Červen 2020

26.05.2020 | 19:38
Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let)
Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na uherský trůn proti Vladislavu III. Jagellonskému, který byl 17. 6. 1440 korunován uherským králem. Jmenovala ho šarišským županem a kapitánem východoslovenských měst.

1. 6. 1600 (420 let)
Ve Strašicích na Podbrdsku byla vybudována první vysoká pec v Čechách. V minulosti se u nás nacházelo poměrně velké množství vysokých pecí, zprvu dřevouhelných na zpracování místní rudy. Když se začalo tavit uhlím, zvětšily se nejen pece, ale i jejich produkce a malé pece na dřevo postupně zanikaly.

1. 6. 1850 (170 let)
„Zavedena byla v Rakousku poštovní známka, jakožto výplatní prostředek listové dopravy. První série známek, ozdobená císařským znakem pod korunou, obsahovala hodnoty 1, 2, 3, 6 a 9 krejcarů.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 504)

3. 6. 1585 (435 let)
Vilémovi z Rožmberka byl udělen Řád zlatého rouna. V nábožensky citlivém předbělohorském období patřil k vůdcům umírněných katolíků. Jeho zásluhy ocenil španělský král Filip II. přijetím do padesátičlenného Řádu zlatého rouna. Byl teprve třetím takto oceněným českým šlechticem.

6. 6. 1600 (420 let)
V Rejčkově koleji v Praze provedl lékař slovenského původu Ján Jesenský (Jessenius) první veřejnou anatomickou pitvu lidského těla. Později byl rektorem Karlovy univerzity a patřil k významným činitelům stavovské opozice. Popraven byl roku 1621 na Staroměstském náměstí.
8. 6. 1970 (50 let)
Peruánské úřady oznámily, že zahynulo všech 14 členů Československé expedice Peru 1970 včetně známého fotografa Viléma Heckela. Cílem horolezecké expedice byl výstup na vrchol Huandoy v pohoří Cordillera Blanca. Expedici ukončilo zemětřesení a následná lavina 31. 5. 1970.

9. 6. 1570 (450 let)
„Třidcátý peníz (daň), groš a kopa ze všech koupí v království českém vybírati se začal vedlé svolení velikého sněmu, kterýž toho roku … u přítomnosti císaře Maximiliána II. na hradě pražském držán byl.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 526)

10. 6. 1415 (605 let)
„Mistr Jan Hus v žaláři v Kostnici psal list všem věrným Čechům“ (str. 528) a 29. 6. 1415 „psal v čekání odsouzení na smrt v žaláři a v okovách poslední list“ (str. 580) „svůj na rozloučenou přátelům svým v Čechách.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína)

12. 6. 1345 (675 let)
Vojska polského krále Kazimíra vtrhla do Ratibořska a Opavska. Vévoda Mikuláš II. se obrátil o pomoc ke králi Janovi, který svolal české i moravské pány do Kutné Hory a hrozbou si vynutil jejich účast na vojenském tažení. Po obléhání Krakova uzavřel Kazimír prostřednictvím papeže příměří.

16. 6. 1410 (610 let)
Pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka vydal příkaz shromáždit Viklefovy spisy a knihy „na něm závislé“. O měsíc později nechal tyto zabavené knihy na dvoře svého malostranského paláce veřejně spálit. Jan Hus přečetl v Betlémské kapli apelaci odmítající ničení Viklefových knih.
18. 6. 1365 (655 let)
Karel IV. byl v Arles místním biskupem korunován králem arelatským (Arelatské království, tj. Druhé Burgundské království, 933–1378), uváděno též 4. 6. 1365. V roce 1378 daroval císař Burgundsko francouzskému princi, budoucímu králi Karlu VI., a tím bylo připojeno k Francii.

18. 6. 1855 (165 let)
Do chaosu s mírami a váhami vstupuje v platnost císařské nařízení zavádějící dolnorakouské jednotky jako jediné platné míry a váhy, které se v průběhu staletí v Čechách, na Moravě i ve Slezsku měnily. Velké územní celky měly svoje jednotky. V roce 1980 byla zavedena soustava SI.

18. 6. 1920 (100 let)
Světově uznávaný mistr houslař Přemysl Otakar Špidlen se narodil 18. 6. 1920 v Praze († 6. 1. 2010). Byl třetím pokračovatelem známého houslařského rodu. V mládí se věnoval lyžování, ve kterém po 2. světové válce reprezentoval ČSR. V houslařské tradici pokračuje i jeho syn a vnuk.

19. 6. 1910 (110 let)
Jan Kašpar složil pilotní zkoušku před komisí. Svůj první úspěšný let absolvoval již 16. 4. 1910. Dne 30. 4. 1911 uskutečnil první vzlet s cestujícím, bratrancem Evženem Čihákem (první veřejný let v českých zemích). Slavný dálkový let Pardubice – Velká Chuchle provedl 13. 5. 1911.

21. 6. 1840 (180 let)
Básník, dramatik a překladatel Emanuel František Züngel se narodil 21. 6. 1840 v Praze († 22. 4. 1894). Dlouhodobě spolupracoval s týdeníkem Humoristické listy. Pro Národní divadlo přeložil nebo napsal asi 130 dramat a operních libret. Vystupoval často pod různými pseudonymy.
21. 6. 1895 (125 let)
Protestantský kazatel, spisovatel a publicista Přemysl Pitter se narodil 21. 6. 1895 v Praze († 15. 2. 1976). Napsal řadu náboženských knih a vydával časopis Sbratření (1924–1942). V exilu po 2. sv. válce spolupracoval s BBC a Svobodnou Evropou. Ovládal a podporoval esperanto.

22. 6. 1370 (650 let)
Jan Zhořelecký, člen dynastie Lucemburků, se narodil 22. 6. 1370 v Praze († 1. 3. 1396). Druhý syn Karla IV. a Alžběty Pomořanské, braniborský markrabě (1373), zhořelecký vévoda (1376) a pán Nové marky (1378). Podporoval svého nevlastního bratra Václava proti Joštu Lucemburskému.

23. 6. 1955 (65 let)
V Praze na Strahově začala I. celostátní spartakiáda. Byla pojata jako vyvrcholení oslav desátého výročí osvobození Československa Rudou armádou. Spartakiáda sestávala z 29 skladeb, na nichž vystoupilo více než 1,5 milionu cvičenců. Následovalo dalších 6 sparta­kiád, vždy po 5 letech.

26. 6. 1295 (725 let)
„Korunován na království polské Přemysl II., kníže Většího Polska a pomořanské … proti Václavovi II., králi českému. Ale ten hned druhého roku od markrabův brandenburských zamordován.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 570)

28. 6. 1680 (340 let)
Císařem Leopoldem I. byl v Pardubicích vydán první robotní patent s cílem zmírnit robotu. Patent stanovil maximálně třídenní robotu v týdnu, zakázal šlechtě vybírat protiprávně daně, zvyšovat dávky a nutit sedláky ke koupi předražených výrobků. Na Moravě platil od roku 1713.


1535 (485 let) Kašpar Kaplíř ze Sulevic
* 4. 6. 1535
† 21. 6. 1621
český rytíř, popraven na Staroměstském náměstí

1600 (420 let) Adam Václav Michna z Otradovic
* 30. 6. 1600
† 16. 10. 1676
český básník, autor koledy „Chtíc, aby spal“

1805 (215 let) Anna Chadimová
* 11. 6. 1805
† 3. 8. 1884
česká služka, která vymyslela tanec polka

1825 (195 let) Jan Maloch
* 11. 6. 1825
† 15. 1. 1911
český malíř a fotograf významných osobností

1835 (185 let) Adolf Heyduk
* 6. 6. 1835
† 6. 2. 1923
český básník, představitel májovců

1885 (135 let) Karel Truksa
* 24. 6. 1885
† není známo
český architekt, autor budovy Husova sboru v Praze

1885 (135 let) Antonie Nedošinská
* 26. 6. 1885
† 17. 7. 1950
česká herečka s titulem „Průkopnice českého filmu“

1895 (125 let) Lata Brandisová
* 26. 6. 1895
† 12. 5. 1981
česká jezdkyně, která zvítězila ve Velké pardubické

1905 (115 let) Jiří Voskovec
* 19. 6. 1905
† 1. 7. 1981
český herec, spisovatel, dramatik a textař

1925 (95 let) Božena Srncová
* 11. 6. 1925
† 30. 11. 1997
česká gymnastka a olympijská vítězka

1930 (90 let) Václav Vorlíček
* 3. 6. 1930
† 5. 2. 2019
český filmový režisér a scenárista

1935 (85 let) Karel Augusta
* 6. 6. 1935
† 31. 5. 1998
český filmový a divadelní herec


Rusínský Mnichov

(75 let) Československé trauma roku 1938 aneb „o nás bez nás“. Světe, div se, o pár let později je tu podobný model. A opět...

Velezrada Jana Buly

(100 let) Být ve vězení a zároveň mimo něj spáchat trojnásobnou vraždu? Žádný problém pro komunistickou justici. Jan...

Je libo verše v esperantu?

(100 let) Která z dam by nechtěla být dobývána verši v češtině, angličtině nebo třeba francouzštině. Básník...

Napouštění jezera Medard

(10 let) Před deseti lety, přesně 4. 6. 2010, započalo napouštění rekultivačního jezera v lomové lokalitě Medard-Libík na Sokolovsku. Jezero se...

Únos letadla ČSA

(50 let) Únosy letadel nejsou na denním pořádku, leč stávají se. Nejinak tomu bylo 8. června 1970, kdy byl unesen letounu Avia Av-14 letecké...

Král českých rybníků

(430 let) Majestátní Rožmberk si toto označení zcela jistě zaslouží. Jeho stavba byla pravděpodobně dokončena v červnu 1590. Důvody ke stavbě...

Milovník kubismu a krásných žen

(110 let) Ústředním motivem umělecké tvorby českého sochaře Jana Kodeta, jehož otec byl slavný sochař Emanuel Kodet, byla vždy žena. Stejné...

Veselá cesta životem

(90 let) Adolf Born se narodil v Českých Velenicích 12. června 1930. Dědeček se jako zámečník na zkušené ve Vídni oženil...

Neherecká hvězda

(110 let) Vzpomínáte na rázovitou tetku Hrabětovou v komedii Vesničko má středisková, která se starala o mentálně...

Výsostný malíř a typograf

(120 let) Stěžejní autor české meziválečné avantgardy, významný malíř, ilustrátor, scénograf a typograf...

Nevděčné nadání

Český malíř portrétista a profesor Vratislav Nechleba (17. června 1885, Praha) byl pokřtěn ve farnosti při kostele sv. Ludmily na pražských...

Anarchista a bouřlivák

(145 let) Stanislav Kostka Neumann nesnášel maloměšťáky, miloval přírodu a žil naplno. Narodil se 5. června 1875...

Průkopník impresionismu

(150 let) Rodák z Nekmíře na Plzeňsku, český malíř Josef Ullmann (* 13. 6. 1870), byl jedním z průkopníků impresionistického...

Severní vítr je krutý…

Mít nad hrobem polární zář, tak to by bylo něco. Pro Otu Kříže to je obnošená vesta. Jeho hrob je údajně nejseverněji...

Dal nám romaneto

(180 let) Slavný Jakub Arbes, který se narodil 12. června 1840 na pražském Smíchově, se měl stát původně obuvníkem jako jeho otec. Jeho...

Anežka Přemyslovna

(715 let) Dcera českého a polského krále Václava II. a polské dědičky Richenzy (Rejčky) z druhého manželství Anežka...

Lékař z Kronlandu

(425 let) Renesanční lékař, filozof, přírodovědec, fyzik a matematik, český polyhistor pobělohorské doby a lanškrounský...

Klatba papeže Evžena III.

(875 let) Olomoucký biskup Jindřich Zdík se nacházel na vrcholu své slávy a moci. Začátkem roku 1145 se chystal do Říma za papežem....

Slavný pražský orloj

(610 let) Od roku 1410 zdobí průčelí Staroměstské radnice v Praze jeden z nejkrásnějších a nejznámějších...

Atentát na Soběslava I.

(890 let) Attentare, z latinského pokoušet se zabíti významnou osobu z politických důvodů, v tomto případě Soběslava I. (1090?...

Slavná korunovace

(935 výročí) Český kníže, první český král z rodu Přemyslovců a titulární král polský Vratislav...

Neklidná hranice s Polskem

(75 let) Jak to tak i mezi dobrými sousedy občas bývá, sem tam se najdou sporné body. Zvlášť když se zde historicky a etnicky stýkali...
počet zhlédnutí: 1504

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červen 2020

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.