna magika, vznikl jako reprezentativní kulturně propagační program ČSR pro mezinárodní výstavu Expo 58 v Bruselu. Představení Laterny magiky, prvního multimediálního divadla na světě, se uskutečnilo 9. 5. 1958.
 
9. 5. 1973 (45 let)
Druhý program Československé televize zahájil vysílání 10. 5. 1970 a byl o tři roky později prvním z obou programů, který nabídl pravidelné barevné vysílání (9. 5. 1973). Po dvou letech se vysílání v barvě objevilo na prvním programu. První barevně vysílaný pořad byl v roce 1951 v USA.
 
10. 5. 1628 (390 let)
Historické zemské ústavy Čech a Moravy vznikly krátce po sobě jako tzv. Obnovené zřízení zemské. Pro Čechy vešlo v platnost 10. 5. 1627 a zemská ústava pro Moravu 10. 5. 1628. Obě zemská zřízení vydal bez souhlasu sněmu Ferdinand II. Ustanovení Obnoveného zřízení zemského se udržela až do roku 1848.
 
14. 5. 1908 (110 let)
Česko-německá výstava Obchodní a živnostenské komory byla otevřena 15. 5. 1908. Konala se u příležitosti 60. výročí panování Františka Josefa I. Měla připomenout, že české země byly industriálním srdcem monarchie. V Praze se dochoval pavilon, nynější lapidárium Národního muzea.
14. 5. 1918 (100 let)
Při přesunu čs. legií z Ruska vyhodil v Čeljabinsku kdosi z vlaku se zajatci kus železa, který zranil jednoho z legionářů. Ti vlak zastavili a zabili pachatele. Místní sovět zatkl jejich stráž. Legionáři se zmocnili zbraní, osvobodili své zatčené druhy a dočasně obsadili město.
 
15. 5. 1633 (385 let)
Albrecht z Valdštejna se tajně sešel s J. Warlichem z Bubna a J. Rašínem, prostředníky Švédska a mluvčími českého exilu. Nabídli mu českou korunu, pokud zbaví zemi Habsburků. Projekt byl projednán i se švédským říšským kancléřem A. Oxenstiernou, zapojeno bylo i Sasko a Francie.
 
16. 5. 1868 (150 let)
Opera Bedřicha Smetany Dalibor měla premiéru 16. 5. 1868 v Novoměstském divadle v Praze. Opera o třech dějstvích byla napsána na libreto J. Wenziga v překladu E. Špindlera. Hlavní postavou je rytíř Dalibor z Kozojed, vězněný za Vladislava II. Jagellonského ve věži Pražského hradu.
 
18. 5. 1758 (260 let)
Po vpádu Prusů na Moravu přes Krnovsko a Opavsko a po obsazení Litovle, Uničova, Šternberka i Prostějova bylo 18. 5. 1758 zahájeno obléhání Olomouce, která při dělostřeleckém bombardování velice utrpěla. Pod tlakem císařských vojsk Prusové od obléhání Olomouce brzy upustili.
 
18. 5. 1923 (95 let)
Společnost Radiojournal zahájila pravidelné rozhlasové vysílání v českých zemích 18. 5. 1923. Československý rozhlas, dnes Český rozhlas, vznikl jako jeho nástupnická organizace. Do 70. let 20. století měl vedoucí úlohu v informování obyvatelstva, pak tuto roli převzala televize.
24. 5. 1778 (240 let)
Marie Terezie nařídila moravskému guberniu přeložení olomoucké univerzity do Brna. Univerzita vznikla roku 1573 udělením práv dosavadní olomoucké koleji Tovaryšstva Ježíšova. Z Brna se vrátila jako akademické lyceum v roce 1782. Dnešní univerzita byla obnovena roku 1946.
 
25. 5. 1888 (130 let)
Významný český knihkupec a nakladatel Alois Srdce se narodil 25. 5. 1888. Rodinnou firmu převzal jako třicetiletý a rozvíjel nakladatelství a knihkupectví. Firma vstoupila do povědomí čtenářů svou kvalitou knižní produkce. Založil tradici knižních čtvrtků. Zemřel 31. 1. 1966.
 
26. 5. 1928 (90 let)
Provoz Brněnského výstaviště byl zahájen 26. 5. 1928 po 14 měsících stavby. Jeho historie však sahá do časů Rakousko--Uherska, práce přerušila 1. světová válka i hospodářská recese. Výstaviště hostí ročně průměrně 40 výstavních akcí, největší je Mezinárodní strojírenský veletrh.
 
28. 5. 1403 (615 let)
Na Karlově univerzitě byly 28. 5. 1403 odsouzeny Viklefovy věroučné články. Šlo o první veřejný projev náboženských a sociálních rozporů a útok německé většiny proti české reformní univerzitní straně. Jeden z pozdějších čtyř pražských artikulů byl Viklefem inspirován.
 
30. 5. 1953 (65 let)
Československá měnová reforma byla přijata zákonem 1. 6. 1953. V pátek 29. 5. 1953 ujišťoval prezident Antonín Zápotocký ve svém rozhlasovém projevu, že měna je pevná a reforma nebude. Od června však byly staré bankovky vyměňovány za nové, vytištěné v předstihu v Sovětském svazu.

1753
(265 let)
Jan (Maria) Petr Cerroni
* 16. 5. 1753
† 3. 9. 1826
moravský historik a archivář, sběratel rukopisů

1968 (50 let)
Společnost pro Moravu a Slezsko
20. 5. 1968
založena v Brně
akademiky a politiky

1933 (85 let)
Eva Klepáčová
* 2. 5. 1933
† 18. 6. 2012
česká herečka, manželka herce a zpěváka Josefa Zímy

1743 (275 let)
Marie Terezie
12. 5. 1743
v Praze korunována na českou královnu

1863 (155 let)
Vilém Mrštík
* 14. 5. 1863
† 2. 3. 1912
český spisovatel, dramatik, překladatel a literární kritik

1813 (205 let)
Vincenc Josef Rott
* 18. 5. 1813
† 25. 12.1890
pražský obchodník

1883 (135 let)
Jan Kašpar
* 20. 5. 1883
† 2. 3. 1927
inženýr, průkopník české aviatiky, letecký konstruktér a pilot

1883 (135 let)
Václav Talich
* 28. 5. 1883
† 16. 3. 1961
český dirigent

1878 (140 let)
Josef Šejnost
* 30. 5. 1878
† 9. 2. 1941
český akademický sochař a medailér

1783 (235 let)
Jan Nepomuk Štěpánek
* 19. 5. 1783
† 12. 2. 1844
český herec, režisér, dramatik a spisovatel

1893 (125 let)
František Sátora
* 22. 5. 1893
† 22. 1. 1973
ředitel Škodových závodů

1818 (200 let)
Václav Vladivoj Tomek
* 31. 5. 1818
† 12. 6. 1905
český historik, autor díla Dějepis města Prahy

text: Pavel Edvard Vančura (redakce@kampocesku.cz)


Postoloprtská násilí

(80 a 73 let) Postoloprty byly poznamenány dvěma násilnými událostmi. Těsně před 2. světovou válkou a také po jejím skončení....

Hledá se praotec Slovák

Na známou Kosmovu legendu o praotci Čechovi originálním způsobem navázal český génius Jára Cimrman. Svými praotci Židem, Němcem a...

(Ne)zapomenutá rebelie

(100 let) Ačkoliv frontové linie Velké války byly daleko za humny, na jejím sklonku se „vojenský“ konflikt rozhořel i u nás....

Opomíjená operní diva

(155 let) V květnu si také připomínáme výročí narození Hany Cavallarové (18. 5. 1863), dnes již takřka zapomenuté, leč kdysi...

Protestem za státoprávní vyrovnání

(150 let) Na úpatí hory Říp se 10. května 1868 konala za účasti dvaceti tisíc lidí protestní akce, během níž se...

Žertovný Štábera

(155 let) Český malíř, ilustrátor, scénograf a nadšený cyklista Karel Štapfer (Stapfer), přezdívaný Štábera,...

Kujme pikle!

(400 let) V květnu, přesně 22., uplyne 400 let od chvíle, kdy v Praze proběhla schůzka radikálních předáků opozice, na níž byl schválen...

Bitva o Třebíč

(550 let) Papež prohlásil českého krále Jiříka z Poděbrad za kacíře 23. 6. 1466. Dalším papežským výnosem byl zbaven...

Přemyslovské hry

(795 let) Roku 1223 vytáhl král Přemysl Otakar I. (1155/1167? – 15. 12. 1230) na Kouřimsko ve východních Čechách. Cílem bylo...

Korunovaný Jiřík

(560 let) Jediný panovník, který pocházel z řad domácí šlechty, Jiří z Poděbrad, byl 7. května 1458 korunován...

Sňatek čtvrtý, další z rozumu

(655 let) Když se císaři Svaté říše římské Karlu IV. počátkem 60. let 14. století postavilo několik šlechticů ze severu...

Za kolik stál

(735 let) Poručníkem sedmiletého Václava II. (27. 9. 1271 – 21. 6. 1305), syna Přemysla Otakara II. a Kunhuty, se po smrti otce stal Ota V. Braniborský....

Kníže Křesomysl

(1185 let) Výklad historie do prvního doloženého knížete Bořivoje je založen prakticky jen na legendách a mýtech. Nejinak tomu bylo s...
počet zhlédnutí: 1735

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2018

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.