Prosinec 2018

27.10.2018 | 08:29

1. 12. 1193 (825 let)
Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český kníže coby Břetislav III., dobyl Pražský hrad a mladý Přemysl Otakar I. uprchl ze země. Toho totiž zradila česká šlechta, která přešla u Zdic k Jindřichovu průvodu.

1. 12. 1928 (90 let)
Deset let po vzniku Československa, po neuskutečnění župní reformy, byla spojením Moravy a země Slezské vytvořena země Moravskoslezská. Existovala až do 31. prosince 1948. Současně přestala být statutárními městy města Frýdek, Jihlava, Kroměříž, Uherské Hradiště a Znojmo.

2. 12. 1848 (170 let)
Rakouský císař Ferdinand I. Dobrotivý abdikoval v Olomouci. Českým králem byl korunován 7. 9. 1836 coby Ferdinand V. Byl posledním korunovaným českým králem. Novým panovníkem se stal tehdy osmnáctiletý Ferdinandův synovec František Josef I., který poté vládl šedesát osm let.

6. 12. 1443 (575 let)
Na den sv. Mikuláše udeřila velká zima, na jejíž následky zemřelo mnoho lidí. Přeživším lidem škodily velké smečky vlků. V Čechách bylo tehdy tzv. pohusitské interregnum (1439–1453), nejdelší bezvládí v českých zemích, období čekání na vládu Ladislava Pohrobka, narozeného 1440.

9. 12. 1828 (190 let)
Arcivévoda Rudolf Jan, olomoucký arcibiskup, bratr císaře Františka I., zakládá ve Vítkovicích první železárny v českých zemích. Založil tzv. Rudolfovu huť, pozdější Vítkovické železárny. Nejvýznamnější hutě byly na hukvaldském panství, které patřilo Olomouckému arcibiskupství.

24. 12. 1863 (155 let)
Český textilní průmyslník a fi lantrop Cyril Bartoň z Dobenína se narodil 24. prosince 1863 ve Vysoké Srbské († 29. 5. 1953). Jako jeho otec pracoval v rodinné továrně v Náchodě. V roce 1910 koupil zdevastovanou prelaturu zbraslavského kláštera a dal ji přestavět na zámek.

27. 12. 1938 (80 let)
Nařízením ministerstva vnitra byla rozpuštěna a zakázána Komunistická strana Československa. Její ustavující sjezd se konal v roce 1921, vznikla odštěpením větší části Československé sociální demokracie. Po roce 1938 přešla do ilegality. Defi nitivně rozpuštěna byla v roce 1992.

29. 12. 1848 (170 let)
Sjezd Slovanských lip, pořádaný v sále pražského Konviktu, projednal široký okruh národně politických, kulturních, sociálních a hospodářských problémů. Byla ustavena Jednota Lip slovanských v Čechách coby celozemská politická organizace. Jako nepolitický spolek zanikla v roce 1849.

1738 (280 let)
Jan Antonín Koželuh
* 14. 12. 1738
† 3. 2. 1814
český hudební skladatel a varhaník, žák Josefa Segera

1828 (190 let)
Antonín Skočdopole
* 2. 12. 1828
† 16. 1. 1919
český katol. kněz, teolog, člen Matice české

1893 (125 let)
Adolf Stránský
16. 12. 1893
začal v Brně vydávat Lidové noviny

1918 (100 let)
Tomáš Garrigue Masaryk
21. 12. 1918
návrat prezidenta z exilu do Prahy

2003 (15 let)
Vopařilova jedle
6. 12. 2003
za silné vichřice padla nejvyšší památná jedle bělokorá v ČR u obce Lubná na Svitavsku


Pátý biskup pražský

(995 let) Pocházel odkudsi z německých zemí a jmenoval se Hyza (Hyzo, Hizzo či Izzo). Narodil se někdy koncem 9. století a ještě jako mladík...

Ve jménu kříže do Litvy

(690 let) Jan Lucemburský se rád účastnil válečných tažení. Celkem třikrát také vyrazil šířit křesťanství do...

Druhá neznamená horší

(445 let) Letos si připomínáme výročí založení Olomoucké univerzity, která je druhou nejstarší univerzitou u nás a...

Zarputilý vizionář

(430 let) Mikuláš Drabík (Drabicius), kazatel jednoty bratrské a především protihabsburský vizionář, se narodil slovenským...

Z Vysočiny až do Číny

(340 let) Mezi významné cestovatele českého původu se zapsal misionář Karel Slavíček. Je příkladem toho, jak i v barokní „době...

Baron Rieger

(200 let) Slavný český politik František Ladislav Rieger (* 10. 12. 1818 v Semilech) se ke konci svého života stal zakladatelem nového českého...

Černí jezdci řádí

(80 let) Rychlé šípy – patrně nejznámější, přesto nejspíše smyšlený klub hochů u nás. Ve své době se...

Zručný punčochářský mistr

(180 let) Tomáš Krýza, křtěný jako Thomas Krisa, rodák z Jindřichova Hradce, je znám coby autor mechanického betlému Krýzovy...

Jesličky a půlnoční

(795 let) Prvním „betlemářem“ byl František z Assisi (Giovanni Battista Bernardone), zvaný František Serafi nský (1182–1226),...

Dobrácký hromotluk

(95 let) Velký herec malých rolí, nezkrotný živel, osobnost a velký dobrák. Tak o herci Čestmíru Řandovi vždy hovořili jeho herečtí...

Cestovatel i vyslanec

(135 let) Český cestovatel a autor dobrodružných příběhů Jan Havlasa se narodil v Teplicích 22. 12. 1883 jako nejstarší z pěti dětí. V...

Josef Jaroslav Beran

(130 let) Katolický kněz a teolog, 33. arcibiskup pražský a primas český, politický vězeň dvou režimů, Josef kardinál Beran se narodil 29. 12. 1888. Byl...

Liberecký horký podzim 1918

(100 let) Skončila válka, zanikla monarchie, vzniklo Československo. V Sudetech zasahuje armáda, aby ochránila hranice nové republiky. Problém byl v tom,...

Bořitel tvůrcem

(170 let) V případě Jana Ladislava Pospíšila to opravdu platí. Jeho snaha o zbourání městských hradeb v Hradci Králové byla...

Nezapomenutelný Martin Kabát

(100 let) „Prachsakra! Poustevníka jsem zachránil od pekla, loupežníka jsem zachránil od pekla a teď ho s tebou, Káčo divoká, budu mít...
počet zhlédnutí: 2547

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku listopad–prosinec 2018

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.