Květen 2021

26.04.2021 | 18:28
orloj

Květen 1311 (710 let)
Král Jan Lucemburský podnikl výpravu na Moravu. Obnovil závislost Opavska na českém králi. Knížectví bylo dáno Boleslavovi, vévodovi vratislavskému, zástavou za věno 8 tisíc hřiven stříbra, které mělo být vyplaceno jeho manželce Markétě, sestře královny Elišky Přemyslovny.

Květen 1401 (620 let)
Vojska markraběte Viléma I. Míšeňského vpadla na Mostecko, které značně zpustošila. Vilém býval častým hostem na pražském dvoře Karla IV. a byl zasnouben s jeho neteří. Zúčastnil se i jeho pohřbu v roce 1378. Od roku 1391 vládl v Braniborsku jménem moravského markraběte Jošta.

Květen 1521 (500 let)
Vůdce německé radikální reformace Tomáš Müntzer přijel do Čech na pozvání univerzity. Doufal, že se Čechy stanou základem nápravy celého Německa. Hodlal u nás vybudovat „říši bratrské rovnosti“. Kázal v Betlémské kapli a jeho Výzva k Pražanům vyvolala útoky proti klášterům.

1. 5. 1781 (240 let)
„Císařem Josefem II. zaveden nový řád procesu civilního, jímž dovršeny reformy tereziánské a nadobro odstraněny všecky zbytky tortury bývalého útrpného práva, kteréž se od dob středověkých dochovalo až do věku XVIII.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 410)

2. 5. 1411 (610 let)
„Zbyněk Zajíc z Hazenburka, arcibiskup pražský, listem svým, daným na hradě Roudnici, vyhlásil interdikt nad městem Prahou a okolím do dvou mil, jímž zastaveny služby Boží a přisluhování svátostmi.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 412)

3. 5. 1561 (460 let)
„V sobotu den nalezení sv. Kříže, vyšel oheň v městě Pelhřimově, z sladovny u Horní brány, a shořelo v městě i na předměstí okolo 40 domů.“ Pivovarnictví je s Pelhřimovem spojeno již od středověku. (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 415)

4. 5. 1201 (820 let)
„Na mnoha místech v Čechách hrozné bylo zemětřesení okolo poledne, stavení nemálo pobořilo. K večeru pršel sníh. Něco tomu podobného že se i v Polště přihodilo, ale třetího dne máje a léta 1200.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 416)

5. 5. 1946 (75 let)
Dirigent, kapelník, saxofonista, textař, zpěvák a hudební skladatel Gustav Brom se narodil jako Gustav Frkal 5. 5. 1946 ve Veľkých Levárech († 25. 9. 1995). Umělecké jméno si vybral náhodně z encyklopedie. Byl i úspěšným manažerem a hledačem talentů. Objevil například Hanu Zagorovou.

5. 5. 1946 (75 let)
Na Brněnské přehradě byla zahájena lodní doprava provozovaná Dopravním podnikem města Brno. Do provozu byly nasazeny akumulátory poháněné elektrické lodě, pojmenované Brno a Morava. O lodním provozu se uvažovalo již při stavbě přehrady, teprve od roku 1959 nazývané Brněnská přehrada.

6. 5. 1346 (675 let)
Papež Klement VI. schválil svým listem darování koruny sv. Václavovi. Svatováclavská koruna měla podle papežské buly spočinout na hlavě sv. Václava v pražském Chrámu sv. Víta. Korunu nechal vyrobit Karel IV. a od počátku měla veřejnoprávní charakter, nebyla osobním majetkem krále.

7. 5. 1991 (30 let)
Na Benešovsku spadl v noci tzv. benešovský bolid s jasností –19,5 magnitudy. Jeho části byly nalezeny v dubnu 2011. Jedná se o první případ na světě, kdy se podařilo nalézt meteorit tak dlouho po pozorování. Byly objeveny čtyři malé, značně zvětralé meteority o celkové hmotnosti 12 g.

10. 5. 1371 (650 let)
„V sobotu před Křížovou nedělí město Slaný z gruntu vyhořelo a lidu domácího i přespolního (neb den trhový byl a v ulicích veliká tíseň, k tomu také sedlák, veza obílí do města, v bráně vůz převrátil) na dva tisíce uhořelo.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 434)

11. 5. 1546 (475 let)
„V outerý po druhé neděli velikonoční, město Litomyšl s zámkem všecko vyhořelo a při tom do sta osob lidí obojího pohlaví zahynulo. Po tomto požáru byla Litomyšl přestavěna… ve slohu renesančním.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 437)

13. 5. 1421 (600 let)
„Pražané s Janem Žižkou, oblehše Jaroměř, toho dne k městu od východu slunce až do poledne velmi silně šturmovali. A tu z vojska pražského okolo sedmi set a Žižkových Táborův devět set a šestnácte od obležených zbito.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 442)

13. 5. 1911 (110 let)
Český režisér a herec Zdeněk Hofbauer se narodil 13. 5. 1911 v Unhošti († 20. 11. 1953). Po studiích pracoval nejprve jako filmový kameraman. Jeho herecká kariéra začala v českém souboru Slovenského národního divadla Bratislava. Zahynul při autonehodě u Berouna.

15. a 25. 5. 1481 (540 let)
Velká rozvodnění Vltavy se toho jara udála, voda šla v Praze až přes Bradáče. „… jemuž voda přikryla všecku téměř hlavu, než nechala místa suchého svrchu hlavy, co by byla pleš, zatím co voda první šla mu až do nosu.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 481)

17. 5. 1956 (65 let)
Ve státním divadle v Karlíně se uskutečnila premiéra baletu Sněhurka o sedmi obrazech podle pohádky bratří Grimmů od Zbyňka Vostřáka v choreografii Jiřího Němečka. Za nejvýznamnější Vostřákův balet je považována Viktorka, inspirovaná epizodou z Babičky Boženy Němcové.

19. 5. 1471 a 27. 5. 1471
(550 let)
„Sněm stavů království českého u Hory Kutny… volen za krále českého Vladislav. Matyáš neustal v uplatňování nárokův svých. Uhři zvolili si pak za krále Vladislava, takže trojice korun byla opět sloučena.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 463/488)

20. 5. 1431 (590 let)
„Na den Sv. Ducha, císař Zigmund v Římě od papeže Eugenia IV. korunou císařskou korunován. Jiní to korunování císaře Zigmunda pokládají léta 1433 a 15. den června, ale toho roku Sv. Ducha trefilo se 31. dne máje.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 466)

21. 5. 1396 (625 let)
„Hanuš, kníže ratibořské, otec knížete Mikuláše z Kladska, jemuž král Václav nad jiné věřil a hrad Karlštejn k opatrování poručil, pozvav k sobě některých pánů českých na dobrou vůli, po obědích zmordovati je rozkázal.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 468)

23. 5. 1926 (95 let)
V Brně byla zahájena pravidelná letecká doprava. Na černovickém, dnes již zaniklém letišti přistálo první letadlo Farman F.60 Goliath pro 12 cestujících a následující den vzniklo pravidelné letecké spojení Praha–Brno–Bratislava–Košice. Letiště bylo vybudováno 1924–1926.

24. 5. 1421 (600 let)
„Páni čeští, jimž hrad pražský sv. Václava od císaře Zigmunda poručen byl, smlouvu s Pražany učinili... V tom času aby příměří bylo s obojí strany, žádný aby bez odpovědi ani z Prahy na zámek nechodil, asi s zámku do Prahy nescházel.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 477)

26. 5. 1916 (105 let)
Premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyňa v Národním divadle v Praze poté, co byla nejprve odmítnuta a svou premiéru měla v Brně 21. 1. 1904. Americká premiéra proběhla v New Yorku 6. 12. 1924. V zahraničí je uváděna pod jména Jenůfa. Vznikla dle divadelní hry Gabriely Preissové.

27. 5. 1421 (600 let)
„V outerý po Božím Těle, Slezáci vpadše do Čech, vypálili město Poličku a všecky obyvatele zmordovali, mnohým jazyky vyřezovali. Po dvou nedělích vypálili Úpici a obyvatelům též učinili.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 487)

30. 5. 1866 (155 let)
„Poprvé byla provedena Smetanova opera Prodaná nevěsta, jejíž úspěch byl největším triumfem života Mistrova. Národní ráz této zpěvohry, komponované na text K. Sabiny, učinil z ní nejoblíbenější českou operu.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 496)

31. 5. 1721 (300 let)
Jan Nepomucký byl v Římě papežem Inocencem XIII. prohlášen blahoslaveným, jeho ostatky byly od této chvíle veřejně vystaveny ve Svatovítském chrámu. Svatořečen byl papežem Benediktem XIII. velmi záhy, 19. 3. 1729, neboť byly uznány čtyři jeho zázraky.

31. 5. 1781 (240 let)
„Zrušeno bylo od císaře Josefa II. nevolnictví selské. Znamenalo to vymanění poddaných z osobní závislosti na vrchnosti, ukončení starého poměru feudálního, v němž byl sedlák takřka majetkem panským.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 499)

31. 5. 1891 (130 let)
Byl zahájen provoz pozemní lanové dráhy na Letnou. Jednalo se o první lanovku v Praze, provozovanou do roku 1916. V Letenských sadech na ni navazovala Křižíkova elektrická dráha. V trase lanovky fungovalo v letech 1926–1935 pohyblivé schodiště. Souběžně vznikla i lanovka na Petřín.

1316 (705 let) Karel IV.
* 14. 5. 1316
† 29. 11. 1378
český král, císař Svaté říše římské

1471 (550 let) Matyáš Korvín
28. 5. 1471
v Jihlavě znovu korunován českým králem

1611 (410 let) Matyáš Habsburský
23. 5. 1611
korunován českým králem

1736 (285 let) Ohňostroj
13. 5. 1736
historicky poprvé se konal v Brně

1841 (180 let) Václav Babinský
4. 5. 1841
odsouzen k 20 letům žaláře v Brně na Špilberku

1891 (130 let) Jubilejní zemská výstava
15. 5. 1891
zahájena v Praze, měla přes dva a půl milionu návštěvníků

1891 (130 let) Národní muzeum v Praze
18. 5. 1891
otevření, původně založeno 15. 4. 1818 jako Vlastenecké muzeum

1906 (115 let) Eliška Poznerová
* 28. 5. 1906
† 27. 2. 1991
česká herečka

1911 (110 let) Marie Vášová
* 16. 5. 1911
† 6. 8. 1984
česká herečka

1916 (105 let) František Hanus
* 12. 5. 1916
† 2. 9. 1991
český herec a divadelní režisér

1926 (95 let) Hurvínek
2. 5. 1926
poprvé se objevil na scéně ve hře Počestný dům

1936 (85 let) František Husák
* 24. 5. 1936
† 8. 11. 1991
český herec

1941 (80 let) Petr Pelzer
* 1. 5. 1941
† 4. 7. 2017
český herec a dabér

1946 (75 let) Pražské jaro
11. 5. 1946
v Praze proběhl první ročník festivalu


Z Pardubic do Chuchle za 92 minut

(110 let) „Nový český aviatik inženýr Kašpar z Pardubic zakoupil si Blériota a hodlá s ním cvičiti na...

Čs. obec legionářská

(100 let) Letos si připomínáme 100 let od vzniku Československé obce legionářské. Od svého počátku sdružovala...

Smetanovo muzeum

(85 let) V květnu si připomínáme další velké výročí, a tím je otevření Muzea Bedřicha Smetany, které...

Herec par excellence

(115 let) Výrazný, osobitý, s neotřelým humorem, i když občas zamyšlený. Takový byl Miloš Nedbal. Herec,...

Lanovkou na Letnou za 3 krejcary

(130 let) Konání Jubilejní zemské výstavy v roce 1891 přineslo Praze mimo jiné výstavbu dvou lanových pozemních...

Velitel letky RAF

(115 let) Jan Veselý se narodil 17. května 1906 v Přehořově u Soběslavi, v rodině kováře Matěje Veselého a jeho ženy Marie....

Rebel dějin slovanských

(170 let) Historik Jan Peisker se narodil 25. května 1851 v Opařanech u Bechyně. Jediný syn ze čtyř dětí panského lesníka...

JUDr. Karel Jičínský

(190 let) Český právník, archeolog, vychovatel, politik a hospodářský správce Karel Jičínský se narodil...

Vlastenecké divadlo

(235 let) Pro velký zájem o české divadlo v době národního obrození bylo 11. května 1786 založeno Divadlo Bouda....

Supi nad zeměmi Koruny české

(280 let) Smrt císaře Svaté říše římské Karla VI. v říjnu 1740 přivedla Rakousko i země Koruny české na...

Proti Uhrům

(905 let) Bývaly to horké hlavy, naši předkové. Mírové rozhovory o pohraničním území Lucko se na...

Další český upálený

(605 let) Český filozof, teolog, mistr univerzity Pařížské, Kolínské, Heidelberské, Pražské, student Oxfordu, propagátor...

Krátce, rázně

(925 let) Tak panoval český kníže Břetislav II. († 22. 12. 1100) z rodu Přemyslovců. Nejstarší syn knížete...

Betlémská kaple

(630 let) V zakládací listině z 24. 5. 1391 její zakladatelé ustanovili, že má kaple sloužit ke kázání...

Bitva u Plzně

(1045 let) Odbojník vévoda bavorský Jindřich Svárlivý proti králi a císaři Svaté říše římské...

Kostel ve Staré Boleslavi

(975 let) Málokdy se stane, aby místo vraždy bylo vysvěceno. Leč stalo se. Ve Staré Boleslavi k uctění památky knížete...

Skladatelská osobnost

(215 let) Český hudební skladatel, dirigent a právník Johann Friedrich Kittl byl v 19. století významnou osobností pražského...

Založení kláštera

(675 let) Na základě privilegia z 9. května 1346 papež Klement VI. povoluje Karlu IV. založit klášter řádu benediktinů slovanské liturgie. Při...

Písajda čili Písecká brána

(300 let) Původně se nazývala Karlova, podle panovníka, za jehož vlády byla postavena. Později nesla jméno Bruská, podle potoka Brusnice, jenž...

Saský královský dvůr obdivuje první český parník

(180 let) Kolesový parník Bohemia byl spuštěn na Vltavu v Karlíně 1. 5. 1841. Loď dlouhá 38 m byla vyrobena na svou dobu moderním způsobem....

Ha, hej!

(140 let) Takto začínal telefonní hovor velkopodnikatel Friedrich Frey. Nechal si totiž 21. května 1881 zprovoznit přes kilometr dlouhou telefonní...

Posluhovačka, trafikantka, princezna Pampeliška

(125 let) Herečka lidových postaviček i dramaticky rozpolcených rolí Magda Kopřivová účinkovala na jevišti Švandova divadla, Divadla na...

Herec malých rolí

(110 let) Jindřich Narenta se narodil 9. května 1921 v Praze, v rodině pražského Němce. Díky tomu si osvojil jak mateřský český jazyk, tak i...
počet zhlédnutí: 989

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.