TIC Jihlava

TIC Jihlava

základní informace TIC

název TIC: TIC Jihlava

zřizovatel TIC:

adresa: Matky Boží 22, 58601 Jihlava

kraj: Vysočina

destinační společnost:

GPS: 49.3950286N, 15.5876514E

IČO: 9718044

telefon: 565597589

mobil:

e-mail: tic@branajihlavy.cz

www.dojihlavy.cz

počet návštěvníků v roce:

distribuce

certifikáty a ocenění

o městě

webkamera

Starobylé město Jihlava, nejstarší horní město českých zemí, se nachází uprostřed Českomoravské vrchoviny na bývalé historické hranici mezi Čechami a Moravou (dokladem této skutečnosti jsou čtyři dodnes zachované hraniční kameny).
V současnosti se Jihlava rozkládá na katastru o výměře 79 km2 a má více než 50 000 obyvatel. Je správním, obchodním, průmyslovým a kulturním centrem a rovněž představuje důležitou dopravní křižovatku – procházející dálnice D1 spojuje hlavní město Prahu s druhým největším městem České republiky – Brnem.

Historie města
Na konci 12. století je na návrší nad řekou Jihlavou historicky doložena slovanská vesnice s kostelíkem sv. Jana Křtitele. Stala se východištěm kolonizace kraje, neobyčejně urychlené nálezem stříbrných rud koncem 40. let 13. století. Stříbrná horečka sem přivedla horníky, řemeslníky a obchodníky z celé Evropy. Malá vesnice jejich náporu a potřebám nestačila, a proto se začalo na protějším břehu řeky budovat nové město. Bohatství plynoucí z dolování se projevilo zejména velkorysostí jeho založení.
Téměř současně byly stavěny tři hlavní církevní stavby – farní kostel sv. Jakuba a klášterní komplexy minoritů a dominikánů. Pravidelný půdorys pravoúhlé sítě ulic s velkým náměstím uprostřed byl dán stavebním řádem krále Přemysla Otakara II. z roku 1270. Královská privilegia zaručovala městu prosperitu a Jihlava se brzy stala jedním z nejmocnějších měst království. Bylo chráněno mohutným opevněním, náměstí lemovaly kamenné domy s podloubím, ve městě se razily mince. Zachované umělecké památky (iluminované právnické rukopisy a pozdně gotické plastiky) patří k nejvýznamnějším svého druhu v českých zemích.
Jihlava zaujímá přední místo i v oblasti právní – poprvé ve střední Evropě zde bylo vedle městského práva kodifikováno horní právo, které se stalo vzorem pro řadu dalších horních měst. Po dlouhá staletí byla Jihlava sídlem vrchního horního soudu.
Význam těžby stříbra poklesl koncem 14. století, kdy byly vytěženy nejbohatší žíly ryzího stříbra a doly postiženy zemětřesením a záplavami. Hospodářský vývoj města však již v té době zajišťoval obchod a řemeslná výroba – zejména soukenictví – se na tři století stává rozhodujícím hospodářským odvětvím.
Velký požár města v roce 1523 ukončil středověkou etapu výstavby města, které bylo obnoveno v renesančním stylu. Vzniká jihlavský typ domu s tzv. krytým dvorem, kdy se nad gotickou dolní síní (mázhauzem) otevírá renesanční prostor horní síně s arkádovou lodžií s toskánskými sloupy, zaklenutý obvykle sklípkovou klenbou a často doplněný freskovou výzdobou.
Město velmi utrpělo za švédské okupace během třicetileté války. Byla vypálena předměstí, pobořena většina domů, ve městě zbyla pouhá osmina obyvatel. Trvalo více než sto let, než byly zahlazeny všechny škody a Jihlava dosáhla nového hmotného i kulturního rozvoje.
Město bylo obnoveno v barokním duchu. Nejvýznamnější barokní stavbou je jezuitský kostel sv. Ignáce vybudovaný spolu s kolejí a gymnáziem v poslední čtvrtině 17. století.
Další etapa rozvoje se uskutečnila opět ve znamení sukna. Císařovna Marie Terezie do města pozvala nizozemské soukeníky, jejichž zkušenosti vedly ke zdokonalení výroby. Soukenictvím se živily tisíce lidí ve městě a okolí, ve druhé polovině 18. století byla Jihlava druhým největším producentem sukna v monarchii. Město se v té době mění – vymaňuje se z těsného okruhu hradeb, náměstí získává noční osvětlení, přestavuje se radnice, počátkem 19. století se bourají městské brány s úzkými průjezdy, průčelí domů jsou upravována klasicistně.
Celá městská památková rezervace – jedinečná kombinace gotické, renesanční a barokní architektury – potěší každého obdivovatele uměleckých památek a dávné historie.
V roce 1982 získala Jihlava statut Městské památkové rezervace. Jejích 213 památkově chráněných objektů nese stopy gotiky, renesance, baroka i stylů pozdějších. Jsou patrné nejen ve vzhledu staveb, ale i v četných dochovaných interiérech. Pohledu návštěvníků se tak při procházce městem nabízí pestrá paleta stylů a skutečně nezapomenutelné zážitky.poskytované služby v TIC

co prodáváme: Suvenýry (turistické známky, vizitky, magnety, keramika,…), pohledy, mapy, publikace o Jihlavě,…

náš předprodej:

průvodci / prohlídky: Zajišťujeme prohlídky Brány Matky Boží a jihlavské radnice

pomoc s ubytováním: Poskytujeme informace o ubytování v Jihlavě a blízkém okolí

internet pro veřejnost: Informační kiosek + Wi-Fi

městský zpravodaj: Ne

czechpoint: Ne

ostatní:

ostatní služby v TICo informačním centru

Turistické informační centrum od roku 2001 provozuje statutární město Jihlava.  TIC je členem Asociace turistických informačních center ČR, kategorie B a zároveň je také agenturou CzechTourism certifikováno jako oficiální informační centrum.

Náplň činnosti:

Informace o ubytování a stravování
Informace o kulturních akcích ve městě a v regionu Vysočina
Informace o návštěvní době památek
Informace o vlakovém a autobusovém spojení
Prodej map, průvodců, brožur, pohlednic a upomínkových předmětů
Prodej vstupenek
Zajištění průvodcovské služby
Prohlídky jihlavské radnicepočet zhlédnutí: 7922


Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.