Červen 2018

27.05.2018 | 20:20

3. 6. 1468 (550 let)
K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den zaútočili na české ležení, ale byli odraženi s bolestnou a velkou ztrátou. Nicméně se jim podařilo vypálit nejen Turnov, ale i všechny vesnice v okolí.

5. 6. 1878 (140 let)
Spisovatel a zeměpisec Stanislav Nikolau se narodil 5. 6. 1878 v Humpolci. Studoval na pražské univerzitě a učil na středních školách. Napsal řadu učebnic zeměpisu. Od roku 1909 redigoval knižnici Země a lidé, korigoval školní mapy a přispíval do novin, např. do Národní politiky.

6. 6. 1458 (560 let)
Český král Jiří z Poděbrad se s vojskem vydal na Moravu, kde se mu poddala města Olomouc, Brno, Hradiště, Znojmo, Uničov a někteří páni Markrabství moravského. S jiným vojskem vyslal Zdeňka ze Šternberka, pražského purkrabího, do Lužice, aby se mu oddalo i toto markrabství.

6. 6. 1773 (245 let)
Hudební skladatel a kytarista Václav Tomáš Matějka se narodil 6. 6. 1773 v Chocni. Vystudoval práva v Praze. Byl ředitelem kůru v kostele sv. Josefa ve Vídni. Byl uznáván jako vynikající kytarista a dodnes se dochovalo jeho 33 skladeb.

7. 6. 1413 (605 let)
Byla vyhlášena zápověď papeže Jana XXIII., jež nařizovala, aby žádný kněz v Praze nesloužil mše a nepochovával mrtvé, dokud bude Mistr Jan Hus v Praze. Tento interdikt měl za následek, že Hus opustil betlémskou kazatelnu a odebral se na Kozí Hrádek, kde pak vznikla jeho Postilla.

8. 6. 1588 (430 let)
Na den sv. Medarda postihla Prahu i jiné části Čech povodeň na řece Vltavě. Vznikly velké škody na lesních porostech, polích, loukách a zahradách. Kvůli náhlému protržení hrází dvou rybníků byly pobořeny i domy a utonulo několik lidí.

8. 6. 1893 (125 let)
Česká spisovatelka, básnířka a novinářka Marie Pujmanová se narodila 8. 6. 1893 v Praze (zemřela tamtéž 19. 5. 1958). Myšlenkově byla ovlivněna svými cestami do Sovětského svazu, přispívala do Rudého práva a v 50. letech byla jednou z hlavních propagátorek tehdejšího režimu.

9. 6. 1618 (400 let)
Z vůle nekatolických českých stavů došlo 1. 6. 1618 k vypovězení jezuitů z Království českého (písemný rozkaz byl datován až 9. 6.). Nazpět se vrátili již roku 1620, po bitvě na Bílé hoře. První jezuité přišli do Prahy z Vídně v dubnu 1556 pod vedením P. Canisia v počtu 12 bratří.

11. 6. 1413 (605 let)
Papež Jan XXIII. (vlastním jménem Baldassare Cossa) zaslal českému králi Václavovi IV. list, v němž ho napomíná a žádá, aby nepodporoval učení Viklefovo, zavržené a odsouzené církví římskou jakožto kacířské učení, ale naopak aby přispěl k jeho vyplenění v Českém království.

11. 6. 1888 (130 let)
Klub českých turistů byl založen v Praze 11. 6. 1888. V letech 1918–1938 existoval pod názvem Klub československých turistů, v letech 1948–1990 byl zakázán a sloučen se sjednocenou tělovýchovou. Svou činnost obnovil v roce 1990. Prvním předsedou byl zvolen Vojtěch Náprstek.

12. 6. 1848 (170 let)
V Praze vypukly tzv. svatodušní bouře. Po mši u sochy sv. Václava se dav vydal ke králodvorským kasárnám, z nichž vyšli ozbrojení vojáci a vyvolali první srážky. Zazněla výzva ke stavění barikád a při pouličních bojích přišla o život kněžna Windischgrätzová, stojící u okna paláce.

15. 6. 1483 (535 let)
V červnu zasáhla Čechy a nejvíce Prahu morová epidemie, kdy denně umíraly i desítky lidí. Král Vladislav Jagellonský ujel před morem z Prahy do Třebíče, kde se jako mladý člověk oddával dvorským kratochvílím. Morové rány stíhaly české země od 14. až do poloviny 18. století.

17. 6. 1448 (570 let)
V pondělí po sv. Vítu zcela vyhořelo město Jaroměř. Požár vznikl v jednom z gruntů. Po husitských válkách zažilo město Jaroměř hospodářský rozkvět, ukončený třicetiletou válkou. Další rozvoj přišel počátkem 18. století v souvislosti s výstavbou Šporkova lázeňského komplexu v Kuksu.

17. 6. 1863 (155 let)
Básnířka a spisovatelka Růžena Jesenská se narodila 17. 6. v Praze (zemřela tamtéž 14. 7. 1940). Povoláním učitelka používala pseudonym Eva z Hluboké či Martin Věžník. Vedle E. Krásnohorské a M. Čacké patří k předním českým spisovatelkám. Její neteř Milena byla přítelkyní F. Kafky.

18. 6. 1848 (170 let)
Pražské červnové povstání bylo spontánní nepřipravenou vzpourou. Bylo ukončeno 18. 6. vyhlášením stavu obležení (stanné právo) a strůjci nepokojů začali být zatýkáni. Tento stav byl odvolán 20. 7. a situace se v českých zemích uklidnila. Revoluce pak probíhala především ve Vídni.

25. 6. 1608 (410 let)
Byl sjednán Libeňský mír mezi císařem Rudolfem II. a jeho bratrem, arcivévodou Matyášem, čímž byla zachráněna jeho vláda v českých zemích. Ovšem Uhry, Morava a obojí Rakousy byly postoupeny Matyášovi, jenž byl uznán za příštího krále českého a Rudolfova nástupce.

27. 6. 1828 (190 let)
Český spisovatel a překladatel Pavel Josef Šulc se narodil 27. 6. 1828 v Knovízi u Slaného. Studoval v Praze, byl středoškolským profesorem v Liberci, později redaktorem a vydavatelem různých periodik. Zemřel v Praze 12. října 1892. Podle Daniela Defoea napsal román Robinson.

29. 6. 1438 (580 let)
Albrecht II. Habsburský byl roku 1438 korunován za českého krále jako Albrecht I. Korunu převzal v Praze z rukou olomouckého biskupa Pavla z Miličína a Talmberka. Již 28. září 1421 se v Praze oženil s českou a uherskou princeznou Alžbětou Lucemburskou, dcerou císaře Zikmunda.

29. 6. 1883 (135 let)
Typograf, knižní grafik, ilustrátor a malíř Rudolf Růžička se narodil 29. 6. 1883 v Kouřimi (zemřel v roce 1978 v New Yorku). Od svých 10 let žil v USA. Mimo jiné vytvořil i písmo Fairfield (1940), jež je specifické třemi odlišnými italikami. Jeho dílo je zastoupeno především v zahraničních sbírkách.

30. 6. 1868 (150 let)
Český orientalista a cestovatel profesor Alois Musil se narodil 30. 6. 1868 v Rychtářově u Vyškova. Vystudoval bohosloví v Olomouci, studoval i v Jeruzalémě a Bejrútu. Díky svému nadání ovládal 35 arabských nářečí. Významně se zasloužil o založení Orientálního ústavu v roce 1922.

1653
(365 let)
Ferdinand IV. Habsburský
18. 6. 1653
v Řezně korunován na uherského a českého krále

1898
(120 let)
Josef Chaloupka
* 4. 6. 1898
† 24. 1. 1930
český básník a novinář

1898
(120 let)
Jan Kříženecký
19. 6. 1898
poprvé promítl filmy v Pavilonu českého kinematografu

1903
(115 let)
Antonín Devátý
* 12. 6. 1903
† 25. 5. 1984
český hudební skladatel, tatínek herečky Ivanky Deváté

1913
(105 let)
Jan Kubiš
* 24. 6. 1913
† 18. 6. 1942
člen odboje, jeden z atentátníků na Reinharda Heydricha

1923
(95 let)
Jan Veselý
* 17. 6. 1923
† 10. 2. 2003
cyklistický závodník, vítěz Závodu míru v r. 1949

1923
(95 let)
Jiří Lír
* 19. 6. 1923
† 20. 8. 1995
český filmový herec a naivní malíř

1928
(90 let)
Radoslav Jiří Kinský
* 14. 6. 1928
† 12. 10. 2008
český šlechtic, zakladatel reprodukční imunologie

1928
(90 let)
Štefánikova hvězdárna
24. 6. 1928
slavnostně otevřena na Petříně v Praze

1933
(85 let)
František Vicena
* 24. 6. 1933
† 15. 10. 1984
český herec a divadelní pedagog

1958
(60 let)
Vladimír Dlouhý
* 10. 6. 1958
† 20. 6. 2010
český herec a držitel dvou Českých lvů

1968
(50 let)
27. 6. 1968
vyšel manifest Dva tisíce slov


Není prezident jako prezident

(120 let) Vůz NW Präsident podnikl 21.–22. května 1898 propagační jízdu se čtyřmi cestujícími z Kopřivnice do Vídně. Tehdy trvala cesta...

Koncentrační tábor Lety

(75 let) Evropská historie zná pronásledování Romů a Sintů již od jejich rozšíření ve 14. stol a u nás tomu nebylo jinak....

Kdo „ušije“ kabát pro novou škodovku?

(35 let) „Já mám jasno. Bude to někdo zvenku,“ řekl si Petr Hrdlička, tehdejší vedoucí vývoje AZNP (dnešní Škoda...

Předzvěst konce pražského jara

(50 let) Cvičení armád Varšavské smlouvy ŠUMAVA na našem území v červnu 1968 podniklo až 24 000 vojáků, 79 tanků a 87...

Šiřitel humoru moudrého

(80 let) Český ilustrátor, režisér a scenárista Vladimír Jiránek (6. 6. 1938 – 6. 11. 2012) je dodnes nezaměnitelný svým...

Báječný muž s klikou

(160 let) Připomeňme si výročí narození muže, který se nesmazatelně zapsal do dějin české kinematografie. Mohl se stát zapomenutým...

Tvůrce národního pomníku

(170 let) Každý zná náš nejslavnější pomník, jezdeckou sochu sv. Václava na Václavském náměstí v Praze....

Vyhlášený miniaturista

(200 let) Malíř a fotograf Jan Adolf Brandejs (Brandeis) se narodil 9. 6. 1818 v Týništi nad Orlicí. Byl jedním z nejvýznamnějších...

Dějepisec, otec národa

(220 let) Největší český historik, politik, spisovatel a zakladatel českého dějepisectví František Palacký se narodil se 14. června 1798...

Oznamuji, že jsem učinil vynález

(225 let) Dnes se k jeho odkazu vedle Čechů hrdě hlásí také Rakušané či Slovinci. Avšak za svého života se přední...

Budiž světlo v ulicích…

(225 let) První stálé osvětlení ulic v hlavním městě bylo uvedeno do provozu 28. 6. 1793. Olejové lampy byly instalovány na trase...

Zikmundův dědic

(580 let) Prvorozený syn a druhé dítě Albrechta IV. Rakouského a Johany Žofie Bavorské Albrecht II. Habsburský (10. 8. 1397 – 27. 10. 1439)...

Napilno od dětství

(655 let) Krátce poté, co Anna Svídnická porodila Karlu IV. dědice trůnu Václava VI. (*26. 2. 1361), umírá 11. 7. 1362. O deset...

Evropský sen Jiřího z Poděbrad

(555 let) Evropa bez válek, vzájemně prospěšná spolupráce národních států, společný postup vůči Turkům a...

Trampoty Soběslava II.

(840 let) Je to stará pravda. Upadnete-li v nelibost u nadřízených, nebo dokonce u vrchnosti, často to pro vás dobře neskončí. Nejinak dopadl i...

Praktický úmysl, leč...

(880 let) Soběslav I. (1090? – 1140) byl praktický muž. Věděl, že právo seniorátu je spíše přežitkem a nástupnictví rozhoduje...

Poustevník Ivan

(1125 let) Podle legendy žil první poustevník v Čechách v 9. století a dostal přídomek „kralevic korvatský“. Ivanská legenda...
počet zhlédnutí: 1773

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červen 2018

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.