Listopad 2021

25.10.2021 | 21:29
orloj

1. 11. 1781 (240 let)
Patent o zrušení nevolnictví Josefa II. pro české země o ukončení „tělesného poddanství neboli člověčenství“ a nahrazení „mírným poddanstvím podle příkladu zemí rakouských“. Dal poddaným právo bez povolení vrchnosti odejít z panství, uzavřít manželství, studovat a učit se řemeslům.

6. 11. 1611 (410 let)
Úmrtím Petra Voka z Rožmberka došlo k vymření rodu pánů z Rožmberka. Dědici celého rožmberského dominia se stali Švamberkové. Petr Vok byl český politik a představitel českých stavů. Patřil k předním představitelům protestantské stavovské většiny.

7. 11. 1876 (145 let)
Rakouský inženýr Viktor Kaplan se narodil 7. 11. 1876 v Mürzzuschlagu († 23. 8. 1934). Je vynálezcem vodní turbíny s nastavitelnými oběžnými lopatkami (1912), nazvané Kaplanova turbína. Klíčové objevy učinil ve svém působišti na německé technice v Brně, dnes VUT.

11. 11. 1951 (70 let)
„Vlak svobody“ – jeden z nejznámějších masových útěků na západ. Vlak č. 3717 z Chebu do Aše projel až do německého města Selb. Většina ze 110 cestujících se za hranice dostala celkem nečekaně a 77 se jich vrátilo (studenti chebského gymnázia a lázeňští hosté).

13. 11. 1541 (480 let)
„Martinkové a sedlská chasa, též i někteří sousedé a měšťané v Žatči, udeřili na domy židovské v svém městě a zloupivše Židy, všecko jim pobrali a mezi se rozdělili, takže mnozí toliko v košilích zůstali.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 940)

15. 11. 1906 (115 let)
Jan Janský přednesl v Praze na schůzi Spolku lékařů českých závěry o svém objevu 4 krevních skupin. Označil je I., II., III. a IV. Nebyl ale první. O 5 let dříve popsal Karl Landsteiner 3 krevní skupiny. Dnešní skupinu AB tedy objevil až Janský, a tím zkompletoval dělení krevních skupin.

15. 11. 1911 (110 let)
Voják Leopold Musil se narodil 15. 11. 1911 v Třebíči († 23. 10. 1997). Byl příslušníkem výsadku Tungsten. Tento desant tvořili kapitán Rudolf Pernický a rotmistr Leopold Musil. Měli zajišťovat příjem dalších výsadků a materiálu na území protektorátu.

19. 11. 1451 (570 let)
„V sobotu na den sv. Alžběty (jiní ve čtvrtek po sv. Martinu), Židé v městě Litoměřicích, příkladem žateckých vybiti, zloupeni a zabráni.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 952) Židé zde žili od 13. století v okolí dnešní Velké Dominikánské ulice.

21. 11. 1251 (770 let)
Rakouská šlechta (zejména rody Kuenringů a Liechtensteinů) si zvolila za svého vévodu markraběte moravského Přemysla (dux Austrie a Stirie). Přemysl se vypravil s vojskem do Rakous a v prosinci 1251 vstoupil do Vídně. Přemysl Otakar II. byl rakouským vévodou do roku 1276.

24. 11. 1941 (80 let)
První transport Židů do Terezína. Z Prahy do Terezína přijel transport „Ak“. Takzvané Aufbaukommado neboli komando výstavby čítající 342 mužů. Měli za úkol připravit nedávno opuštěné kasárenské budovy k ubytování tisíců Židů, kteří budou koncentrováni v terezínské pevnosti.

24. 11. 1966 (55 let)
Nejhorší letecké neštěstí na Slovensku i na území bývalého Československa. Havárie letadla bulharsko-sovětské společnosti TABSO ze Sofie do Berlína na svahu kopce Sakrakopec nedaleko letiště v Bratislavě, kde předtím neplánovaně přistálo kvůli povětrnostním podmínkám. Zahynulo všech 82 osob.

30. 11. 1631 (390 let)
Na podnět Václava Viléma z Roupova byly za velké účasti lidu sňaty ze Staroměstské mostecké věže hlavy popravených pánů z roku 1621 a uloženy do Týnského chrámu, kde se nad jedinou rakví, do níž byly krabice s 11 lebkami předních direktorů uloženy, konal smuteční obřad.

30. 11. 1941 (80 let)
Byla zastavena činnost moravské katolické sportovní organizace Orel a mnoho jejích představitelů bylo pozatýkáno. Orlové spolupracovali se sokoly při přípravě atentátu na R. Heydricha. Členy Orla byli čtyři parašutisté, kteří zemřeli v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

1796 (225 let) Evžen Karel Černín z Chudenic
* 4. 11. 1796
† 11. 7. 1868
český šlechtic, představitel českého národního obrození

1811 (210 let) Karel Jaromír Erben
* 7. 11. 1811
† 21. 11. 1870
český spisovatel a básník, autor sbírky Kytice

1841 (180 let) Jan Otto
* 8. 11. 1841
† 29. 5. 1916
český knihkupec, vydavatel encyklopedie Ottova slovníku naučného

1886 (135 let) Bohumil Hanč
* 19. 11. 1886
† 24. 3. 1913
český lyžař, tragicky zahynul během závodu v běhu na lyžích v Krkonoších

1921 (100 let) Otomar Krejča
* 23. 11. 1921
† 6. 11. 2009
český divadelní režisér a herec, zakladatel Divadla za branou

1921 (100 let) Alexander Dubček
* 27. 11. 1921
† 7. 11. 1992
československý politik, jeden z představitelů pražského jara 1968

1936 (85 let) Jan Tříska
* 4. 11. 1936
† 25. 9. 2017
český herec, člen činohry Národního divadla

1951 (70 let) Jiří Chaloupka
* 13. 11. 1951
† 7. 11. 2012
český dostihový jezdec, vítěz Velké pardubické v roce 1979


Betlém tří

(160 let) Unikátní Třebechovický mechanický betlém byl dílem tří mužů, lidových řezbářů Josefa Probošta a Josefa...

Suchardovská tradice

(155 let) Stanislav Sucharda se narodil 12. listopadu 1866. Vyrůstal v rodině novopackého sochaře Antonína Suchardy ml. a Anny, rozené...

Cyril, po Alšovi Mikoláš

Budoucí český malíř, grafik a ilustrátor byl křtěný jako Cyrill Mikoláš, příjmením Bouda. Za kmotra mu byl totiž...

Zvony odlétly, nikoli do Říma

(80 let) Zelený čtvrtek velikonoční nám má připomínat zelené louky, kde se v zahradě getsemanské Ježíš při...

Polárník a cestovatel

(120 let) Do rodiny lesního správce ve Skřivanech u Nového Bydžova se 29. listopadu 1901 narodil syn Václav Vojtěch. Po ukončení...

„Zrušte kláštery!“

(240 let) Josef II. se nebál pustit do velkých akcí. Dodnes jeho pokyn z 29. listopadu 1781 ke zrušení klášterů...

Radeckého marš ke slávě

(255 let) Josef Václav Antonín František Karel hrabě Radecký z Radče, syn Petra Eusebia a Marie Venantie Bechyňové z Lažan, se narodil...

Řemesla pod dohledem

(290 let) Ochrana vlastních zájmů je stará jako lidstvo samo, a těch obchodních dvojnásob. Řemeslníci se už ve středověku organizovali do...

Ti prokletí husité…

(600 let) Zikmund Lucemburský byl panovník evropského formátu. Husity se mu ale nepodařilo zkrotit, i když na ně šel vojensky i mazaně...

Řím souhlasil

(655 let) Když Alžběta Pomořanská 11. 6. 1366 porodila císaři Karlu IV. dceru Annu, uspořádal císař velkolepé oslavy. Pozval...

Karel, král římský

(675 let) Kralevic Karel, syn českého krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, byl v Bonnu korunován římským...
počet zhlédnutí: 1161

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku listopad-prosinec 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.