Duben 2021

26.03.2021 | 19:34
orloj

duben 1396 (625 let)
Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě 1395 oblehl Prokop Uherské Hradiště, stoupenci obou stran se vzájemně přepadali, plenili a pálili statky svého protivníka. Teprve počátkem roku 1396 bylo uzavřeno příměří.

1. 4. 1926 (95 let)
Zahájila činnost Národní banka československá, základní orgán měnové správy a ústřední emisní banka ČSR. Byla akcio­vou společností, v čele stál guvernér jmenovaný prezidentem na 5 let. Hlavním úkolem banky byla správa československé měny, měla na 15 let výhradní právo emise bankovek.

2. 4. 1111 (910 let)
„Císař Jindřich V. od papeže Paschale II. korunován. Když pak… nechtěl císaře korunovati, tu Vladislav se svými Čechy dveře kostelní vyrazil, Vlachy zbiv, papeže jal a k tomu že císaře musil korunovati, přinutil.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 317)

2. 4. 1981 (40 let)
Dnešní Kongresové centrum v Praze bylo otevřeno jako Palác kultury. Tato neofunkcionalistická budova byla stavěna v letech 1976 až 1981, jejími architekty byli Jaroslav Mayer a Antonín Vaněk. K dispozici má až 70 různě velkých sálů. Kongresový sál má vynikající akustiku.

2. 4. 1396 (625 let)
Za předsednictví Zikmunda a markraběte Jošta byl vyhlášen verdikt ve sporu panské jednoty s Václavem IV. Ve všech sporných otázkách musel král ustoupit. Nejvyšší zemské úřady se dostaly do rukou šlechty, králi byla nadřazena královská rada. Václav IV. se stal ve vlastní zemi pouhou figurkou.

4. 4. 1291 (730 let)
„Ráno, před východem slunce Menší Město pražské všechno z gruntu vyhořelo, takže ani jednoho domu nezůstalo. Král Václav II., maje nad tu příhodou lítost, všecky úroční platy z domů měšťanům téhož města odpustil.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 324)

4. 4. 1861 (160 let)
Kněz, děkan a vlastivědný badatel Jan Pavel Hille se narodil 4. dubna 1861 v Písku († 27. 9. 1943). Zajímal se o regionální historii, literaturu, národopis, kulturní historii, topografii a fotografování. Mnohá místa na Blatensku mají díky němu své monografie. Sepsal Paměti blatenské.

5. 4. 1576 (445 let)
„Ve čtvrtek po 4. hodině na noc, mlejny staroměstské obecní nad mostem i s věží rourní (vodárnou), kterouž se voda do města žene, z gruntu vyhořely, vedle nich lázeň královská, dům mlynářův naproti a díl solnice.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 330)

7. 4. 1371 (650 let)
„Císař Karel IV. slavil Hod velikonoční v Praze… Kdež císařová Alžběta, manželka jeho, chtějíc dokázati síly své, novou a tlustou podkovu železnou holýma rukama, nejinak, než jakoby z dřeva byla, roztáhla a zlámala.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 337)

8. 4. 1861 (160 let)
Byl vydán protestantský patent, kterým se upravovalo postavení protestantů v rakouské monarchii (v Uhrách již v roce 1859). Došlo k relativnímu zrovnoprávnění evangelických církví s římskokatolickou církví. V Čechách tento zákon platil až do roku 1949, v Rakousku do roku 1961.

11. 4. 1501 (520 let), 11. 4. 1506 (515 let), 19. 4. 1561 (460 let)
„Vyšel oheň na Poříčí nedaleko kostela sv. Petra.“ „Sucho bylo veliké těch časů a toho roku oheň vyšel v Novém Městě pražském na židovské zahradě.“ „Vyšel oheň v Menším městě pražském, položený od Židův.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 348 a 374)

12. 4. 1611 (410 let)
V Praze byl zahájen generální sněm Českého království, Markrabství moravského, knížectví slezských i obou Lužic. Na něm byla ujednána abdikace Rudolfa II. v Matyášův prospěch. 18. března 1611 již dorazil přes Jihlavu do Prahy. Matyáš byl 23. května 1611 korunován českým králem.

12. 4. 1961 (60 let)
Sovětský kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin se na palubě lodi Vostok 1 stal prvním člověkem ve vesmíru. Pobyl v něm 108 minut, během nichž jednou obletěl Zemi. Stal se globální celebritou a jeho první zahraniční cesta vedla do Prahy (28. 4. 1961). ČSSR navštívil ještě v roce 1966.

14. 4. 1926 (95 let)
Česko-americký filmař, herec, scenárista, producent, filmový organizátor, režisér a významný filmový pedagog František Daniel, v anglosaských zemích znám jako Frank Daniel, se narodil 14. dubna 1926 v Kolíně († 29. 3. 1996). Byl prvním ředitelem Amerického filmového institutu.

15. 4. 1141 (880 let)
„Řeka Vltava u Prahy se rozvodnila a na gruntech blízko vody veliké škody v Čechách i v Míšni zdělala. Toho roku Jindřich Zdík, biskup olomoucký, vzav na se kříž, táhl proti pohanům do Prus, ale málo co způsobil.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 360)

16. 4. 1421 (600 let)
„Pražané oblehli Brod Český a třetího dne ho dobili. Kostel, na nějž do dvou set lidí uteklo, zapálili a ti všichni, též i mistr Jan z Duban s 18 kněžími uhořeli. Nějaký Mikuláš Návara, v sudu na předměstí upálen.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 364)

16. 4. 1901 (120 let)
Připojení Libně k Praze proběhlo na základě zemského zákona z 16. 4. 1901. Samotné připojení nabylo účinnosti 12. 9. 1901. Libeň se stala osmou městskou částí. Městem byla Libeň v letech 1898–1901. Zajímavé je, že sousední Karlín byl k Praze připojen až o dvacet let později.

18. 4. 1966 (55 let)
Film Obchod na korze získal Oscara v kategorii cizojazyčný film za rok 1965. Film režisérů Jána Kadára a Elmara Klose vznikl na motivy novely spisovatele Ladislava Grosmana. Děj vypráví o životě ve Slovenském státě během druhé světové války. Hlavní postavu vytvořil Jozef Kroner.

21. 4. 1926 (95 let)
Sochař Olbram Zoubek se narodil 21. dubna 1926 v Praze († 15. 6. 2017). Byl jedním z nejvýznamnějších českých sochařů 2. pol. 20. století. Je autorem posmrtné masky Jana Palacha a Pomníku obětem komunismu na Petříně. Věnoval se i restaurátorské praxi, např. na zámku Litomyšl.

22. 4. 1956 (65 let)
V rozbouřené atmosféře se konal II. sjezd československých spisovatelů. Mnohá vystoupení (J. Seiferta, F. Hrubína) kritizovala případy zasahování stranických a státních orgánů do literární tvorby a vyzvala spisovatele, aby od nich vyšel podnět k destalinizaci veřejného života.

23. 4. 1836 (185 let)
V Praze vyšla poprvé v autorově vlastním nákladu v celkovém počtu 600 výtisků lyrickoepická báseň Máj Karla Hynka Máchy. Je považována za vrchol českého literárního romantismu. Je pojata jako osobní zpověď rozervaného romantického člověka plného nejistot a otázek po smyslu života.

24. 4. 1421 (600 let)
„Přemožení kutnohorští pokorně šli odprositi vítězné Pražany a prosili jich o milost za všecka provinění svá. Když se přiblížili k Pražanům, poklekli na kolena, jeden z nich prosil na místě všech Boha i Pražany…“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 392)

25. 4. 1136 (885 let)
„Oheň v Praze vyšel, nedaleko odtud, kdež se před 12 dny zapálilo, a shořela druhá polovice Většího města pražského, od kostela sv. Valentina u řeky až k bráně Zderazské, se všemi kostely, rathouzem i dvorem královským.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 391)

26. 4. 1751 (270 let)
„Císařovna a královna Marie Terezie vydala památný zákon o lichvě, jímž odstraněno bylo staré právo, vydávající dlužníka v naprostou milost a nemilost věřitelovu.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 395)

26. 4. 1941 (80 let)
Do Moskvy přijíždí s několika spolupracovníky náčelník neoficiální čs. vojenské mise v SSSR Heliodor Píka. Vyslání vojenské mise (prozatím utajené) bylo výsledkem několikaměsíčního tajného jednání mezi sovětskými představiteli a zástupci čs. zahraničního odboje v tureckém Istanbulu.

28. 4. 976 (1045 let)
Na jednání církevních hodnostářů v sídle mohučského arcibiskupa Willigise se objevuje vedle pražského biskupa Dětmara, biskupa špýrského a wormského, i biskup moravský. Jeho jméno neznáme, jde však o doklad vlastní moravské diecéze, nezávislé na české, tedy pražské diecézi.

29. 4. 1086 (935 let)
„Císař Jindřich IV., jsa v Mohuči, spojil v jedno biskupství olomoucké a pražské a aby to oboje Jaromír, jinák Gebhart, bratr krále Vratislava, držel, majestátem svým potvrdil.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 402)

29. 4. 1461 (560 let)
„Král Jiří v Praze potvrdil Pražanům novoměstským jejich svobod a privilegií, zvláště pak fundací císaře Karla IV., krále Václava a císaře Zigmunda. NOVAM CIVITATEM honoribus statu...“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 402)

29. 4. 1656 (365 let)
„Dobyto a vypáleno bylo polské město Lešno, při jehož požáru shořela bibliotéka Jana Amosa Komenského a četné jeho rukopisy, na př. materiál k Pokladu jazyka českého a k Pansofii. Komenský sám vypisuje nesmírné škody.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 403)

29. 4. 1916 (105 let)
Český malíř, grafik, typograf a scénograf Zdenek Seydl se narodil 29. dubna 1916 v Třeboni († 17. 6. 1978). Byl všestranným výtvarníkem a členem skupiny Sedm v říjnu (1939–1941). Tvořil obálky pro Karla Poláčka a obálky a grafické úpravy textů Bohumila Hrabala.

30. 4. 1941 (80 let)
Zemský úřad v Praze vydal první seznam zakázaných hudebních děl v protektorátu. Obsahoval 7 zcela zakázaných autorů, 66 částečně zakázaných autorů a 59 titulů hudebních děl. Z velké části šlo o židovské autory. V roce 1943 již seznam zakázaných hudebních děl obsahoval 473 titulů.

1771 (250 let) Karel Filip ze Schwarzenbergu
* 15. 4. 1771
† 15. 10. 1820
český šlechtic, zakladatel větve Schwarzenbergů

1776 (245 let) Hugo František Salm-Reifferscheidt
* 1. 4. 1776
† 31. 3. 1836
moravský šlechtic, vědec a sběratel umění

1841 (180 let) Julius Zeyer
* 26. 4. 1841
† 29. 1. 1901
český básník, představitel lumírovské generace

1876 (145 let) Tomáš Baťa
* 3. 4. 1876
† 12. 7. 1932
český podnikatel, zakladatel obuvnického závodu ve Zlíně

1876 (145 let) František Lexa
* 5. 4. 1876
† 18. 3. 1960
český profesor, zakladatel egyptologie

1876 (145 let) Rudolf Deyl st.
* 6. 4. 1876
† 16. 4. 1972
český herec a dramatik

1891 (130 let) Vlasta Burian
* 9. 4. 1891
† 31. 1. 1962
český herec, známý jako „Král komiků“

1891 (130 let) Josef Laufer
* 20. 4. 1891
† 19. 10. 1966
český redaktor, zakladatel sportovního komentátorství

1911 (110 let) Albert Einstein
od 1. 4. 1911
tři semestry působil na Německé univerzitě v Praze

1911 (110 let) Maria Tauberová
* 28. 4. 1911
† 16. 1. 2003
česká operní pěvkyně

1921 (100 let) Jaroslav Mareš
* 24. 4. 1921
† 22. 10. 2003
český divadelní a filmový herec

1926 (95 let) Jiří Adamíra
* 2. 4. 1926
† 14. 8. 1993
český filmový a divadelní herec

1876 (145 let) Václav Vydra st.
* 29. 4. 1876
† 7. 4. 1953
český divadelní herec a režisér

1941 (80 let) Jana Andresíková
* 2. 4. 1941
† 19. 10. 2020
česká filmová herečka


Moravská galerie v Brně

(60 let) Spojením Obrazárny Moravského muzea a Uměleckoprůmyslového muzea vznikla dne 1. dubna 1961 Moravská galerie v Brně....

Pomíjený Pomíjel

(120 let) Akademický malíř, grafik, publicista a učitel Ladislav Pomíjel se narodil 24. dubna 1901 v Hluboké nad Vltavou. Přestože...

Spisovatel bez místa narození

(80 let) Německy píšící šumavský spisovatel Franz Strunz pocházel z „ráje, který snad ani nebyl“....

Všestranný skladatel

(105 let) Kdo by neznal oblíbenou filmovou komedii, kde se pije Kolalokova limonáda? Víte ale, kdo k filmu režiséra Oldřicha Lipského...

Pohádkový spisovatel

(110 let) Čtyřletý pobyt u dědečka v Jičíně během první světové války inspiroval Václava Čtvrtka k tvorbě...

Večerníčkův tatínek

(90 let) Radek Pilař byl umělcem s mimořádným nadáním. Jeho tvorba zahrnovala grafiku, ilustraci, fotografii, malbu, film i režii. Radek...

Housle hrály prim

(210 let) První školní rok na Pražské konzervatoři byl zahájen 24. dubna 1811. S počátky její historie jsou spjata...

Český konzul a mecenáš

(195 let) Připomeňme si českého vlastence, revolucionáře, národopisce a propagátora pokroku, kterým byl Vojtěch Náprstek,...

Nejstarší tisk

(545 let) Církevní zákoník arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic z roku 1349 vyšel tiskem 26. dubna 1476...

Přestupte na katolickou víru, nebo…!

(395 let) Co je svět světem, platí jasné pravidlo. Kdo vládne, ten stanovuje pravidla. Dobu pobělohorskou v Čechách jasně charakterizovala...

Pikarti? Adamité? Do ohně s nimi!

(600 let) Učili nás o táborských adamitech, nikoli pikartech. Laicky řečeno, pikartství je učení odmítající...

Kolín ve válečném stavu

(600 let) Středočeské město Kolín založil pravděpodobně Přemysl Otakar II. před rokem 1261, což je rok uváděný také jako první...

Zasvěcení kostela na Řípu

(895 let) Mnoho nejasného a neověřitelného se vznáší kolem památného Řípu. Legendy a pouhá zrnka...

Jezuité v Čechách

(465 let) Na popud císaře Ferdinanda I. přišlo 21. dubna 1556 do Prahy prvních 12 řeholníků. Místo jejich působení...

Zavřít, pustit, zavřít, pustit!

(705 let) Že vám to připomíná pohádku Pyšná princezna? V našem případě se v roli krále Půlnočního...

Sněm Maxmiliána II.

(450 let) Jedno z mnoha rokování stavů Království českého se událo také 30. 4. 1571. O co tu šlo?...

Kodex vyšehradský

(935 let) Bohatě iluminovaný románský Codex Vyssegradensis je znám také jako Korunovační evangelistář. Údajně vznikal v době...

Sněm za přítomnosti krále Ferdinanda

(465 let) Na Pražském hradě proběhlo 15. 4. 1556 setkání stavů Království českého, Markrabství moravského,...

Martin Cink, žbluňk

(660 let) Pražané dali v pytli utopit nějakého kněze Martina Cinka, kaplana hradského, svrhše ho z mostu do Vltavy. Císař Karel IV....

Vysvěcení Spytihněvovy baziliky

(925  let) Na místě rotundy sv. Víta na Pražském hradě, kterou dal postavit sv. Václav, nechal kníže Spytihněv II. vystavět románskou...

Divadlo v Boudě

(235 let) 6. dubna 1876 přistála na stole císaře Josefa II. žádost od nezaměstnaných pražských herců, propuštěných z Nosticova...

Mistr české novorenesance

(175 let) Český architekt a stavitel Antonín Wiehl se narodil 26. dubna 1846 na Metternichově panství v Plasích, do rodiny německého...

Architekt velkorysých gest

(135 let) Vlašimský rodák, český architekt Kamil Roškot během své kariéry projektoval stavby od hrobek přes vodní díla až...

Galerie Království českého

(120 let) Osobním listem císaře Františka Josefa I. ze 13. dubna 1901 a zakládací listinou z 6. srpna 1902 byla založena Moderní galerie...

Malíř a muzikant

(80 let) Na jaře 26. dubna 1941 se v rodině Jana Pacáka, filmového výtvarníka, architekta a pedagoga pražské FAMU, narodil Jan Antonín....
počet zhlédnutí: 1378

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku duben 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.