Březen 2023

24.02.2023 | 21:30
orloj.jpg

Březen 1003 (1020 let)
Do Prahy vtáhl v březnu (či až v dubnu) Boleslav Chrabrý a ujal se prázdného trůnu. Polsko a Čechy dočasně splynuly v jeden celek. Přemyslovcům zůstal věrný jen Vyšehrad. Boleslav však nezískal v zemi úplné uznání. Římskoněmecký král Jindřich II. s nevolí sledoval rostoucí sílu Polska.

Březen 1123 (900 let)
Opět propukly rozpory mezi Přemyslovci. Kníže Vladislav I. se vypravil na Moravu a zbavil svého bratra Soběslava vlády v západomoravských údělech. Znojemsko předal Litoldovu synu Konrádovi a správou Brněnska pověřil Otu II. Olomouckého. Soběslav uprchl a pobýval v Polsku a v Říši.

Březen 1338 (685 let)
Petr Žitavský dokončil latinsky psanou „Zbraslavskou kroniku“ (Chronicon Aulea regiae). Spoluautorem byl Ota Durynský. Kronika je jedním z nejdůležitějších zdrojů informací o přemyslovské a lucemburské době. Vznikala od roku 1305 v cisterciáckém klášteře na Zbraslavi.

Březen 1373 (650 let)
Jezdecká socha na III. nádvoří Pražského hradu představuje svatého Jiří jako rytíře v plátové zbroji s kopím na koni, jak zabíjí draka. Stojí na členitém skalisku s reliéfem rostlin a drobných živočichů. Odlili ji v roce 1373 bratři Martin a Jiří z Kluže, její sochař není znám.

Březen 1608 (415 let)
Tiskem vyšel cestopis českého šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic „Putování aneb cesta z Království českého do Benátek odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta“. V cestopise je popsána cesta do Palestiny a Egypta z roku 1598. Není znám den ani měsíc vydání.

1. 3. 1923 (100 let)
Pravidelné lety na vojenské poštovní lince zahájil major Skála s letounem A-14 a cestující na tomto letu byla jeho manželka. Pravidelné civilní lety byly zahájeny mezi Prahou a Bratislavou 28. 10. 1923. V letech 1924–1925 byl hlavním typem ČSA letoun československé výroby A-14.

1. 3. 2008 (15 let)
Tlaková níže Emma zasáhla mezi 1. a 5. březnem Evropu, vyžádala si 14 obětí a škody dosáhly 1 miliardy eur. V ČR přišly o život 2 osoby, materiální škody činily 1 miliardu korun. Vítr dosahoval v nárazech rychlosti 120 až 140 km/h. K úhoně přišla např. památná Žižická lípa na Slánsku.

2. 3. 1458 (565 let)
„Okolo hodiny 17. Jiří z Kunštátu a z Poděbrad… za krále českého na rathouse staroměstském volen a vyhlášen.“ Byla to první skutečná volba českého panovníka bez ohledu na dynastický původ. (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, s. 193)

2. 3. 1903 (120 let)
Česká sochařka Hana Wichterlová se narodila 2. 3. 1903 v Prostějově († 29. 8. 1990). Jejím bratrem byl známý chemik Otto Wichterle. Studovala u Jana Štursy. Patřila k nejvýznamnějším představitelům české meziválečné avantgardy. Tvořila též v duchu neoklasicismu a později i kubismu.

6. 3. 1618 (405 let)
V pražském Karolinu se sešel čtvrtý poradní sjezd nekatolických stavů, který vypracoval obsáhlou stížnost císaři Matyášovi na porušování zemských svobod zapsaných v Majestátu. Současně petice svolávala ke konci května další sjezd. Císař jeho konání zakázal, zákaz byl ale porušen.

8. 3. 1943 (80 let)
1. československý samostatný polní prapor v SSSR byl nasazen k prvnímu boji s nacistickými jednotkami u osady Sokolovo. Celkem zde zahynulo 86 příslušníků jednotky. Na německé straně mělo padnout 300 až 400 vojáků, což někteří historici považují za nadsazená čísla.

10. 3. 1943 (80 let)
Nařízení říšského protektora o odstranění krátkovlnného příjmu z radiopřijímačů. Poslech zahraničního rozhlasu byl v celé Německé říši zakázán hned po zahájení války. Za porušení zákazu hrozila káznice, při rozšiřování zpráv i trest smrti. V souvislosti s tím byly popraveny desítky osob.

12. 3. 1983 (40 let)
Z angolského průmyslového komplexu v Alto Catumbele bylo uneseno protivládní organizací UNITA 66 čs. občanů, kteří působili jako odborníci v závodě na výrobu celulózy a papíru. Museli ujít cestu 1 300 km. 1. 7. bylo propuštěno 45 občanů (zejména manželky a děti), zbytek až 22. 6. 1984.

16. 3. 1523 (500 let)
Král Ludvík Jagellonský byl donucen k odjezdu z Prahy do Uher, ač šlo o jediný jeho pobyt v Čechách za jeho desetileté vlády. V Uhrách začalo sílit nebezpečí tureckého vpádu. Zakrátko po králově odjezdu se Zdeněk Lev z Rožmitálu opět zmocnil vlády v zemi.

18. 3. 1363 (660 let)
V Norimberku byla uzavřena smlouva Karla IV. s Otou V., zvaným Líný, a Ludvíkem VI., zvaným Říman, podle níž by v případě, že by se oba bratři nedočkali mužských potomků, připadly Branibory po jejich smrti České koruně a Karlův syn Václav získal titul braniborského markraběte.

20. 3. 1393 (630 let)
„Shozen jest s Karlova mostu pražského do řeky Vltavy sv. Jan Nepomucký, generální vikář pražského arcibiskupství… Na Karlově mostě stojí překrásná Brokoffova socha z kovu, postavená nákladem rodiny Vunšviců z r. 1683.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, s. 263)

23. 3. 1848 (175 let)
Kabinetním listem císař Ferdinand I. zrovnoprávnil češtinu s němčinou na českých školách. Schůze Pražanů ve Svatováclavských lázních iniciovala petici s požadavky mj. na státoprávní samostatnost českých zemí v rámci monarchie a zrovnoprávnění češtiny s němčinou ve školách a úřadech.

27. 3. 1628 (395 let)
V Brně se konala poprava Václava Bítovského z Bítova, odsouzeného k smrti již 2. 9. 1622 za účast v protihabsburském povstání na Moravě. Bítovský byl radikální představitel moravské stavovské opozice, jeden z vůdců povstalých moravských stavů za třicetileté války.

30. 3. 1783 (240 let)
Po zrušení kněžských biskupských seminářů a klášterního studia byly zřízeny v sídlech univerzit a lyceí státní generální semináře, které měly zajistit výchovu josefínsky smýšlejících a státu oddaných kněží. Měli se stát horlivými pastýři lidu, prodchnuti laskavostí a láskou k bližnímu.

30. 3. 1968 (55 let)
Ludvík Svoboda byl Národním shromážděním zvolen v tajné volbě prezidentem Československé republiky. Na tuto funkci byl navržen Svazem protifašistických bojovníků a na jeho kandidatuře se shodli poslanci všech politických stran Národní fronty. Prozatím se ztotožnil s reformním programem.

1698 (325 let) Václav Prokop Diviš
* 26. 3. 1698
† 21. 12. 1765
český kněz,  vynálezce  meteorologického stroje

1848 (175 let) Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě
17. 3. 1848
Fr. Palacký vydal český překlad 1. dílu 5dílné práce

1868 (155 let) Žofie Chotková
* 1. 3. 1868
† 28. 6. 1914
česká šlechtična, manželka Františka Ferdinanda d‘Este

1868 (155 let) František Hamza
* 6. 3. 1868
† 4. 6. 1930
český lékař a spisovatel, zakladatel dětské léčebny v Luži

1878 (145 let) František Janda­‑Suk
* 25. 3. 1878
† 23. 6. 1955
český atlet, první olympijský medailista, držitel světového rekordu

1888 (135 let) Eva Vrchlická
* 6. 3. 1888
† 18. 7. 1969
herečka a spisovatelka, vl. jménem Frídová, osvojená J. Vrchlickým

1898 (125 let) Jan Antonín Baťa
* 7. 3. 1898
† 23. 8. 1965
československý a brazilský podnikatel, sourozenec Tomáše Bati

1913 (110 let) František Bogataj
* 21. 3. 1913
† 4. 2. 1999
účastník zahraničního proti­komunistického odboje, velitel výsadku Carbon

1918 (105 let) bitva u Bachmače
8.–13.  3. 1918
první sv. válka, vítězný střet čs. legií s přesilou Německé císařské armády

1918 (105 let) Jaromír Šotola
* 2. 3. 1918
† 25. 10. 1938
český pilot, sestřelený v září 1938 maďarskou stíhačkou

1968 (55 let) Tomáš Holý
* 17. 3. 1968
† 8. 3. 1990
český dětský herec, oceněn na film. festivalu v Monte Carlu – nejlepší dětský herec

1978 (45 let) Vladimír Remek
2. 3. 1978
start lodi Sojuz 28 s prvním čs. kosmonautem, Čech – třetí národ světa ve vesmíru


Vzbouření na vsi

(395 let) Chtít v Čechách po lidu jednotný a oficiálně uznávaný světový názor? To je politická sebevražda. Ani...

Mladí hrdinové

(105 let) Byly jich desítky. Byli mladí a prchali z Protektorátu, aby mohli bránit svou zemi proti nacistům. Toto je příběh Otty...

Opatrný jen příjmením

(115 let) V Týništi nad Orlicí se 10. března 1908 narodil Vendelín Opatrný. Později se stal interbrigadistou ve Španělsku,...

Policejní kynolog

(150 let) V Českém Krumlově se 28. března 1873 narodil Theodor Rotter, budoucí česko­‑německý četník a průkopník...

Stále tajemná mapa Čech

(505 let) Po více než půltisíciletí je nejstarší tištěná mapa Čech, známá jako Klaudiánova mapa, neodhaleným...

Voják, cestovatel, dobrodruh

Eduard Preiss se narodil 5. března 1823 do české vojenské rodiny v renesanční budově Malostranské zbrojnice, která v té době...

Březen 1968 v souvislostech

(55 let) Rok 1968 byl doslova nabit událostmi. Zvláště pak pražské jaro, jmenovitě březen nabídl týdenní „předkrm“, který stál za to. Posuďte sami. Třeba 21. března byl ustaven přípravný výbor...

Slavný herec, milovník aut a letadel

(90 let) Luděk Munzar se narodil 20. března 1933 v Nové Včelnici v jižních Čechách. Vystudoval Vyšší hospodářskou školu v Hradci Králové. Celý život ho přitahovala technika. Během dětství a...

Létání mu bylo osudem

(115 let) V obci Jeneček (Malý Jenč), dnes středočeské Hostivice, se 6. března 1908 dělníku Josefu Protivovi a Markétě, rozené Müllerové, narodil syn Rudolf. Vystudoval obchodní akademii a po...

Paleontolog popularizátor

(120 let) V rodině úředníka berního úřadu v Boskovicích Josefa Augusty a jeho manželky Marie se 17. března 1903 narodil Josef Karel Augusta. Po boskovickém klasickém gymnáziu vystudoval přírodní...

Muž, co vše prožil

(135 let) František Langer byl československý spisovatel, dramatik, legionář a vojenský lékař. Narodil se 3. března 1888 na Královských Vinohradech v židovské, nábožensky vlažné, zato silně...

Odnikud až na vrchol

(135 let) Mezi významnými českými lidmi není mnoho těch, kteří se vlastní pílí vypracovali od úplné nuly na samý vrchol. Karel Hrdlička mezi ně však patří. Budoucí konstruktér a vynikající...

Průkopník české kinematografie

(155 let) Tvůrce prvních českých filmů – nadaný fotograf Jan Kříženecký stál u rozvoje českých „pohyblivých obrázků“. Čechy se tak staly šestou zemí na světě, kde se začalo filmovat. Narodil se...

Revoluční březen 1848

(175 let) Na ustavující schůzi Svatováclavského výboru na Staroměstské radnici 12. 3. 1848 byli zvoleni její členové. Předsedou se stal hrabě Vojtěch Rudolf Deym (1812–1863) a členy komise Alois...

Důležitý rok 1348

(675 let) Významným byl pro české země a zvláště pro Prahu – v Karlově době hlavní město Českého království a metropole Svaté říše římské. Evropskou událostí roku se stalo svolání generálního...

Osudem pronásledovaná princezna

(700 let) Anna Lucemburská  (27. března 1323 – 3. září 1338)  se narodila v německém Chamu (česky Kouba). Spolu s dvojčetem Eliškou byla posledním z dětí svazku Jana Lucemburského a Elišky...

Církevní nezávislost

(1050 let) Roku 973 na dvorském sněmu v německém Quedlinburgu přenechal řezenský biskup sv. Wolfgang Čechám církevní svobodu, a tak vzniklo pražské biskupství. Prvním pražským biskupem se stal...

Ostatky Václava

(1085 let) Stavbu nového, již třetího kostela na pražském hradišti zahájil Václav asi roku 929. Důvodem byl dar ostatku paže sv. Víta od východofranského krále Jindřicha Ptáčníka. Místo pro...

Metodějův překlad

(1140 let) Soluňské bratry Michala a Konstantina známe jako velkomoravské misionáře. Na žádost knížete Rostislava přišli na Velkou Moravu roku 863. Zavedli do bohoslužeb nový liturgický jazyk –...

Královský křest

(1140 let) Kníže Bořivoj, syn neznámého původu, se oženil někdy 874–875 s Ludmilou, dcerou Slavibora. Pocházela z Pšovského knížectví, nebo ze země lužickosrbské. Pokřtěni byli arcibiskupem...
počet zhlédnutí: 706

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku březen 2023

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.