Duben 2020

25.03.2020 | 08:26
Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let)
Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal cizince z nejvyšších úřadů a vlády se ujali předáci české šlechty – v Čechách Jindřich z Lipé a na Moravě Jan z Vartemberka. Jindřich z Lipé se stal prvním mužem království.

1. 4. 1705 (315 let)
Další nájezdy kuruců zpustošily Břeclavsko a kraj mezi Bzencem, Veselím a Ostrohem. Rovněž oddíly Berczényiho o síle 12 tisíc mužů vtrhly na Moravu a poplenily zemi až ke Kyjovu a Hustopečím. Kuruci byli protihabsburští povstalci v Uhersku v letech 1514 až 1711.

1. 4. 1960 (60 let)
Byla oficiálně dokončena komplexní elektrifikace a elektrizace země. K elektrifikaci měst a obcí v Česku docházelo především před koncem 19. století a v první polovině 20. století. Mezi poslední obce bez elektřiny patřila v dnešní ČR Hrčava (okres Frýdek-Místek) a Horažďovická Lhota.

3. 4. 1325 (695 let)
Jan Lucemburský vyhlásil v období od zrání vín do Velikonoc zákaz nalévat rakouská vína. Učinil tak na ochranu domácích vinařů před jejich zahraniční konkurencí. Téhož roku nechal razit první zlaté mince u nás, které se na počest florentských odborníků nazývaly florény.

3. 4. 1500 (520 let)
Po deseti letech sporů rozhodl papež Alexandr VI. o rozluce manželství jagellonského krále Vladislava II. s Barborou Braniborskou, přičemž byl v podstatě neplatně zároveň sezdaný i s Beatrix Neapolskou. Roku 1502 se oženil s Annou z Foix, s níž měl vytouženého dědice Ludvíka.
4. 4. 1935 (85 let)
Český trampský písničkář Wabi Ryvola, vlastním jménem Jiří, se narodil 4. 4. 1935 v Kladně († 28. 2. 1995). Hrál se svým bratrem Mikim Ryvolou ve skupině Hoboes. Písničky bratří Ryvolů propojují swingové harmonie s trampsko-countryovými melodiemi. Za život složil 270 písní.

7. 4. 1870 (150 let)
Byl vydán zákon, který umožňoval sdružování dělnictva a přiznával právo na stávku. Do této doby byla každá stávka posuzována jako trestný čin a její organizování mohlo být trestáno vězením od 8 dnů až do 3 měsíců. Počátky historie stávek se nalézají již ve starověkém Egyptě.

8. 4. 1920 (100 let)
Český technik a vynálezce Josef Daněk se narodil 8. 4. 1920 v Kotvrdovicích († 21. 5. 2001). Vyvinul československou vlakovou pneumatickou brzdu, která se používá jako základní provozní brzda vlaků. Vyvinul ji v 50. letech 20. století pro trhy RVHP. Její obchodní název byl DAKO.

8. 4. 1945 (75 let)
Ruské nálety na Brno, první 8. 4. a druhý 12. 4. Při prvním náletu selhaly sirény. Druhý nálet měl za oběť mimo jiné plnou tramvaj v Joštově ulici. Celkový počet obětí leteckých útoků na Brno se odhaduje na patnáct set. Brno bombardovali totiž i Američané, a to třikrát v roce 1944.

10. 4. 1810 (210 let)
Anton rytíř Jaksch von Wartenhorst, česko-rakouský lékař vnitřní medicíny, profesor Univerzity Karlovy, se narodil 10. 4. 1810 ve Stráži pod Ralskem († 2. 9. 1887) v rodině ševcovského mistra. Po studiích na gymnáziu v Litoměřicích zamířil na medicínu. Doktorem se stal roku 1835.
11. 4. 1885 (135 let)
Český generál Hugo Vojta se narodil 11. 4. 1885 v Táboře († 28. 9. 1941). Byl spoluzakladatelem a prvním zemským velitelem Obrany národa, protinacisticky zaměřené odbojové organizace. Byl vojenským velitelem Sokola, českého tělocvičného spolku. Zatčen byl roku 1940 a popraven 1941.

12. 4. 1515 (505 let)
V dubnu 1515 zmizela v plamenech gotická Česká Lípa. Tato událost výrazně změnila charakter města a zastavila jeho svižný středověký rozvoj. V plamenech skončily všechny nejvýznamnější budovy ve městě. Po požáru začalo vznikat už renesanční město a z hradu se stal zámek.

13. 4. 1875 (145 let)
Filolog, bohemista a překladatel z francouzštiny Václav Ertl se narodil 13. 4. 1875 v Dobříši († 12. 2. 1929). Významným způsobem přispěl k rozvoji vědecké teorie spisovné češtiny. Byl autorem ve své době normativní mluvnice češtiny či příruček o dějinách literatury.

13. 4. 1950 (70 let)
V Československu proběhla „akce K“ – likvidace mužských řádů a řeholí. Po skončení této akce v květnu bylo 2 376 mnichů soustředěno do internačních klášterů či táborů nucených prací. Výnosem o rušení klášterů začal proces násilné likvidace mužských a ženských klášterů v ČSR.

16. 4. 1945 (75 let)
V jugoslávských horách se partyzáni 1. československé brigády Jana Žižky z Trocnova spojili s útvary Jugoslávské národně osvobozenecké armády a podíleli se pak na závěrečných bojích při osvobozování Jugoslávie. Brigáda měla tři prapory, jeden zcela český, zbylé dva byly smíšené.
17. 4. 1945 (75 let)
V polovině dubna zasáhl Plzeň jeden z nejničivějších náletů, spojenci zničili opravnu tanků i železniční síť. Cílem Britů bylo plzeňské nádraží. Přilétlo 238 bombardérů RAF, bylo svrženo 897 tun trhaviny a 4 tuny zápalných bomb. Tehdy zahynulo 124 Plzeňanů a 500 německých vojáků.

18. 4. 1945 (75 let)
Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka roty K 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády z XII. ­armádního sboru pod vedením generála George S. Pattona. Americké jednotky dorazily v 9.55 k obci Hranice, o dva dny později do Aše.

21. 4. 1900 (120 let)
Římskokatolický kněz Ladislav Pavelka se narodil 21. 4. 1900 v Lanškrouně. Byl politickým vězněm za nacistů i komunistů. Jako původně středoškolský učitel vystudoval teologii. V 50. a 60. letech 20. století byl duchovním československých emigrantů ve Francii a Švýcarsku.

22. 4. 1735 (285 let)
Královéhradecký biskup Jan Leopold rytíř z Haye se narodil 22. 4. 1735 ve Fulneku († 1. 6. 1794). Byl svobodným zednářem a představitelem katolického osvícenství v českých zemích. Byl společníkem malého Mozarta během jeho nemoci v Olomouci, kdy s ním hrával karty.

23. 4. 1885 (135 let)
Otakar Husák, československý generál, legionář a ministr obrany, se narodil 23. 4. 1885 v Nymburku († 12. 6. 1964). Vystudoval chemii na ČVUT, byl ředitelem soukromé chemické továrny ve Varšavě. Byl prvním ředitelem státem založené továrny na výbušniny Explosia v Semtíně.

1125 (895 let) Soběslav I.
16. 4. 1125
usedl na knížecí stolec, vystřídal Vladislava I.

1355 (665 let) Karel IV.
5. 4. 1355
korunován císařem Svaté říše římské

1420 (600 let) Jiří z Poděbrad
* 23. 4. 1420
† 22. 3. 1471
český král zvaný „Husitský“

1490 (530 let) Vojtěch z Pernštejna
* 4. 4. 1490
† 17. 3. 1534
český šlechtic, nejvyšší hofmistr Českého království

1750 (270 let) Karel Josef Salm
* 3. 4. 1750
† 16. 6. 1838
český šlechtic, držitel Řádu zlatého rouna

1790 (230 let) Jan Jiří Grasel
* 4. 4. 1790
† 31. 1. 1818
český loupežník, působící na pomezí jižní Moravy a Čech

1815 (205 let) Alois Pravoslav Trojan
* 2. 4. 1815
† 9. 2. 1893
český politik, spoluzakladatel Měšťanské besedy v Praze

1830 (190 let) Vojtěch Lešetický
* 24. 4. 1830
† 5. 1. 1908
český básník, spoluzakladatel první dívčí školy v Písku

1835 (185 let) Vítězslav Hálek
* 5. 4. 1835
† 8. 10. 1874
český básník, zakladatel moderní české poezie

1880 (140 let) Jan Letzel
* 9. 4. 1880
† 26. 12. 1925
český stavitel, jeho budova v Hirošimě přestála atomový útok

1925 (95 let) Otto Šimánek
* 28. 4. 1925
† 8. 5. 1992
český mim, filmový a divadelní herec

1955 (65 let) Otto Wichterle
23. 4. 1955
vynalezl kontaktní čočky, k výrobě použil stavebnici Merkur
 


Opava, Háj ve Slezsku, Ostrava

(75 let) V průběhu Ostravsko-opavské operace 10. 3. – 5. 5. 1945 vstoupili příslušníci 1. čs. armádního sboru, 1. čs....

Masakr v Prlově

(75 let) Čtyři dny po řádění v Ploštině, 23. dubna 1945, nacisté vtrhli do Prlova. Vypálili osm domů, ve kterých zahynulo 15...

Zločin v Ploštině

(75 let) Tři týdny do konce války, mír klepal na dveře. Přesto bylo v Ploštině upáleno nacisty 24 lidí a vypáleno deset domů....

Partyzánská Olga

(75 let) Činnost partyzánů na sklonku války v roce 1945 v mnoha směrech oslabila nacistická okupační vojska. Na druhé straně dala průchod...

Silozpyt byl jeho osudem

(170 let) Český experimentální fyzik a profesor Vincenc Čeněk Strouhal se narodil 10. dubna 1850 do rodiny chalupníka v Seči na Chrudimsku. Kromě...

Není Erben jako Erben

(190 let) Naučná stezka v délce 3 km vás dovede do vrcholové partie Lípové stráně, k odpočinkovému místu...

Pražský groš

(720 let) Při mincovní reformě Václav II. roku 1300 nahradil stávající denáry a brektáty pražským grošem. Váha...

Boxer v oblacích

(110 let) V ringu se nebál nikoho, ve vzduchu měl strach. Legendárnímu boxerovi válka narýsovala osud letce v RAF. Vilém Jakš se...

Českou parou vpřed

(120 let) České vlastenecké vzepětí koncem 19. století dosáhlo v podobě Národního muzea, Národního divadla...

Realisticky i s humorem

(125 let) Vlastimil Rada, syn českého středoškolského profesora v Českých Budějovicích Petra Rady a jeho ženy Udalriky, se narodil 5. dubna...

Voják Josef Šnejdárek

(145 let) Ačkoliv byl příslušníkem cizí armády, přesto měl silné národní cítění. Svůj život spojil...

Neoblíbený historik

(150 let) Poctivý přístup k historii a dějinám provázel jednoho z našich nejvýznamnějších historiků – Josefa...

Sochař z Humpolce

(160 let) Dnes si připomínáme českého sochaře a restaurátora Čeňka Vosmíka, jehož tvorba vyniká klidem, harmonií...

Tvůrce slavných soch

(170 let) Josef Strachovský, sochař, jenž dal podobu mnoha pomníkům slavných Čechů, přišel na svět 19. dubna 1850 v Kutné Hoře. Jeho...

Slavný vydavatel

(185 let) Český novinář, spisovatel a vydavatel Josef Richard Vilímek starší, rodák z Vamberka (1. dubna 1835), se zasloužil...

Valdenství v Čechách

(705 let) Valdenští (valdenství) bylo náboženské hnutí inspirované lyonským obchodníkem Petrem Valdesem. Za cíl si dalo...

Kodex vyšehradský

(935 let) Korunovační evangelistář obsahuje výňatky z evangelií, jež připadají na neděle a sváty. Bohatě iluminovaná...

Velký český průmyslník

(215 let) Proslulý podnikatel Vojtěch Lanna pocházel z rodu, který do českých zemí připutoval ze Salzburska při obchodování se...

Slánští (ne)husité

(595 let) Chiliastické představy očekávání konce světa a nastolení Boží pozemské tisícileté říše...

Lech, Čech, Rus

(1020 let) Arcibiskupství v Hnězdně bylo založeno nad hrobem mučedníka Vojtěcha Slavníkovce. Prvním arcibiskupem byl Vojtěchův nevlastní bratr...

Král já a dost

(935 let) Vratislav II. (okolo 1031 – 14. 1. 1092), vládce olomouckého údělu (1055–1056 / 1058–1061), český kníže (1061–1085),...
počet zhlédnutí: 1514

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku duben 2020

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.