Prosinec 2022

26.10.2022 | 20:28
orloj

Prosinec 1117 (905 let)
Sbližování Přemyslovců vyvrcholilo předáním vlády knížete Vladislava I. do rukou bratra Bořivoje II., kterého povolal do Čech. Vladislav si ponechal úděl ve východních Čechách. Již za tři roky se z nejasných příčin opět vystřídali. Bořivoj odešel od Uher, kde později zemřel.

Prosinec 1397 (625 let)
Obdobně jako v Čechách předložili i porýnští kurfiřti Václavovi soupis požadavků a stížností. Týkaly se Václavovy nedůslednosti v řešení říšských problémů, církevní politiky, zejména v otázce papežského schizmatu, ale i jeho postoje vůči bratru Zikmundovi Lucemburskému.

Prosinec 1427 (595 let)
Husitská polní vojska udeřila na Kolín, jenž byl poslední oporou panské jednoty. Město dobyla a začlenila do táborsko­‑sirotčího svazu, který tvořilo na třicet významnějších královských měst. Město zůstalo v rukou sirotčího hejtmana Jana Čapka ze Sán až do roku 1434.

2. 12. 1897 (125 let)
V Praze a v sousedních okresech bylo vyhlášeno stanné právo. Předcházely mu vášnivé nacionální bouře a krvavé srážky s drancováním (vypálení a ničení mnoha objektů, ztráty na životech a zranění). Pražské prosincové nepokoje byly vrcholem národnostních konfliktů před tzv. Velkou válkou.

9. 12. 1437 (585 let)
„Umřel v Znojmě na Moravě od zapálení nohy císař Zigmund, uherský a český král, moudrý, srdnatý a statečný pán, ale v bitvách proti Turkům i proti Čechům nešťastný.“ (Kalendář hist. národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 996). Jeho smrtí vymřel lucemburský rod vládnoucí u nás 127 let.

10. 12. 1717 (305 let)
Císař Karel VI. vydal patent o novém pronásledování evangelíků. Byl namířen zejména proti dovozu (pašerákům) evangelických knih a proti jejich vlastníkům. Reskriptem z 29. 8. 1721 bylo pronásledování nekatolíků soustředěno do rukou necírkevních orgánů. Patent nebyl moc respektován.

13. 12. 1697 (325 let)
Český sochař a řezbář Lazar Widemann se narodil 13. 12. 1697 v Plzni († 29. 1. 1769). Je zařazován mezi nejvýznamnější představitele českého vrcholně barokního sochařství. Byl nejvýznamnější a zřejmě nejtalentovanější z generace těsně navazující na Matyáše Bernarda Brauna.

22. 12. 1902 (120 let)
V Bohumíně byl zahájen provoz koňské tramvaje. Záhy byl nahrazen parní tramvají (13. 10. 1903) a následně elektrickou (23. 9. 1916). Důvodem bylo spojení nádraží v Novém Bohumíně se Starým Bohumínem. Délka provozní trati byla 4,4 km, rozchod 760 mm. Provoz byl ukončen 1. 8. 1973.

23. 12. 1817 (205 let)
Vydán patent o zavedení nové berní soustavy, jejímž základem měl být přesný soupis a trigonometrické vyměření veškeré půdy. Vyměřovací komise současně stanovily bonitu a výnosnost každé parcely. Zdlouhavé práce na tzv. stabilním katas­tru trvaly až do roku 1861.

31. 12. 1992 (30 let)
Ve 24:00 zaniklo po 74 letech Československo rozpadem České a Slovenské Federativní Republiky. Vznikly dva nové samostatné státy Česká republika a Slovenská republika. Rozdělení známé v anglických médiích jako „sametový rozvod“ bylo ve světě přijato vesměs pozitivně a s obdivem.

1787 (235 let) Jan Evangelista Purkyně
* 17. 12. 1787
† 28. 7. 1869
český fyziolog, anatom, biolog, básník, filozof, první z rytířů rodu Purkyňů

1867 (155 let) František Nušl
* 3. 12. 1867
† 17. 9. 1951
český astronom, dlouholetý předseda České astronomické společnosti

1872 (150 let) František Lorenc
* 24. 12. 1872
† 24. 5. 1957
český profesor a esperantista, autor první učebnice esperanta pro Čechy, 1890

1887 (135 let) Josef Lada
* 17. 12. 1887
† 14. 12. 1957
český malíř, ilustrátor, karikaturista, scénograf, spisovatel, „otec“ kocoura Mikeše

1897 (125 let) František Malkovský
* 5. 12. 1897
† 8. 6. 1930
český vojenský stíhací a akrobatický pilot, přezdívaný „král vzduchu“

1932 (90 let) Jaroslav Velinský
* 18. 12. 1932
† 19. 2. 2012
český spisovatel, trampský písničkář přezdívaný Kapitán Kid


Jaroslav Mareš

(85 let) Český cestovatel, entomolog, spisovatel, průkopník české kryptozoologie a popularizátor paleontologie Jaroslav Mareš se narodil...

Swamp, česky bažina

(50 let) Národní přírodní památku Swamp najdeme na březích dvou zátok Máchova jezera. Malá část (1,45 ha)...

Ideální učitel?

(140 let) Jak by měl vypadat ideální učitel? Kromě své odbornosti by měl utvářet i společenský prostor kolem sebe. Josef Blekta se narodil...

Láska mezi horami a květinami

(80 let) Život Věry Komárkové protkávala jedna velká láska ve dvou podobách. Neživá příroda v podobě hor a živá...

Franta Habán ze Žižkova

(140 let) Franta Sauer byl anarchista, pašerák, herec, zpěvák, spisovatel i příslušník pražské bohémy. Byl nerozlučný...

Malíř mizející Prahy

(160 let) Český malíř a grafik Jan Bedřich Minařík se narodil 15. prosince 1862 na pražském Vyšehradě v čísle domu 25 Janu...

Spolehlivá a jistá pomoc

(165 let) V Praze byl 8. 12. 1857 zřízen „Pražský dobrovolný sbor ochranný“, čítající 36 dobrovolníků...

Pravnuk kupce z Ferrary

(175 let) Do česko­‑italské rodiny se narodil 1. prosince 1847 v Ronově nad Doubravou nejstarší syn z pěti sourozenců Antonín....

Vyhozen oknem Pražského hradu

(450 let) Český šlechtic a spisovatel Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka je známým nedobrovolným...

Radikální vůdce českých stavů

(455 let) Hrabě Jindřich Matyáš Thurn se narodil v tyrolském Innsbrucku 14. prosince 1567 a po otci Františku, hraběti z Thurnu...

Zikmund a Kutná Hora

(620 let) První vyhrání z kapsy vyhání! Zikmund Lucemburský by mohl vyprávět a Kutná Hora také. Pro...

Jednota bratrská, Kunvald 1457

(565 let) Dnes už nikdo, nebo jen málokdo ví, že dnešní Kunvald, městys pod Orlickými horami, je „kolébkou“ Jednoty...

Bratru bratrem

(825 let) „Došlo k střetu Přemysla Otakara I. s oddíly knížete Vladislava (mladšího bratra). Místo boje Vladislav...
počet zhlédnutí: 609

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku listopad - prosinec 2022

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.