Květen 2020

25.04.2020 | 12:31
Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let)
Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných otázkách: o plánu na novou křížovou výpravu, která by osvobodila Jeruzalém z rukou Turků (Karel taktizoval a z výpravy nakonec sešlo). A o problému navrácení Svaté stolice z Avignonu do Říma.

1. 5. 1605 (415 let)
Počátek vpádu vojsk sedmihradského knížete Štěpána Bočkaje na jihovýchodní Moravu. Bočkaj vyzýval moravské stavy, aby se k němu přidaly v boji za náboženskou svobodu. Obrana země byla svěřena zemskému hejtmanovi Karlu z Lichtenštejna. Bočkajovci pronikali na Moravu až do července.

1. 5. 1680 (340 let)
Povstalci Emmericha Tökölyho vtrhli třemi proudy na východní Moravu, ke Kloboukům a Světlovu, do okolí Frenštátu, Hukvald a Frýdku, a dostali se až k slezským hranicím. Obrana Moravy byla svěřena podmaršálkovi Ernstu Rüdigerovi hraběti Starhembergovi za pomoci 400 Valachů.

1. 5. 1880 (140 let)
Malíř Herbert Masaryk se narodil 1. 5. 1880 ve Vídni († 15. 3. 1915). Syn prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka Herbert byl velmi nadaný. Malování studoval v Praze, Florencii a Antverpách. Oženil se s vdovou po malíři Antonínu Slavíčkovi. Zabýval se portréty a krajinomalbou.

1. 5. 1890 (130 let)
V Praze, Brně a na jiných místech se konaly oslavy u příležitosti 1. máje, který byl poprvé slaven jako Svátek práce. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. 5. 1886. V Praze se prvně slavil na Střeleckém ostrově.

2. 5. 1375 (645 let)
„Císař Karel IV. položil sněm na hradě pražském, na němž svolena císaři berně podlé šacuňkuv z jedné hřivny grošův jeden groš rázu českého na vyplacení zámkův a zboží králi českému náležitých.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 411)

3. 5. 1655 (365 let)
Vizionářka Maxmiliána Zásmucká ze Zásmuk se narodila 3. 5. 1655 († 17. 6. 1718). Ve dvanácti letech se rodičům svěřila, že se jí zjevila Panna Marie. V roce 1673 vstoupila do premonstrátského kláštera v Doksanech. V roce 1677 se jí z hluboké víry zázračně vrátil zrak a zdraví.

3. 5. 1915 (105 let)
Voják Jan Zemek se narodil 3. 5. 1915 ve Vlčnově († 6. 7. 1994). V roce 1941 byl vybrán do programu přípravy na nasazení v Protektorátu Čechy a Morava. Byl zařazen do skupiny operace Silver B jako velitel. Po výsadku se po zbytek války ukrýval na Moravě. 1950 byl propuštěn z armády.

4. 5. 1450 (570 let)
Město Dvůr Králové nad Labem vyhořelo, žháři byli upáleni. Město na horním toku Labe s první písemnou zmínkou o Dvoru (Curia též Dvůr-Chvojno) z roku 1270 je dnes asi nejvíce známé díky zoologické zahradě s africkou safari. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.
7. 5. 1420 (600 let)
Nejvyšší purkrabí pražský Čeněk z Vartenberka vydal Zikmundovi Lucemburskému Pražský hrad. Učinil tak poté, co Zikmund s křižáckým vojskem přitáhl od Vratislavi ku Praze, a to pod vlivem Zikmundových úspěchů a také protože nesouhlasil se spoluprací pražských husitů s táborskými radikály.

10. 5. 1490 (530 let)
„Služebníci Hynka knížete Poděbradského čtvrceni za Hradčany … stínáni měšťané staroměstští … protože chtěli zamordovati krále Vladislava, … navedeni jsouce od krále Matyáše uherského.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 434)

10. 5. 1845 (175 let)
Majitel panství L. K. Nádherný otevřel v Dolním Adršpachu u Trutnova první přádelní školu v českých zemích. Školy tohoto zaměření měly rozšířit mezi domáckými přadláky lnu znalost předení jemné příze, a zlepšit tak ruční předení lnu, aby bylo schopno konkurovat strojové výrobě.

10. 5. 1910 (110 let)
Voják Tomáš Býček se narodil 10. 5. 1910 v Holkovici († 29. listopadu 1986). Byl příslušníkem výsadku Barium. Po výsadku v roce 1944 se jeho členům podařilo oživit protiněmecký odboj v severovýchodních Čechách. V roce 1948 opustil Československo, dožil ve Velké Británii.

14. 5. 1415 (605 let)
„Páni Čechové a Poláci, přítomni na sněmu v Konstancí, přímluvu učinili skrze Mistra Petra z Mladěňovic za Mistra Jana z Husince, vězně, aby propuštěn byl a vyslyšán podlé svobodného glejtu sobě daného.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 447)
15. 5. 1855 (165 let)
Vychází první ze 4 sešitů knihy Boženy Němcové Babička s podtitulem Obrazy venkovského života. Jde o nejznámější dílo jedné z nejznámějších českých spisovatelek, zařazované na rozhraní pozdního romantismu a raného realismu. Kniha byla přeložena do několika desítek jazyků.

16. 5. 1625 (395 let)
Při revizi zemského zřízení zrušil Ferdinand II. úřad karlštejnského purkrabího a nechal převézt korunovační klenoty z Karlštejna do Prahy, kde je měl pod svou kontrolou. Ačkoliv původně dle Karla IV. neměly klenoty opustit Prahu, byly již Václavem IV. převezeny na Karlštejn.

21. 5. 1315 (705 let)
„Jan, král český, sebrav půl druhého tisíce Čechů, táhl na Matěje z Trenčína, uherského pána, kterýž v Moravě škody činil. A tam král český … Matěje porazil, kdež Uhrům padlo půldruhého sta, z Čechů toliko jeden.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 468)

21. 5. 1995 (25 let)
Papež Jan Pavel II. během své návštěvy České republiky na stotisícovém shromáždění na letišti v Olomouci-Neředíně svatořečil blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavenou Zdislavu z Lemberka. Zdislava byla v témže roce prohlášena za hlavní patronku Litoměřické diecéze.

23. 5. 1420 (600 let)
„Klášter Postoloprtský, jinak Apostolotum Portae (Brána apoštolů), od žateckých, lounských a slánských vypálen.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 473) Benediktinský klášter v Postoloprtech vznikl před rokem 1119, jeho zakladatel není znám.
25. 5. 1420 (600 let)
„Ženy táborské rozbořily klášter sv. Panny Kateřiny v Novém Městě pražském, vyhnavše z něho jeptišky. Přitom boření štít kostelní na ně se obořil a dvacet sedm z nich zařítil.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 481)

27. 5. 1330 (690 let)
„Na den křesťanských Letnic, Král Jan Český, jsa v Landově, listem svým povolil a moc dal Pražanům, aby syny neposlušné, nezdárné a marnotratné města svého i jiných v Čechách, … trestati mohli.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 487)

27. 5. 1910 (110 let)
Učitel a štábní kapitán Václav Knotek se narodil 27. 5. 1910 v Prostějově († 16. 6. 1948). Byl vedoucím šifrantů československé exilové vojenské zpravodajské služby za druhé světové války a členem třetího odboje. Po zadržení Státní bezpečností v červnu 1948 spáchal sebevraždu.

29. 5. 1855 (165 let)
V roce 1855 císař František Josef I. zrušil věznici na Špilberku a její prostory se přeměnily na vojenská kasárna, kterými zůstaly dalších sto let. Jeden z posledních vězňů byl vězeň č. 1042 – Václav Babinský. Byl zde vězněn v letech 1841–1855. Vězení zde bylo od 17. století.

31. 5. 1885 (135 let)
Český průkopník letectví Evžen Čihák se narodil 31. 5. 1885 v chorvatském Vinkovci († 8. 5. 1958). Byl bratrancem a zpočátku i spolupracovníkem Jana Kašpara. Svůj první veřejný vzlet uskutečnil 16. 7. 1911 v Poděbradech. Absolvoval 33 veřejných vzletů v letech 1911–1914.

1315 (705 let) Jitka Lucemburská
* 20. 5. 1315
† 11. 9. 1349
česká princezna, druhorozená dcera Jana Lucemburského

1335 (685 let) Markéta Lucemburská
* 24. 5. 1335
† 7. 9. 1349
česká princezna, dcera Karla IV. a Blanky z Valois

1440 (580 let) Ladislav Pohrobek
1. 5. 1440
formálně korunován uherským králem
(1453 českým králem)

1700 (320 let) Filip Josef Kinský
* 1. 5. 1700
† 12. 1. 1749
český šlechtic, držitel Řádu zlatého rouna

1725 (295 let) František Antonín Nostic-Rieneck
* 17. 5. 1725
† 29. 9. 1794
český šlechtic, nejvyšší purkrabí pražský

1770 (250 let) Antonín Bedřich I. Mitrovský
* 20. 5. 1770
† 1. 9. 1842
moravský gubernátor a nejvyšší český kancléř

1785 (235 let) Jan Hostivít Pospíšil
* 30. 5. 1785
† 8. 10. 1868
český tiskař, nakladatel a knihkupec

1805 (215 let) Jan Nepomuk Eiselt
* 24. 5. 1805
† 7. 1. 1868
český lékař, průkopník prevence a hygieny

1815 (205 let) Jan Malýpetr
* 29. 5. 1815
† 31. 1. 1899
český učitel, vytvořil české sportovní názvosloví

1845 (175 let) Jan Kušta
* 22. 5. 1845
† 1. 4. 1900
český geolog a paleontolog

1905 (115 let) Karel Hromádka
* 23. 5. 1905
† 30. 3. 1978
český hokejový útočník a trenér

1905 (115 let) Ladislav Tikal
* 25. 5. 1905
† 30. 6. 1980
český gymnasta a olympionik


Lékař i muzejník

(165 let) Vlastenectví, vzdělání, trpělivá práce v regionu. Tyto vlastnosti tvořily páteř a kostru obrození českého ducha....

Druhá generace Mařákovy školy

(145 let) Tato generace hýřila talenty v čele se Slavíčkem, ale i Hudečkem, Kavánkem či Lebedou. Patřil k nim ale také český...

Brno se ubránilo

(375 let) Návštěvník Brna si možná povšimne, že na Petrově odbíjí poledne, i když malá ručička hodin dosáhla teprve...

Češi v bitvě u Gorlice

(105 let) Obvykle ve větších válkách stojí proti sobě vojáci nejméně dvou nesmiřitelných národů. V první...

Pianista a pedagog

(95 let) Rádi bychom si dnes připomněli českého klavíristu a hudebního pedagoga Pavla Štěpána. Narodil se v jihomoravské metropoli...

Poeta laureatus českého sochařství

(140 let) Sochař Jan Josef Štursa patří k zakladatelům moderního českého sochařství a stal se umělcem také světového...

Popularizátor vědy

(80 let) Poté co astronauté přivezli nespočet hornin a vzorků z Měsíce, bylo potřeba je prozkoumat. Jediný Čech, který se na jejich...

Jeskyně pod Jeseníky

(70 let) První jeskyně nedaleko Šumperka byly objeveny následkem těžby mramoru už ve 30. letech. Nejslavnější z nich, Jeskyně Na Pomezí, ale až...

Panství Rychnovské v držení rodu Kolovratů

Psal se rok 1640. Zemí zmítala třicetiletá válka (1618–1648), město Rychnov zpustlo, protestanti byli vyháněni. Přesto Albrecht IV. Kolowrat...

Regimini universalis Ecclesiae

(365 let) Zásluhu na zřízení Litoměřického biskupství měli kardinál Harrach a litoměřický probošt Schleinitz. Z jejich...

Vnučka pomáhala ženám

(135 let) Marie Záhořová-Němcová, vnučka slavné spisovatelky a neúnavná bojovnice v sociální oblasti, se narodila 10. května...

Kudy do Plzně?

(190 let) První železnice na dnešním území Prahy a po dráze z Českých Budějovic do Lince též druhá...

Osobnost komiksová, domácí i světová

Významný výtvarník Kája Saudek, dvojče fotografa Jana Saudka, byl zakladatelem typicky české komiksové školy. Navíc se mu podařilo...

Otec pavouků

(165 let) Český cestovatel Antonín Stecker se narodil 19. 5. 1855 v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. Již na gymnáziu ho okouzlily přírodní...

Dnes elektrobus, dříve omnibus

(160 let) Nekolejová potahová vozidla hromadné osobní dopravy tažená koňmi, předchůdci autobusů, byla v Praze poprvé k vidění...

Průkopník fotograf

(180 let) Ignác Šechtl byl raný český fotograf a průkopník nejen fotografie, ale i kinematografie. Po usazení v Táboře se stal...

Masakr u Dobronína

(75 let) Válka skončila, přišlo vyřizování účtů s Němci. První taneční zábava po válce v Dobroníně se stala...

Vojenská přehlídka

(75 let) Vyžehlené sváteční uniformy, vyleštěné zbraně, dusot bot při pořadovém kroku. To je pravá vojenská přehlídka. Ale...

Vařákovy paseky

(75 let) Samoty na Valašsku byly v době války stranou všech důležitých událostí. V dubnu a květnu 1945 se mělo ale vše změnit....

Lidový soud v Lanškrouně

(75 let) Několik dní po skončení války nastal čas odplaty. Živelný a samozvaný soud začal úřadovat 17. května 1945 také...

Poslední poprava

(75 let) Nacistická bestie umírá, ale ještě kope kolem sebe. V Terezíně došlo k největší popravě na konci války....

Osvobození 1945

(75 let) Konec války byl na spadnutí a bestie hákového kříže se svíjela v agonii ran, které jí zasazovala spojenecká...

Dekret č. 5/1945

(75 let) Ovládal Edvard Beneš dobře šachy a strategii? Těžko říct. Jeho dekrety jsou z tehdejšího pohledu pochopitelné a snad...

Tyršův dům v Praze

(95 let) Bývalý Michnův palác, známý dnes jako Tyršův dům, je sídlem České obce sokolské. Slavnostní otevření...

Mistr českého impresionismu

(150 let) Jeden z našich nejvýznamnějších umělců a malířů Antonín Slavíček se narodil v Praze na Starém Městě...

Opomíjený chemik světového významu

(165 let) Český chemik, badatel a pedagog Bohuslav Brauner byl jedním z prvních, kdo pochopil zásadní význam Mendělejevova zákona...

Církevní malíř

(195 let) Jan Umlauf byl akademický malíř, jehož díla jsou vystavena např. na zámku v Letohradě, ve Svaté Hoře u Příbrami nebo...

Zapomenutý malíř a architekt

(200 let) Bedřich Wachsmann, křtěný Friedrich, prastrýc Jiřího Voskovce, se narodil 17. května 1820 v Litoměřicích. Pocházel z rodiny...

Člen klanu malířského

(200 let) Bohém a idealista, významný představitel českého romantismu Josef Mánes byl příslušníkem rozvětvené...

Vychovatel šlechticů

(205 let) Český knihovník, překladatel a spisovatel Antonín Jaroslav Vrťátko „Benátský“ se do historie zapsal také coby...

Neúplný mír

(385 let) Během třicetileté války (1618–1648) se odehrálo mnoho politických rozhodnutí, která na dlouhou dobu ovlivnila život...

Žatec zavírá brány

(455 let) Zní to nadneseně a není to turistická současnost. Po nástupu Habsburků v Čechách to však byl pro královské město...

Obléhání Zbořeného Kostelce

(570 let) Podobně jako lidem, tak i některým hradům sudičky úplně nepřály. Časté změny majitelů, požár, války a drancování,...

Praha, Hrad a husité

(600 let) Počátky Pražského hradu halí závoj dávnověku, ale předpokládá se, že jeho zakladatelem byl kníže Bořivoj...

Budyšínské povstání řemeslníků

(615 let) V roce 1405 povstali v hornolužickém městě řemeslníci a Budyšín ovládli. Vzpouru osobně potlačil Václav IV., který...

Požár Chebu

(750 let) Někdy po roce 1240 přichází do Chebu řád minoritů a už roku 1256 v jejich klášteře vydal řezenský biskup Albrecht listinu....

Železný a zlatý

(750 let) Přemysl Otakar II. (1233–1278), syn českého krále Václava I. a Kunhuty Štaufské, pátý český král,...

Eliščin azyl v Nymburku

(710 let) Eliška Přemyslovna (1292 –1330) byla dcerou českého a polského krále Václava II. a Guty Habsburské. Byla také...

Vzpoura české šlechty

(710 let) Jindřich Korutanský nebyl v Čechách zrovna oblíbeným panovníkem. Proto se proti němu česká šlechta vedená Jindřichem...

První setkání

(985) Český kníže Břetislav I., nemanželský syn vzešlý z čiré lásky knížete Oldřicha (ženatý) a Boženy...

Ota, pražský biskup

(880 let) Ota (* ? – † 10. 7. 1148), pocházející z urozené rodiny, jež později používala predikátu ze Švábenic, byl...
počet zhlédnutí: 2171

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2020

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.