Září 2021

26.08.2021 | 06:32
orloj

Září 1331 (690 let)
Jan Lucemburský vpadl do Polska a oblehl Poznaň. Krále Vladislava I. Lokýtka z dynastie Piastovců přinutil k uzavření příměří a po vymření domácí dynastie obdržel Hlohovsko, jedno ze slezských knížectví v Dolním Slezsku. Knížectví se stalo lénem Českého království.

Září 1621 (400 let)
Vojsko Gábora Bethlena vstou­pilo na Moravu a spojilo se zde s Valachy. Ti pod vedením Adama z Víckova napadli Hranice a Lipník. Postupně se jim podařilo ovládnout východomoravská městečka. Bethlen začal koncem listopadu ustupovat do Uher a krnovské vojsko se stahovalo do Slezska.

2. 9. 1626 (395 let)
Valdštejnovo vojsko dorazilo do Olomouce a dále táhlo přes Kroměříž k Uherskému Brodu a pak na Slovensko. Ke srážce s Bethlenem však nedošlo, poněvadž ten se svým vojskem ustupoval na východ. 10. října zahájil jednání ve Vídni o příměří a 20. prosince sjednal s císařem mír.

2. 9. 1996 (25 let)
Po dvaceti letech byla obnovena tradice povinné devítileté školní docházky a vůbec poprvé se otevřela možnost studovat na vyšších odborných školách. VOŠ jsou součástí terciálního vzdělání a jsou zaměřeny především na praktickou profesní orientaci. Studium je zakončeno absolutoriem.

3. 9. 1981 (40 let)
V hlubinném dole Pluto II v Louce u Litvínova došlo k důlnímu neštěstí. V podzemí bylo 105 horníků a záchranářů, zahynulo 65 z nich, 13 bylo zraněných těžce a 15 lehce. Tragédie nebyla spolehlivě objasněna. V úvahu přichází zápar uhlí, hromadění metanu a následný výbuch.

4. 9. 1781 (240 let)
„Nejvyšším nařízením zapovědíno bylo řeholníkům na svaté hroby a na osvobození zajatých křesťanů z otroctví tureckého žebrati.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 775) Josefinským zákazem byli postiženi zejména trinitáři a řehole špitálnické.

8. 9. 1306 (715 let)
„Rudolf, kníže rakouské, volený král český, spolu s císařem Albrechtem, otcem svým, přijel do Prahy okolo dne Narození Panny Marie a pojal sobě manželku Rejčku, jinak Alžbětu, pozůstalou vdovu po králi Václavovi II.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 786)

11. 9. 1316 (705 let)
„Petr N. (Žitavský) opatem kláštera zbraslavského učiněn. Ten sepsal kroniku o králi Václavovi II. i III. a o králi Janovi jazykem latinským, kteráž Zbraslavská, aneb Chronicon Aulae Regiae slove.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 794)

11. 9. 1346 (675 let)
Karel IV. je za přispění svého otce Jana Lucemburského a strýce arcibiskupa trevírského Balduina zvolen římskoněmeckým králem, což bylo později označováno za „diplomatický triumf“ Jana Lucemburského. Králem byl korunován 26. 11. 1346 v Bonnu kolínským arcibiskupem Walramem.

11. 9. 1951 (70 let)
„Vlak svobody“ z Prahy do Aše projel se 110 cestujícími střeženou hranici do americké okupační zóny v Bavorsku. Místo aby zastavil v Aši, projel do německého města Selb. Do Československa se jich vrátilo 77 (většinou se jednalo o žáky chebského gymnázia a pacienty z Fr. Lázní).

12. 9. 1786 (235 let)
„Klášter minoritů v Pardubicích zrušen byl. Pak 14. nejvyšším nařízením ustanoveni byli po krajích normálních škol komissaři, kteříž by dohlíželi, aby se všecko v školách řádně a podle pravidel dálo.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 798)

13. 9. 1756 (265 let)
„Vojska Fridricha II., krále pruského, podruhé vstoupila do Čech. První bitva svedena u Lovosic dne 1. října. 30.000 vojska pruského stálo proti rakouskému, o 3.000, silnějšímu a výsledek byl… pro Prusy vítězný.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 800)

16. 9. 1966 (55 let)
V rozhlasovém humoristickém pořadu se objevila první zpráva o existenci českého velikána Járy Cimrmana. Tehdy šlo jen o řidiče parního válce a sochaře, který v nafukovací hale fiktivní (Nealkoholické) Vinárny U Pavouka vystavoval svá umělecká díla, předměty zdeformované parním válcem.

18. 9. 1941 (80 let)
V časných ranních hodinách najel rychlík přijíždějící na koleje nádraží v Brně-Židenicích do velké skupiny dělníků, kteří za tmy čekali na jiný vlak, jenž je měl odvézt na 6. hodinu do práce v Adamově, kde byli nuceně nasazeni. Na místě zůstalo osmnáct mrtvých a řada zraněných.

22. 9. 1466 (555 let)
„Domažličtí toho dne porazili křížovníky, kteréž byl papež do Čech poslal na záhubu těch, jenž byli pod obojí, nedaleko města, kteréžto místo až podnes od týchž křížovníků slove Křížovatice.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 822)

24. 9. 1886 (135 let)
Zbrojní konstruktér Václav Holek se narodil 24. 9. 1886 v Malých Nepodřicích († 13. 12. 1954). Je vynálezcem lehkého kulometu ZB vzor 26 a řídil práce na vývoji těžkého kulometu vzor 37. Oba byly licenčně vyráběny ve Velké Británii. Holek přihlásil více než 75 patentů.

25. 9. 1791 (230 let)
Na zasedání Královské české společnosti nauk za účasti Leopolda II. vystoupil J. Dobrovský s referátem o oddanosti a náklonosti slovanských národů domu rakouskému, současně však vyslovil jazykové požadavky českých vlastenců s poukazem na sílu, kterou představuje slovanský živel.

27. 9. 1531 (490 let)
„Město Velvary téměř z gruntu vyhořelo.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 836) Požár postihl město i v roce 1482. Po něm král Vladislav povýšil Velvary podruhé na královské město. Tehdy totiž shořely všechny doklady, že již byly královským městem.

28. 9. 1446 (575 let)
„V středu den sv. Václava v noci, shořel dům kněžský aneb fara betlémská v Starém Městě pražském skrze nešetrnost.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 839) Samotná kaple ale zůstala nepoškozena. Byla zasvěcena památce betlémských nemluvňátek.

29. 9. 1951 (70 let)
Emil Zátopek překonal na stadionu Houštka ve Staré Boleslavi dva světové rekordy: 20 km v čase 59:51,8 a hodinovku v délce 20 052 m. Ve Staré Boleslavi zdolal dalších 6 světových rekordů. Stadion nese dnes Zátopkovo jméno.

1841 (180 let) Antonín Dvořák
* 8. 9. 1841
† 1. 5. 1904
český hudební skladatel

1871 (150 let) František Kupka
* 23. 9. 1871
† 24. 6. 1957
český malíř, zakladatel abstraktního malířství

1886 (135 let) Jan Masaryk
* 14. 9. 1886
† 10. 3. 1948
český diplomat a politik, syn T. G. Masaryka

1896 (125 let) Zdeněk Štěpánek
* 22. 9. 1896
† 21. 6. 1968
český herec, režisér a scenárista

1901 (120 let) Jaroslav Seifert
* 23. 9. 1901
† 10. 1. 1986
český básník, nositel Nobelovy ceny za literaturu

1906 (115 let) Jaroslav Ježek
* 25. 9. 1906
† 1. 1. 1942
český hudební skladatel

1906 (115 let) Václav Smetáček
* 30. 9. 1906
† 18. 2. 1986
český skladatel, sbormistr a hobojista

1916 (105 let) Karel Kuttelwascher
* 23. 9. 1916
† 17. 8. 1959
český letec, letecké eso RAF v bitvě o Británii

1916 (105 let) Bohumil Modrý
* 24. 9. 1916
† 21. 7. 1963
český hokejový brankář

1931 (90 let) Jan Libíček
* 28. 9. 1931
† 24. 5. 1974
český filmový a divadelní herec

1931 (90 let) Štěpánka Haničincová
* 30. 9. 1931
† 27. 10. 1999
česká herečka a televizní moderátorka

1936 (85 let) Pavel Landovský
* 11. 9. 1936
† 10. 10. 2014
český herec a dramatik


Okupace Brna 1866

(155 let) Okupaci Brna v létě 1866 předcházela bitva u Hradce Králové, ke které došlo 3. 7. 1866. Pruská...

Cholera na Moravě

(190 let) Epidemie cholery postihla Moravu a Slezsko také v letech 1831–1832. Cholerová pandemie měla své počátky v Číně...

Člověk a medvěd? Jde to dohromady?

(295 let) Když se sejdou dva predátoři na jednom teritoriu, nedopadne to většinou dobře. Člověk vyhubil medvědy na většině našeho území...

Teď, teď, teď tu byl. Nějaký Buquoy

(240 let) Český národopisec, podnikatel, matematik, vynálezce, autor přírodovědeckých, matematických a filozofických spisů,...

Lipany výstrahou

(140 let) Jižně od obce Lipany v okrese Kolín se na malém vrchu tyčí kuželovitý památník, postavený na památku...

Chcete válku, nebo mír?

(83 let) Bylo nedělní dopoledne babího léta 18. září 1938, bez srážek, bezvětří, necelých 20 °C. Přesto něco...

Zradil jsi, Přeučile

(80 let) Pokud se řekne protektorátní zrádci, vybaví se mi řada jmen. Výsadkář Out Distance a konfident gestapa Karel Čurda,...

První zpěvačka šansonů

(120 let) Výtvarně nadaná zpěvačka a herečka Milada Ludmila Spazierová--Hezká (rozená Heská) se narodila...

Bohémský mystifikátor

(130 let) Český herec, komik a kabaretiér Saša Rašilov st. (vl. jm. Václav Jan Rash) o sobě celý život tvrdil, že...

Zakladatel onkologického ústavu

(150 let) Do rodiny statkáře Františka Xavera Bakeše a sociální pracovnice a etnografky Lucie zavítal čáp. Stalo se...

Poslední korunovace dobrotivého trotla

(185 let) Dne 7. září 1836 proběhla v Chrámu sv. Víta poslední korunovace. Českým králem se stal...

„Patentový rok“ Josefa II. 

(240 let) Roku 1781 se panovník mocnářství opravdu činil. Obecně známým patentům o zrušení nevolnictví...

Jihlava, dva králové, dvě mince

(535 let) Malá Jihlava má ve svých dějinách dvě zajímavé královské korunovace. V srpnu roku 1436 tu byl českým...

Jan Jiskra proti Uhrům

(570 let) Husiti, Uhři nebo Turci? Jan Jiskra z Brandýsa by vám o nich mohl dlouze vyprávět.  Bitvám i diplomacii s těmito...

Bez důkazu opaku

(605 let) Uplynul bezmála rok od popravy mistra Jana Husa z popudu kostnického koncilu, vykonané kostnickou samosprávou 6. 7. 1415....

Konec II. křížové výpravy

(600 let) Z iniciativy mohučského arcibiskupa Konráda, rýnského falckraběte Ludvíka, kolínského arcibiskupa Dětřicha...

Rada čtyř

(620 let) Václavu IV. bylo přední českou šlechtou vyčítáno, že je líný, neschopný, labilní, pije, obklopuje...

Kníže Soběslav I. a král Štěpán II.

(895 let) Moravsko-uherská hranice se stala v září roku 1126 místem neobyčejného setkání. Český kníže...

Král Jindřich

(715 let) Po smrti posledního českého krále a Přemyslovce Václav III. v Olomouci 4. 8. 1306 se země ocitla bez krále....

Mračna se stahují

(720 let) Skon papeže Bonifáce VIII. v září 1303 situaci Přemyslovcům neulehčil. Před smrtí totiž vyzval římského krále...

Katastrofa na přehradě

(105 let) Měla chránit údolí před záplavami na Bílé Desné. Sama však přinesla smrt 65 lidem a dalších 370 připravila o...

Tramvaj v Bohumíně

(105 let) Po čtrnácti letech „parního“ cestování přišla konečně elektřina. Cestující se poprvé svezli 23....
počet zhlédnutí: 1814

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku září 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.