Květen 2022

24.04.2022 | 16:30
orloj

Květen 1127 (895 let)
Na dvorském sjezdu v Merseburku navštívil Soběslav římskoněmeckého krále Lothara III. ze Supplinburgu. Soběslavovo vojsko se účastnilo obléhání Norimberku, který ovládali Štaufové. O rok dříve se utkali v Čechách a Lothar padl do Soběslavova zajetí. Posléze uzavřeli spojenectví.

Květen 1137 (885 let)
Došlo k důležité schůzce Soběslava I. s polským králem Boleslavem Křivoústým na hradě v Kladsku, čímž bylo ukončeno pětileté česko­‑polské nepřátelství. K Moravě patřilo ještě Hlubčicko a Prudnicko (dřívější historické Slezsko, dnes Opolské vojvodství v Polsku).

1. 5. 1147 (875 let)
Český kníže Vladislav II. se zúčastnil se svými oddíly druhé křížové výpravy, která však do Palestiny nedorazila. Při zpáteční cestě se zastavil v Cařihradě, kde se setkal s byzantským císařem Manuelem, a v Kyjevské Rusi, kde navázal přátelské styky s knížetem Izjaslavem Mstislavičem.

2. 5. 1392 (630 let)
„Toho dne honby, kolby, a jiné kratochvíle dály se na ryňku staroměstském u přítomnosti Václava, římského a českého krále a Jana, falckrabí knížete bavorského, jehožto dceru Soffii král Václav za manželku měl.“ (Kalendář hist. národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 411)

2. 5. 1907 (115 let)
Český spisovatel, novinář a historik Pavel Nauman se narodil 2. 5. 1907 († 24. 9. 1976). Je znám hlavně jako autor dětské knihy Pohádky o mašinkách. Byl velkým ochráncem přírody a přičinil se o vznik několika státních přírodních rezervací. Jeho synem byl architekt Pavel Nauman.

4. 5. 1802 (220 let)
Došlo ke zrušení doživotní vojenské služby, místo ní byly zavedeny tzv. kapitulace na určitý počet let (pro pěchotu a vozatajstvo 10 let, pro jezdectvo 12 let, pro dělostřelectvo a ženisty 14 let). Již v roce 1811 byla délka vojenské služby stanovena jednotně na 14 let.

6. 5. 1917 (105 let)
Mezi 6. a 13. 5. se v Kyjevě sešel III. sjezd Svazu česko­‑slovenských spolků na Rusi (dvě třetiny delegátů tvořili zajatci), který v rezoluci uznal pařížskou radu za nejvyšší autoritu zahraničního odboje. Současně byla na sjezdu vytvořena Odbočka Československé národní rady na Rusi.

8. 5. 1432 (590 let)
Mezi 8. a 18. květnem proběhlo v Chebu jednání mezi husity (Prokop Holý, Jan Rokycana, Petr Payne) a zástupci basilejského koncilu, na němž bylo husitům slíbeno, že budou moci na koncilu přednést a hájit svůj program. Výsledky jednání patřily k největším diplomatickým úspěchům husitů.

10. 5. 1222 (800 let)
Přemysl Otakar I. rozšiřuje konkordát na všechny české církevní úřady. Velké privile­gium české církve bylo zachyceno listinou z 10. 3. 1222, které vymezovalo vztahy mezi církví a světskou společností. Původně se týkal jen vztahu krále a pražského biskupa.

10. 5. 1627 (395 let)
„Bylo vyhlášeno z vůle císaře Ferdinand II. Obnovené Zřízení Zemské v Čechách, které upravovalo a určovalo politický i veřejný život v zemi, zkracovalo znamenitě moc stavů a posilovalo panovníka.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 434)

10. 5. 1912 (110 let)
Po devíti letech stavby proběhla na Pradědu kolaudace chaty a vyhlídkové věže nazývané Habsburgwarte (strážní věž Habsburk) nebo Altvaterturm (věž Praděd). Okázalá kamenná rozhledna ve stylu středověké hradní věže byla vysoká 32,5 m. Měla 23 místností v sedmi podlažích.

12. 5. 1902 (120 let)
V Mariánských Lázních byl na rozchodu 1000 mm zahájen provoz elektrické tramvaje. Tramvaje na jednokolejné trati o délce cca 2,3 km spojovaly nádraží s centrem. Byla jedinou tramvajovou dráhou v Česku v nadmořské výšce přes 600 m. V provozu byla do 26. 4. 1952, poté byla nahrazena trolejbusy.

14. 5. 1562 (460 let)
V Praze byl českým králem korunován Maxmilián II. Habsburský, syn císaře Ferdinanda. Vlády se ujal po smrti svého otce 27. 7. 1564. V roce 1575 ústně potvrdil Českou konfesi. Ta byla kompromisem mezi požadavky všech protestantských vyznání zastoupených na našem území.

15. 5. 1497 (525 let)
Král Vladislav Jagellonský vydal nařízení o postavení židů v zemi. Bylo jim mimo jiné dovoleno pobírat dvojnásobné úroky oproti ostatním věřitelům. V průběhu 90. let vydal několik takových nařízení, v nichž určil pravidla židovskému a křesťanskému obchodu s penězi.

16. 5. 1842 (180 let)
Český varhanář Jan Tuček se narodil 16. 5. 1842 († 20. 7. 1913). Firma založená Janem Tučkem byla největší v Čechách, jež postavila přes 420 varhan a vyrobila přes 8000 harmonií evropské i americké soustavy. Jeho varhany jsou např. ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

16. 5. 1917 (105 let)
T. G. Masaryk přijel do Petrohradu, aby v Rusku zformoval armádní sbor, skládající se z českých a slovenských zajatců, jako československou armádu, politicky řízenou Čs. národní radou. Vojáci se měli zorganizovat podle francouzských pravidel a přesunout se na západní frontu do Francie.

17. 5. 1452 (570 let)
Český diplomat a politik, spisovatel, překladatel a básník Hynek z Poděbrad, též Jindřich mladší nebo Hynek Minsterberský (německy Heinrich der Jüngere von Münsterberg), se narodil 17. 5. 1452 († 11. 7. 1492). Byl třetím synem krále Jiřího z Poděbrad a jeho druhé manželky.

20. 5. 1422 (600 let)
Pražané začali obléhat hrad Karlštejn, nejmocnější oporu nepřátel husitů v blízkosti Prahy. Husitské vojsko se jej pokoušelo dobýt. Na pomoc Karlštejnu byla v Norimberku svolána křížová výprava, která ale do bojů nezasáhla. Roční příměří bylo uzavřeno v listopadu téhož roku.

26. 5. 1612 (410 let)
Na zemském sněmu Moravského markrabství v Brně potvrdily moravské stavy návrat Moravy do soustátí Koruny české (dokument byl smlouvou mezi českými a moravskými stavy o vzájemném vztahu obou zemí). Smlouva nebyla potvrzena panovníkem a nenabyla ústavní povahy.

27. 5. 1897 (125 let)
Odstartoval 1. ročník běžeckého závodu Běchovice–Praha, nejstaršího silničního běžeckého závodu v Evropě. První vítěz Jakub Wolf měl čas 39:03 na trati měřící 10,031 km. Start je tradičně u kilometrovníku číslo 13 na Českobrodské ulici v Běchovicích na silnici z Prahy do Kolína.

1717 (305 let) Marie Terezie
* 13. 5. 1717
† 29. 11. 1780
rakouská arcivévodkyně, česká a uherská královna, markraběnka moravská

1752 (270 let) Jan Josef Nehr
* 8. 5. 1752
† 13. 9. 1820
český klášterní lékař, zakladatel Mariánských Lázní jako lázeňského města

1897 (125 let) Milada Skrbková
* 30. 5. 1897
† 2. 10. 1935
česká tenistka, naše první olympionička, bronz z OH 1920 v Antverpách

1907 (115 let) Jan Pivec
* 19. 5. 1907
† 10. 5. 1980
český herec, ve filmu proslul jako tradiční milovník

1917 (105 let) Karel Pech
* 18. 5. 1917
† 14. 2. 2006
český herec, režisér, televizní scenárista, autor pořadu Moje přítelkyně Šimako

1927 (95 let) 24. 05. 1927
T. G. Masaryk potřetí zvolen prezidentem ČSR (274 hlasů), protikandidát KSČ V. Šturc (54 hlasů)

1927 (95 let) Anděla Dvořáková
* 30. 5. 1927
† 5. 9. 2011
předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu
(2001–2011)

1932 (90 let) Stanislav Zindulka
* 5. 5. 1932
† 14. 3. 2019
český herec, nositel Českého lva za vedlejší roli ve filmu Babí léto

1932 (90 let) Miloslav kardinál Vlk
* 17. 5. 1932
† 18. 3. 2017
český katolický klerik a teolog, 35. arcibiskup pražský a primas český

1932 (90 let) Vadim Petrov
* 24. 5. 1932
† 7. 12. 2020)
český hudební skladatel, syn emigranta ze starobylého ruského šlechtického rodu

1942 (80 let) Věra Čáslavská
* 3. 5. 1942
† 30. 8. 2016
česká sportovní gymnastka, pro ČSSR získala: OH 7 Z, 4 S / MS 3 Z, 3 S, 1 B / ME 11 Z, 1 S, 1 B

1942 (80 let) Pavel Kantorek
* 17. 5. 1942
† 3. 8. 2017
český přírodovědec, profesor fyzikálních věd, karikaturista, povídkář


Pilot Jindřich Svoboda

(105 let) Zachoval se tehdy podobně jako mnoho jiných mladých mužů. Opustil vlast, aby ji mohl nejdříve bránit a poté se vrátit domů. Jeho...

Antonín Špaček – voják

(105 let) Odboj, emigrace, boj proti nacistům, návrat do vlasti a trest. „Odměna“ z kuchyně komunistů podobně jako u mnoha jiných...

Tajné spiknutí dezertérů?

(225 let) No řekněte, komu by se chtělo do války? Útěk neboli dezerce se stal odpovědí na násilné verbování. Reakce vrchnosti...

Války o rakouské dědictví

(280 let) Po smrti římského císaře Karla VI. Prusko vzneslo nároky na Slezsko a Bavorsko se Saskem neuznalo Karlovu pragmatickou sankci...

Semínkový generál

(95 let) V jihočeských Radhosticích na Prachaticku se 12. května 1927 do rodiny rolníka narodil pozdější generál Jan...

Fotil svět kolem sebe

(145 let) Český fotograf Josef Jindřich Šechtl se narodil 9. května 1877 v Táboře jako druhé ze tří dětí do rodiny Ignáce...

Empírový zámek

(220 let) Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové (klasicistní) architektury v Čechách....

Účetní, později misionář

(145 let) V Podlesí u Příbrami se 11. května 1877 narodil pozdější první český baptistický misionář Otakar...

Bitva u Chotusic

(280 let) V průběhu první slezské války bylo svedeno mezi habsburskou a pruskou armádou mnoho větších či menších...

Zakladatel české sci­‑fi

(130 let) V Jilemnici se 10. května 1892 narodil budoucí český prozaik a spisovatel Jan Weiss, kterého řadíme k zakladatelům...

Nenápadný, nedostižný Šimon

(145 let) Být českým malířem, to se podaří mnohým. Být mistrným grafikem – dřevorytcem a mistrem leptu...

Mecenáš a sběratel

(145 let) Český historik a teoretik umění, výtvarný kritik a především významný sběratel francouzského...

Mystik a okultista

(155 let) Spisovatel a překladatel Karel Weinfurter (* 27. května 1867, Jičín) je považován za největšího českého mystika, okultistu...

Eskortoval Napoleona na Elbu

(230 let) Český šlechtic Karel Jan Nepomuk hrabě Clam­‑Martinic pocházel po matce ze starobylého českého rodu Martiniců. Narodil se v Praze...

Prusové u Prahy

(265 let) Nejdříve vítězství u Prahy, poté porážka u Kolína. Úvod „nulté“ světové války...

Švédové na Moravě

(380 let) Potomci Vikingů, dobyvatelé ze severu, se několikrát prohnali Čechami i Moravou. Hrůza a strach předcházely jejich vojsko. Na jaře roku 1642 tu...

Hrad Sion obležen

(585 let) Zřícenina hradu Sion u Chlístovic. Hrad nechal pravděpodobně v letech 1426–1427 postavit husitský hejtman Jan Roháč z Dubé. Po...

Svatopluk dobyl Prahu

(915 let) Svatopluk Olomoucký pocházel z olomoucké dynastie Přemyslovců. Mezi lety 1091–1107 vládl olomouckému údělu....

Bitva u Mailbergu

(940 let) Český kníže Vratislav II. stál při římském králi Jindřichu IV. ve sporu s papežem...

Biskup­‑kníže a nemravnost

(825 let) Císař Jindřich VI. Štaufský porušil zvyklosti, protože výsada provolávat knížete náležela našemu...

Založení kláštera v Teplé

(825 let) Za zakladatele premonstrátského kláštera v Teplé je považován velmož Hroznata z Ovence, dnešního Bubenče,...

Češi ve Švábsku

(945 let) Když se dva perou, leckdy na tom vydělá ten třetí. Český kníže Vratislav II. si vsadil ve sporu...

Ludvík proti Slovanům

(1150 let) Svatoplukova Velká Morava se úspěšně rozvíjela. Velký podíl měly sympatie Říma a jím ustanovený arcibiskup...
počet zhlédnutí: 1389

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2022

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.