Duben 2019

23.03.2019 | 21:33
Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let)
V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové války, v roce 1916. V Rakousku-Uhersku byl uplatňován do roku 1918. V nynější podobě jej v ČR známe od roku 1996, kdy byl jeho konec posunut o měsíc, do října, začíná koncem března.

3. 4. 1764 (255 let)
Český král Josef II. byl korunován na římského krále. Německými kurfiřty byl zvolen dne 17. 3. 1764. Císařského titulu se mu dostalo až po otcově smrti 18. 8. 1765. Císařem Svaté říše římské byl do roku 1790. Svatá říše římská vznikla 25. 12. 800 a zanikla 6. 8. 1806.

4. 4. 1859 (160 let)
Český hudební skladatel a pedagog Julius Rauscher se narodil 4. 4. 1859 ve Zborovicích († 17. 3. 1929). Studoval v Praze u Zdeňka Fibicha a stal se členem orchestru Národního divadla. Zasloužil se o rozvoj hudebního života Kroměříže. Byl sbormistrem pěveckého spolku Moravan.

4. 4. 1969 (50 let)
Na protest proti normalizační politice a okupaci Československa se v Jihlavě upálil komunista Evžen Plocek. Na rozdíl od Jana Palacha a Jana Zajíce se nejednalo o čin mladého idealisty, bylo mu již 39 let. Své ženě a patnáctiletému synovi nezanechal žádný dopis na rozloučenou.

6. 4. 1809 (210 let)
Římskokatolický kněz a zemský vlastenec Bedřich Jan Josef Celestin kardinál kníže Schwarzenberg se narodil 6. 4. 1809 ve Vídni († 27. 3. 1885). Byl arcibiskupem salcburským a od roku 1850 arcibiskupem pražským. Významně se zasadil o dostavbu katedrály svatého Víta v Praze.
7. 4. 1879 (140 let)
Československý armádní generál a politik František Nosál se narodil 7. 4. 1879 v Těšicích († 27. 7. 1963). 1. 5. 1919 se stal vojákem z povolání. V roce 1938 zastával funkci ministra veřejných věcí. V květnových dnech roku 1945 se stal hlavním organizátorem povstání v Chrudimi.

9. 4. 1854 (165 let)
Český římskokatolický duchovní, světící biskup pražský, spisovatel, editor, překladatel a mecenáš Jan Nepomuk Sedlák se narodil 9. 4. 1854 v Tajanově u Klatov († 30. 9. 1930). Pomocným pražským biskupem byl jmenován 7. července 1917. V této funkci působil až do své smrti.

11. 4. 1549 (470 let)
Jiří Melantrich z Aventina dokončil tisk prvního vydání své Bible, později známé jako Bible Melantrichova či Melantriška, plným názvem Biblí česká, to jest všecka svatá Písma obojího Starého i Nového zákona. Patří k nejvýznamnějším vydáním bible v renesančních Čechách.

11. 4. 1874 (145 let)
Český literární a kulturní historik, spisovatel a publicista Vilém Bitnar se narodil 11. 4. 1874 ve Zbečníku († 12. 10. 1948). Byl jedním z hlavních představitelů katolické moderny a organizátorem katolického kulturního života. Patřil k největším znalcům barokní literatury.

16. 4. 1564 (455 let)
Na naléhání Ferdinanda I. povolil papež Pius IV. přijímání podobojí v Čechách a na Moravě a v některých sousedních zemích. Obsah tzv. papežského breve byl slavnostně vyhlášen 23. 7. 1564 ve Svatovítské katedrále. Napětí mezi utrakvistickou konzistoří a císařem však přetrvávalo.

16. 4. 1919 (100 let)
Proběhlo další rozšíření Brna, čímž vzniklo tzv. Velké Brno. K Brnu byly připojeny sousední města Královo Pole a Husovice a dalších 21 obcí na základě zákona č. 213/1919 Sb., o sloučení sousedních obcí s Brnem. Získalo 7x větší rozlohu a mělo nově celkem asi 222 tisíc obyvatel.

18. 4. 1869 (150 let)
Došlo ke schválení statutu polytechnického ústavu Království českého, dnes České vysoké učení technické v Praze. Název ČVUT se používá od 1. 9. 1920. Nejstarší historie ČVUT sahá do roku 1707, kdy Josef I. nařídil svým reskriptem českým stavům zajistit v Praze inženýrskou výuku.

19. 4. 1864 (155 let)
Český vojenský lékař Jaromír Pečírka se narodil 19. 4. 1864 v Praze († 13. 3. 1933). S rakouským námořnictvem uskutečnil cestu kolem světa. 1912 byl povýšen na šéflékaře, 1916 na generálního štábního lékaře. Po vzniku ČSR se podílel na budování čs. vojenského zdravotnictví.

20. 4. 1844 (175 let)
Český heraldik, sfragistik, sběratel a ilustrátor Vojtěch Král z Dobré Vody se narodil 20. 4. 1844 v Mladkově († 6. 7. 1913). Roku 1894 navrhl zřízení stálé heraldické přílohy Časopisu Společnosti přátel starožitností českých v Praze. Byl jedním ze zakladatelů Sokola v Benešově.

20. 4. 1854 (165 let)
Z Ringhofferovy dílny vyjíždí první český železniční vagon. Ringhofferovy závody, sídlící v Praze-Smíchově, vyráběly zpočátku technologie pro pivovary a cukrovary, později především osobní a nákladní železniční vozy, lokomotivní tendry a tramvaje. Tramvaje vyráběly od roku 1876.
21. 4. 1849 (170 let)
Český právník a mladočeský politik Karel Pippich se narodil 21. 4. 1849 ve Zlonicích († 29. 3. 1921). Od roku 1874 působil jako advokát v Chrudimi. Zvýšil úroveň místního ochotnického divadla a pěveckého spolku. Jeho zásluhou získalo město přezdívku „Athény východních Čech“.

23. 4. 1794 (225 let)
Český kreslíř a grafik Josef Šembera se narodil 23. 4. 1794 ve Vysokém Mýtě († 8. 8. 1866). Byl starším bratrem historika a filologa Aloise Vojtěcha Šembery. Zachovalo se asi 160 jeho kreseb a leptů s pohledy na Prahu a jiná města, které jsou velice přesné a věrné.

24. 4. 1854 (165 let)
Císař František Josef I. se v augustiniánském kostele ve Vídni oženil se svou sestřenicí Alžbětou Bavorskou. Seznámili se v roce 1853 v letní rezidenci v Bad Ischlu. Alžbětě, známé jako Sissi, bylo pouhých 15 let. Císařský pár měl čtyři děti: Žofii, Giselu, Rudolfa a Marii Valerii.

27. 4. 1844 (175 let)
Český novinář Jan Zacpal se narodil 27. 4. 1844 v Hostkovicích u Olomouce († 15. 3. 1888). Byl národním buditelem česky mluvících obyvatel v rakouském Slezsku. Založil, vydával a řídil Opavský týdenník, tehdy jediný česky psaný list v regionu. Stál u vzniku řady spolků Opavska.

29. 4. 1859 (160 let)
Český učitel, spisovatel a dramatik Václav Štech se narodil 29. 4. 1859 v Kladně († 27. 2. 1947). Byl ředitelem Městského divadla na Královských Vinohradech a Národního divadla v Brně. Byl otcem Václava Viléma Štecha, historika umění a profesora Akademie výtvarných umění v Praze.

1569 (450 let)
Jiří Carolides z Karlsperka
* 11. 4. 1569
† 21. 10. 1612
přední český básník na dvoře Rudolfa II.

1624 (395 let)
Karel II. hrabě z Lichtenštejn-Kastelkornu
* 8. 4. 1624
† 23. 9. 1695
olomoucký biskup

1679 (340 let)
Jan Jiří Středovský
* 16. 4. 1679
† 19. 8. 1713
český historik se zaměřením na dějiny Moravy

1749 (270 let)
Jiří Procháska
* 10. 4. 1749
† 17. 7. 1820
český lékař a univerzitní profesor

1769 (250 let)
František Vladislav Hek
* 11. 4. 1769
† 4. 9. 1847
český spisovatel, autobiografie v románu F. L. Věk

1799 (220 let)
Antonín Doležálek
* 3. 4. 1799
† 19. 8. 1849
český pedagog se zaměřením na výchovu slepých

1834 (185 let)
Jiří Pacold
* 24. 4. 1834
† 16. 2. 1907
český profesor stavitelství na pražské technice

1864 (155 let)
Theodor Kašpárek
* 21. 4. 1864
† 24. 12. 1930
český lékař, působil na Karlově univerzitě

1874 (145 let)
Václav Vondřich
* 18. 4. 1874
† 12. 8. 1943
český závodník, spolupracoval s firmou Laurin & Klement

1884 (135 let)
Otakar Vindyš
* 9. 4. 1884
† 23. 12. 1949
český hokejista, držitel třech titulů mistra Evropy

1899 (120 let)
Jaroslav Skobla
* 16. 4. 1899
† 22. 1. 1959
český vzpěrač, zlato MS 1923 a OH 1932, bronz OH 1928

1924 (95 let)
Slávka Budínová
* 21. 4. 1924
† 31. 7. 2002
česká divadelní a filmová herečka


Prchalovy jinotaje

(275 let) Český pozdně barokní sochař Jan Václav Prchal se narodil 17. dubna 1744, v rodině kroměřížského dvorního sochaře...

Felix Lichnovský z Voštic

(205 let) Felix Maria Vincenz Andreas kníže Lichnovský z Voštic byl slezský šlechtic, poslanec říšského sněmu...

Nesmlouvavý bard s kytarou

(75 let) Zpěvák, skladatel, básník, výtvarník a novinář, tím vším byl Karel Kryl, nejznámější...

„Aprílový“ misionář

(400 let) Syn radního písaře ve Vysokém Mýtě Bedřich Bridel se narodil 1. 4. 1619. Po studiích na gymnáziu v pražském...

Misionář a kartograf Fritz

(365 let) Samuel Fritz se narodil v Trutnově 9. 4. 1654, ale to je vše, co víme o jeho dětství, rodičích i národnosti. Mezi lety...

Radši zemřít než ustoupit

(105 let) Četař Arnošt Hrad radši zvolil smrt vlastní rukou, než by ustoupil. Bylo mu proti mysli předat pevnostní objekt do rukou nepřítele vlasti....

Výročí pozemkové reformy

(100 let) Již před vznikem Československa se objevily požadavky na vyvlastnění půdy velkých pozemkových vlastníků. Myšlenku oživilo otištění...

Průkopník zachycení času

(210 let) Když se Wilhelm Horn 10. dubna 1809 v České Lípě narodil, nikdo tento okamžik nemohl ještě fotoaparátem zachytit. On sám však později...

Hrdinství a trest

(105 let) Bernartický rodák Rudolf Severin Krzák (6. 4. 1914 – 22. 4. 2004), syn řeznického tovaryše Severina a Antonie Krzákových,...

Vždy proti proudu

(140 let) „Byl to protivník, nebyl to nepřítel,“ řekl o Karlu Horkém básník J. Seifert. O novináři, který nenechával...

Talentovaný zpěvák a klavírista

(245 let) Český hudební skladatel, klavírista a pedagog Václav Jan Křtitel Tomášek byl již za svého života významnou kulturní...

Jako historik byl samoukem

(185 let) Hluboký zájem o moravské dějiny, místopis a národopis způsobil, že se z Vincence Brandla stal moravský zemský archivář. Ač...

Polní kazatel, který povznesl české zemědělství

(175 let) Josef Dumek zasvětil svůj život netradičnímu povolání. Jako „polní kazatel“ šířil zemědělské poznatky mezi rolnictvem....

S bratrem si onikali

(120 let) Do vínku dostal Eman Fiala hned několik talentů. Hrál ve filmu, vyzkoušel si režii, psal písničky, šansony, hrál na klavír a...

„Husitský“ historik František Michálek Bartoš

(130 let) Když dva dělají totéž, není to totéž. Týká se to i práce uznávaných historiků Bartoše a Pekaře a jejich...

Život zasvětil Barrandovu

(130 let) Česká kinematografie měla řadu velmi dobrých filmových architektů, jejichž jména již upadla v zapomenutí. K těm prvním patřil Vilém...

Odchod si zvolil sám

(95 let) Máte rádi oblíbenou televizní komedii Svatební cesta do Jiljí? Pamatujete na skvělého Josefa Abrháma, který pozve svou...

Jan Lucemburský v Polsku

(690 let) Spojit zbožné úmysly křesťana a posílit své mocenské pozice vůči Polsku. To byly hlavní důvody všech křížových...

Tady bude kostel!

(695 let) „My, Eliška, touto listinou zaopatřujeme na naše vlastní náklady a vydání stavbu kostela ve vsi Komín.“ Upravený...

Nemoc si zřejmě přivolala

(85 let) Karolina Slunéčková patřila k nejoblíbenějším herečkám Vinohradského divadla. Krásná a stále usměvavá a...

Maličkostí to začíná…

(630 let) K nejhoršímu pogromu v Čechách došlo o Velikonocích 18. 4. 1389. Chudina vtrhla do ghetta, vydrancovala a vypálila obchody i domy a bylo...

Přemysl Otakar a ženy

(765 let) Roku 1251 si rakouská šlechta zvolila za panovníka českého prince Přemysla. Tato volba, a tím i Přemyslův nárok na Rakousy a...

Ach ti Přemyslovci

(985 let) Oldřich byl roku 1033 obviněn císařem Konrádem II. z úkladů proti jeho osobě a sesazen. Říšské vojsko zvolilo na podzim 1033 již...
počet zhlédnutí: 2498

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku duben 2019

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.