Říjen 2018

28.09.2018 | 21:31

1. 10. 1748 (270 let)
Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis měšťanských domů a poddanských usedlostí, včetně půdy. Vznikal v letech 1741–1748 a byl první aktualizací tzv. rustikálního katastru. Druhý tereziánský katastr vznikal v letech 1748–1757.

2. 10. 1373 (645 let)
Karel IV. získal od Oty Braniborského Braniborské markrabství, které zůstalo Lucemburkům do roku 1415, kdy je Zikmund prodal Hohenzollernům. V 18. století bylo Braniborsko nejdůležitější částí Pruského království, v jeho rámci se roku 1871 stalo součástí Německého císařství.

4. 10. 1933 (85 let)
Miloš Matras, československý horolezec, se narodil 4. 10. 1933 v Praze († 31. 5. 1970). Byl účastníkem československé expedice Peru 1970, kterou tragicky ukončilo zemětřesení o síle 7,9 Richterovy stupnice. Z vrcholu Huascaránu se uvolnila lavina, která usmrtila všech 14 účastníků.

6. 10. 1483 (535 let)
Velké obce tří pražských měst přijaly v říjnu 1483 politický program, který v Praze připouštěl výlučně kališnické náboženství v duchu kompaktát. Nejdůležitějším bodem kompaktát bylo přiznání nároku na přijímání z kalicha pro všechny příslušníky utrakvistických frakcí církve.

6. 10. 1848 (170 let)
Začátkem října vypuklo ve Vídni povstání a císař Ferdinand I. Dobrotivý uprchl s celým dvorem do Olomouce. Dne 2. 12. 1848 byl proti své vůli odstaven od trůnu a v arcibiskupském paláci v Olomouci abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Zbytek života strávil v Čechách.

8. 10. 1858 (160 let)
V říjnu vyvrcholil v Praze nebeský úkaz komety Donati, která byla objevena již 2. 6. 1858, nejjasnější byla během měsíce září a její jádro zmizelo v polovině října. Jedna z nejnádhernějších komet 19. století byla pojmenována podle italského astronoma Giovanniho Battisty Donatiho.

9. 10. 1888 (130 let)
Česká hudební skladatelka, básnířka a kritička Julie Reisserová se narodila 9. října 1888 v Praze († 25. 2. 1938). Pocházela z malostranské měšťanské rodiny Adalberta Kühnla. Studovala klavír a operní zpěv, jazyky a v letech 1919–1921 skladbu. Kromě hudby se věnovala i básním.

10. 10. 1883 (135 let)
Český grafik, malíř, ilustrátor a rytec Jan Konůpek se narodil 10. října 1883 v Mladé Boleslavi († 13. 3. 1950). Vystudoval architekturu a AVU v Praze. Jeho nejvýznamnější díla z počátku 20. století jsou ovlivněna symbolismem a stylizována dle secesní klimtovské ornamentiky.

13. 10. 1903 (115 let)
V říjnu 1903 byl v Bohumíně zahájen provoz parní tramvaje, při této příležitosti byl ukončen po necelém roce provoz koňské tramvaje. Již od počátku se zde počítalo s parní trakcí. Rozhodnutí o elektrifikaci padlo již v roce 1915. Město Bohumín tramvaje provozovalo do roku 1947.

14. 10. 1918 (100 let)
Socialistická rada svolala na 14. října generální stávku a řadu demonstrací, měl být vyhlášen socialistický stát nezávislý na Rakousku. Císař Karel I. se ještě na poslední chvíli snažil zachránit svou monarchii. T. G. Masaryk a prezident USA T. W. Wilson měli jinou představu.

15. 10. 1873 (145 let)
Vojtěch Šanda, český římskokatolický kněz, vysokoškolský pedagog, děkan teologické fakulty, profesor semitských jazyků, kanovník a děkan Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě, biblista a orientalista, se narodil 15. října 1873 v Kvílicích († 24. 12. 1953).

17. 10. 1858 (160 let)
Edmund Palkovský, český vlastenec, právník, podnikatel a činovník českých národních organizací na Ostravsku, se narodil 17. října 1858 v Brušperku († 7. 4. 1930). Jako člen Matice ostravské spoluzakládal první české gymnázium v Ostravě. Inicioval stavbu dráhy Ostrava-Brušperk.

19. 10. 1258 (760 let)
V říjnu 1258 byl následkem požáru zničen Strahovský klášter včetně kostela Panny Marie. Jeho obnova trvala pět let. Klášter je nejstarším premonstrátským klášterem v Čechách, založil jej kníže Vladislav II. v roce 1143 s manželkou Gertrudou a pražským a olo­mouc­kým biskupem.

20. 10. 1873 (145 let)
František Myslivec, český katolický kněz, národopisec, folklorista, spisovatel a profesor na gymnáziu, se narodil 20. října 1873 v Dolní Lhotě († 21. 8. 1934). Studoval gymnázium v Opavě, kde později vyučoval náboženství. Celý život shromažďoval reálie venkovského života ve Slezsku.

21. 10. 1903 (115 let)
Český paleontolog Jaroslav Šulc se narodil 21. října 1903 v Praze († 20. 5. 1943). Za svou odbojovou činnost byl v Berlíně nacisty popraven. Jeho nejrozsáhlejší publikované dílo Otolity paleogénu okolí Biarritz se týká jihofrancouzské lokality a vyšlo česky i francouzsky.
22. 10. 1883 (135 let)
Český malíř, sochař a grafik Otakar Kubín, fr. Othon Coubine, se narodil 22. 10. 1883 v Boskovicích († 7. 10. 1969 v Marseille). Studoval u V. Brožíka a V. Hynaise. Jeho nejznámějším obrazem je Kytice (1929). Velkou část života prožil ve Francii, kde byl velmi proslulý.

22. 10. 1893 (125 let)
Český tanečník, publicista, pedagog, choreograf a herec Joe Jenčík se narodil 22. října 1893 v Praze († 10. 5. 1945). Podílel se na choreografii více než 70 českých filmů (např. Pudr a benzin, 1931). Věnoval se také tzv. davové choreografii (např. IX. všesokolský slet, 1932).

24. 10. 1883 (135 let)
Český pediatr, zakladatel českého a slovenského dětského lékařství Jiří Brdlík, DrSc., se narodil 24. října 1883 v Přerově († 6. 7. 1965). Jako jeden z prvních prosazoval důslednou lékařskou péči o dětské pacienty. Od roku 1919 působil v Bratislavě, po roce 1930 se vrátil do Prahy.

28. 10. 1888 (130 let)
Český hudební skladatel a dirigent Emil Štolc se narodil 28. října 1888 v Chorušicích († 1. 7. 1940). Hudbě se věnoval od mládí. Složil přes tisíc skladeb, aranžoval a instrumentoval. Jeho skladby jsou dodnes v repertoáru řady hudebních těles, mimo jiné Ústřední hudby Armády ČR.

28. 10. 1928 (90 let)
Dnešní Thomayerova nemocnice byla otevřena coby ústav sociální péče hlavního města Prahy v roce 1928. Po prvním prezidentovi nesl ústav jméno Masarykovy domovy. Dnešní nemocnice má svůj název od roku 1954 po zakladateli české lékařské vědy profesorovi Josefu Thomayerovi.

1798
(220 let)
Jan Mundy
* 28. 10. 1798
† 9. 3. 1872
moravský textilní magnát a šlechtic

1813
(205 let)
Bedřich z Fürstenberka
* 8. 10. 1813
† 20. 8. 1892
kardinál, 1853–1892 šestý arcibiskup olomoucký

1818
(200 let)
Josef Pečírka
* 11. 10. 1818
† 27. 6. 1870
český pedagog, spisovatel, založil Pečírkův národní kalendář

1828
(190 let)
František Chalupa
* 8. 10. 1828
† 16. 4. 1887
český malíř a ilustrátor

1833
(185 let)
Karel Linha
* 20. 10. 1833
† 9. 10. 1887
český právník a od r. 1833 starosta Sokola

1833
(185 let)
Josef Rank
* 22. 10. 1833
† 12. 10. 1912
český slovníkář, vydal kapesní slovník novinářský

1838
(180 let)
Jan Gebauer
* 8. 10. 1838
† 25. 5. 1907
český jazykovědec, vydal příručku Pravidel pravopisu

1863
(155 let)
Josef Merhaut
* 13. 10. 1863
† 5. 9. 1907
český spisovatel, zakladatel brněnského románu

1868
(150 let)
Václav Klement
* 16. 10. 1868
† 12. 8. 1938
český podnikatel, zakladatel automobilky Laurin & Klement

1903
(115 let)
Jaroslav Janouch
* 22. 10. 1903
† 7. 9. 1970
český spisovatel pro děti (např. Čarovné housličky)

1908
(110 let)
František Douda
* 23. 10. 1908
† 15. 1. 1990
český koulař, olympionik, světový rekordman

1913
(105 let)
Otto Wichterle
* 27. 10. 1913
† 18. 8. 1998
český vědec, vynálezce měkkých kontaktních čoček


Boleslav III. Ryšavý (krutý)

(1015 let) Složitá doba na přelomu minulého tisíciletí na českém knížecím stolci, navíc plná násilností. Ale...

Uničov – dílo bratrské

(795 let) Král Přemysl Otakar I. a jeho bratr Vladislav Jindřich v roli markraběte moravského ve vzácné shodě spravovali Čechy i Moravu....

Spojme se a porazíme je!

(1395 let) S touto základní myšlenkou platnou přes všechna staletí dokázal Sámo v sedmém století sjednotit slovanské...

Bratři Crha a Strachota

(1155 let) Soluňští bratři byli až do poloviny 19. století běžně označováni těmito staročeskými jmény. Nejde však o nikoho...

Mandáty čistoty

(420 let) Po velké povodni v srpnu 1598 vypukl v zemi mor. Epidemie se nejprve objevila v Žatci, poté v Plzni, Lounech, Praze a nakonec ve...

Válka konečně končí

(370 let) Lepší zprávu si Evropa na podzim roku 1648 nemohla ani přát. Třicet let válek včetně sedmi let složitých politických...

Vyvraždění Vršovců

(910 let) Rod Vršovců coby raná šlechta na přelomu 11. a 12. století měl velký vliv na události přemyslovského státu....

Klášter svatý a zlatý

(755 let) Roku 1263 byl po příchodu cisterciáckých mnichů z Rakouska založen králem Přemyslem Otakarem II. v řídce osídlených...

Říkali mu král Holec

(565 let) Když byl uherský král Ladislav Pohrobek, po otci Habsburk a po matce Lucemburk, korunován 28. října 1453 na krále českého, bylo...

Barokní skvost v centru Prahy

Víte, který historický areál je v naší metropoli po Pražském hradě druhý největší? Pokud vás napadlo...

Barokní bohém

(350 let) Jeden z největších malířů českého vrcholného baroka Petr Brandl se narodil 24. 10. 1668 v Praze. Pokřtěn byl v kostele sv....

„Radioaktivní“ František Běhounek

(120 let) Je známo, že radioaktivita není vidět, že některé její formy jsou škodlivé, a dokonce mohou i zabíjet…...

První zákon

(100 let) Tím byl zákon vydaný Národním výborem československým dne 28. října 1918 o zřízení...

Létání jen pro otrlé

(95 let) I tak by se dalo nazvat létání ve 20. letech minulého století. V té době vznikly také Československé...

Světově uznávaný „mistr“ samouk

(155 let) Koncem října si připomínáme narození českého i světového ilustrátora, původně úředníka, jehož kresby...

Antonín Ludvík Frind

(195 let) Budoucí 13. litoměřický sídelní biskup Antonín Ludvík Frind se narodil 9. 10. 1823 v obci Haňspach (Heinspach, dnes...

Hugo Toman

(180 let) Rolníci Tomanové se připomínají na žambereckém panství ve Lhotce u Klášterce již roku 1654. Václav Toman (* 20. 2....

„Dvanáctsettrojka“

(50 let) Jednalo se o nejrozšířenější malý užitkový vůz někdejšího Československa, který nejčastěji sloužil jako sanitka...

Život mu nedal čas

Připomeňme si osobnost malíře Cyrila Mandela, který patřil mezi nejvýznamnější výtvarníky oblasti Slovácka. Bohužel osud mu...

Kelč se pyšní významným rodákem

Půvabné město Kelč, ležící na rozhraní Hané a Valašska v okrese Vsetín, patří v České republice...

Letecký maršál

Karel Alois Janoušek (30. 10. 1893 – 27. 10. 1971), syn zřízence dráhy Karla Janouška a Anny, roz. Huslíkové, se narodil...
počet zhlédnutí: 2642

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku říjen 2018

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.